Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bjørkhaug, Hilde; Rønningen, Katrina; Vinge, Heidi.
"Jordvern" as a Situation of Action: The Material and Non-Material Forces Shaping the Protection of Farmland in Norway. I: Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations. University of Toronto Press 2020 ISBN 9781487522476. s. 202-224
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2 Farstad, Maja; Vinge, Heidi; Stræte, Egil Petter.
Locked-in or ready for climate change mitigation? Agri-food networks as structures for dairy-beef farming. Agriculture and Human Values 2020
BYGDEFORSK Untitled
 
3 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein; Vinge, Heidi.
Retten til bioressursene. I: Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202604905. s. 87-106
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
4 Forbord, Magnar; Vinge, Heidi.
Endret jordbruk – spredte arealer. Trondheim: Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning 2020 39 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(6/20)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
5 McKee, Annie; Vinge, Heidi; Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar.
Agricultural models in Scotland and Norway – a comparison. I: Land Reform in Scotland. History, Law and Policy. Edinburgh University Press 2020 ISBN 9781474446853.
BYGDEFORSK Untitled
 
6 Mittenzwei, Klaus; Vinge, Heidi.
Omfordeling av arealer vil lønne seg. Nationen 2020
BYGDEFORSK Untitled
 
7 Vinge, Heidi.
DEBATT: JORD ELLER DATA? TOUR DE KÅKÅNOMICS PÅ BRYNE!. Youtube [Internett] 2020-10-21
BYGDEFORSK Untitled
 
8 Vinge, Heidi.
Det som teller eller det som kan telles? Rasjonalisering som maktmiddel i arealpolitikken. Norsk sosiologisk tidsskrift 2020 ;Volum 5. s. 260-274
BYGDEFORSK Untitled
 
9 Vinge, Heidi.
Digitalt folkemøte: Hvordan skal Trondheim vokse?. Adresseavisen [Internett] 2020-09-23
BYGDEFORSK Untitled
 
10 Vinge, Heidi.
Interessemotsetninger og matjord i by. GEOG1011 Innføring i samfunnsgeografi; 2020-10-14 - 2020-10-14
BYGDEFORSK Untitled
 
11 Vinge, Heidi.
Jord eller data? Innledning til politikerdebatt og oppsummering. KåKåNomicsfestivalen 2020; 2020-10-21 - 2020-10-21
BYGDEFORSK Untitled
 
12 Vinge, Heidi.
Jordvernet, mangesysleri og EU. Nationen 2020
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Vinge, Heidi.
Jordvernets vilkår – mellom verdier og verdi. En empirisk studie av mening, kunnskap og makt i planlegging og politikk. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap 2020 (ISBN 978-82-326-4500-8) 186 s.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
14 Vinge, Heidi.
Kommuneøkonomi på jordet. Adresseavisen 2020
BYGDEFORSK Untitled
 
15 Vinge, Heidi.
KÅKÅNOMICS 2020. NRK P2 [Radio] 2020-10-22
BYGDEFORSK Untitled
 
16 Vinge, Heidi; Sørensen, Siri Øyslebø.
From Agri-Culture to Agri-Nature: New Allianced or Farmland Preservation in Norway. I: Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations. University of Toronto Press 2020 ISBN 9781487522476. s. 225-242
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2019
17 Johansen, Line; Vinge, Heidi; Vestergaard Henriksen, Marie; Gildemyn, Evelyne.
Presentasjon av BEE DIVERSE for landbruks og matminister Bollestad i Grønlia eng, Trondheim. Statsråden besøker Trondheim 28 mai; 2019-05-28 - 2019-05-28
NIBIO NTNU Untitled
 
18 McKee, Annie; Vinge, Heidi; Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar.
Land ownership and land management policies in Norway and Scotland.. I: The Routledge Handbook of Comparative Rural Policy. Routledge 2019 ISBN 9780429489075. s. 520-525
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
19 Vinge, Heidi.
Byttet arealer: – Ble vinn-vinn. Bondebladet [Fagblad] 2019-02-14
BYGDEFORSK Untitled
 
20 Vinge, Heidi.
Byutvikling og jordvern - Faglig innledning. Valgarrangement NITO og Tekna; 2019-08-28 - 2019-08-28
BYGDEFORSK Untitled
 
21 Vinge, Heidi.
Bærekraftig byutvikling, arealkonflikter og planleggingsutfordringer. GEOG2001: Mennesket endrer landskapet; 2019-04-10 - 2019-04-10
BYGDEFORSK Untitled
 
22 Vinge, Heidi.
«Det som teller eller det som kan telles? Funn fra en doktoravhandling om jordvernets strukturelle og kulturelle vilkår i Trondheim og Toronto». Landbruksdirektoratets fagkonferanse for Fylkesmennene; 2019-10-31 - 2019-10-31
BYGDEFORSK Untitled
 
23 Vinge, Heidi.
Gårdbrukeres puslespill med jordlapper. Nationen 2019 s. 17-17
BYGDEFORSK Untitled
 
24 Vinge, Heidi.
Jordvernhensyn i lokalplanlegging og politikk. Landbrukskonferansen i Finnmark; 2019-08-21 - 2019-08-21
BYGDEFORSK Untitled
 
25 Vinge, Heidi.
Jordvernhensyn i lokalplanlegging og politikk. Landbrukskonferansen i Troms; 2019-08-22 - 2019-08-22
BYGDEFORSK Untitled
 
26 Vinge, Heidi.
Jordvernhensyn i lokalpolitikk og planlegging. Funn fra en doktoravhandling om jordvernets vilkår i Trondheim og Toronto.. Jordvernkonferanse for Innlandet; 2019-12-12 - 2019-12-12
BYGDEFORSK Untitled
 
27 Vinge, Heidi.
Jordvernomsyn i lokalplanlegging og politikk. Landbrukskonferansen i Rogaland 2019; 2019-03-18 - 2019-03-18
BYGDEFORSK Untitled
 
28 Vinge, Heidi.
Korn, klima og kommuneøkonomi. Nedbyggingspress på bynær matjord. NIBIO-konferansen 2019; 2019-02-12 - 2019-02-13
BYGDEFORSK Untitled
 
29 Vinge, Heidi.
Nedbygging av matjord for klimaets skyld?. Geoforum; 2019-04-25 - 2019-04-25
BYGDEFORSK Untitled
 
30 Vinge, Heidi.
What counts and what can be counted. Rationalization, power and knowledge in farmland politics. XXVIII European Society for Rural Sociology Congress "Rural futures in a complex world"; 2019-06-25 - 2019-06-28
BYGDEFORSK Untitled
 
2018
31 Vinge, Heidi.
Farmland conversion to fight climate change? Resource hierarchies, discursive power and ulterior motives in land use politics. Journal of Rural Studies 2018 ;Volum 64. s. 20-27
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
32 Vinge, Heidi.
Hvorfor skal vi bry oss om jord?. Samfunnsgeografi Strinda videregående skole; 2018-11-21 - 2018-11-21
BYGDEFORSK Untitled
 
33 Vinge, Heidi.
Klart de vil bygge på matjord. Nationen 2018 s. 17-17
BYGDEFORSK Untitled
 
34 Vinge, Heidi.
Makten over matjorda. Jordvernets kulturelle forutsetninger i Norge i dag. Nasjonal nettverkssamling for andelslandbruk; 2018-06-01 - 2018-06-01
BYGDEFORSK Untitled
 
35 Vinge, Heidi.
Makten over matjorda. Om inntektskamp og kunnskapskamp i en nedbyggingsbeslutning. Landbrukskonferansen i Trøndelag 2018; 2018-09-14 - 2018-09-14
BYGDEFORSK Untitled
 
36 Vinge, Heidi.
Matjorda i bærekraftig byutvikling. Å berge jorda eller jordet?. Feltkurs, bacheloremne i geografi GEOG2001; 2018-04-16 - 2018-04-16
BYGDEFORSK Untitled
 
37 Vinge, Heidi.
Matjordsosiologi! Og en oppfordring til å også forske på de mektige aktørenes livsverden. Sosiologifestivalen 2018; 2018-10-02 - 2018-10-02
BYGDEFORSK Untitled
 
38 Vinge, Heidi.
Metodiske refleksjoner om hvordan studere makt over matjord. Pol 3006 Kvalitativ metode, masteremne lektorutdanning med fordypning i statsvitenskap; 2018-09-18 - 2018-09-18
BYGDEFORSK Untitled
 
2017
39 Bjørkhaug, Hilde; Rønningen, Katrina; Vinge, Heidi.
The ontology of land use discourses in Norway. XXVII European Society for Rural Sociology Conference; 2017-07-24 - 2017-07-27
BYGDEFORSK Untitled
 
40 Bjørkhaug, Hilde; Vinge, Heidi.
Discourses on farmland management and protection. Saving land for future generations or optimize present societal needs?. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
41 McKee, Annie; Vinge, Heidi; Bjørkhaug, Hilde; Almås, Reidar.
The Promised Land: Scottish land reform – why look to Norway?. XXVII European Society for Rural Sociology Conference; 2017-07-24 - 2017-07-27
BYGDEFORSK Untitled
 
42 Skog, Kristine Lien; Vinge, Heidi.
Skam og mørketall om opsjonsavtaler. Nationen 2017
BYGDEFORSK NTNU NMBU Untitled
 
43 Vinge, Heidi.
Byutvikling på dyrka jord. Feltkurs geografi; 2017-04-03 - 2017-04-03
BYGDEFORSK Untitled
 
2016
44 Bjørkhaug, Hilde; Vinge, Heidi; Rønningen, Katrina.
Salamander, salat eller CO2-vennlige miljøhus? Kultur, verdier og etikk i forvaltningen av matjorda. Sosiologifestival 2016; 2016-09-15 - 2016-09-15
BYGDEFORSK Untitled
 
45 McKee, Annie; Vinge, Heidi; Almås, Reidar; Bjørkhaug, Hilde.
Understanding the role of land tenure in producing sustainable outcomes: comparative case studies from Scotland and Norway. Nordic Ruralities: Crisis and Resilience. 4th Nordic Conference for Rural Research; 2016-05-22 - 2016-05-24
BYGDEFORSK Untitled
 
46 Rønningen, Katrina; Vinge, Heidi; Bjørkhaug, Hilde.
Små grønne flekker eller godt vern av matjord. Forskning.no 2016
BYGDEFORSK Untitled
 
47 Vinge, Heidi.
Av jord er den kommet - maten. Manifest tidsskrift 2016
BYGDEFORSK Untitled
 
48 Vinge, Heidi.
Byvekst og jordvern. Obligatorisk feltdag GEOG 2001; 2016-04-14 - 2016-04-14
BYGDEFORSK Untitled
 
49 Vinge, Heidi.
Formidling. Veileder og video. Lokale ønsker og forslag. Landfrag prosjektsamling; 2016-06-13 - 2018-06-14
BYGDEFORSK Untitled
 
50 Vinge, Heidi.
Urban development of farmland in order to save the climate? Discourses and intersecting interests in a land-use process in Trondheim. XIV World Congress of Rural Sociology; 2016-08-10 - 2016-08-14
BYGDEFORSK Untitled
 
    Vis neste liste