Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 456 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Neste >>

2021
1 Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne.
Lesson Study i lærerutdanningen ved UiS: Erfaringer fra matematikk. Digitalt nasjonalt seminar: Lesson Study som profesjonsutvikling i lærerutdanningen; 2021-04-20 - 2021-04-20
UIS Untitled
 
2 Fauskanger, Janne.
Cognitively Guided Instruction (CGI) og dynamisk kartlegging. Lærerspesialistutdanning; 2021-01-19 - 2021-01-19
UIS Untitled
 
3 Fauskanger, Janne.
Learning mathematics teaching when rehearsing instruction. The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 20; 2021-06-01 - 2021-06-04
UIS Untitled
 
4 Fauskanger, Janne.
Learning mathematics teaching when rehearsing instruction. I: Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. Göteborg: SMDF, Swedish Society for Research in Mathematics Education 2021 ISBN 9789198402438. s. 57-64
UIS Untitled
 
5 Fauskanger, Janne.
Lesson Study som redskap for lærerspesialister?. Lærerspesialistutdanning; 2021-01-25 - 2021-01-25
UIS Untitled
 
6 Fauskanger, Janne.
Lesson study som stillas for læreres læring. Bachelor i undervisningskunnskap; 2021-01-19 - 2021-01-19
UIS Untitled
 
7 Fauskanger, Janne.
Mathematics Teacher Education and Professional Development - open questions and emerging issues. Conference for European Research in Mathematics Education; 2021-02-02 - 2021-02-05
UIS Untitled
 
8 Fauskanger, Janne.
Profesjonell analytisk observasjon, eller observasjon av elevers matematiske tenkning. Fagseminar; 2021-06-17 - 2021-06-17
UIS Untitled
 
9 Fauskanger, Janne.
The teaching gap. Lærerspesialistutdanning; 2021-10-19 - 2021-10-19
UIS Untitled
 
10 Fauskanger, Janne.
Undervisningskunnskap i matematikk for lærerspesialister. Lærerspesialistutdanning; 2021-10-20 - 2021-10-20
UIS Untitled
 
11 Fauskanger, Janne.
Å forstå elevenes tenkning: Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse - inkludert internasjonale studier. Lærerspesialistutdanning; 2021-01-18 - 2021-01-18
UIS Untitled
 
12 Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond.
Analytisk observasjon av elevers tankemåter.. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2021 ;Volum 32.(3) s. 28-34
UIS Untitled
 
13 Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond.
Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction. I: Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. Göteborg: SMDF, Swedish Society for Research in Mathematics Education 2021 ISBN 9789198402438. s. 65-72
UIS Untitled
 
14 Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond.
Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction. The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA 20; 2021-06-01 - 2021-06-04
UIS Untitled
 
15 Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond.
Learning to notice learners’ mathematical thinking while co-enacting instruction. 29th Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education; 2021-01-12 - 2021-01-14
UIS Untitled
 
16 Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond.
Learning to notice learners mathematical thinking while co-enacting instruction. I: The 29th annual conference of the Southern African association for research in mathematics science and technology education, 12-15 January 2021 : Positioning and disrupting mathematics science and technology education (MSTE) in the development agenda in Southern Africa. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2021 ISBN 9780639835235. s. 57-68
UIS Untitled
 
17 Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond.
Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from co-planning instruction.. Nordisk matematikkdidaktikk 2021 ;Volum 26.(3-4) s. 53-70
UIS Untitled
 
18 Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik.
Dialogbasert undervisning. DEKOMP; 2021-01-04 - 2021-01-04
UIS Untitled
 
19 Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik.
Kjerneelementer med fokus på resonnering og argumentasjon, representasjon og kommunikasjon. Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM); 2021-04-12
UIS Untitled
 
20 Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Kazima, Mercy.
Planning research lessons as a tool for changing views on mathematics teaching. World Association of Lesson Studies (WALS) International Conference; 2021-11-29 - 2021-12-01
UIS Untitled
 
21 Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti; Bjuland, Raymond.
Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching. 14th international congress on matheamtics education; 2021-07-11 - 2021-07-18
UIS NTNU UiT Untitled
 
22 Hovtun, Gaute; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik; Jakobsen, Arne; Kristensen, Morten Søyland.
Exploring opportunities to learn mathematics in practice-based teacher education : a Norwegian case study. I: Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. Göteborg: SMDF, Swedish Society for Research in Mathematics Education 2021 ISBN 9789198402438. s. 137-144
UIS Untitled
 
23 Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne.
Mathematics teachers’ reflections about experienced tasks of teaching. Acta Didactica Norden (ADNO) 2021 ;Volum 15.(1) s. -
HIOF UIS Untitled
 
24 Nortvedt, Guri A.; Buchholtz, Nils; Fauskanger, Janne; Hreinsdottir, Freyja; Hähkioniemi, Marcus; Jessen, Britta Eyrich; Kurvits, J.; Liljekvist, Yvonne; Misfeldt, Morten; Naalsund, Margrethe; Nilsen, Hans Kristian; Palsdottir, Gudbjørg; Portaankorva-Koivisto, Päivi; Radisic, J.; Werneberg, A..
Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021. Göteborg: SMDF, Swedish Society for Research in Mathematics Education 2021 (ISBN 9789198402438) 296 s. Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning(14)
UIS UIA NMBU UiO Untitled
 
2020
25 Fauskanger, Janne.
Analytisk observasjon av elevers matematiske tenkning. Utdanning 2020 (9) s. 38-41
UIS Untitled
 
26 Fauskanger, Janne.
Cognitively Guided Instruction (CGI). Lærerspesialistutdanning; 2020-01-28 - 2020-01-28
UIS Untitled
 
27 Fauskanger, Janne.
Elever med andre morsmål enn norsk og matematikken. Lærerspesialistutdanning; 2020-01-27 - 2020-01-27
UIS Untitled
 
28 Fauskanger, Janne.
Etterutdanning gjennom å øve sammen. Bedre Skole 2020
NTNU UIS UiT Untitled
 
29 Fauskanger, Janne.
Internasjonale studier - med trendutvikling som mål. Lærerspesialistutdanning; 2020-01-28 - 2020-01-28
UIS Untitled
 
30 Fauskanger, Janne.
Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse. Lærerspesialistutdanning; 2020-01-27 - 2020-01-27
UIS Untitled
 
31 Fauskanger, Janne.
Lærerarbeidets kjernepraksiser – å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring i matematikk. Fagdag for matematikklærere; 2020-06-11 - 2020-06-11
UIS Untitled
 
32 Fauskanger, Janne.
The teaching gap. Lærerspesialistutdanning; 2020-10-15 - 2020-10-15
UIS Untitled
 
33 Fauskanger, Janne.
Undervisningskunnskap. Lærerspesialistutdanning; 2020-10-16 - 2020-10-16
UIS Untitled
 
34 Fauskanger, Janne; Gjære, Åsmund Lillevik.
DragonBox og «mattebøker uten matte». Utdanningsnytt.no 2020
UIS Untitled
 
35 Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne.
Changing Malawian primary teachers’ views on teaching and learning through Lesson Study.. World Association of Lesson Study (WALS) Online International Conference. https://www.walsnet.org/2020/; 2020-12-02 - 2020-12-04
NTNU UIS Untitled
 
36 Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy.
Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning. the 28th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education; 2020-01-14 - 2020-01-17
UIS Untitled
 
37 Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Kazima, Mercy.
Malawian primary mathematics teachers views on teaching and learning. I: 28th Conference of the Southern African association for research in mathematics science and technology education : SAARMSTE 14-16 January 2020 : Fostering delight in mathematics science and technology education. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2020 ISBN 9780639835211. s. 120-123
UIS Untitled
 
38 Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne.
Teacher time outs in rehearsals: in‑service teachers learning ambitious mathematics teaching practices. Journal of Mathematics Teacher Education 2020 s. -
NTNU UIS Untitled
 
2019
39 Fauskanger, Janne.
Aktivering av forståelseshorisont – for både elev og lærer. DEKOMP; 2019-10-01 - 2019-10-01
UIS Untitled
 
40 Fauskanger, Janne.
Ambisiøse undervisningspraksiser i Teacher Time Out. Nordisk matematikkdidaktikk 2019 ;Volum 24.(1) s. 75-94
UIS Untitled
 
41 Fauskanger, Janne.
Ambisiøse undervisningspraksiser og det å lære slike praksiser. Lærerspesialistutdanning; 2019-10-21 - 2019-10-21
UIS Untitled
 
42 Fauskanger, Janne.
Barns begrepsutvikling og regneutvikling. Seminar for alle førsteklasselærere i Jærkommunene; 2019-05-29 - 2019-05-29
UIS Untitled
 
43 Fauskanger, Janne.
Choral counting.. Professional development for teachers; 2019-05-06 - 2019-05-06
UIS Untitled
 
44 Fauskanger, Janne.
Counting Choral Counting & Counting Collections.. Profeeeional development for mathematics teachers; 2019-05-05 - 2019-05-08
UIS Untitled
 
45 Fauskanger, Janne.
Counting collections.. Professional development for teachers; 2019-05-06
UIS Untitled
 
46 Fauskanger, Janne.
Dialogbasert undervisning for dybdelæring. Seminar; 2019-01-08
UIS Untitled
 
47 Fauskanger, Janne.
Dybdelæring og dialogbasert undervisning. Fagdag for Smieodden og Vardenes skole; 2019-01-29
UIS Untitled
 
48 Fauskanger, Janne.
Kvikkbilde - for faglig diskusjon. Lærerspesialistutdanning; 2019-11-26 - 2019-11-26
UIS Untitled
 
49 Fauskanger, Janne.
Lesson Study på fire ungdomsskoler - fra lærernes perspektiv. Nordic Studies in Education 2019 ;Volum 39.(4) s. 264-280
UIS Untitled
 
50 Fauskanger, Janne.
Same or different - supporting mathematical argumentation. Professional development for teachers; 2019-05-07 - 2019-05-07
UIS Untitled
 
    Vis neste liste