Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 60 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Beyer, Jonny; Goksøyr, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Klungsøyr, Jarle.
Environmental effects of offshore produced water discharges: A review focused on the Norwegian continental shelf. Marine Environmental Research 2020 ;Volum 162. s. -
HAVFORSK NIVA UiB Untitled
 
2019
2 Amlund, Heidi; Rakkestad, Kirsten Eline; Ruus, Anders; Starrfelt, Jostein; Beyer, Jonny; Brantsæter, Anne Lise; Bremer, Sara; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Mariussen, Espen; Samdal, Ingunn Anita; Thomsen, Cathrine; Knutsen, Helle Katrine.
Scenario calculations of mercury exposure from fish and overview of species with high mercury concentrations. Opinion of the Panel on Contaminants of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2019 (ISBN 978-82-8259-319-9) 45 s. VKM Report(2019:03)
FHI NILU NIVA UiO VETINST Untitled
 
3 Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Norderhaug, Kjell Magnus; Beyer, Jonny; Jørgensen, Nina Mari.
Sea urchin grazing of kelp forests in the Arctic and the impact on the recovery of rocky shore communities after oil spills. 12th International Temperate Reefs Symposium (ITRS); 2019-01-06 - 2019-01-11
HAVFORSK NIVA NPI Untitled
 
4 Beyer, Jonny; Bakke, Torgeir Heggelund; Lichtenthaler, Rainer; Klungsøyr, Jarle.
Environmental effects of offshore produced water discharges evaluated for the Barents Sea. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7126-3) 82 s. NIVA-rapport(7391)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
5 Christie, Hartvig; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Beyer, Jonny; Jørgensen, Nina Mari.
Can sea urchin grazing of kelp forests in the Arctic make rocky shore systems more vulnerable to oil spills?. Polar Biology 2019 ;Volum 42.(3) s. 557-567
HAVFORSK NIVA NPI Untitled
 
6 Schøyen, Merete; Green, Norman W; Hjermann, Dag Ø; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017. Marine Environmental Research 2019 ;Volum 144. s. 1-8
NIVA Untitled
 
7 Schøyen, Merete; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny.
Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) in Norway from 1991 to 2017. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 29th Annual Meeting; 2019-05-26 - 2019-05-30
NIVA Untitled
 
2018
8 Bråte, Inger Lise N; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Beyer, Jonny; Thomas, Kevin V; Steindal, Calin C; Green, Norman W; Olsen, Marianne; Lusher, Amy.
Mytilus spp. as sentinels for monitoring microplastic pollution in Norwegian coastal waters: A qualitative and quantitative study. Environmental Pollution (1987) 2018 ;Volum 243.(A) s. 383-393
NIVA UiO NMBU Untitled
 
9 Schøyen, Merete; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker.
Synchronous decreasing levels of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) from Norway, 1991-2015. The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe 28th Annual Meeting; 2018-05-13 - 2018-05-17
NIVA NORCE Untitled
 
2017
10 Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Schøyen, Merete.
Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review. Marine Environmental Research 2017 ;Volum 130. s. 338-365
NIVA UiO Untitled
 
11 Beyer, Jonny; Schøyen, Merete; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Green, Norman Whitaker.
Blue mussel (Mytilus edulis spp.) as environmental indicator. ICCE (International Conference on Chemistry and the Environment); 2017-06-18 - 2017-06-22
NIVA UiO Untitled
 
12 Schøyen, Merete; Allan, Ian; Ruus, Anders; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny.
Comparison of caged and native blue mussels (Mytilus edulis spp.) for environmental monitoring of PAH, PCB and trace metals. Marine Environmental Research 2017 ;Volum 130. s. 221-232
NIVA UiO Untitled
 
2016
13 Beyer, Jonny; Borchgrevink, Harald Bonaventura.
Hva kan vi lære av Deepwater Horizon?. forskning.no [Internett] 2016-06-28
NIVA Untitled
 
14 Beyer, Jonny; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Beylich, Bjørnar; Green, Norman Whitaker; Varskog, Per.
Tiltaksrettet miljøovervåking og supplerende miljøundersøkelser ved AF Miljøbase Vats i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6735-8) 216 s. NIVA-rapport(7000)
NIVA UiB Untitled
 
15 Beyer, Jonny; Trannum, Hilde C.; Bakke, Torgeir; Hodson, Peter V.; Collier, Tracy K..
Environmental effects of the Deepwater Horizon oil spill: A review. Marine Pollution Bulletin 2016 ;Volum 110.(1) s. 28-51
NIVA Untitled
 
16 Vogelsang, Christian; Tobiesen, August E.Dessen; Ndungu, Kuria; Beyer, Jonny.
Forekomst og utslipp av seksverdig krom i sigevann fra Deponi 2.1 ved Glencore Manganese Norway AS, Mo i Rana. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6684-9) 34 s. NIVA-rapport(6949)
NIVA Untitled
 
2015
17 Beyer, Jonny; Hobæk, Anders; Beylich, Bjørnar; Johnsen, Torbjørn Martin.
Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6556-9) 105 s. NIVA-rapport(6821)
NIVA Untitled
 
18 Beyer, Jonny; Kvassnes, Astri J.S.; Hobæk, Anders; Johnsen, Torbjørn Martin; Beylich, Bjørnar; Schaanning, Morten.
Sammendrag av miljøovervåkingen ved AF Miljøbase Vats for perioden 2009-2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6560-6) 50 s. NIVA-rapport(6825)
NIVA NORCE Untitled
 
19 Beyer, Jonny; Kvassnes, Astri Jæger; Håvardstun, Jarle; Walday, Mats; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten.
Repeated environmental baseline survey at AF Miljøbase Vats in conjugation with the Ekofisk cessation EPRD project. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6614-6) 63 s. NIVA-rapport(6879)
NIVA Untitled
 
20 Beyer, Jonny; Staalstrøm, Andre; Wathne, Bente Margrethe; Omer, Rihab Kamal; Ahmed, Siddig Eissa.
Marine ecological baselines and environmental impact assessment studies in the Sudanese coastal zone. A review. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6660-3) 121 s. NIVA-rapport(6925)
NIVA UiO Untitled
 
21 Beyer, Jonny; Wathne, Bente Margrethe; Omer, Rihab Kamal; Ahmed, Siddig Eissa.
Guideline for environmental monitoring in Sudanese marine waters in connection with offshore oil and gas industry activities. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6661-0) 53 s. NIVA-rapport(6926)
NIVA Untitled
 
2014
22 Beyer, Jonny; Petersen, Karina; Song, You; Ruus, Anders; Grung, Merete; Bakke, Torgeir Heggelund; Tollefsen, Knut-Erik.
Environmental risk assessment of combined effects in aquatic ecotoxicology: A discussion paper. Marine Environmental Research 2014 ;Volum 96. s. 81-91
NIVA UIS NMBU Untitled
 
23 Beyer, Jonny; Staalstrøm, Andre; Bakke, Torgeir Heggelund.
Forurensningsundersøkelse i Hjeltefjorden etter uhellsutslipp av kabelolje i forbindelse med et strømkabelbrudd i 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6439-5) 38 s. NIVA-rapport(6704)
NIVA Untitled
 
24 Næs, Kristoffer; Håvardstun, Jarle; Oug, Eivind; Beyer, Jonny; Bakke, Torgeir Heggelund; Heiaas, Harald; Lillicrap, Adam David; Allan, Ian.
Oppdatert risikovurdering av sedimenter og overvåking med vekt på PAH av det nære sjøområdet til Elkem i Kristiansand i 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6399-2) 107 s. NIVA-rapport(6664)
NIVA UiO Untitled
 
25 Pedersen, Are; Beyer, Jonny; Ledang, Anna Birgitta; Rygg, Brage; Næs, Kristoffer.
Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. vannforskriften. Del 1- SUNNDALSFJORDEN -indre. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6483-8) 49 s. NIVA-rapport(6748)
NIVA Untitled
 
26 Pedersen, Are; Beyer, Jonny; Rygg, Brage.
Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. Vannforskriften. Del 2- Høyangsfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6484-5) 47 s. NIVA-rapport(6749)
NIVA Untitled
 
27 Pedersen, Are; Beyer, Jonny; Rygg, Brage.
Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. vannforskriften. Del 3- Årdalsfjorden – indre. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6485-2) 50 s. NIVA-rapport(6750)
NIVA Untitled
 
28 Pedersen, Are; Beyer, Jonny; Rygg, Brage.
Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. vannforskriften. Del 4- Husnesfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6486-9) 47 s. NIVA-rapport(47)
NIVA Untitled
 
29 Pedersen, Are; Beyer, Jonny; Rygg, Brage.
Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. Vannforskriften. Del 5- Karmsundet-Kopervik. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6487-6) 51 s. NIVA-rapport(6752)
NIVA Untitled
 
2013
30 Beyer, Jonny; Aarab, Nadia; Tandberg, Anne Helene Solberg; Ingvarsdottir, Anna; Bamber, Shaw Duncan; Børseth, Jan Fredrik; Camus, Lionel; Velvin, Roger.
Environmental harm assessment of a wastewater discharge from Hammerfest LNG: A study with biomarkers in mussels (Mytilus sp.) and Atlantic cod (Gadus morhua). Marine Pollution Bulletin 2013 ;Volum 69.(1-2) s. 28-37
NIVA NORCE UIS Untitled
 
2012
31 Beyer, Jonny; Myhre, Lars Petter; Sundt, Rolf; Meier, Sonnich; Tollefsen, Knut-Erik; Vabø, Rune; Klungsøyr, Jarle; Sanni, Steinar.
Environmental risk assessment of alkylphenols from offshore produced water on fish reproduction. Marine Environmental Research 2012 ;Volum 75. s. 2-9
HAVFORSK NIVA NORCE UIS Untitled
 
32 Beyer, Jonny.
Langsiktige trender for aktiviteter, utslipp og miljøovervåking innenfor norsk offshoreindustri i Nordsjøen. Økologisk historie i Nordsjøen og Skagerrak; 2012-09-27 - 2012-09-27
NORCE Untitled
 
33 Beyer, Jonny.
Nanopartikler i saltvann. Endrer aggregering giftigheten?. Fagtreff om bruk av nanoteknologi til rensing av vann, avløp og forurenset grunn – muligheter og risiko; 2012-03-05 - 2012-03-05
NORCE Untitled
 
34 Jonsson, Grete; Nævdal, Atle; Beyer, Jonny.
Determination of alkylphenol metabolites in fish bile using solid-phase analytical derivatization (SPAD) and gas chromatography–mass spectrometry in electron ionization mode (GC-MS-EI). ICES Techniques in Marine Environmental Science 2012 (49) s. -
NORCE SUS Untitled
 
35 Ree, Maiken; Beyer, Jonny.
«MUTASJONER HOS SJØDYR ETTER MACONDO: Fanger reker uten øyne. Norsk forsker er skeptisk». Teknisk Ukeblad [Avis] 2012-06-13
NORCE Untitled
 
36 Sundt, Rolf; Ruus, Anders; Jonsson, Henrik; Skarphédinsdóttir, Halldóra; Meier, Sonnich; Grung, Merete; Beyer, Jonny; Pampanin, Daniela M..
Biomarker responses in Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to produced water from a North Sea oil field: Laboratory and field assessments. Marine Pollution Bulletin 2012 ;Volum 64.(1) s. 144-152
HAVFORSK NIVA NORCE Untitled
 
2011
37 Balk, Lennart; Hylland, Ketil; Hansson, Tomas; Berntssen, Marc; Beyer, Jonny; Jonsson, Grete; Melbye, Alf Glein; Grung, Merete; Torstensen, Bente Elisabeth; Børseth, Jan Fredrik; Skarphedinsdottir, Halldora; Klungsøyr, Jarle.
Biomarkers in Natural Fish Populations Indicate Adverse Biological Effects of Offshore Oil Production. PLOS ONE 2011 ;Volum 6.(5) s. -
HAVFORSK OCEAN NIVA NORCE SUS UiO UIS Untitled
 
38 Beyer, Jonny.
Eksport av norsk miljøkompetanse til Brasi. [Internett] 2011-04-11
UIS Untitled
 
39 Beyer, Jonny.
Introduction to the environmental fate and effects of marine oil spills. Science week; 2011-12-08
UIS Untitled
 
40 Beyer, Jonny.
Nanotoksikologi: Den nye miljøvitenskapen. Forskningsdagene; 2011-05-05
UIS Untitled
 
41 Beyer, Jonny.
Som å velge mellom pest eller kolera. Teknisk Ukeblad 2011
UIS Untitled
 
42 Beyer, Jonny; Myhre, Lars Petter; Sundt, R.C.; Meier, S; Tollefsen, KE; Vabø, Rune; Klungsøyr, J.; Sanni, Steinar.
Effects of alkylphenols in offshore oil industry produced water on reproduction in North Sea fish stocks: An environmental risk assessment. Oral presentation at the conference; 2011-05-16 - 2011-05-18
UIS Untitled
 
43 Beyer, Jonny; Sanni, Steinar; Sydnes, Magne Olav; Jonsson, Grete; Sundt, Rolf.
Alkylphenol Metabolites in Fish Bile As Biomarkers of Exposure to Offshore Oil Industry Produced Water in Feral Fish. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2011 ;Volum 74.(7-9) s. 569-581
NORCE SUS UIS Untitled
 
44 Beyer, Jonny; Sydnes, Magne Olav; Vingen, Sjur; Sundt, Rolf.
High matrix interference affecting detection of PAH metabolites in bile of Atlantic hagfish (Myxine glutinosa) used for biomonitoring of deep-water oil production. Marine Environmental Research 2011 ;Volum 71.(5) s. 369-374
NORCE UIS Untitled
 
45 Tollefsen, Knut-Erik; Sundt, Rolf; Beyer, Jonny; Meier, Sonnich; Hylland, Ketil.
Endocrine Modulation in Atlantic Cod (Gadus morhua L.) Exposed to Alkylphenols, Polyaromatic Hydrocarbons, Produced Water, and Dispersed Oil. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2011 ;Volum 74.(7-9) s. 529-542
HAVFORSK NIVA NORCE UiO UIS Untitled
 
2010
46 Beyer, Jonny; Jonsson, Grete; Porte, Cinta; Krahn, Margaret M.; Ariese, Freek.
Analytical methods for determining metabolites of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) pollutants in fish bile: A review. Environmental Toxicology and Pharmacology 2010 ;Volum 30.(3) s. 224-244
NORCE SUS UIS Untitled
 
2009
47 Sundt, Rolf C; Baussant, Thierry; Beyer, Jonny.
Uptake and tissue distribution of C-4-C-7 alkylphenols in Atlantic cod (Gadus morhua): Relevance for biomonitoring of produced water discharges from oil production. Marine Pollution Bulletin 2009 ;Volum 58.(1) s. 72-79
NORCE UIS Untitled
 
48 Sundt, Rolf; Meier, Sonnich; Jonsson, Grete; Sanni, Steinar; Beyer, Jonny.
Development of a laboratory exposure system using marine fish to carry out realistic effect studies with produced water discharged from offshore oil production. Marine Pollution Bulletin 2009 ;Volum 58.(9) s. 1382-1388
HAVFORSK NORCE SUS UIS Untitled
 
2008
49 Jonsson, Grete; Stokke, Tone Ulland; Cavcic, Admira; Jørgensen, Kåre B.; Beyer, Jonny.
Characterization of alkylphenol metabolites in fish bile by enzymatic treatment and HPLC-fluorescence analysis. Chemosphere 2008 ;Volum 71.(7) s. 1392-1400
NORCE SUS UIS Untitled
 
2005
50 Ariese, Freek; Beyer, Jonny; Jonsson, Grete; Porte, Cinta; Krahn, Margareth.
Review of analytical methods for determining metabolites of polycyclic aromatic compounds (PACs) in fish bile. ICES Techniques in Marine Environmental Science 2005 (39) s. -
NORCE SUS Untitled
 
    Vis neste liste