Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 79 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre; Jensen, Magne Skibsted.
Tillit, tenkning og trøbbel - ontologiske, etiske og kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning. Veiledningskonferansen 2019; 2019-02-06 - 2019-02-07
HIOF Untitled
 
2 Luthen, Geir Sverre; Ulla, Bente; Larsen, Ann Sofi.
Tillit - og trøbbelets transformerende kraft i profesjonsveiledning. Veiledningskonferansen; 2019-02-05 - 2019-02-06
HIOF Untitled
 
3 Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Johannesen, Nina; Ulla, Bente.
Working with Text(-ures) in Academia: Be Fast, Even While Standing Still!. I: Academic Writing and Identity Constructions: Performativity, Space and Territory in Academic Workplaces. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-01673-9. s. 115-134
HIOF Untitled
 
4 Ulla, Bente; Larsen, Ann Sofi.
Litt til om tillit. Eller: Tillit med besvær.. Samling i det nasjonale veiledernettverket; 2019-10-31 - 2019-11-01
HIOF Untitled
 
5 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe; Johannesen, Nina.
Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education. I: Posthumanism and Higher Education: Reimagining Pedagogy, Practice and Research. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 9783030146719. s. 31-53
HIOF Untitled
 
2018
6 Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe.
Slipp grepet, ikke ansvaret: kooperative læringsprosesser. Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Kooperative læringsrprosesser; 2018-10-08 - 2018-10-08
HIOF Untitled
 
7 Ulla, Bente.
Kvila sine kår i barnehagen. Nordiske Impulser; 2018-05-07 - 2018-05-08
HIOF Untitled
 
8 Ulla, Bente; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni.
Kritisk kroppsklipp. Kooperative læringsformer i barnehagelærerutdanningen. Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen; 2018-10-08 - 2018-10-09
HIOF Untitled
 
9 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe.
Critical Body Cut: Plaitring poetry, passion and power in Early Childhood Education and Care. 26th RECE Conference 2018; 2018-10-14 - 2018-10-18
HIOF Untitled
 
2017
10 Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente.
Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser. 2. Utgave.. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 9788245019780) 141 s.
HIOF Untitled
 
11 Ulla, Bente.
Kroppens kraft. Kropp som del av inkludering og profesjonsutøvelse i barnehagen. I: Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser.. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02789-0. s. 184-205
HIOF Untitled
 
12 Ulla, Bente.
Kvila sine kår -respekt i møte med dei sovande småbarna. Barnehagekonferansen 2017; 2017-10-26 - 2017-10-27
HIOF Untitled
 
13 Ulla, Bente.
Meir fokus på dei minste i barnehagane. Regionsavisa [Avis] 2017-10-27
HIOF Untitled
 
14 Ulla, Bente.
Reconceptualising sleep: Relational principles inside and outside the pram. Contemporary Issues in Early Childhood 2017 ;Volum 18.(4) s. 400-408
HIOF Untitled
 
15 Ulla, Bente.
Sov så godt. Barnehageforum 2017
HIOF Untitled
 
2016
16 Ulla, Bente.
Barnehagelærernes blikk har mange nyanser. Vetuva. Forskning og ny kunnskap om barnehage 2016 s. 14-15
HIOF Untitled
 
17 Ulla, Bente.
(B)læring i ein intrikat mosaikk av disiplinering. I: Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1518-8. s. 64-89
HIOF Untitled
 
18 Ulla, Bente.
Gløym glaninga. Barnehagefolk 2016 (3) s. 6-7
HIOF Untitled
 
19 Ulla, Bente.
Hekta på hud. Barnehagefolk 2016 s. 6-7
HIOF Untitled
 
20 Ulla, Bente.
Sammendrag av doktoravhandlinger: "Arrangement av kraft, kropp og kunnskap: ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren". Barn 2016 (1) s. 78-79
HIOF Untitled
 
2015
21 Ulla, Bente.
Arrangement av kropp, kraft og kunnskap; Ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren. Akademika forlag 2015 196 s.
HIOF UiO Untitled
 
22 Ulla, Bente; Holten, Ingeborg Caroline Sæbøe.
Michel Foucault. Barnehagefolk 2015 (3) s. 61-64
OSLOMET HIOF Untitled
 
23 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe; Johannesen, Nina.
The tyranny of good intentions: Unspoken imperatives of marginalization. Reconceptualizing Early Childhood Education; 23rd International RECE Conference; 2015-10-29 - 2015-10-31
HIOF Untitled
 
2014
24 Ulla, Bente.
Ansiktet i blikkets fokus. Barnehagefolk 2014 (4) s. 45-46
HIOF UiO Untitled
 
25 Ulla, Bente.
Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren. Nordisk Barnehageforskning 2014 ;Volum 8.(5) s. 1-16
HIOF UiO Untitled
 
26 Ulla, Bente.
(B)læring i eit Foucaultiansk perspektiv. Workshop med Hillevi Lenz Taguchi; 2014-10-06 - 2014-10-06
HIOF UiO Untitled
 
27 Ulla, Bente.
The concept of the dispositive: Methodological pathways to critical educational research. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM) 2014 ;Volum 5.(2) s. 46-59
HIOF UiO Untitled
 
28 Ulla, Bente.
Troubling trends of transitions; Dispositive analyses as a methodological approach. The 8th Annual NordCrit Conference; 2014-06-03 - 2014-06-04
HIOF UiO Untitled
 
29 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi.
Barnehage bedre enn skole for femåringene. Fredrikstad Blad 2014 s. 8-9
HIOF UiO Untitled
 
2013
30 Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi.
Education through cooperative Learning, thinking with theory. Education for the future; 2013-08-22 - 2013-08-25
HIOF UiO Untitled
 
31 Ulla, Bente.
Gut(s) and gaze in the preschool teacher’s knowledge, judgment and practice. NordCrit, the 7th Seminar on Critical Perspectives; 2013-06-12 - 2013-06-13
UiO Untitled
 
32 Ulla, Bente.
Pedagogisk dokumentasjon-de yngste barnas medvirkning. Innertiern; 2013-02-27 - 2013-12-27
UiO Untitled
 
33 Ulla, Bente.
Troubling “age” as rigid structures; Studies in Early Childhood (0-3 years) as loci of ethical practice. 2013 ATEE Annual Conference; 2013-08-22 - 2013-08-25
UiO Untitled
 
34 Ulla, Bente.
Tungetankar, kakepynt og profesjonsutøving. Barnehagefolk 2013 (3) s. 22-23
HIOF UiO Untitled
 
35 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi.
Frem fra glemselsen: Fokus på de yngste barnehagebarna. I: 50 år med lærerutdanning i Halden: Perioden 2003-2013: Ti år i endring. Halden: Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning 2013 ISBN 978-82-7825-417-2. s. 40-44
HIOF Untitled
 
2012
36 Ulla, Bente.
Kroppens kraft : kropp som del av inkludering og profesjonsutøvelse i barnehagen. I: Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01927-7. s. 126-148
HIOF UiO Untitled
 
2011
37 Ulla, Bente.
Changes in professional knowledge: A study of the pre-school knowledge, judgment and practice in relation to the increasing demand for mapping of children's skills in educational policy guidelines. The 5th seminar on Critical perspectives on Children, Young people, Welfare and Education; 2011-08-15 - 2011-08-16
HIOF Untitled
 
38 Ulla, Bente.
Entangling ambivalence as a step-stone to re-discover complexities of children’s life in pedagogical settings. 19th international Reconceptualizing Early Childhood Education Conference. “Politics of Care: Sharing Knowledges, Love and Solidarity”; 2011-10-25 - 2011-10-29
HIOF Untitled
 
39 Ulla, Bente.
Omsorgens omfattende områder: kritiske refleksjoner om omsorg i barnehagen. I: Barnehagepedagogiske diskurser. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01734-1. s. 70-83
HIOF Untitled
 
40 Ulla, Bente.
Questioning observation and representation. : “Variation and comparison. The Art of Comparison in Humanistic and Social Science”; 2011-04-11 - 2011-04-12
HIOF Untitled
 
41 Ulla, Bente.
Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre kroppens kraft. Småbarnskonferansen “Ja, vi kan”; 2011-12-07 - 2011-12-07
HIOF Untitled
 
2010
42 Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente.
Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser. Fagbokforlaget 2010 (ISBN 9788245007695) 142 s.
HIOF Untitled
 
43 Ulla, Bente.
Blikkets betydning - noen glimt og tanker fra forskningen. Kontaktkonferanse; 2010-05-04 - 2010-05-04
HIOF Untitled
 
44 Ulla, Bente.
Exploring movements of the hand: the body as power, language and culture in early childhood care and education. The 18th Conference Reconceptualizing Early Childhood Education; 2010-10-13 - 2010-10-17
HIOF Untitled
 
45 Ulla, Bente.
Inclusion in Early Childhood Education -profession perspectives. Nordic Research Network on Critical Perspectives on Children, Young People, Welfare and Education; 2010-06-14 - 2010-06-15
HIOF Untitled
 
46 Ulla, Bente.
Kroppen som del av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barnehagen (DEL 1). utenTitteltekst; 2010-10-29 - 2010-10-29
HIOF Untitled
 
47 Ulla, Bente.
Kroppen som del av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barnehagen (DEL 2). utenTitteltekst; 2010-10-29 - 2010-10-29
HIOF Untitled
 
48 Ulla, Bente.
Politiske og pedagogiske føringer for barn og barndom -en innledning til Brennautvalget. Dialogmøte mellom Høgskolen i Østfold og Brenna-utvalget; 2010-03-09 - 2010-03-09
HIOF Untitled
 
49 Ulla, Bente.
Prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon. utenTitteltekst; 2010-04-13 - 2010-04-13
HIOF Untitled
 
50 Ulla, Bente.
Provoserende protester. Barnehagefolk 2010 (2) s. 83-84
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste