Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2018
1 Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren.
Designing and Redesigning Research-based Teacher Education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2018 ;Volum 74. s. 215-228
HIOF Untitled
 
2 Fjeld, Hilde Sofie; Spernes, Kari Iren.
Bilingual teachers’ professional identity. ECER 2018; 2018-09-03 - 2018-09-07
HIOF Untitled
 
3 Hoff-Jenssen, Reidun; Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren.
Critical reading as a social activity for the purpose of academic and professional learning in teacher education. ECER 2018; 2018-09-03 - 2018-09-07
HIOF OSLOMET Untitled
 
4 Spernes, Kari Iren; Ruto-Korir, Rose C..
Medium of instruction in school: The indigenous language, the national language or the official language? A case study from multilingual deep rural Kenya. Journal of African Languages and Linguistics 2018 ;Volum 39.(1) s. 41-64
HIOF Untitled
 
2017
5 Hoff-Jenssen, Reidun; Fjeld, Hilde Sofie; Spernes, Kari Iren.
Kultforståelse i organisasjoner og mellom mennesker.. Oppstart nytt skoleår; 2017-08-16 - 2017-08-16
HIOF Untitled
 
6 Spernes, Kari Iren.
Bevisstgjøring av egne fordommer. Oppvekst 2017; 2017-11-27 - 2017-11-29
HIOF Untitled
 
7 Spernes, Kari Iren.
«Chilly Norway» - verdens lykkeligste folk. Fredrikstad Blad 2017
HIOF Untitled
 
8 Spernes, Kari Iren.
Holdninger og handlinger i et flerkulturelt arbeidsmiljø. Kurs for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet; 2017-06-13 - 2017-06-14
HIOF Untitled
 
9 Spernes, Kari Iren.
Kulturelt mangfold i barneskolen. I: Didaktisk praksis 1. - 7. trinn. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50060-0. s. 89-109
HIOF Untitled
 
10 Spernes, Kari Iren.
Kulturelt mangfold i skolen. I: Didaktisk praksis 5.-10.trinn. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500617. s. 119-138
HIOF Untitled
 
11 Spernes, Kari Iren.
Studentdeltakelse i FOU-prosjekt. Akademisk dannelse og førsteårsstudenten; 2017-11-01 - 2017-11-02
HIOF Untitled
 
12 Spernes, Kari Iren; Fjeld, Hilde Sofie.
Vilje, men manglende handlekraft – skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2017 ;Volum 11.(2) s. 1-20
HIOF Untitled
 
13 Spernes, Kari Iren; Fjeld, Hilde Sofie.
Vilje, men manglende handlingskraft. Forskningsdager; 2017-09-25 - 2017-09-25
HIOF UiT Untitled
 
2016
14 Spernes, Kari Iren.
Immigrant Student Teachers as Co-researchers. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) 2016 ;Volum 15.(11) s. 1-15
HIOF Untitled
 
2015
15 Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren.
Research-based teacher education. Research methods as boundary objects. ATEE conference; 2015-08-24 - 2015-08-26
HIOF Untitled
 
16 Fjeld, Hilde Sofie; Spernes, Kari Iren.
Ingen jevnbyrdighet, tross gode intensjoner: vilkår for samarbeid mellom klasselærere og tospråklige lærere. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(3-4) s. 233-243
HIOF UiO Untitled
 
17 Maugesten, Marianne; Spernes, Kari Iren; Jacobsen, Kjersti Berggraf; Holt Jensen, Brit Hellen.
HiØ og forholdet til praksisfeltet. Følgegruppens konferanse 2015; 2015-03-18 - 2015-03-19
HIOF Untitled
 
2014
18 Spernes, Kari Iren.
Anerkjennelse av Mangfold. Språkløftkonferanse; 2014-11-06 - 2014-11-06
HIOF Untitled
 
19 Spernes, Kari Iren.
Anerkjennelse i mangfold. Kompetanse for Mangfold; 2014-10-30 - 2014-10-30
HIOF Untitled
 
20 Spernes, Kari Iren.
"Blikket" viktig for å unngå stigmatisering. Fredrikstad Blad 2014
HIOF Untitled
 
21 Spernes, Kari Iren.
En anerkjennende skole? - Elever med innvandrerbakgrunn og deres skoleerfaringer. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. s. 177-199
HIOF Untitled
 
22 Spernes, Kari Iren.
Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen. Tidsskrift for ungdomsforskning 2014 ;Volum 14.(2) s. 3-27
HIOF Untitled
 
23 Spernes, Kari Iren.
TREKANTSAMARBEIDTrekantsamarbeid. Bedre utbytte av tospråklig fagopplæring – et prosjekt mellom Kjølberg og FRIS. : Egen utgivelse, publisert på NAFOs nettsider 13. aug 2014: http://nafo.hioa.no/?s=trekantsamarbeid 2014 52 s.
HIOF Untitled
 
2013
24 Hatlem, Marianne; Spernes, Kari Iren.
Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse: teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44677-9) 273 s.
HIOF Untitled
 
25 Spernes, Kari Iren.
Integrering. NRK P1 [Radio] 2013-10-09
HIOF Untitled
 
26 Spernes, Kari Iren.
K'en foran RLE kan skade integreringen. Fredriksstad Blad 2013
HIOF Untitled
 
2012
27 Spernes, Kari Iren.
Children in rural Kenya their opinion about mother tongue and school language. WFATE Second Biannual Conference; 2012-11-07 - 2012-11-09
HIOF Untitled
 
28 Spernes, Kari Iren.
Den flerkulturelle skolen i bevegelse - teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2012 (ISBN 978-82-05-42259-9) 259 s.
HIOF Untitled
 
29 Spernes, Kari Iren.
'I use my mother tongue at home and with friends - not in school!' Multilingualism and identity in rural Kenya. Language, Culture and Curriculum 2012 ;Volum 25.(2) s. 189-203
HIOF Untitled
 
30 Spernes, Kari Iren.
Parental involvement in school in rural Kenya. WFATE Second Biannual Conference; 2012-11-07 - 2012-11-09
HIOF Untitled
 
2011
31 Spernes, Kari Iren.
"I buy paraffin so he can read in the evening” – a study from Kenya about parental involvement in school. International Journal about Parents in Education 2011 ;Volum 5.(1) s. 24-35
HIOF Untitled
 
2009
32 Spernes, Kari.
Læring i en skole preget av mangfold. I: La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39180-2. s. 243-271
HIOF Untitled
 
33 Spernes, Kari; Karlsen, Thorbjørn J..
Kommunikasjon og samspill - betydning for læring. I: La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39180-2. s. 272-301
HIOF Untitled