Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 134 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Halvorsen, Lars Rune.
Bør vernepleiere bli flinkere til å la folk gå til grunne?. Vernepleier.no 2020
HIOF Untitled
 
2 Halvorsen, Lars Rune.
En interessant, men besynderlig tekst om problematiske valg av etisk teori. Vernepleier.no 2020
HIOF Untitled
 
3 Halvorsen, Lars Rune.
Får vi nye vernepleiere under pandemien, og hva skjer med høsten?. Vernepleier.no 2020
HIOF Untitled
 
4 Halvorsen, Lars Rune.
Ikke faglig tilrådelig med ett stort avlastningssenter. Fredrikstad Blad 2020
HIOF Untitled
 
5 Halvorsen, Lars Rune.
Noen refleksjoner rundt digitalisering i pandemitider. Vernepleier.no 2020
HIOF Untitled
 
6 Halvorsen, Lars Rune.
Trenger vi egentlig eksamen i profesjonsutdanninger?. Vernepleier.no 2020
HIOF Untitled
 
7 Halvorsen, Lars Rune; Jarsletta-Halvorsen, Janne.
Furutun: Et kasuseksempel på en historieløs og diskriminerende tilnærming. Fredrikstad Blad 2020
HIOF Untitled
 
8 Vee, Tove Sandvoll; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune.
Fagfellevurdert undervisning og kollegarettleiing i høgare utdanning. Frå modell til gjennomføring. UNIPED 2020 s. 83-103
HVL HIOF NMBU Untitled
 
2019
9 Halvorsen, Lars Rune.
Autonomi krever god tenkning og sjølkontroll; men uvaner utfordrer oss. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
10 Halvorsen, Lars Rune.
Det gode liv: noe å tenke på når vi skal hjelpe andre. Årsmøte NFU Akershus fylkeslag; 2019-03-16 - 2019-03-16
HIOF Untitled
 
11 Halvorsen, Lars Rune.
Er institusjonens omdømme viktigere enn offentlig uenighet og kritikk?. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
12 Halvorsen, Lars Rune.
Er vernepleierutdanningen i ferd med å bli akterutseilt?. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
13 Halvorsen, Lars Rune.
Hva trengs for at vi skal få til målrettet miljøarbeid overfor eldre personer med utviklingshemning?. Aldring og helse [Internett] 2019-11-13
HIOF Untitled
 
14 Halvorsen, Lars Rune.
Kunnskapsbasert praksis: et fint ideal, men underkommuniseres utfordringene?. Konferanse om miljøterapeutisk arbeid; 2019-03-13 - 2019-03-14
HIOF Untitled
 
15 Halvorsen, Lars Rune.
Målrettet miljøaarbeid. Temakonferanse om utviklingshemning og aldring; 2019-11-13 - 2019-11-13
HIOF Untitled
 
16 Halvorsen, Lars Rune.
Noen uformelle betraktninger om «tverr», i tverrfaglighetsbegrepet. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
17 Halvorsen, Lars Rune.
Normative vurderinger ved tiltaksarbeid. Konferanse om miljøterapeutisk arbeid; 2019-03-13 - 2019-03-14
HIOF Untitled
 
18 Halvorsen, Lars Rune.
Praksisperioder: mangfoldighet i vernepleierens erfaringsbakgrunn. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
19 Halvorsen, Lars Rune.
Profesjonsutøvere trenger et indikatorfritt rom; et friområde for tenking, utvikling og kritikk. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
20 Halvorsen, Lars Rune.
På tide med en integrert mastergrad i vernepleie. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
21 Halvorsen, Lars Rune.
Tema: Pårørendesamarbeid. Slik håndterer du profesjonsutøverrollen.. Fagtidsskrift for vernepleiere i Delta [Fagblad] 2019-10-31
HIOF Untitled
 
22 Halvorsen, Lars Rune.
Ubehag ved ledelse; et vedvarende og altomfattende krysspress. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
23 Halvorsen, Lars Rune.
Varsko her: er det risikosport å varsle?. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
24 Halvorsen, Lars Rune.
Vernepleiere: det å forholde seg til umusikalske normbrudd. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
25 Halvorsen, Lars Rune.
Vernepleiere: Skolesystemet virker ekskluderende.. Vernepleierkonferansen; 2019-02-04 - 2019-02-05
HIOF Untitled
 
26 Halvorsen, Lars Rune.
Vernepleierens helsekompetanse: viktig sier «alle», men følges det opp med ressurser?. Vernepleier.no 2019
HIOF Untitled
 
27 Halvorsen, Lars Rune.
Vernepleiernes utfordringer.. Vernepleierkafe; 2019-02-06 - 2019-02-06
HIOF Untitled
 
28 Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune.
Nye læringsutbytter: Det er tid for U’en i FoU. Khrono.no 2019
HVL HIOF Untitled
 
2018
29 Grung, Rolf Magnus; Westergård, Britt-Evy; Halvorsen, Lars Rune; Isaksen, Marit Selfors; Hatlestad, Kjersti; Stokke, Nina.
Paneldebatt om vernepleierutdanningen og vernepleierfaglig arbeid. Vernepleierkonferansen 2018; 2018-02-05 - 2018-02-05
HIOA HIOF Untitled
 
30 Halvorsen, Lars Rune.
Atferdsanalyse: Når eksistens blir sirkulær bør man ta et skritt ut av sirkelen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2018 ;Volum 45. s. 61-69
HIOF Untitled
 
31 Halvorsen, Lars Rune.
Det gode liv - profesjonsetikk. Fredrikstad kommune - etikkforedrag; 2018-10-24 - 2018-10-24
HIOF Untitled
 
32 Halvorsen, Lars Rune.
Det gode liv: frihet som gir mening. Stiftelsen SOR. NOE Å STÅ OPP TIL; 2018-05-03 - 2018-05-04
HIOF Untitled
 
33 Halvorsen, Lars Rune.
Første-, andre- og tredjeordensønsker: et bidrag i arbeidet med å forstå selvbestemmelse og autonomi. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
34 Halvorsen, Lars Rune.
Hvorfor det er vanskelig å definere en vernepleier, og er ikke det egentlig bare fint?. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
35 Halvorsen, Lars Rune.
Mindfulness: Noen problematiske sider. Årsmøteseminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2018-04-25 - 2018-04-29
HIOF Untitled
 
36 Halvorsen, Lars Rune.
Om hvorfor atferdsanalyse kan være viktig for mange vernepleiere. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
37 Halvorsen, Lars Rune.
Profesjonens fragmenterte kunnskapsbase: Forvirrende, men nødvendig. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
38 Halvorsen, Lars Rune.
Profesjonsetikk er noe annet en juridiske bestemmelser: noen punkter som kan bidra til meningsfull profesjonsetikk. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
39 Halvorsen, Lars Rune.
Profesjonsutøvernes engasjement for begrepsbruk: Et vanskelig landskap å manøvrere i. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
40 Halvorsen, Lars Rune.
Skolesystemet virker ekskluderende; et gjennomgående trekk er manglende ambisjoner. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
41 Halvorsen, Lars Rune.
Skriv kortere og bedre. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
42 Halvorsen, Lars Rune.
Utfordringer i forholdet mellom selvbestemmelse og ivaretakelse. Faglig foredrag: Sekesjon Voksenhabilitering - HAVO. Sykehuset Østfold; 2018-04-09 - 2018-04-09
HIOF Untitled
 
43 Halvorsen, Lars Rune.
Vernepleierprofesjonen og profesjonsetikk. Vernepleierkonferanse 2018; 2018-02-05 - 2018-02-06
HIOF Untitled
 
44 Halvorsen, Lars Rune; Brunvand Ellingsen, Cato.
Permanent leietager i eget liv. Dagsavisen - Nye Meninger 2018
HIOF NTNU Untitled
 
45 Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne.
Dårlige tjenester og detronisert profesjon for vernepleiere. Khrono.no 2018
HIOF Untitled
 
46 Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne.
Nytt styringsverktøy for sosial- og helsefagene. Khrono.no 2018
HIOF UiT Untitled
 
47 Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne.
Taushet er et demokratisk problem. Khrono.no 2018
HIOF UiT Untitled
 
48 Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur.
Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2018 ;Volum 45.(2) s. 87-100
HIOF Untitled
 
49 Herikstad, Yngve; Halvorsen, Lars Rune.
Et lite valg til besvær? En betraktning om alt fra rus og romantikk til kaloriinntak. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
50 Jarsletta-Halvorsen, Janne; Halvorsen, Lars Rune.
Sensitive barn og vernepleiere. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste