Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 167 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla; Femdal, Ingrid; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin.
Flest kvinner tar forskerutdanning, men flest menn blir professorer. Fredriksstad Blad 2019
HIOF Untitled
 
2 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsen, Dag Werner; Helgesen, Ann Karin.
Helsetjenestekvalitet i sykehjem slik personer med demens erfarer det. Forskningsdagene; 2019-09-26 - 2019-09-26
HIOF Untitled
 
3 Helgesen, Ann Karin; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Healthcare staff's experiences of implementing one to one contact in nursing homes. Nursing Ethics 2019 s. 1-9
HIOF Untitled
 
4 Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Personsentrert omsorg. Fakta og utfordringer. Kompetansehevng; 2019-03-20
HIOF Untitled
 
5 Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Personsentrert omsorg Fakta og utfordringer. Kompetanseheving; 2019-03-18
HIOF Untitled
 
6 Helgesen, Ann Karin; Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Interprofessional pharmaceutical care. Demophac Transnational meeting; 2019-06-05
HIOF Untitled
 
7 Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Sykepleiere og breddekompetanse. Moss Avis 2019
HIOF Untitled
 
8 Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Tiden er inne: La sykepleiere med avansert breddekompetanse slippe til. Sarpsborg Arbeiderblad 2019
HIOF Untitled
 
9 Kirchhoff, Jörg W; Jensen, Øystein; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Tiden er inne. La sykepleiere overta oppgaver fra fastleger. Fredrikstad Blad 2019
HIOF Untitled
 
10 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Gregersen, Anne-Grethe; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Andreassen, Hilde Marie; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Olsen, Richard Monroe; Gunheim-Hatland, Lars; Martinsen, Mona; Blågestad, Ina.
Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkomeptanse etter endt bachelorutdanning. Fag- og tjenesteutviklingskonferansen; 2019-11-20 - 2019-11-20
HIOF Untitled
 
11 Nome, Carina Marie; Stenbjerg, Julie Kjølhede; Arnesen, Marie Helen; Aardalen, Tina; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Presentasjon DeMoPhac studien. Forskergruppemøte; 2019-05-21
HIOF Untitled
 
12 Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Trading company for privacy: A study of patients' experiences. Nursing Ethics 2019
HIOF OSTFSYK Untitled
 
13 Sandsdalen, Tuva; Larsson, Bodil Wilde; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Patients’ Perceptions Of The Quality Of Palliative Care And Satisfaction – A Cluster Analysis. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2019 s. 903-915
HINN HIOF Untitled
 
14 Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; helgesen, ann karin; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine; Aarøen, Kari.
Samarbeidsprosjekt "Personsentrert omsorg - fra idé til realitet", en intervensjonsstudie 2017-19. Forskningsdagene 2019; 2019-09-26
HIOF Untitled
 
2018
15 Andersen, Kirsti Lauvli; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig.
Helsetjenestekvalitet i sykehus: En sammenligning av pasienters og sykepleiestudenters erfaringer. Fag- og forskningsdager; 2018-03-07 - 2018-03-08
HIOF OSTFSYK Untitled
 
16 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Intervensjoner i kommunehelsetjenesten og helsetjenestekvalitet i et pasientperspektiv. Medlemsmøte; 2018-11-22
HIOF Untitled
 
17 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine.
Personsentrert omsorg - fra ide til realitet. Fagdag: Personsentrert omsorg - pasientsikkerhet; 2018-05-30
HIOF Untitled
 
18 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Helgesen, Ann Karin.
The influence of technology and standards on healthcare staff’s job satisfaction. 11th Geneva Conference om Person-Centered Medicine; 2018-04-08 - 2018-04-11
HIOF Untitled
 
19 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Sørby, Lise Aagaard; Andreassen, Hilde Marie; Skaug, Eli-Anne; Roos, Anne Karine Østbye; Tvete, Liv Solveig; Helgesen, Ann Karin.
Health care quality from the patients' perspective: a comparative study between an old and a new, high-tech hospital. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2018 ;Volum 11. s. -
HIOF OSTFSYK Untitled
 
20 Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Challenges when female staff perform person-centered activities for male residents in nursing homes. 11th GENEVA CONFERENCE ON PERSON-CENTERED MEDICINE; 2018-04-08
HIOF Untitled
 
21 Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education. 11th GENEVA CONFERENCE ON PERSON-CENTERED MEDICINE; 2018-04-08 - 2018-04-11
HIOF Untitled
 
22 Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Roos, Anne Karine Østbye; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig.
Social support at work. Work, Employment and Society Conference 2018; 2018-09-12 - 2018-09-14
HIOF NTNU OSTFSYK UiT Untitled
 
23 Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig.
Digitalisering og dens konsekvenser for profesjoners arbeid i sykehus. Faglunsj - Sykehuset Østfold HF; 2018-11-29
HIOF NTNU UiT Untitled
 
24 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Hvilke faggrupper trenger helsevesenet? Ja takk vi har bruk for alle. Fredrikstad Blad 2018
HIOF Untitled
 
25 Mathisen, Jorunn Irene; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Gjellebæk, Camilla.
Eldreomsorg i fortid, nåtid og framtid. Abels hage; 2018-04-23
HIOF Untitled
 
26 Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsson, Bodil Wilde.
A pattern approach to analyzing patient patients’ perception of the quality of palliative care and satisfaction. 11th GENEVA CONFERENCE ON PERSON-CENTERED MEDICINE 2018; 2018-04-08 - 2018-04-11
HINN NTNU Untitled
 
27 Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsson, Bodil Wilde.
Development of a short form of the Quality from the Patient’s Perspective questionnaire for Palliative Care (QPP-PC). 11th GENEVA CONFERENCE ON PERSON-CENTERED MEDICINE; 2018-04-08 - 2018-04-11
HINN NTNU Untitled
 
28 Sandsdalen, Tuva; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Larsson, Bodil Wilde.
Development of a short form of the Quality from the Patient’s Perspective questionnaire for Palliative Care (QPP-PC). Nettverksmøtet for forskning innen palliativ omsorg og forskningsprogrammet QCNEoL; 2018-08-16
HINN NTNU Untitled
 
29 Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine; Aarøen, Kari.
Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold. Konferanse for rådgivere ved fylkesmannsembetene i Norge; 2018-05-09
HIOF Untitled
 
30 Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie. NSFs 5. utdannings- og forskningskonferanse; 2018-10-18 - 2018-10-19
HIOF Untitled
 
2017
31 Aagaard, Heidi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Rutiner for å vurdere ernæringsstatus i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning 2017 s. 12-
HIOF Untitled
 
32 Andreassen, Hilde Marie; Andersen, Kirsti Lauvli; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Perceived reality versus subjective importance – Care quality in hospital from the patients’ perspective.. Kvalitet i sykepleierutdanningen; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIOF NMBU Untitled
 
33 Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Andersen, Kirsti Lauvli.
Perception of quality of care in hospital: comparison of the views of patients and nurse students.. Kvalitet i sykepleierutdanningen; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIOF Untitled
 
34 Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
'It is the patients' legal right, but it's seldom done'. Nurses experiences of giving information about the patients' legal rights and changes in medication.. 10th Geneva conference on person-centered medicine; 2017-05-07 - 2017-05-10
HIOF Untitled
 
35 Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
The impact of person-centered care on older people's perceptions of care quality in nursing homes: an intervention study. 7th International Conference on Geriatrics Gerontology & Palliative Nursing; 2017-09-04 - 2017-09-05
HIOF Untitled
 
36 Ghebrehiwet, Tesfa; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Liv Solveig; Helgesen, Ann Karin.
Establishing an ICPCM nursing network on person- centred care. The 10th Geneva Conference on Person Centered Medicine; 2017-05-07 - 2017-07-10
HIOF Untitled
 
37 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Nedgang i jobbtilfredshet i Østfold. Dagens Medisin [Tidsskrift] 2017-03-28
HIOF Untitled
 
38 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Svak nedgang i jobbtilfredshet. Sykehuset Østfold [Internett] 2017-03-17
HIOF Untitled
 
39 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Aagaard, Heidi.
Older people's involvement in activities related to meals in nursing homes. 7th International Conference on Geriatrics Gerontology & Palliative Nursing; 2017-09-04 - 2017-09-05
HIOF Untitled
 
40 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Tvete, Liv Solveig; Helgesen, Ann Karin.
MEDARBEIDERNES OPPLEVELSE AV JOBBTILFREDSHET, PASIENTER OG STUDENTERS SYN PÅ HELSETJENESTEKVALITET I ET HØYTEKNOLOGISK SYKEHUS. Forskningsseminar 2017; 2017-05-11 - 2017-05-12
HIOF OSTFSYK NMBU Untitled
 
41 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Roos, Anne Karine Østbye; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard; Helgesen, Ann Karin.
Helsetjenestekvalitet i sykehus – hva er viktig for pasientene?. Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i HSØ: «Pasientens helsetjeneste - sykepleierne er klare»; 2017-03-22 - 2017-03-23
HIOF OSTFSYK NMBU Untitled
 
42 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Sørby, Lise Aagaard; Roos, Anne Karine Østbye; Helgesen, Ann Karin.
Ansattes jobbtilfredshet og pasienters erfaringer med helsetjenestekvalitet.. Utvidet ledermøte; 2017-03-06
HIOF OSTFSYK NMBU Untitled
 
43 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit.
Nursing home care quality: a cluster analysis. International Journal of Health Care Quality Assurance 2017 ;Volum 30.(1) s. 25-36
HIOF Untitled
 
44 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Fagerli, Liv Berit; Karlsen, Heidi Marie; Rosseland Hansen, Ellen; Johansson, Helena; Mathisen, Anne Gerd; Helgesen, Ann Karin.
Impact of Person-Centered Care on Residents' Perceptions of Care Quality in Nursing Homes: An Intervention Study. The International Journal of Person Centered Medicine 2017 ;Volum 7.(2) s. 118-124
HIOF Untitled
 
45 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Hva mener personer med demens selv? Hvordan spørre for å få svar..... Fag- og tjenesteutviklingskonferansen 2017 Brukermedvirkning, pasient- og brukersikkerhet; 2017-11-07
HIOF Untitled
 
46 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Kan vi egentlig stole på det personer med demens selv sier om kvaliteten på helsetjenestetilbudet?. FoU-lunsj; 2017-05-05
HIOF Untitled
 
47 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Kirchhoff, Jörg W; Skaug, Eli-Anne; Tvete, Liv Solveig; Roos, Anne Karine Østbye; Sørby, Lise Aagaard.
Patients' experiences with person centered care in a new high-tech hospital. 10th Geneva conference on person-centered medicine; 2017-05-07 - 2017-05-10
HIOF OSTFSYK NMBU Untitled
 
48 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Persenius, Mona; Bååth, Carina; Helgesen, Ann Karin.
The use of life stories and its influence on persons with dementia, their relatives and staff - a systematic mixed studies review. BMC Nursing 2017 ;Volum 16.(1)
HIOF Untitled
 
49 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Skaug, Eli-Anne; Hornnes, Marit Skaflestad; Helgesen, Ann Karin.
The personnel's experiences with the implementation of an activity program for men in municipal health services. Geriatric Nursing 2017 ;Volum 38.(5) s. 448-453
HIOF Untitled
 
50 Haug, Erna; Nilsen, Berit Eivi; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Evaluering av utprøving av Læringssystem i fire NAV-kontor. : Arbeids- og velferdsdirektoratet 2017 10 s.
HIOF NTNU Untitled
 
    Vis neste liste