Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-13 av 13

2019
1 Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude; Ellingsen, Pål.
LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS. I: ICERI2019 Proceedings. : IATED Academy 2019 ISBN 978-84-09-14755-7. s. 1655-1662
HIOF Untitled
 
2 Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude; Ellingsen, Pål.
LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS. 12th International Conference of Education, Research and Innovation; 2019-11-11 - 2019-11-13
HIOF Untitled
 
2015
3 Tonholm, Trude.
Evaluering av Pappa i fengsel. Forskningskonferansen Kriminalomsorgens utdanningssenter; 2015-10-14 - 2015-10-15
HIOF Untitled
 
2014
4 Tonholm, Trude.
Narrative Analysis of data from a qualitative prison study. Psychososial Studies Conference 2014; 2014-12-16 - 2014-12-17
HIOF Untitled
 
2013
5 Arvesen, Petter; Tonholm, Trude.
Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter. Halden: Høgskolen i Østfold 2013 (ISBN 978-82-7825-387-8) 63 s. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2013:5)
HIOF Untitled
 
6 Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter; Tonholm, Trude.
Pappa i fengsel - andre evalueringsrapport; HiØ Oppdragsrapport 2013:18. Halden: Høgskolen i Østfold 2013 (ISBN 978-82-7825-425-7) 108 s.
HIOF Untitled
 
7 Hansen, Gunnar Vold; Arvesen, Petter; Tonholm, Trude.
Pappa i fengsel – hvordan ivaretas familien?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2013 (4)
HIOF Untitled
 
8 Mikaelsen, Finn; Tonholm, Trude; Hamang, Anett; Reid, Astri; Sørensen, Arne Inge; Vindløv, Elisabeth.
1+1 er mer enn 2. Halden: Høgskolen i Østfold 2013 (ISBN 978-82-7825-401-1) 52 s. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2013:12)
HIOF Untitled
 
2012
9 Arvesen, Petter; Tonholm, Trude.
Tilrettelegging av bosted for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse (et NAPHA-prosjekt). Forskningsdagene 2012; 2012-09-19 - 2012-09-30
HIOF Untitled
 
10 Mikaelsen, Finn; Tonholm, Trude; Dyrø, Line C.; Eriksen, Malin; Kongsberg, Kristine; Hansen, Glenn Jonny Gander.
En for alle - alle for en! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Halden: Høgskolen i Østfold 2012 (ISBN 978-82-7825-373-1) 57 s. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2012:3)
HIOF Untitled
 
2010
11 Fugletveit, Ragnhild; Tonholm, Trude.
Rehabilitering etter langvarig rusavhengighet : "to liv i ett" : en kvalitativ studie om å bli rusfri. Halden: Høgskolen i Østfold. Rapport 2010 (ISBN 978-82-7825-302-1) ;Volum 2010.107 s. Rapport (Høgskolen i Østfold)(3)
HIOF Untitled
 
2007
12 Tonholm, Trude; Wenstøb, Bengt Morten.
Research Ehtics. utenTitteltekst; 2007-03-28 - 2007-03-28
HIOF Untitled
 
13 Wenstøb, Bengt Morten; Tonholm, Trude.
Human Rights. utenTitteltekst; 2007-03-26 - 2007-03-26
HIOF Untitled