Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 171 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Borgersen, Trond Arne.
Loan-to-value and the price-rent ratio. Journal of European Real Estate Research 2020
HIOF Untitled
 
2019
2 Borgersen, Trond Arne.
Boliglånsforskriften: Egenkapitalkrav, restriksjoner på husholdningenes gjeldsbelastning og forholdet mellom avkastning og risiko på lånefinansierte boliginvesteringer. IPBØ; Internt foredrag; 2019-09-30
HIOF Untitled
 
3 Borgersen, Trond Arne.
Boligmarkedet i Østfold. Hvorfor er boligprisene i Østfold lavere enn i landet forøvrig? Likevekt - eller grunnlag for «catching-up»?. IPBØ; 2019-09-09
HIOF Untitled
 
4 Borgersen, Trond Arne.
Et makroøkonomisk blikk på norsk økonomi. IPBØ; 2019-08-19
HIOF Untitled
 
5 Borgersen, Trond Arne.
Finansielle spissfindigheter ? - Prising av obligasjoner og rentekurven. Foredrag - IPBØ; 2019-01-29 - 2019-01-29
HIOF Untitled
 
6 Borgersen, Trond Arne.
Flere husholdninger som leier bolig i Eidsberg enn i Askim. Smaalenenes avis 2019 s. 3-3
HIOF Untitled
 
7 Borgersen, Trond Arne.
Forebyggende folkehelsearbeid og kommunale (sosiale) investeringsfond:En finansieringsregel. Kommunaløkonomi 2019 ;Volum 5. s. 17-21
HIOF Untitled
 
8 Borgersen, Trond Arne.
Gjeldsspiralen. Klassekampen 2019 s. 3-3
HIOF Untitled
 
9 Borgersen, Trond Arne.
I Rakkestad er inntektsgapet mot resten av fylket størst for barnefamilier. Rakkestad avis 2019 s. 3-3
HIOF Untitled
 
10 Borgersen, Trond Arne.
Kjøp, Selg, Hold: Prising av aksjer ved hjelp av geometriske rekker. IPBØ; 2019-09-02
HIOF Untitled
 
11 Borgersen, Trond Arne.
Kommunaløkonomisk lønnsomhet ved forebyggende folkehelsearbeid: En analysramme. Kommunaløkonomi 2019 ;Volum 5. s. 11-17
HIOF Untitled
 
12 Borgersen, Trond Arne.
SMB Bedrifter og sikring mot valutarisiko. I: Framgangsfaktorer: Grenseregionen Sverige–Norge; Østfold/Norra Fyrbodal. Trollhättan: Högskolan Väst 2019 s. 17-21
HIOF Untitled
 
13 Borgersen, Trond Arne.
Social Housing Policy in a Segmented Housing Market: Indirect Effects on Markets and Individuals. International Journal of Economic Sciences 2019 ;Volum 8.(2) s. 1-21
HIOF Untitled
 
14 Borgersen, Trond Arne.
Tendens til at gapet mellom Finnmark og resten av Norge minsker. Sør-Varanger Avis 2019 s. -
HIOF Untitled
 
15 Borgersen, Trond Arne.
The Coffee Price Crisis. Demokraten 2019 s. 7-7
HIOF Untitled
 
16 Borgersen, Trond Arne.
Østfold er mye utenfor! Svakt arbeidsmarked og høy uføreandel. Demokraten 2019 s. 32-33
HIOF Untitled
 
17 Borgersen, Trond Arne; King, Roswitha Maria Berta.
Is the transition process neutral to the employment–output ratio? Or does ‘jobless growth’ come naturally? The case when allocative and technological effects interact. Post-Communist Economies 2019
HIOF Untitled
 
18 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
BOLIGMARKEDSUTVIKLINGEN I ØSTFOLD: EN ANALYSE AV REGIONALE BOLIGMARKEDER I ØSTFOLD SETT I LYS AV ARBEIDSMARKEDS- OG BEFOLKNINGSUTVIKLING. Halden: Høgskolen i Østfold 2019
HIOF OSLOMET Untitled
 
19 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Fortsatt boligprisvekst i Sarpsborg - og andelen husholdninger med høy gjeldsbelastning vokser. Sarpsborg Arbeiderblad 2019 s. -
HIOF OSLOMET Untitled
 
20 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Halden på leietoppen i Østfold. Halden Arbeiderblad 2019 s. -
HIOF OSLOMET Untitled
 
21 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Igangsetting og boligprisvekst. Er effekten symmetrisk mellom boligmarkedssegmenter?. Praktisk økonomi & finans 2019 ;Volum 35.(2) s. 132-149
HIOF Untitled
 
22 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Østfoldingen - Han er utenfor han!. Sarpsborg Arbeiderblad 2019 s. -
HIOF Untitled
 
23 Borgersen, Trond Arne; Rynning, Marjo.
Reflections on Credit Market Incentives in a Small Open Economy with a Dominant Market Player. The Case of Norwegian Banking. International Journal of Economics and Business 2019 ;Volum 7.(1 & 2) s. 43-62
HIOF Untitled
 
2018
24 Borgersen, Trond Arne.
Boligmarkedet og gjeldsbelastningen i husholdningene. Finnmark Dagblad 2018 s. -
HIOF Untitled
 
25 Borgersen, Trond Arne.
Endringer i Inflasjonsmål og Finanspolitisk handlingsregel- Er det slutt på oljeeffektene i norsk økonomi?. Seminarserie; 2018-09-06
HIOF Untitled
 
26 Borgersen, Trond Arne.
Europa "forgubbes". Halden Arbeiderblad 2018 s. -
HIOF Untitled
 
27 Borgersen, Trond Arne.
For høy gjeld i husholdningene, for høy belåning av boliger og krav om egenkapital ved boligkjøp. Seminarserie; 2018-01-16
HIOF Untitled
 
28 Borgersen, Trond Arne.
Global Ansvarsfordeling. Sør-Varanger Avis 2018 s. 14-14
HIOF Untitled
 
29 Borgersen, Trond Arne.
Prisen på bønner. Sarpsborg Arbeiderblad 2018 s. -
HIOF Untitled
 
30 Borgersen, Trond Arne.
Tulips in my head... Demokraten 2018 s. 7-7
HIOF Untitled
 
31 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Commercial Real Estate at the ZLB: Investment Demand and CAPM-WACC Invariance. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research 2018 ;Volum 13.(1) s. 32-53
HIOF Untitled
 
32 Borgersen, Trond Arne; Tufte, Geir Conrad.
Forskning på levekår. Moss Avis 2018 s. 19-19
HIOF Untitled
 
33 Borgersen, Trond-Arne.
Dette har ikke skjedd siden finanskrisen. ABC Nyheter [Internett] 2018-09-24
HIOF Untitled
 
34 Borgersen, Trond-Arne.
FX-Hedging i SME-Eksportører. Framfor/Interreg Workshop; 2018-03-01
HIOF Untitled
 
35 Borgersen, Trond-Arne.
Høy gjeld, høye priser. Demokraten 2018 s. -
HIOF Untitled
 
36 Borgersen, Trond-Arne.
Ikke gråt for Argentina! Eller bare gjør det, det er jo til å gråte av... Finnmark Dagblad 2018 s. -
HIOF Untitled
 
37 Borgersen, Trond-Arne.
Landeveisrøvere!. Demokraten 2018 s. 6-6
HIOF Untitled
 
2017
38 Borgersen, Trond Arne.
A comment on social housing policy in a segmented housing market. 9th International Conference - Economic Challenges in an Enlarged Europe; 2017-06-11 - 2017-06-13
HIOF Untitled
 
39 Borgersen, Trond Arne.
Global fordeling av formue og NINJA-generasjonen. Demokraten 2017 s. 10-10
HIOF Untitled
 
40 Borgersen, Trond Arne.
Mortgage Supply, LTV and Risk Pricing. International journal of housing policy 2017 ;Volum 18.(4) s. 522-544
HIOF Untitled
 
41 Borgersen, Trond Arne.
The optimal LTV-ratio, mortgage market variability and monetary policy regimes: A demand side perspective. Journal of Financial Economic Policy 2017 ;Volum 9.(2) s. 225-239
HIOF Untitled
 
42 Borgersen, Trond Arne.
65 millioner mennesker på flukt. Halden Arbeiderblad 2017 s. 6-6
HIOF Untitled
 
43 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Risikojustert meravkastning i boligmarkedet. Praktisk økonomi & finans 2017 ;Volum 33.(1) s. 113-135
HIOF Untitled
 
44 Borgersen, Trond-Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Fremdeles for lav boligbygging. Sarpsborg Arbeiderblad 2017 s. 8-9
HIOF Untitled
 
45 Borgersen, Trond-Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Hva er det med Sarpsborg?. Sarpsborg Arbeiderblad 2017 s. 8-9
HIOF Untitled
 
46 Borgersen, Trond-Arne; Tufte, Geir Conrad.
Behov for økt boligbygging. Moss Avis 2017
HIOF Untitled
 
2016
47 Borgersen, Trond Arne.
Housing appreciations and the (in)stable relation between housing and mortgage markets. International journal of housing policy 2016 ;Volum 16.(1) s. 91-110
HIOF Untitled
 
48 Borgersen, Trond Arne.
The Exchange Rate Response of Credit-Constrained Exporters: The Role of Location. Theoretical Economics Letters 2016 ;Volum 6.(5) s. 927-941
HIOF Untitled
 
49 Borgersen, Trond Arne; King, Roswitha Maria Berta.
Industrial structure and jobless growth in transition economies. Post-Communist Economies 2016 ;Volum 28.(4) s. 520-536
HIOF Untitled
 
50 Borgersen, Trond Arne; Kivedal, Bjørnar Karlsen.
Høy boligprisvekst i Fredrikstad: Tilflytting og et todelt boligmarked. Demokraten 2016
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste