Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-37 av 37

2019
1 Fugletveit, Ragnhild.
Forskeren forklarer: Fra rus til et stabilt arbeidsliv. Erfaringskompetanse.no [Internett] 2019-04-30
HIOF Untitled
 
2 Fugletveit, Ragnhild.
Fra rus til arbeidsliv. ROPIT workshop; 2019-05-23
HIOF Untitled
 
3 Fugletveit, Ragnhild.
Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning?. Fagdag; 2019-01-29 - 2019-01-29
HIOF Untitled
 
4 Fugletveit, Ragnhild.
Prosessene fra rus til arbeidsliv. Rehabiliteringskonferasen; 2019-08-28 - 2019-08-29
HIOF Untitled
 
5 Fugletveit, Ragnhild.
Rusomsorg: Lang vei fra misbruk til arbeidsliv. Velferd.no [Internett] 2019-03-13
HIOF Untitled
 
6 Fugletveit, Ragnhild; Lofthus, Ann-Mari.
Fra skranke til skjerm - Digitalisering av tjenester i NAV. NEON konferansen; 2019-11-27 - 2019-11-28
HINN HIOF Untitled
 
7 Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter.
Arbeid som recovery-strategi :. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2019 ;Volum 16.(2) s. 80-89
HIOF Untitled
 
2018
8 Brottveit, Gudrun; Fugletveit, Ragnhild.
"Å møtes som mennesker og medmennesker". I: Sosiologi i sosialfagene. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15.03086-9. s. 207-219
HIOF Untitled
 
9 Fugletveit, Ragnhild.
Fra rus til arbeidsliv. Hva har hatt betydning? -En kvalitativ intervjustudie av prosessene fra å ha rusproblemer til å bli stabil arbeidstaker.. Oslo: OsloMet- Storbyuniversitetet 2018 (ISBN 978-82-8364-132-5) 219 s.
HIOF Untitled
 
10 Fugletveit, Ragnhild.
Prosesser til arbeidslivet. Jobb og aktivitet; 2018-06-07 - 2018-06-07
HIOF Untitled
 
11 Fugletveit, Ragnhild; Sjølie, Hege.
Hvordan ivaretas ansatte?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 ;Volum 15.(2-3) s. 97-97
OSLOMET HIOF Untitled
 
12 Sjølie, Hege; Fugletveit, Ragnhild.
Psykisk helsearbeid - slik vi ser det. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 ;Volum 15.(4) s. 272-272
OSLOMET HIOF Untitled
 
2017
13 Sjølie, Hege; Fugletveit, Ragnhild.
Leder. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2017 ;Volum 14.(1) s. 2-3
OSLOMET HIOF Untitled
 
2016
14 Fugletveit, Ragnhild.
Prosesser og arbeidsliv. Samhandlingsteamet, Bærum Kommune; 2016-01-20 - 2016-01-20
HIOF Untitled
 
15 Fugletveit, Ragnhild; Sjølie, Hege.
Leder. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2016 ;Volum 12.(01-02) s. 3-4
OSLOMET HIOF Untitled
 
16 Fugletveit, Ragnhild; Sjølie, Hege.
Leder. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2016 ;Volum 12.(03) s. 186-187
OSLOMET HIOF Untitled
 
2015
17 Fugletveit, Ragnhild.
Veier til arbeid - Om prosesser til arbeidslivet. Samhandligsteamet, Bærum DPS, Vestre Viken HF; 2015-01-28 - 2015-01-28
HIOF Untitled
 
18 Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter.
What Works? Flexibility as a Work - Participation Strategy for People with Addiction and Mental Health Problems. Nordic Journal of Social Research 2015 ;Volum 6. s. 135-148
HIOF Untitled
 
19 Pettersen, Kaare Torgny; Fugletveit, Ragnhild.
"Should we talk about it?": A study of the experiences business leaders have of employing people with mental health problems. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 2015 ;Volum 52.(3) s. 635-641
HIOF Untitled
 
2014
20 Fugletveit, Ragnhild.
"...Jeg hadde ingenting...". I: Psykososialt Arbeid: fortellinger, medvirkning og fellesskap. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46443-8. s. 134-150
HIOF Untitled
 
21 Fugletveit, Ragnhild.
Veier til arbeid - betydningen av ettervern. Foredrag; 2014-04-08 - 2014-04-08
HIOF Untitled
 
22 Fugletveit, Ragnhild; Skærbæk, Eva; Nissen, Morten.
Prototypical Narratives. Psychosocial Connections: practice, policy and research; 2014-12-16 - 2014-12-17
HIOF Untitled
 
2013
23 Fugletveit, Ragnhild.
..."Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret"... Oppfølgingstjenesten, Bydel Alna, Oslo kommune. Halden: Høgskolen i Østfold. Oppdragsapport 2013 (ISBN 978-82-7825-381-6) 42 s. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2013:1)
HIOF Untitled
 
24 Fugletveit, Ragnhild; Hansen, Gunnar Vold.
Fleksibilitet gir brukertilpasset tjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2013 ;Volum 10.(3) s. 209-218
HIOF Untitled
 
25 Pettersen, Kaare Torgny; Fugletveit, Ragnhild.
Å jobbe med verdighet - om livskvalitet i arbeidslivet. ASVO konferanse i Østfold; 2013-02-01 - 2013-02-01
HIOF Untitled
 
2012
26 Biong, Stian; Fugletveit, Ragnhild; Lofthus, Ann-Mari.
Utdanningen medarbeider med brukererfaring i Nedre Buskerud : en forskningsbasert evaluering. Drammen: IFPR – Institutt for forskning innen psykisk helse og rus, fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud 2012 (ISBN 978-82-8290-003-4)
HIOF USN Untitled
 
27 Dybvik, Kjell-Arne; Fugletveit, Ragnhild.
Hvilke erfaringer har 10 bedriftsledere med ansettelse av personer med psykiske problemer i deres bedrift?. Forskningsdagene 2012; 2012-09-25 - 2012-09-25
HIOF Untitled
 
28 Fugletveit, Ragnhild.
Inclusion or exclusion? A study how ten employers evaluate persons with mental health problems and their workability. 2nd International conference in Sociology and Social work; 2012-05-30 - 2012-05-31
HIOF Untitled
 
29 Fugletveit, Ragnhild.
"...Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret..." - En analyse av oppfølgingstjenesten i bydel Alna, Oslo. Bydel Alna, Oslo kommune; 2012-02-29 - 2012-02-29
HIOF Untitled
 
2010
30 Boger, Torunn Skofsrud; Eng, Anne-Lise; Fugletveit, Ragnhild; Løkkeberg, Stine Torp.
Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering?. Halden: Høgskolen i Østfold 2010 (ISBN 9788278253137) 75 s.
HIOF Untitled
 
31 Fugletveit, Ragnhild; Tonholm, Trude.
Rehabilitering etter langvarig rusavhengighet : "to liv i ett" : en kvalitativ studie om å bli rusfri. Halden: Høgskolen i Østfold. Rapport 2010 (ISBN 978-82-7825-302-1) ;Volum 2010.107 s. Rapport (Høgskolen i Østfold)(3)
HIOF Untitled
 
32 Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild.
"... Vi driver oog rydder hver uke vi ...": evaluering av Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge. Halden: Høgskolen i Østfold 2010 (ISBN 9788278253076) 130 s. (1,479166667)
HIOF Untitled
 
33 Hansen, Gunnar Vold; Fugletveit, Ragnhild; Arvesen, Petter.
"Pedalen". sykkelverksted og sykkelparkering. Halden: Høgskolen i Østfold 2010 (ISBN 9788278253298) 50 s. (2010:04:00)
HIOF Untitled
 
2009
34 Fugletveit, Ragnhild.
"...Det er mye gull som ligger Åpent her, med kistelokket på vidt gap"... Presentasjon av en intervjustudie av studenter i høyere utdanning sine erfaringer med fusk og plagiering. Plagiering i UH - sektoren - Felles problem, felles ansvar; 2009-04-21 - 2009-04-22
HIOF Untitled
 
35 Fugletveit, Ragnhild.
"Vi er ikke så ulike som vi tror". Halden: Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold) 2009 (ISBN 978-82-7825-273-4) ;Volum 2009.90 s. Arbeidsrapport (Høgskolen i Østfold)(01)
HIOF Untitled
 
36 Løkkeberg, Stine Torp; Fugletveit, Ragnhild.
Fusk og plagiering i høyere utdanning. Konferanse - Plagiering i UH sektoren; 2009-04-21 - 2009-04-21
HIOF Untitled
 
2008
37 Fugletveit, Ragnhild.
"Choir practice for soloists" - Interprofessional collaboration within education. All together better health; 2008-06-02 - 2008-06-05
HIOF Untitled