Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 119 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Arntzen, Ragnar; Andreassen, Ulf Rune; Karlsen, Jannicke; Kvifte, Bjørn Harald.
Nasjonale prøver i lesing for ungdomsskoleelever som har andrespråket norsk som primærspråk. Nordand; 2019-05-27 - 2019-05-29
HIOF UiO Untitled
 
2 Arntzen, Ragnar; Andreassen, Ulf Rune; Karlsen, Jannicke; Kvifte, Bjørn Harald.
Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing. Nordic Journal of Literacy Research 2019 ;Volum 5.(2) s. 79-99
HIOF Untitled
 
3 Arntzen, Ragnar; Bjørnstad, Gunhild Brænne.
The Lark's Lonely Twittering: An Analysis of the Monologues in A Doll's House. Ibsen Studies 2019 ;Volum 19.(2) s. 88-121
HIOF Untitled
 
4 Arntzen, Ragnar; Eriksen, Odd.
Kulturell kapital og akademisk integrering. Studenter med innvandrerbakgrunn forteller om sine erfaringer med norsk utdanning. UNIPED 2019 ;Volum 42.(4) s. 400-414
HIOF Untitled
 
5 Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie.
Modersmålets betydelse i norsk andraspråksinlärning. Nordand; 2019-05-27 - 2019-05-29
HIOF Untitled
 
6 Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie.
PT som andrespråkspedagogisk verktøy i barnehage og skole. Norsk pedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 103.(4) s. 263-276
HIOF Untitled
 
7 Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie.
Transfer and developmental stages in L2 acquisition. 19th International Symposium on Processability Approaches to Language Acquisition; 2019-09-14 - 2019-09-15
HIOF Untitled
 
8 Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein; Kessler, Jörg-U..
Introduction (to Teachability and learnability). I: Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company 2019 ISBN 9789027203120. s. 1-6
HIOF Untitled
 
9 Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein; Kessler, Jörg-U..
Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company 2019 (ISBN 9789027203120) ;Volum 6.263 s. Proscessability Approaches to Language Acquisition Research & Teaching (PALART)(6)
HIOF Untitled
 
10 Arntzen, Ragnar; Karlsen, Jannicke.
Språkressurser, språkvalg og språkskifte: En studie av tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder. NOA - Norsk som andrespråk 2019 ;Volum 35.(1) s. 32-61
HIOF UiO Untitled
 
11 Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald; Emilsen, Linda Evenstad; Arntzen, Ragnar.
Prosessability Theory as a tool in the study of a heritage speaker of Norwegian. I: Widening Contexts for Processability Theory. Theories and issues. John Benjamins Publishing Company 2019 ISBN 9789027203984. s. 185-206
HIOF Untitled
 
2018
12 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Mosfjeld, Inger Martine.
Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser. Den åttende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2018-10-11 - 2018-10-12
HIOF NTNU Untitled
 
13 Arntzen, Ragnar; Eriksen, Odd.
Reflecting on Educational Experiences: An Analysis of Two Migrant Students' Stories. I: Metacognition in Language Learning and Teaching. Routledge 2018 ISBN 9781138633384. s. 204-223
HIOF Untitled
 
14 Håkansson, Gisela Anne-Marie; Arntzen, Ragnar.
Norwegian as L2 in children and adults – a Processability account.. European Second Language Acquisition; 2018-09-05 - 2018-09-09
HIOF Untitled
 
2017
15 Arntzen, Ragnar.
Flerspråklighet som utfordring og ressurs. Fagdag i andrespråkspedagogikk for lærere i Larvik kommune; 2017-09-20 - 2017-09-20
HIOF Untitled
 
16 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Karlsen, Jannicke.
Språkbruk hos tospråklige barn fra fem- til tolvårsalder. Nordens språk som andraspråk 13 (NORDAND 13); 2017-06-07 - 2017-06-09
HIOF UiO Untitled
 
17 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Mosfjeld, Inger Martine.
Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge. Abels hage, Litteraturhuset i Fredrikstad; 2017-10-30 - 2017-10-30
HIOF Untitled
 
18 Arntzen, Ragnar; Eriksen, Odd.
Migrasjonsstudenter forteller om sine møter med det norske utdanningssystemet. Nordand 13; 2017-06-07 - 2017-06-09
HIOF Untitled
 
19 Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein.
Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn. NOA - Norsk som andrespråk 2017 ;Volum 33.(1) s. 33-62
HIOF Untitled
 
2016
20 Arntzen, Ragnar.
Eleven som andrespråksinnlærer; for lærere i Østfold. Fylkesvis samling om inkludering og opplæring av flyktninger i Østfold; 2016-10-18
HIOF Untitled
 
21 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Håkansson, Gisela Anne-Marie.
Processbarhetsteorin som verktyg för att kartlägga utvecklingen i norska som andraspråk. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
HIOF Untitled
 
22 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Kvifte, Bjørn Harald.
Språkbruksmønstre hos tospråklige barn fra førskolealder til mellomtrinnet.. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
HIOF Untitled
 
23 Arntzen, Ragnar; Eriksen, Odd.
Metacognitive perspective on migrant students' experiences with Norwegian education. 10th annual International Technology, Education and Development Conference; 2016-03-07 - 2016-03-09
HIOF Untitled
 
24 Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein.
Kartlegging av lesing på andrespråket fra småskole- til mellomtrinn. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
HIOF Untitled
 
25 Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein.
Vocabulary skills among multilingual children. EuroSLA 26; 2016-08-25 - 2016-08-27
HIOF Untitled
 
2015
26 Arntzen, Ragnar.
Elevmangfold i den flerkulturelle skole. Fagdag for lærere ved Bytårnet og Verket skole, Moss; 2015-01-02
HIOF Untitled
 
27 Arntzen, Ragnar.
Flerspråklighet, mangfold og inkludering. Fagdag for lærere i barnehage og skole; 2015-06-01
HIOF Untitled
 
28 Arntzen, Ragnar.
Leseopplæring i klasserom preget av elevmangfold. Fagdag for lærere på barnetrinnet i Rygge kommune; 2015-08-12
HIOF Untitled
 
29 Arntzen, Ragnar.
Språkbiografien som pedagogisk verktøy. Foredrag for lærere i fengsler. Norsk- og engelskopplæring for utenlandske innsatte; 2015-02-11
HIOF Untitled
 
30 Arntzen, Ragnar; Bjørke, Camilla; Hjelde, Arnstein.
Skole for språkforskere. https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/sko [Internett] 2015-09-16
HIOF Untitled
 
31 Arntzen, Ragnar; Eriksen, Odd.
Migration students' educational biographies. The Future of Education, 2015; 2015-06-11 - 2015-06-12
HIOF Untitled
 
32 Arntzen, Ragnar; Eriksen, Odd.
Migration students' educational biographies. I: The Future of education : conference proceedings. Libreria Universitaria 2015 ISBN 9788862926201. s. 507-510
HIOF Untitled
 
33 Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein.
Flerspråklig oppvekst og utdanning. Kompetanse for mangfold i universitets- og høgskolesektoren; 2015-03-25 - 2015-03-25
HIOF Untitled
 
34 Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein.
Ekspressive og reseptive språkferdigheter hos tospråklige barn. Kompetanse for mangfold i universitets- og høgskolesektoren; 2015-03-25 - 2015-03-25
HIOF Untitled
 
2014
35 Arntzen, Ragnar.
Fra barnehage til mellomtrinnet på to og flere språk, med særlig fokus på språk- og leseutvikling. Språkløftkonferanse, NAFO; 2014-11-06
HIOF Untitled
 
36 Arntzen, Ragnar.
Spredning av Språkløftet; to- og flerspråklige barn fra barnehage til skole. Nettverk for flerspråklig oppvekst i Østfold; 2014-02-10 - 2014-02-10
HIOF Untitled
 
37 Arntzen, Ragnar.
The development of vocabulary and syntax in second language aquisition by multilingual children. Scandinavian Studies Research Seminar; 2014-03-05 - 2014-03-05
HIOF Untitled
 
38 Arntzen, Ragnar.
The Monologues in A Doll's House. The Lark's last twitterings. Forelesning; 2014-03-05 - 2014-03-05
HIOF Untitled
 
39 Arntzen, Ragnar.
Tospråklighet, tidlig språkskifte og begynnende leseopplæring. I: Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0198-6. s. 59-77
HIOF Untitled
 
40 Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein.
Linguistic diversity in the classroom. Inclusion in Norwegian schools; 2014-05-22 - 2014-05-22
HIOF Untitled
 
41 Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein.
Flerspråklige barn fra barnehage til skole. Flerspråklig oppvekst og utdanning; 2014-03-12 - 2014-03-12
HIOF Untitled
 
42 Arntzen, Ragnar; Ludvigsen, Ar.
Å lære å lese på et andrespråk. Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling. NOA - Norsk som andrespråk 2014 ;Volum 30.(1) s. 41-73
HIOF Untitled
 
43 Hjelde, Arnstein; Arntzen, Ragnar.
Adam og Johan: Om språklæring og språktap. "Språkfika"; 2014-04-08 - 2014-04-08
HIOF Untitled
 
44 Hjelde, Arnstein; Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald.
Flerspråklige barns leseutvikling på et andrespråk. Den 13. nordiske Læreruddannelseskongres; 2014-09-02 - 2014-09-06
HIOF Untitled
 
45 Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar.
PT, language acquisition and language attrition: Norwegian as L2 in Norway and as heritage language on the Prairie. PALA 14; 2014-09-22 - 2014-09-23
HIOF Untitled
 
46 Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein; Arntzen, Ragnar.
Vokabularferdigheter hos tospråklige barn. Den sjette nasjonale forskerkonferansen om norsk som andrespråk; 2014-11-06 - 2014-11-07
HIOF Untitled
 
2013
47 Arntzen, Ragnar.
Conference on Processability theory. Høgskolen i Østfold [Internett] 2013-04-11
HIOF Untitled
 
48 Arntzen, Ragnar.
Flerspråklige barn fra barnehage til skole; førstespråkets betydning for begynnende leseopplæring. Fagdag for virksomhetsledere, styrere og pedagoger i Tønsberg; 2013-12-10
HIOF Untitled
 
49 Arntzen, Ragnar.
Flerspråklige barn fra barnehage til skole; Språkstimulering og språkkartlegging av flerspråklige barn. Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter; 2013-05-22
HIOF Untitled
 
50 Arntzen, Ragnar.
Foredrag om Karen Blixens liv og forfatterskap. Litteraturkveld; Teaterforestilling med etterfølgende foredrag; 2013-11-27
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste