Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Velkommen til den kreative og utforskende matematikkopplæringen! - når engasjement, relevans og motivasjon kan stå i sentrum.. I: Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215029979. s. 118-130
HIOF Untitled
 
2 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Å identifisere dybdelæring i en undersøkende matematikkoppgave på ungdomstrinnet. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245024524) 20 s.
HIOF Untitled
 
3 Nordbakke, Monica.
Problemløsingsstrategier (2): Å prøve og feile. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4. s. 188-189
HIOF Untitled
 
4 Nordbakke, Monica.
Problemløsingsstrategier (3a): Å tegne for å løse problemer. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4. s. 190-191
HIOF Untitled
 
5 Nordbakke, Monica.
Tren tanken. I: 101 grep for å aktivisere elever i matematikk : matematikkdidaktikk i teori og praksis. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4. s. 346-347
HIOF Untitled
 
6 Nordbakke, Monica; Motzfeldt, Gitte Cecilie.
Hva skal vi med alle disse dingsene?.
HIOF Untitled
 
7 Nordbakke, Monica; Stigberg, Henrik.
Programmering i skolen. Samling for skoleledere; 2019-11-11 - 2019-11-11
HIOF Untitled
 
2018
8 Jensen, Roald; Pedersen, Ellen; Nordbakke, Monica.
Samarbeidet mellom HiØ og Moss kommune. Oppstartssamling pulje 4 i satsingen Realfagskommuner; 2018-05-07 - 2018-05-08
HIOF Untitled
 
9 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Studentintensive arbeidsformer og samarbeid i matematikk. Seminar om studentaktive og studentintensive arbeidsformer; 2018-05-30 - 2018-05-30
HIOF Untitled
 
10 Nordbakke, Monica.
Utvikling av kjerneelementer. Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning 2018 (4) s. 35-40
HIOF Untitled
 
11 Nordbakke, Monica.
Veien til matematikkforståelse og forberedelse som framtidig profesjonsutøver i matematikk. STIL 2.0-konferansen; 2018-11-14 - 2018-11-14
HIOF Untitled
 
12 Nordbakke, Monica; Jensen, Roald; Pedersen, Ellen.
Arbeidet mellom Moss kommune og Høgskolen i Østfold. Samling for universiteter og høgskoler som veileder realfagskommuner; 2018-03-14 - 2018-03-14
HIOF Untitled
 
13 Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø; Kristoffersen, Victoria Sandberg; Anne, Stafne.
Arbeid med "Alle Teller". Seminar for grunnskolelærere; 2018-09-11 - 2018-09-11
HIOF Untitled
 
2017
14 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Mathematical teachers' professional development through networking. ECER 2017; 2017-08-22 - 2017-08-25
HIOF Untitled
 
15 Nordbakke, Monica.
Den andre skissen i utviklingen av kjerneelementer i matematikk. Samling realfagskommune pulje 3; 2017-11-06 - 2017-11-07
HIOF Untitled
 
16 Nordbakke, Monica.
Første skisse i utviklingen av kjerneelementer i matematikk. Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk; 2017-09-18 - 2017-09-20
HIOF Untitled
 
17 Nordbakke, Monica.
Første skisse i utviklingen av kjerneelementer i matematikk. Samling i realfagskommuner pulje 1; 2017-09-13 - 2017-09-14
HIOF Untitled
 
18 Nordbakke, Monica.
Høgskole og kommune hånd i hånd.
HIOF Untitled
 
19 Nordbakke, Monica; Maugesten, Marianne.
Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer. Personalseminar; 2017-01-05 - 2017-01-06
HIOF Untitled
 
20 Nordbakke, Monica; Stiberg, Cecilie; Sletta, Ingeborg; Mørken, Knut Martin; Lindstrøm, Tom Louis; Hætta, Ole Einar Isaksen; renate, jensen; Kristensen, Tor Espen.
Arbeid med kjerneelementer i matematikk. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2017 15 s.
HIOF NTNU UiB UiO Untitled
 
21 Pedersen, Ellen; Sandberg-Kristoffersen, Victoria; Nordbakke, Monica.
Høgskole og kommune hånd i hånd - Høgskolen i Østfold og Moss kommune. Samling realfagskommune pulje 3; 2017-11-06 - 2017-11-07
HIOF NMBU Untitled
 
2016
22 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Flipped classroom in the education og teacher students in mathematics. ECER 2016; 2016-08-23 - 2016-08-26
HIOF Untitled
 
23 Nordbakke, Monica; Halstvedt, Camilla Blikstad.
Fra lærerhøgskolen til ungdomsskolen. Rakkestad avis [Avis] 2016-05-03
HIOF Untitled
 
24 Nordbakke, Monica; Halstvedt, Camilla Blikstad.
Grunnskolelærerstudenters erfaringer tilknyttet matematikk-og naturfaglæring etter praksis ved et vitensenter. SKuL - Skole-Kunnskap-Lærerutdanning; 2016-06-14
HIOF Untitled
 
25 Nordbakke, Monica; Halstvedt, Camilla Blikstad.
Rapport etter hospitering ved Rakkestad Ungdomsskole. : Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning 2016 10 s.
HIOF Untitled
 
26 Nordbakke, Monica; Maugesten, Marianne.
Kunnskapsdeling og utprøving etter deltakelse i matematikknettverk. SKuL - seminar; 2016-12-15 - 2016-12-15
HIOF Untitled
 
27 Nordbakke, Monica; Maugesten, Marianne.
Omvendt undervisning i grunnskolelærerstudenters matematikkopplæring.
HIOF Untitled
 
2015
28 Nordbakke, Monica.
Praksisfortelling - Høgskolen i Østfold - Fra Ungdomstrinn i utvikling til studium i Regning som grunnleggende ferdighet for 1-7.
HIOF Untitled
 
29 Nordbakke, Monica.
Regning som grunnleggende ferdighet i barnehage og skole. Ungseminar; 2015-02-11 - 2015-02-12
HIOF Untitled
 
30 Nordbakke, Monica.
Tiltaket realfagskommuner – med matematikk og naturfag i hovedrollene. Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning 2015 ;Volum 26.(4) s. 70-71
HIOF Untitled
 
31 Nordbakke, Monica; Maugesten, Marianne.
Omvendt undervisning og studenters egen oppfatning av hva som påvirker læring. SKuL - Skole-Kunnskap-Lærerutdanning; 2015-12-16 - 2015-12-16
HIOF Untitled
 
2014
32 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Omvendt undervisning- et prosjekt ved HiØ. Workshop Matric; 2014-10-23 - 2014-10-24
HIOF Untitled
 
33 Maugesten, Marianne; Nordbakke, Monica.
Regning som grunnleggende ferdighet. Fagdag; 2014-04-02 - 2014-04-02
HIOF Untitled
 
34 Nordbakke, Monica.
Grunnleggende ferdigheter i matematikk. I: Innføring i grunnleggende ferdigheter : praktisk arbeid på fagenes premisser. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41447-4. s. 88-125
HIOF Untitled
 
35 Nordbakke, Monica; Gummesen, Kjersti; Halstvedt, Camilla Blikstad; Mellegård, Ingebjørg Merete; Bjerke, Christian Bjørn; Elisenberg, Marion; Husebye, Birgitte Nordahl.
En regnende organisasjon - eksempel på tverrfaglig samarbeid ved en høgskole. Fagseminar i regning; 2014-10-28 - 2014-10-28
HIOF Untitled
 
2013
36 Nordbakke, Monica; Bjerke, Christian Bjørn; Blikstad, Camilla.
Innlegg om de grunnleggende ferdighetene. Seminar om undervisning; 2013-01-03
HIOF Untitled
 
37 Nordbakke, Monica; Hågensen, Lena; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø.
Tren Tanken - Muntlig matematikk i klasserommet. Novemberkonferansen; 2013-11-27 - 2013-11-28
HIOF Untitled
 
38 Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø.
Presentasjon av Idéhefte til matematikkdagen 2013. Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) - lokallagssamling; 2013-02-02 - 2013-02-03
HIOF Untitled
 
39 Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø.
Tren Tanken - med forståelse i fokus. Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning 2013 ;Volum 24.(1) s. 65-71
HIOF Untitled
 
40 Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø; Hågensen, Lena.
Presentasjon av Idéhefte til matematikkdagen 2013. Temakveld; 2013-01-22
HIOF Untitled
 
41 Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø; Hågensen, Lena.
Presentasjon av Idéhefte til matematikkdagen 2013. Temakveld; 2013-01-23
HIOF Untitled
 
42 Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø; Hågensen, Lena.
Presentasjon av Idéheftet til matematikkdagen 2013. Temakveld; 2013-01-29
HIOF Untitled
 
43 Nordbakke, Monica; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø; Hågensen, Lena.
Presentasjon av årets idéhefte til matematikkdagen 2013. Temakveld i matematikk; 2013-01-15
HIOF Untitled
 
44 Nordbakke, Monica; Maugesten, Marianne.
Mener variert undervisning er nøkkelen til suksess. Fredrikstad Blad [Avis] 2013-12-07
HIOF Untitled
 
2012
45 Hågensen, Lena; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø; Nordbakke, Monica.
Idéhefte til matematikkdagen 2013. Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning 2012 ;Volum 23.(4) s. 66-68
HIOF Untitled
 
46 Nordbakke, Monica.
Innledning til faggruppearbeid - en reise med de grunnleggende ferdighetene fra Kunnskapsløftet til matematikk ved HiØ. Seminar om de grunnleggende ferdighetene; 2012-10-25 - 2012-10-26
HIOF Untitled
 
47 Nordbakke, Monica.
Presentasjon av læreboka Matte Overalt. Foreldremøte; 2012-10-17
HIOF Untitled
 
48 Nordbakke, Monica.
Presentasjon av læreverket Matte Overalt. Foreldremøte; 2012-09-11
HIOF Untitled
 
49 Nordbakke, Monica.
Presentasjon av matematisk spill. Temakveld i matematikk; 2012-11-20
HIOF Untitled
 
50 Nordbakke, Monica; Hågensen, Lena; Karlsen, Kari-Anne Bjørnø.
Lanserer ny mattebok. Fredrikstad Blad [Avis] 2012-12-10
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste