Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2014
1 Bastøe, Liv Karin H.
Har sykepleierutdanningen og sykehusene blitt to uforenelige kulturer. NSF-FUFF`s årlige konferanse; 2014-05-26 - 2014-05-27
HIOF Untitled
 
2013
2 Bastøe, Liv Karin H.
Er sygeplejerskeuddannelsen og det kliniske område blevet to uforenelige kulturer?. FSUS årskonferanse 04 - 05.11.2013; 2013-11-04 - 2013-11-05
HIOF Untitled
 
3 Bastøe, Liv Karin H.
Have the nursing education and the practical fields become two incompatible cultures?. ICN Conference 2013, Melbourne, Australia; 2013-05-18 - 2013-05-23
HIOF Untitled
 
4 Kirchhoff, Jörg W; Andersen, Kirsti Lauvli; Bastøe, Liv Karin Halvorsen; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Helsetjenestekvalitet i hjemmebaserte tjenester – et brukerperspektiv. Ledermøte; 2013-03-13
HIOF Untitled
 
2011
5 Bastøe, Liv Karin H.
Reaksjoner og strategier i bearbeiding av sykdom og skade. I: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Akribe Forlag 2011 ISBN 978-82-7950-148-0.
HIOF Untitled
 
6 Bastøe, Liv Karin H; Frantsen, Anne Marie.
Behovet for søvn og hvile. I: Grunnleggende behov. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-40007-8.
HIOF Untitled
 
2009
7 Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
Mind the gap. ICN 24th Quadrennial Congress; 2009-06-27 - 2009-07-04
HIOF Untitled
 
2008
8 Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
Er rehabliteringsavdeling på sykehjem egnet som medisinsk praksis for studenter i bachelorutdanning i sykepleie. I: Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt. Halden: Høgskolen i Østfold 2008 s. 37-50
HIOF Untitled
 
9 Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
Sykepleielærerrollens vekslende innhold og utfordring fra 1980 til vår tid. Årskonferanse, Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i undervisning, fagutvikling og forskning; 2008-04-24 - 2008-04-24
HIOF Untitled
 
10 Bastøe, Liv Karin Halvorsen; Mathisen, Jorunn Irene.
An unending challenge : how official decisions have influenced the teaching of nursing in Norway. International Nursing Review 2008 ;Volum 55.(4) s. 387-392
HIOF Untitled
 
2007
11 Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
Høgskolestudenter, søvn og studiekvalitet. Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold; 2007-09-27 - 2007-09-27
HIOF Untitled
 
12 Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
Reaksjoner og strategier i bearbeiding av sykdom og skade. I: Grunnleggende sykepleie. Akribe Forlag 2007 s. 27-54
HIOF Untitled
 
13 Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
Reaktioner og strategier i bearbejdelse af sygdom og ulykke. I: Grundlæggende sygepleje. Gad 2007 s. 45-70
HIOF Untitled
 
14 Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
Søvn og studiekvalitet hos bachelorstudenter. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2007 ;Volum 9.(3) s. 27-35
HIOF Untitled
 
15 Bastøe, Liv Karin Halvorsen; Mathisen, Jorunn Irene.
In which way have political and official documents influenced nursing teachers in Norway from 1980 to 2005. Nurses at the forefront : dealing with the unexpected : ICN international confere; 2007-05-27 - 2007-06-01
HIOF Untitled
 
16 Mathisen, Jorunn Irene; Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
In which way have political and official documents influenced nursing teachers in Norway from 1950 to 1980. Nurses at the forefront : dealing with the unexpected : ICN international conference; 2007-05-27 - 2007-06-01
HIOF Untitled
 
2005
17 Bastøe, Liv Karin Halvorsen; Frantsen, Anne Marie.
Behovet for søvn og hvile. I: Grunnleggende sykepleie. Gyldendal Akademisk 2005 s. 302-336
HIOF Untitled
 
2004
18 Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
Reaksjoner og strategier i bearbeiding av sykdom og skade. I: Sykepleieboken 1, Grunnleggende sykepleie. Akribe Forlag 2004
HIOF Untitled
 
19 Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
Reaksjoner og strategier i bearbeiding av sykdom og skade. I: Sykepleieboken 1, Grunnleggende sykepleie. Akribe Forlag 2004 s. 49-72
HIOF Untitled
 
20 Bastøe, Liv Karin Halvorsen.
Reaktioner og strategier ved sygdom og ulykke. I: Sygeplejebogen I - Grundlæggende sygepleje. København: Gads Forlag 2004 s. 47-68
HIOF Untitled