Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-19 av 19

2018
1 Vold, Leif Erik.
Rommene i Henrik Ibsens "Vildanden": Er fotograf Ekdals atelier i 2.- 5. akt en negativ avfotografering av grosserer Werkes arbeidsrom i 1. akt?. Forskerseminar HiØ; 2018-05-24 - 2018-05-25
HIOF Untitled
 
2017
2 Vold, Leif Erik.
Intet er så rummelig som norskfaget. I: Utforsking i alle fag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55149-0. s. 169-203
HIOF Untitled
 
2016
3 Vold, Leif Erik.
Bidrag på fysisk samling i Norplusnettverket NPLA-2015/10074 ("læremidler i nabospråk"). Fysisk møte i nettverk; 2016-02-16 - 2016-02-16
HIOF Untitled
 
4 Vold, Leif Erik.
Ledet møtet om norskfaget ved erfaringssamling for utdannere ved "Kompetanse for kvalitet"-kurs. Arrangør: Utdanningsdirektoratet/Høgskolen i Østfold. Sted: Halden. Tidspunkt: 8.-9. februar 2016. Ledet norskdelen ved erfaringssamling "Kompetanse for kvalitet"; 2016-02-08 - 2016-02-09
HIOF Untitled
 
2014
5 Vold, Leif Erik.
Uttalelse til norsk faglitterær forfatterforening om Sveinung Nordstogas prosjektbeskrivlese "Vesaas og historia. Vegar inn og ut av teksten". Faglig uttalelse; 2014-01-13 - 2014-01-13
HIOF Untitled
 
2013
6 Vold, Leif Erik.
Test av matrise i forbindelse med workshop i prosjektet "Undervisningsmidler i nabosprogsundervisningen og i de nordiske sprog som fremmedsprog".; NPLA-2013/10068. Prosjektsamliing; 2013-09-26 - 2013-09-29
HIOF Untitled
 
2012
7 Vold, Leif Erik.
Kurs i den andre leseopplæringen for lærere i Rygge kommune. Kurs for lærere; 2012-10-14 - 2012-10-14
HIOF Untitled
 
8 Vold, Leif Erik.
"Tilsynssensor ved organiseringen av eksamen i norsk, Høgskolen i Buskerud. Rapprt". Uttalelse; 2012-12-07
HIOF Untitled
 
2011
9 Vold, Leif Erik.
Vurderingskurs i norsk for barnetrinnet, Askim kommune. Kurs for lærere; 2011-03-07 - 2011-03-07
HIOF Untitled
 
10 Vold, Leif Erik.
Vurderingskurs i norsk for ungdomstrinnet, Askim kommune. Kus for lærere; 2011-03-03 - 2011-03-03
HIOF Untitled
 
2010
11 Vold, Leif Erik.
Transtekstualitet i Ibsendramaer. Førstelektorseminar; 2010-03-20 - 2010-03-20
HIOF Untitled
 
12 Vold, Leif Erik.
Vurdering av besvarelser i norsk i ungdomsskolen. utenTitteltekst; 2010-01-27 - 2010-01-27
HIOF Untitled
 
2009
13 Vold, Leif Erik.
Stemmer i Knut hamsuns romaner. utenTitteltekst; 2009-10-04 - 2009-10-04
HIOF Untitled
 
14 Vold, Leif Erik.
Vurdering av besvarelser i ungdomsskolen. utenTitteltekst; 2009-11-23 - 2009-11-23
HIOF Untitled
 
2007
15 Vold, Leif Erik.
Den 2. leseopplæringen. Dagskurs for lærere ved Rød skole, Gressvik; 2007-11-07 - 2007-11-07
HIOF Untitled
 
2004
16 Vold, Leif Erik.
Peer Gynt-sidene. UKJENT 2004
HIOF Untitled
 
17 Vold, Leif Erik.
Studieplan i lesestimulering 30 studiepoeng. UKJENT 2004
HIOF Untitled
 
2002
18 Vold, Leif Erik.
Transfer. : 2002
HIOF Untitled
 
1993
19 Vold, Leif Erik.
Slik skriver vi stil Lærebok i resonnerende skriving for videregående skole. Aschehoug & Co 1993 (ISBN 8203139418) 120 s.
HIOF Untitled