Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2016
1 Dybvik, Kjell Arne.
Derfor er det frafall i den videregående skolen. Sarpsborg Arbeiderblad 2016 s. 8-9
HIOF Untitled
 
2 Dybvik, Kjell-Arne.
Forklaringer på skolefrafall Høyere frafall i den videregående skolen i Østfold enn resten av landet. Moss Avis 2016 s. 10-11
HIOF Untitled
 
3 Dybvik, Kjell-Arne.
Inkludering for dem som trenger det minst. Fredrikstad Blad 2016 s. -
HIOF Untitled
 
2015
4 Dybvik, Kjell-Arne.
Kosthold som viktig innsatsområde. Sarpsborg Arbeiderblad 2015 s. 8-9
HIOF Untitled
 
5 Dybvik, Kjell-Arne.
"Offentlig versus frivillig hjelp". Foredrag; 2015-04-13 - 2015-04-13
HIOF Untitled
 
6 Dybvik, Kjell-Arne.
Samspill gir mer frivillighet. Sarpsborg Arbeiderblad 2015
HIOF Untitled
 
7 Dybvik, Kjell-Arne.
Ungdom er ikke på NAV fordi de er late. Fredrikstad Blad 2015
HIOF Untitled
 
2014
8 Dybvik, Kjell-Arne.
Enkeltmennesker i sentrum i samhandling mellom NAV og Frivilligsentralen. Regionkonferanse 2014; 2014-09-16
HIOF Untitled
 
9 Dybvik, Kjell-Arne.
Frivillighet versus offentlighet. Regionkonferanse 2014; 2014-09-15
HIOF Untitled
 
10 Dybvik, Kjell-Arne.
Hva har skjedd med utviklinga i arbeidslivet?. Sarpsborg Arbeiderblad 2014
HIOF Untitled
 
11 Dybvik, Kjell-Arne.
Kasteballer i Nav-systemet. Sarpsborg Arbeiderblad 2014 s. -
HIOF Untitled
 
12 Dybvik, Kjell-Arne; Heitmann, Trond.
Hva er det de frivillige organisasjoner kan bidra med (tilby) som det offentlige ikke kan? Hvordan bør profesjonsidentiteten og utdanningene respondere på problemer som oppstår i møte mellom frivillig og offentlig sektor?. Forskningsdagene ved HIØ; 2014-09-23
HIOF Untitled
 
2013
13 Dybvik, Kjell-Arne.
Der NAV kommer til kort mot frivilligheten. Halden Arbeiderblad 2013 s. -
HIOF Untitled
 
14 Dybvik, Kjell-Arne.
Fortsatt kasteballer i NAV-systemet. Stavanger Aftenblad 2013 s. -
HIOF Untitled
 
15 Dybvik, Kjell-Arne.
Frivillige organisasjoner som viktig tillegg til NAV. Fredriksstad Blad 2013 s. -
HIOF Untitled
 
16 Dybvik, Kjell-Arne.
Nye kasteballer i NAV-systemet. Fredriksstad Blad 2013 s. -
HIOF Untitled
 
2012
17 Dybvik, Kjell-Arne.
NAV-loser hjelper mange med psykiske problemer. Fredrikstad Blad 2012
HIOF Untitled
 
18 Dybvik, Kjell-Arne.
Åpenhet-nøkkel til å få arbeid. Fredrikstad Blad 2012
HIOF Untitled
 
19 Dybvik, Kjell-Arne; Fugletveit, Ragnhild.
Hvilke erfaringer har 10 bedriftsledere med ansettelse av personer med psykiske problemer i deres bedrift?. Forskningsdagene 2012; 2012-09-25 - 2012-09-25
HIOF Untitled
 
20 Dybvik, Kjell-Arne; Pettersen, Kaare Torgny; Antonsen, Eva Bjørg.
Work for all? A study of how persons with mental health problems evaluate the Norwegian Labor and Welfare Administration. 2nd International Conference Sociology and Social Work; 2012-05-30 - 2012-05-31
HIOF Untitled
 
2011
21 Dybvik, Kjell-Arne; Klevmoen, Ragnhild.
Arbeid og inkludering. Arbeid og velferd-2011; 2011-03-14 - 2011-03-16
HIOF Untitled
 
22 Dybvik, Kjell-Arne; Pettersen, Kaare Torgny.
Arbeid for alle? En studie av inkludering i arbeidsmarkedet i Norge for personer med mentale helseproblemer. Forskningsdagene 2011-HiØ; 2011-09-27
HIOF Untitled
 
2010
23 Antonsen, Eva Bjørg; Dybvik, Kjell-Arne.
Tilrettelegging i arbeidslivet Hvordan kan arbeid tilrettelegges slik at personer med psykiske problemer/rusproblemer kan inkluderes bedre i arbeidslivet. Forskningsdagene 2010; 2010-09-24 - 2010-09-24
HIOF Untitled
 
24 Antonsen, Eva Bjørg; Dybvik, Kjell-Arne; Klevmoen, Ragnhild.
Arbeid og inkludering for personer med psykiske problemer/rusproblemer og nedsatt funksjonsevne. NNFF?s 4. nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemning ? rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne; 2010-10-18 - 2010-10-19
HIOF Untitled
 
25 Dybvik, Kjell-Arne.
Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livsområder og tiltak som er satt i gang i Norge for å inkludere funksjonshemmede bedre i arbeidslivet. utenTitteltekst; 2010-10-25 - 2010-10-29
HIOF Untitled
 
2009
26 Dybvik, Kjell-Arne.
Arbeidets innflytelse for funksjonshemmedes(ikke puh)tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livskvslitetsområder. utenTitteltekst; 2009-10-26 - 2009-10-26
HIOF Untitled
 
27 Dybvik, Kjell-Arne.
Arbeidets (lønnsarbeid)betydning for brukeres sosiale nettverk. utenTitteltekst; 2009-10-26 - 2009-10-26
HIOF Untitled
 
28 Dybvik, Kjell-Arne.
Lønnsarbeid - veien til bedre livskvalitet for funksjonshemmede?. utenTitteltekst; 2009-09-24 - 2009-09-24
HIOF Untitled
 
29 Dybvik, Kjell-Arne; Hansen, Gunnar Vold.
Betydningen av arbeid for funksjonshemmedes tilfredshet med deres dagligliv i forhold til andre livskvalitetsområder. SOR rapport 2009 ;Volum 55.(2) s. 8-25
HIOF Untitled
 
2008
30 Dybvik, Kjell-Arne.
Arbeid og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne. utenTitteltekst; 2008-10-13 - 2008-10-13
HIOF Untitled
 
31 Dybvik, Kjell-Arne.
En faglærers bekjennelse. SOR rapport 2008 ;Volum 54.(2) s. 26-31
HIOF Untitled
 
32 Dybvik, Kjell-Arne.
En menig lærers bekjennelse. I: Undervisning basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk virksomhet og erfaringsbasert kunnskap ved Høgskolen i Østfold : rapport fra fagdagen, desember 2006. Halden: Høgskolen i Østfold 2008 s. 51-57
HIOF Untitled
 
33 Dybvik, Kjell-Arne.
Jobb gir lykke. Handikapnytt [Avis] 2008-10-01
HIOF Untitled
 
34 Dybvik, Kjell-Arne.
Livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold; 2008-09-24 - 2008-09-24
HIOF Untitled
 
35 Dybvik, Kjell-Arne.
Livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne. Den 3. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming; 2008-10-06 - 2008-10-07
HIOF Untitled
 
2007
36 Dybvik, Kjell-Arne.
Livskvalitet, funksjonshemming og arbeid. Fritid for alle; 2007-05-07 - 2007-05-07
HIOF Untitled
 
37 Dybvik, Kjell-Arne.
Livskvalitet, funksjonshemming og arbeid. Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold; 2007-09-27 - 2007-09-27
HIOF Untitled
 
2006
38 Dybvik, Kjell-Arne.
Egne erfaringer med kommisjonsvurderinger for opprykk til førstelektor. På nivå med... - nasjonal konferanse om 1.lektorkvalifisering; 2006-05-08 - 2006-05-09
HIOF Untitled
 
39 Dybvik, Kjell-Arne.
Varig tilrettelagt arbeid og brukeres nettverk. Norsk nettverk for funksjonshemmedes (NFFs) 2. nasjonale forskningskonferanse i samarbeid med Norges forskningsråd; 2006-10-30 - 2006-10-31
HIOF Untitled
 
2005
40 Dybvik, Kjell-Arne.
Utviklingshemming og sysselsetting. Vernepleiefaglig fagkonferanse; 2005-09-26 - 2005-09-27
HIOF Untitled
 
41 Dybvik, Kjell-Arne.
Varig tilrettelagt arbeid og brukeres nettverk. SOR rapport 2005 ;Volum 51.(3) s. 24-34
HIOF Untitled
 
2004
42 Dybvik, Kjell-Arne.
Nettverksteori og metode for studenter og praksisveiledere med særlig henblikk på Bronfenbrenners sosialøkologiske modell. utenTitteltekst; 2004-09-27 - 2004-10-02
HIOF Untitled
 
2003
43 Dybvik, Kjell-Arne.
Nettverksteori som grunnlag for praktisk nettverksarbeid : presentasjon av to nettverksmodeller - prosessmodell og miljøarbeid. utenTitteltekst; 2003-06-04 - 2003-06-04
HIOF Untitled
 
1998
44 Dybvik, Kjell-Arne.
Livskvalitet for mennesker med psykisk utviklingshemming. En sammenligning mellom fire kommuner i forhold til brukernes sosiale relasjoner, bosituasjon og fritidsaktiviteter. Halden: Høgskolen i Østfold 1998 (ISBN 82-7825-049-9) 149 s. (6)
HIOF Untitled