Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2020
1 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Blågestad, Ina Kristin; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Olsen, Richard M.; Gunheim-Hatland, Lars; Gregersen, Anne-Grethe; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Andreassen, Hilde Marie; Martinsen, Mona; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Nurses' perspectives on technical skill requirements in primary and tertiary healthcare services. Nursing Open 2020 ;Volum 7.(5) s. 1424-1430
HIOF OSTFSYK Untitled
 
2019
2 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Gregersen, Anne-Grethe; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Andreassen, Hilde Marie; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Olsen, Richard Monroe; Gunheim-Hatland, Lars; Martinsen, Mona; Blågestad, Ina.
Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkomeptanse etter endt bachelorutdanning. Fag- og tjenesteutviklingskonferansen; 2019-11-20 - 2019-11-20
HIOF Untitled
 
2018
3 Hansen, Mette Tindvik; Haug, Erna; Weise, Stephan M.; Rostad, Line Marie Sahlin; Lugo, Ricardo; Hjelmeland, Inger.
Simulering som pedagogisk metode i konfliktdempende kommunikasjon – samarbeid mellom Sykehus i Østfold HF og Høgskolen i Østfold. Landskonferanse i alderspsykiatri.; 2018-04-23 - 2018-04-25
HINN HIOF Untitled
 
4 Hansen, Mette Tindvik; Haug, Erna; Weise, Stephan M.; Rostad, Line Marie Sahlin; Lugo, Ricardo; Hjelmeland, Inger.
Simulering som undervisningsmetode i konfliktdempende kommunikasjon.. Nasjonal nettverkskonferanse for simulering MedSim Norge; 2018-04-09 - 2018-04-10
HINN HIOF Untitled
 
5 Haug, Erna; Hjelmeland, Inger.
Arbeidsinkludering i NAV: Hvordan få til et likeverdig samarbeid mellom Høgskolen og NAV i utvikling av simulering?. Bruk av simulering i utvikling av profesjonskompetanse. NTNU, Gjøvik 6-8 februar; 2018-02-06 - 2018-02-07
HIOF Untitled
 
2017
6 Hjelmeland, Inger.
Ferdighetssenteret ved Høgskolen i Østfold - en ressurs i regionen. 6. nettverkskonferanse i medisinsk simulering Helse Sør-Øst; 2017-06-01 - 2017-06-02
HIOF Untitled
 
7 Hjelmeland, Inger.
Simulerings-/ferdighets-arenaen på Høgskolen. Fag og tjenetseutviklingskonferansen; 2017-11-07 - 2017-11-07
HIOF Untitled
 
8 Hjelmeland, Inger; Fagerli, Liv Berit.
Modeller for simulering som pedagogisk metode ved Høgskolen i Østfold. Workshop LDH, Hinn og HiØ; 2017-11-06 - 2017-11-06
HIOF Untitled
 
9 Hjelmeland, Inger; Mette, Tindvik Hansen.
Simulering som undervisningsmetode for førsteårsstudenter i Helse- og velferdsfaglige utdanninger -erfaringer fra Høgskolen i Østfold avdeling for Helse- og velferd. Akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høgere utdanning; 2017-11-01 - 2017-11-02
HIOF Untitled
 
10 Hjelmeland, Inger; Wiese, Simone.
Simulering; Terapeutisk konflikthåndtering. 6. Nettverksmøte i medisinsk simulering Helse Sør-øst; 2017-06-01 - 2017-06-02
HIOF Untitled
 
2015
11 Fagerli, Liv Berit; Hjelmeland, Inger; Paulsen, Kirsti Meum; Hagen, Laila Garberg.
Simulering: Å lære bort via pasientdukker. Fontene 2015 (4) s. 50-55
HIOF Untitled
 
12 Haug, Erna; Hjelmeland, Inger; Paulsen, Kirsti Marit Meum.
En god idè?: Bruk av fagring som metode for utvikling av kunnskapsbasert praksis i hjemmetjenesten til mennesker med utviklinghemming. Fontene forskning 2015 ;Volum 8.(2) s. 49-62
HIOF Untitled
 
13 Løkke, Gunn E. H.; Hjelmeland, Inger; Glømmen, Anne Margrethe; Ørmen, Nita.
Kommunikasjon, samhandling og veiledning på tvers. Rapport fra Samhandling, Arbeidsdeling og Konsentrasjonsprosjekt. Oslo: Universitets- og høgskolerådet 2015 16 s.
HIOF Untitled
 
2013
14 Hjelmeland, Inger; Paulsen, Kirsti Meum.
Studenters erfaringer med simulering som undervisningsmetode. Nasjonal nettverkskonferanse for universitets- og høgskolepedagogikk; 2013-05-13 - 2013-05-14
HIOF Untitled
 
15 Paulsen, Kirsti Meum; Hjelmeland, Inger.
Studenters erfaringer med avansert simulering som undervisningsmetode. Forskningsdagene ved HIØ; 2013-09-24 - 2013-09-24
HIOF Untitled
 
2010
16 Haug, Erna; Hjelmeland, Inger.
Studentaktive undervisningsformer Vernepleie deltid "å vi må jo være der jo". utenTitteltekst; 2010-09-24 - 2010-09-24
HIOF Untitled
 
17 Haug, Erna; Hjelmeland, Inger.
Studentaktive undervisningsmetoder og veiledning i undervisning av deltidsstudenter på vernepleierutdanningen: prosjketrapport prosjketperiode 2006 - 2008. Halden: Høgskolen i Østfold 2010 (ISBN 9788278253014) 88 s. (2010:02:00)
HIOF Untitled
 
18 Haug, Erna; Hjelmeland, Inger; Paulsen, Kirsti Meum.
Etablering av fagringer i to norske kommuner : prosjektrapport kunnskapsbasert praksis : prosjektperiode2008-2009. Halden: Høgskolen i Østfold 2010 (ISBN 9788278253090) 76 s. (2010:04:00)
HIOF Untitled
 
19 Haug, Erna; Hjelmeland, Inger; Paulsen, Kirsti Meum.
Utvikling av kunnskapsbasert praksisgjennom etablering av fagringer. Vernepleierkonferansen 2010; 2010-10-25 - 2010-10-26
HIOF Untitled
 
20 Hjelmeland, Inger.
Kartlegging av individuelle tros-og livssynsønsker. RETT TIL EGEN TROS- OG LIVSSYNSUTØVELSE - OGSÅ FOR DEM SOM MOTTAR OMSORGSTJENESTER.; 2010-11-16 - 2010-11-16
HIOF Untitled
 
21 Paulsen, Kirsti Meum; Hjelmeland, Inger; Haug, Erna.
To-spann i hjemmetjenesten til mennesker med utviklingshemming : prosjektrapport kunnskapsbasert praksis : prosjektperiodejanuar-april 2009. Halden: Høgskolen i Østfold 2010 (ISBN 9788278253113) 84 s. (2010:05:00)
HIOF Untitled
 
22 Paulsen, Kirsti Meum; Hjelmeland, Inger; Haug, Erna.
Utvikling av kunnskapsbasert praksis ved bruk av to-spann modellen. Vernepleierkonferansen 2010; 2010-10-25 - 2010-10-26
HIOF Untitled
 
2009
23 Haug, Erna; Hjelmeland, Inger; Paulsen, Kirsti Meum.
Erfaringer med kunnskapsbasert praksis gjennom etablering av fagringer og to-spann modell i kommunal boveiledertjeneste/hjemmetjeneste for mennesker med utviklingshemming. utenTitteltekst; 2009-09-24 - 2009-09-24
HIOF Untitled
 
2007
24 Hjelmeland, Inger.
Miljøarbeid i fengsel Hvordan kan det bli profesjonelt?. Kriminalomsorgens utdanningssenter; 2007-11-26 - 2007-11-26
HIOF Untitled
 
25 Hjelmeland, Inger.
Miljøterapi i forvaringsanstalter : en kvalitattiv empirisk analyse av miljøterapeuters erfaringer med miljøterapi i forvaringsanstalter. Oslo: Høgskolen i Oslo 2007 (ISBN 9788257945794) 103 s. (8)
HIOF Untitled
 
26 Hjelmeland, Inger.
Sosialtjenestelovens kap. 4A Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Kurs - Halden kommune; 2007-06-07 - 2007-06-07
HIOF Untitled