Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2019
1 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe; Johannesen, Nina.
Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education. I: Posthumanism and Higher Education: Reimagining Pedagogy, Practice and Research. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 9783030146719. s. 31-53
HIOF Untitled
 
2018
2 Nyhus, Mette Røe.
Produksjoner av medvirkning. Materielle møter i småbarnspedagogiske praksiser. Medlemsmøte i Utdanningsforbundet, Halden; 2018-11-21 - 2018-11-21
HIOF Untitled
 
3 Nyhus, Mette Røe.
Produksjoner av medvirkning. materielle møter i småbarnspedagogiske praksiser. I: Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215027654. s. 125-141
HIOF Untitled
 
4 Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe.
Slipp grepet, ikke ansvaret: kooperative læringsprosesser. Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Kooperative læringsrprosesser; 2018-10-08 - 2018-10-08
HIOF Untitled
 
5 Ulla, Bente; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni.
Kritisk kroppsklipp. Kooperative læringsformer i barnehagelærerutdanningen. Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen; 2018-10-08 - 2018-10-09
HIOF Untitled
 
6 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe.
Critical Body Cut: Plaitring poetry, passion and power in Early Childhood Education and Care. 26th RECE Conference 2018; 2018-10-14 - 2018-10-18
HIOF Untitled
 
2017
7 Nyhus, Mette Røe; Hoveid, Sigrid; Lunde, Merete Ellen.
Studenter i den offentlige barnehagedebatten. Pedagogikkfaget i barnehagelærarutdanninga; 2017-10-17 - 2017-10-18
HIOF Untitled
 
8 Nyhus, Mette Røe; Kolle, Tonje.
Pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagene - perspektiv i forebyggende arbeid mot mobbing. I: Bit for bit. Pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagene i Østfold. 2012-2017. : Fylkesmannen i Østfold 2017 s. 49-54
HIOF Untitled
 
2016
9 Nyhus, Mette Røe.
Læring sett som flyt mellom menneskelige og alle andre former for materialiteter - bak antroposentriske forståelser av læring. I: Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1518-8. s. 91-111
HIOF Untitled
 
2015
10 Belseth, Kjartan Andersen; Lunde, Merete Ellen; Nyhus, Mette Røe.
”Profesjonsretting av undervisningen – hvordan bidra til utvikling av pedagogisk klokskap og skjønn hos fremtidige barnehagelærere?”. FoU i praksis; 2015-04-09 - 2015-04-10
HIOF Untitled
 
11 Nyhus, Mette Røe.
Bøylestolen som venterom. Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen 2015 ;Volum 17.(3) s. 50-52
HIOF Untitled
 
12 Nyhus, Mette Røe.
Den røde vogna. Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen 2015 ;Volum 17.(4) s. 40-44
HIOF Untitled
 
13 Nyhus, Mette Røe.
Vent litt!. Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen 2015 ;Volum 16.(1) s. 35-37
HIOF Untitled
 
14 Nyhus, Mette Røe.
Venting i garderoben. Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen 2015 ;Volum 17.(2) s. 41-44
HIOF Untitled
 
15 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe; Johannesen, Nina.
The tyranny of good intentions: Unspoken imperatives of marginalization. Reconceptualizing Early Childhood Education; 23rd International RECE Conference; 2015-10-29 - 2015-10-31
HIOF Untitled
 
2014
16 Nyhus, Mette Røe.
Frykter det blir mindre av dette - Barnas lek står på spill hvis femåringene skal begynne på skolen. Nrk Østfold,nettavis [Internett] 2014-01-28
HIOF Untitled
 
17 Nyhus, Mette Røe.
"Innertiern". Et kompetanseprosjekt om de yngste barna i barnehagen for barnehager i indre Østfold. NRK Østfold [Radio] 2014-01-30
HIOF Untitled
 
18 Nyhus, Mette Røe.
Kompetanseløft knyttet til de yngste barna i barnehagen for barnehager i indre Østfold "Innertiern". Radio Øst [Radio] 2014-01-29
HIOF Untitled
 
19 Nyhus, Mette Røe.
Nyttig læring om småbarna. Barnehager ble utfordret på hvordan de tenker om de minste. Barnehage.no [Internett] 2014-01-30
HIOF Untitled
 
20 Nyhus, Mette Røe.
5 åringene inn i skolen?. NRK Østfold [Radio] 2014-01-25
HIOF Untitled
 
21 Nyhus, Mette Røe.
5 åringene inn i skolen?. Radio Prime Halden [Radio] 2014-01-28
HIOF Untitled
 
22 Nyhus, Mette Røe; Kolle, Tonje.
Pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen - perspektiv i forebyggende arbeid mot mobbing. Barnehagefolk 2014 (1) s. 92-96
HIOF Untitled
 
23 Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi.
Barnehage bedre enn skole for femåringene. Fredrikstad Blad 2014 s. 8-9
HIOF UiO Untitled
 
2013
24 Nyhus, Mette Røe.
"Ventebølger" og andre bevegelser - med blikket på de yngste barna i barnehagen. Sørlandske Lærerstevne; 2013-10-18
HIOF Untitled
 
25 Nyhus, Mette Røe.
Ventebølger. Venting og de yngste barnas rom for medvirkning i barnehagen. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1129-6) 152 s.
HIOF Untitled
 
26 Nyhus, Mette Røe; Kolle, Tonje.
prosjektarbeid om likestilt arbeid i barnehagene i Østfold: "Hva om Emilie het Emil?" En forskningsrapport om pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagene i Østfold. Barnehagekonferansen Østfold juni 2013. Kvalitet og mangfold; 2013-06-06
HIOF Untitled
 
27 Nyhus, Mette Røe; Kolle, Tonje.
"Tenk om Emilie het Emil?". En rapport fra Østfold om pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen. Halden: Høgskolen i Østfold 2013 (ISBN 978-82-7825-411-0) 61 s. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(15)
HIOF Untitled
 
28 Nyhus, Mette Røe; Kolle, Tonje.
"Tenk om Emilie het Emil?". En rapport fra Østfold om pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen. Styrersamling for barnehagestyrere i Østfold; 2013-04-23
HIOF Untitled
 
29 Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi.
Education through cooperative Learning, thinking with theory. Education for the future; 2013-08-22 - 2013-08-25
HIOF UiO Untitled
 
2011
30 Nyhus, Mette Røe.
intervju i forbindelse med avlysning av konferansen Rekruttering av menn til barnehagen.Er det så enkelt?. NRK ØSTFOLD [TV] 2011-01-27
HIOF Untitled
 
31 Nyhus, Mette Røe.
Menn i barnehagen = likestilling?. Utradisjonelle studie- og karrierevalg.; 2011-11-28 - 2011-11-28
HIOF Untitled
 
32 Nyhus, Mette Røe.
Radiointervju i forbindelse med avlysning av konferansen Rekruttering av menn til barnehagen. Er det så enkelt?. NRK Østfold/NRK P1 [Radio] 2011-01-27
HIOF Untitled
 
33 Nyhus, Mette Røe.
The room of possibilities. Politics of Care: Sharing Knowledges, Love and Solidarity 19th Reconceptualising Early Childhood Education Conference University of East London London, United Kingdom 25th – 29th October 2011; 2011-10-25 - 2011-10-29
HIOF Untitled
 
34 Nyhus, Mette Røe.
”Ventebølger” blant de yngste barna i barnehagen - Venting sett gjennom språklige og materielle praksiser. Gjør vi det vi sier vi skal gjøre? Konferanse for ansatte i kommuner og barnehager i Nord- og Sør-Trøndelag og Jämtland. Dialogkonferanse onsdag 28. og torsdag 29.september 2011, Trondheim.; 2011-10-28 - 2011-10-29
HIOF Untitled
 
35 Odegard, Nina; Rossholt, Nina; Nyhus, Mette Røe.
When matter comes to matter : recycled materials as a pedagogic idea. RECE Conference. The material turn : movements of love in a preschool context; 2011-10-24 - 2011-10-28
HIOF USN UiO Untitled
 
2010
36 Kolle, Tonje; Nyhus, Mette Røe; Sandvik, Ninni.
Barns språkferdigheter. Fredrikstad Blad 2010 s. 37-
HIOF Untitled
 
37 Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni; Nyhus, Mette Røe.
Barns språkferdigheter. Fredrikstad Blad 2010 s. 1-
HIOF Untitled
 
38 Nyhus, Mette Røe.
De yngste barna i barnehagen som medskapere av kunnskap og kultur. utenTitteltekst; 2010-09-02 - 2010-09-02
HIOF Untitled
 
39 Nyhus, Mette Røe.
Presentasjon av eget masterarbeid "Ventebølgen" på småbarnsavdelingen - materielle og diskursive praksiser. utenTitteltekst; 2010-09-17 - 2010-09-17
HIOF Untitled
 
40 Nyhus, Mette Røe.
Syn på barn og barndom i endring. utenTitteltekst; 2010-05-03 - 2010-05-03
HIOF Untitled
 
41 Nyhus, Mette Røe.
Syn på barn og barndom i endring. utenTitteltekst; 2010-09-08 - 2010-09-08
HIOF Untitled
 
42 Nyhus, Mette Røe.
"Ventebølgen" på småbarnsavdelingen - materielle og diskursive praksiser. Horten: Høgskolen i Vestfold 2010 98 s.
HIOF Untitled
 
43 Nyhus, Mette Røe; Sandvik, Ninni; Kolle, Tonje.
Kartlegging av barnas språklige ferdigheter. Barnehagefolk 2010 ;Volum 27.(1) s. 80-81
HIOF Untitled
 
2009
44 Nyhus, Mette Røe; Hatlem, Marianne.
Ingen grunn til bekymring?. Sarpsborg Arbeiderblad 2009 s. 1-
HIOF Untitled
 
2008
45 Nyhus, Mette Røe.
En litt ustø grunnmur. Første steg 2008 (2) s. 4-
HIOF Untitled