Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2019
1 Hansen, Heidi Aarum.
Fra melding til tiltak. Forelesning/workshop; 2019-04-30 - 2019-05-02
HIOF Untitled
 
2018
2 Björktomta, Siv-Britt; Hansen, Heidi Aarum.
Child welfare services and social media - Childhood, being and becoming in a digital society. Croatian Medical Journal 2018 ;Volum 59.(2) s. 90-92
HIOF Untitled
 
3 Hansen, Heidi Aarum.
Child Welfare practices up Close: exploring the Educational Context. EUSARF 2018 Porto - XV International Conference; 2018-10-02 - 2018-10-05
HIOF Untitled
 
4 Hansen, Heidi Aarum.
How digital society Challenges child welfare practices - From social workers perspective. FORSA/NOUSA - Nordic Social Work Conference; 2018-11-21 - 2018-11-23
HIOF Untitled
 
5 Hansen, Heidi Aarum.
Social Services in the Knowledge Landscapes. 2nd Navigation Knowledge Landscapes International Conference Health and Bioethics in the Digital Society; 2018-12-05 - 2018-12-07
HIOF Untitled
 
2017
6 Hansen, Heidi Aarum; Björktomta, Siv Britt.
Challenges for child welfare services in the digital society.. The 5th NKL Network meeting; 2017-04-28 - 2017-04-29
HIOF Untitled
 
7 Hansen, Heidi Aarum; Björktomta, Siv Britt.
Is social media a way for professionals to communicate with children?. The 6th NKL network meeting; 2017-12-14 - 2017-12-15
HIOF Untitled
 
8 Hansen, Heidi Aarum; Björktomta, Siv-Britt; Svalastog, Anna Lydia.
Digital society generates new challenges on child welfare services. Croatian Medical Journal 2017 ;Volum 58.(1) s. 80-83
HIOF Untitled
 
2016
9 Hansen, Heidi Aarum.
Maktkamp om å vite hva barn trenger. Fredriksstad Blad 2016
HIOF Untitled
 
2015
10 Hansen, Heidi Aarum.
Barnevernets stemmer: En diskurs og profesjonsteoretisk orientert analyse av fenomenet barnevernfaglig kompetanse. Gøteborg: Gøteborgs universitet 2015 (ISBN 978-91-86796-96-9) 293 s. Göteborgs universitet : Institutionen för socialt arbete : Skriftserien(2)
HIOF Untitled
 
2014
11 Hansen, Heidi Aarum.
Etiske implikasjoner i barnevernet: Forholdet mellom fag, forvaltning og politikk. Høgskolen i Volda inst for sosialfag; 2014-01-30 - 2014-01-30
HIOF Untitled
 
2013
12 Hansen, Heidi Aarum.
Sammen - Om å skape respektfulle møter i det barnevernsfagligearbeidet. I: Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40147-4. s. 73-87
HIOF Untitled
 
2009
13 Hansen, Heidi Aarum.
Å ta barnets perspektiv - en studie om hva sosalarbeidere gjør for å ivareta barnet i situasjonen. Tidsskriftet Norges Barnevern 2009 ;Volum 86.(4) s. 246-259
HIOF Untitled
 
2004
14 Hansen, Heidi Aarum.
Dette fikk vi til! Hva vektlegger sosialarbeidere i arbeide med barnet og foreldrene i saker hvor de selv mener de lykkes? Om oppfølging av forebyggende hjelpetiltak i barneverntjenesten. Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo. Oslo: Heidi Aarum Hansen 2004 128 s.
HIOF Untitled