Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2020
1 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill.
Bergheim bo- og aktivitetssenter deltar i prosjektet "Et godt hverdagsliv» i samarbeid med Høgskolen i Østfold.. Facebook Halden kommune 2020
OSLOMET HIOF Untitled
 
2 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Halvorsrud, Liv Torill; Nilsen, Anniken.
Enhet sykehjem satser stort på personsentrert omsorg.. Halden kommunes nettside 2020
OSLOMET HIOF Untitled
 
2019
3 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Helgesen, Ann Karin; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Johansen, Håkon; Bååth, Carina Barbro.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-10-21
HIOF Untitled
 
4 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Johansen, Håkon.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-10-25
HIOF Untitled
 
5 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Johansen, Håkon.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-10-22
HIOF Untitled
 
6 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Johansen, Håkon.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-10-29
HIOF Untitled
 
7 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Anker-Hansen, Camilla; Fagerli, Liv Berit; Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Helgesen, Ann Karin; Bååth, Carina Barbro; Johansen, Håkon.
Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem.. Fagdager; 2019-10-28
HIOF Untitled
 
8 Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland.
Personsentrert omsorg og arbeidsmiljø. Forskningsdagene; 2019-09-26 - 2019-09-26
HIOF Untitled
 
2018
9 Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland.
Personsentrert omsorg og arbeidsmiljø. Fagdag for ansatte i Fredrikstad kommune; 2018-05-30 - 2018-05-30
HIOF Untitled
 
2017
10 Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland.
Har innføring av VIPS, personsentrert omsorg, effekt på arbeidsmiljøet?. Fag- og tjenesteutviklingskonferansen; 2017-11-07 - 2017-11-07
HIOF Untitled
 
11 Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Smebye, Kari Lislerud; Tombre, Birgitte.
Personsentrert omsorg på sykehjem. FUFF konferanse; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIOF UiO Untitled
 
2016
12 Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland.
Personsentrert omsorg på sykehjem. Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst; 2016-03-09 - 2016-03-10
HIOF Untitled
 
13 Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland; Smebye, Kari Lislerud; Tombre, Birgitte.
Gir individuell omsorg. Tidsskriftet sykepleien 2016 ;Volum 2016 104 (8):48 51.(8)
HIOF UiO Untitled
 
2015
14 Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland.
Personsentrert omsorg og livsfortellinger. Dialogkonferanse; 2015-06-02 - 2015-06-02
HIOF Untitled
 
15 Rummelhoff, Guri Kirsten Rosseland.
Personsentrert omsorg på sykehjem. Nettverkskonferanse; 2015-11-12 - 2015-11-12
HIOF Untitled
 
2012
16 Rummelhoff, Guri K. Rosseland.
Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi. Sykepleiekongressen 2012; 2012-09-25 - 2012-09-25
HIOF Untitled
 
17 Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri.
Dagsenter er bra for brukere og pårørende. Fredrikstad Blad 2012
HIOF Untitled
 
18 Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri.
Dagsenter gir økt livskvalitet. Tidsskriftet sykepleien 2012 (14) s. 68-71
HIOF Untitled
 
19 Røising, Hanne Schou; Rummelhoff, Guri K. Rosseland.
Deler refleksjonsnotater digitalt. Sykepleierstudenter lærer mye av å utveksle refleksjonsnotater fra praksis elektronisk. Tidsskriftet sykepleien 2012 ;Volum 100.(7) s. 54-56
HIOF Untitled
 
2011
20 Rummelhoff, Guri K. Rosseland.
Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi. Halden: Høgskolen i Østfold 2011 (ISBN 978-82-7825-338-0) 118 s. Rapport (Høgskolen i Østfold)(2011:1)
HIOF Untitled
 
21 Rummelhoff, Guri K. Rosseland; Røising, Hanne Schou.
Deling av refleksjonsnotater i Blackboard. En pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter. Dansk-Norsk konferanse; 2011-05-30 - 2011-05-31
HIOF Untitled
 
22 Røising, Hanne Schou; Rummelhoff, Guri K. Rosseland.
Deling av refleksjonsnotater i Blackboard. Det pedagogiske rom i sykepleierutdanningen; 2011-05-30 - 2011-05-31
HIOF Untitled
 
23 Røising, Hanne Schou; Rummelhoff, Guri K. Rosseland.
Erfaringer med deling av refleksjonsnotater i Blackbord (Fronter). Fagmøte på Høskolen i Buskerud - sykepleierutdanningen; 2011-09-26
HIOF Untitled
 
2010
24 Rummelhoff, Guri.
Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi. Forskningsdagen; 2010-09-24 - 2010-09-24
HIOF Untitled
 
25 Rummelhoff, Guri; Røising, Hanne Schou.
Deling av refleksjonsnotater i Blackboard En pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter. Forskningsdagen; 2010-09-24 - 2010-09-24
HIOF Untitled
 
26 Røising, Hanne Schou; Rummelhoff, Guri.
Deling av refleksjonsnotater i Blackboard: en pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter. Halden: Høgskolen i Østfold 2010 (ISBN 9788278253182) 59 s. (2010:08:00)
HIOF Untitled
 
2009
27 Femdal, Ingrid; Rummelhoff, Guri.
Gruppeveiledning - en rimelig investering Faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. FUFF-konferansen 2009 - Nasjonal konferanse om fagutvikling og forskning i sykepleietjenesten; 2009-05-05 - 2009-05-05
HIOF Untitled
 
28 Røising, Hanne Schou; Rummelhoff, Guri.
Deling av refleksjonsnotater i Blackboard. utenTitteltekst; 2009-09-24 - 2009-09-24
HIOF Untitled
 
2008
29 Femdal, Ingrid; Rummelhoff, Guri.
Gruppeveiledning - en rimelig investering : en studie om faglige utfordringer som avdelingsleder i sykehjem og erfaringer med veiledning i gruppe. 6. landskonferanse i Faglig veiledning; 2008-04-23 - 2008-04-25
HIOF Untitled
 
30 Rummelhoff, Guri.
Faglig veiledning i gruppe for avdelingsledere : - lederrollen - mellom barken og veden. I: Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt. Halden: Høgskolen i Østfold 2008 s. 179-199
HIOF Untitled
 
31 Rummelhoff, Guri.
I samme båt : gruppeveiledning for avdelingsledere. Tidsskriftet sykepleien 2008 ;Volum 96.(17) s. 72-74
HIOF Untitled
 
32 Rummelhoff, Guri.
Veiledningsgruppe for avdelingsledere. Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold; 2008-09-24 - 2008-09-24
HIOF Untitled
 
2007
33 Femdal, Ingrid; Rummelhoff, Guri.
Gruppeveiledning - en rimelig investering : faglige utfordringer for avdelingsleder i sykehjem og erfaringer som deltaker i en faglig veiledningsgruppe. Halden: Høgskolen i Østfold 2007 (ISBN 9788278252413) 75 s. (14)
HIOF Untitled
 
34 Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri; Rummelhoff, Guri.
Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse. Halden: Høgskolen i Østfold 2007 (ISBN 9788278252093) 74 s. (1)
HIOF Untitled
 
2006
35 Nilsen, Sigurd Roger; Brynhildsen, Siri; Rummelhoff, Guri.
Dagsentertjenesten for eldre i Fredrikstad kommune : en kartleggingsundersøkelse. Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold; 2006-09-22 - 2006-09-22
HIOF Untitled
 
36 Rummelhoff, Guri.
Hva om det hadde vært din mor eller far?. Tidsskriftet sykepleien 2006 ;Volum 94.(16) s. 30-31
HIOF Untitled
 
37 Rummelhoff, Guri; Nortvedt, Per.
Studenter sier ikke ifra. Tidsskriftet sykepleien 2006 ;Volum 94.(5) s. 66-68
HIOF UiO Untitled
 
2005
38 Rummelhoff, Guri.
Hva om det hadde vært din mor eller far? Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan de velger å forholde seg til slike problemer?. Sykepleierutdanningen i Østfold 50 år; 2005-09-30 - 2005-09-30
HIOF Untitled
 
39 Rummelhoff, Guri.
"Hva om det hadde vært din mor eller far?" Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?. Internundervisning, Eidsberg kommune; 2005-06-09 - 2005-06-09
HIOF Untitled
 
2004
40 Rummelhoff, Guri.
"Hva om det hadde vært din mor eller far?" Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?. "Fag til markedspris - konkurranseutsetting med vitende og vilje"; 2004-05-07 - 2004-05-07
HIOF Untitled
 
2003
41 Rummelhoff, Guri.
Hva om det hadde vært din mor eller far? Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer?. : 2003 125 s.
HIOF Untitled
 
42 Rummelhoff, Guri.
Hva opplever sykepleiestudenter som moralske problemer på sykehjem og hvordan velger de å forholde seg til slike problemer? : artikkel med utgangspunkt i hovedoppgave i sykepleievitenskap. I: Undervisningssykehjem Fredrikstad. Halden: Høgskolen i Østfold 2003 s. 239-263
HIOF Untitled