Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Doetjes, Gerke.
Fransk, spansk og tysk i ungdomsskolen etter Kunnskapsløftet: styrket eller ikke?. Nordic Journal of Modern Language Methodology 2019 ;Volum 2018.(2) s. 28-56
UiO Untitled
 
2 Doetjes, Gerke; van Bezooijen, Renée.
Friesisch.. I: EuroComGerm. Germanische Sprachen lesen lernen. Seltener gelernte germanische Sprachen. Shaker Verlag 2019 ISBN 978-3-8440-6412-4. s. 81-98
UiO Untitled
 
2017
3 Doetjes, Gerard.
Englisch und weitere Fremdsprachen in der norwegischen fellesskole – Erfahrungen und Herausforderungen. I: Heterogenität und Diversität im Englischunterricht. Peter Lang Publishing Group 2017 ISBN 9783653063561. s. 33-54
UiO Untitled
 
4 Doetjes, Gerard; Carrai, Debora; Vold, Eva Thue.
Språk uten grenser. En rapport om nettbasert språkopplæring.. Oslo: Kompetanse Norge 2017 (ISBN 978-82-7724-264-4) 62 s.
UiO Untitled
 
2015
5 Doetjes, Gerard.
Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet. En analyse av utviklingen siden innføringen av Kunnskapsløftet.
HIOF Untitled
 
6 Doetjes, Gerard.
Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2014-15: stabil situasjon for språkfagene.
HIOF Untitled
 
7 Doetjes, Gerard.
English teaching in Norway and Baden-Württemberg. Gjesteforelesning (som del av Erasmus-utveksling); 2015-06-11 - 2015-06-11
HIOF Untitled
 
8 Doetjes, Gerard.
Fra språkelev til språkstudent. Dagsseminar om språkstudier; 2015-03-25 - 2015-03-25
HIOF Untitled
 
9 Doetjes, Gerard.
Im Gespräch, im Mehrgespräch. Gjesteforelesning; 2015-06-08 - 2015-06-08
HIOF Untitled
 
10 Doetjes, Gerard.
Inklusion im Fremdsprachenunterricht. Gjesteforelesning (som del av Erasmus-utveksling); 2015-06-09 - 2015-06-09
HIOF Untitled
 
11 Doetjes, Gerard.
Migration, Mehrsprachigkeit und Sprachenunterricht in Norwegen. Gjesteforelesning (som del av Erasmus-utveksling); 2015-06-09 - 2015-06-09
HIOF Untitled
 
12 Doetjes, Gerard.
Om frisisk - det "nordiske" nabospråket i Nederland. I: Aust i Vika 2015. Årbok for Østfold Mållag. Fredrikstad: Østfold Mållag 2015 ISBN 978-82-9991-8633. s. 58-61
HIOF Untitled
 
13 Doetjes, Gerard; Vestre, Eskil Olaf.
Fremmedspråk; et fag for alle. Dekanmøte HF; 2015-01-30 - 2015-01-30
HIOF NTNU Untitled
 
14 Doetjes, Gerard; Vestre, Eskil Olaf.
Studiepoengproduksjon i fransk, spansk og tysk i 2012-2013 og 2013-2014.
HIOF NTNU Untitled
 
2014
15 Bjørke, Camilla; Doetjes, Gerard.
Linguistic diversity in the foreign language classroom. Gjesteforelesning for studenter og ansatte ved Pedagogische Hochschule Heidelberg; 2014-05-22 - 2014-05-22
HIOF Untitled
 
16 Doetjes, Gerard.
Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare?.
HIOF Untitled
 
17 Doetjes, Gerard.
Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk. Sluttrapport. Halden: Fremmedspråksenteret 2014 5 s.
HIOF Untitled
 
18 Vestre, Eskil Olaf; Doetjes, Gerard.
Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14.
HIOF Untitled
 
19 Vestre, Eskil Olaf; Doetjes, Gerard.
Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag.
HIOF Untitled
 
2013
20 Doetjes, Gerard.
Engelsk og framandspråk i vidaregåande opplæring 2012-2013 (notat).
HIOF Untitled
 
21 Doetjes, Gerard.
Fremmedspråk på ungdomstrinnet: store regionale forskjeller.
HIOF Untitled
 
22 Doetjes, Gerard.
Nye fremmedspråk i skolen - Sluttrapport for kinesisk- og arabiskprosjektene. Halden: Fremmedspråksenteret 2013 64 s. Fokus på språk(31)
HIOF Untitled
 
23 Doetjes, Gerard.
Samordna opptak 2013: engelsk og framandspråk stabilt på lågt nivå.
HIOF Untitled
 
24 Doetjes, Gerard; Vold, Eva Thue.
Større fremmedspråktilbud forutsetter kvalifiserte faglærere. Utdanningsnytt.no 2013
HIOF UiO Untitled
 
25 Myrvold, Pernille; Doetjes, Gerard.
ARABISK. Fagplanarbeid på Stavanger katedralskole, s. 52-66.(Inkluderer to vedlegg av John Erik Sætren om utfordringer vedr. data/IKT i arabiskfaget). Halden: Fremmedspråksenteret 2013 (ISBN 978-82-8195-063-4) 15 s. Fokus på språk(31)
HIOF UiB Untitled
 
2012
26 Doetjes, Gerard.
Om gamle byar og gamle språk. I: Aust i Vika 2012. Årbok for Østfold Mållag. Fredrikstad: Kvitveis forlag 2012 ISBN 978-82-999186-0-2. s. 7-10
HIOF Untitled
 
27 Doetjes, Gerke.
Framandspråk i vgs. 2011-12: Spansk størst, sterk auke i nivå II og nivå IIII. Notat 2/2012.
HIOF Untitled
 
28 Doetjes, Gerke.
Fremmedspråk på ungdomsskolen: Spansk, tysk og fransk dominerer bildet. Notat 5/2012.
HIOF Untitled
 
29 Doetjes, Gerke.
GSI 2011-2012: Flere velger fremmedspråk på ungdomstrinnet. Notat 1/2012.
HIOF Untitled
 
30 Doetjes, Gerke.
Samordna opptak 2012: Like mange søkjarar til engelsk og framandspråk som i fjor. Notat 3/2012.
HIOF Untitled
 
31 Doetjes, Gerke; Vold, Eva Thue.
Valg av fremmedspråk i videregående opplæring - en kartlegging. Halden: Fremmedspråksenteret 2012 (ISBN 978-82-8195-058-0) 54 s. Fokus på språk(29)
HIOF UiO Untitled
 
32 Gundersen, Daniel; Doetjes, Gerke.
Japansk i verden.
HIOF Untitled
 
33 Vold, Eva Thue; Doetjes, Gerke.
Fremmedspråk i norsk arbeidsliv: gapet mellom behov og etterspørsel. Acta Didactica Norge 2012 ;Volum 6.(1) s. -
HIOF UiO Untitled
 
2011
34 Doetjes, Gerke.
Elevtall ungdomsskolen 2010-2011 – utvidet analyse.
HIOF Untitled
 
35 Doetjes, Gerke.
Elevtall ungdomsskolen 2010-2011: stabil situasjon for språkfagene.
HIOF Untitled
 
36 Doetjes, Gerke.
“Empowering Language Professionals”– overblikk over ECMLs 3. program (2008-2011).
HIOF Untitled
 
37 Doetjes, Gerke.
Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III.
HIOF Untitled
 
38 Doetjes, Gerke.
Nabospråket tysk. I: Aust i Vika 2010-2011. Årbok for Østfold Mållag. Uten sted: Østfold Mållag 2011 ISBN 978-82-993615-9-0.
HIOF Untitled
 
39 Doetjes, Gerke.
Samordna opptak 2011 – økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere.
HIOF Untitled
 
40 Doetjes, Gerke; Kristian, Elena.
Fremmedspråk. Tiltaksplan for fremmedspråk.
HIOF Untitled
 
41 Doetjes, Gerke; Vold, Eva Thue.
Framandspråk i skulen. Situasjonen i dag og behov for språkkunnskapar i åra framover. I: Aust i Vika 2010-2011. Årbok for Østfold Mållag. Uten sted: Østfold Mållag 2011 ISBN 978-82-993615-9-0.
HIOF Untitled
 
42 Doetjes, Gerke; Vold, Eva Thue.
Ny arbeidsmarkedsmonitor: fremmedspråk fortsatt sjelden krav i stillingsutlysninger. Notat 7/2011.
HIOF Untitled
 
43 Grøtan, Teresa; Doetjes, Gerke; Berg, Vigdis.
Ut i verden! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen.
HIOF Untitled
 
44 Vold, Eva Thue; Doetjes, Gerke.
Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret 2009-10. Notat 2/2011.
HIOF Untitled
 
2010
45 Doetjes, Gerke.
Akkommodation und Sprachverstehen in der interskandinavischen Kommunikation. Hamburg: Universität Hamburg 2010
HIOF Untitled
 
46 Doetjes, Gerke; Vold, Eva Thue.
Engelsk og andre fremmedspråk sjelden nevnt i stillingsutlysninger. Notat 5/2010.
HIOF Untitled
 
47 Doetjes, Gerke; Vold, Eva Thue.
Fremmedspråk i videregående opplæring 2009-2010. Notat 4/2010.
HIOF Untitled
 
48 Vold, Eva Thue; Doetjes, Gerke.
Fremmedspråk på barnetrinnet - teoretisk grunnlag. Notat 3/2010.
HIOF Untitled
 
49 Vold, Eva Thue; Doetjes, Gerke.
Samarbeidsmodeller for tilbud av programfag innen fremmedspråk. Notat 6/2010.
HIOF Untitled
 
2009
50 Doetjes, Gerke; Gooskens, Charlotte S..
Skriftsprogets rolle i den dansk-svenske talesprogsforståelse. Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning 2009 ;Volum 2009.(19) s. 19-
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste