Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 70 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Bjørkquist, Catharina.
Digitalisering - løsninger og problemer. I: Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63183-3.
HIOF Untitled
 
2 Bjørkquist, Catharina.
Integrerte tjenester til mennesker med ROP-lidelser – er det mulig?. Fag og erfaringskonferanse sosiale tjenester i NAV, rus og psykisk helse 2018; 2019-11-14 - 2019-11-15
HIOF Untitled
 
3 Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl.
Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-63183-3) 217 s.
HIOF Untitled
 
4 Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold.
Digitalisering - brukerorienterte tjenester. NEON - Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; 2019-11-27 - 2019-11-28
HIOF Untitled
 
5 Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann.
Integrerte tjenester – er det mulig? ROPIT - prosjektet. Fag- og tjenesteutviklingskonferansen; 2019-11-20 - 2019-11-20
HIOF Untitled
 
6 Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna; Ramsdal, Helge Normann.
NAV: Virksomhetsbaserte team – redusert sykefravær?. Søkelys på arbeidslivet 2019 ;Volum 36.(3) s. 104-119
HIOF Untitled
 
7 Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina.
Dilemmaer i profesjonelt arbeid med ROP-pasienter – mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse. Meeting the Dragon; 2019-06-06 - 2019-06-07
HIOF Untitled
 
8 Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina.
Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health work. Nasjonalt workshopseminar; 2019-05-23 - 2019-05-24
HIOF Untitled
 
9 Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina.
Value-based innovations in a Norwegian hospital: from conceptualization to implementation. Public Management Review 2019 s. 1-22
HIOF Untitled
 
2018
10 Bjørkquist, Catharina.
Digitalisering - implikasjoner for samordning av helse- og velferdstjener. NORDPRO-konferansen 2018; 2018-11-08 - 2018-11-09
HIOF Untitled
 
11 Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Samuelsen, Finn.
Collaborative challenges in the use of telecare. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2018 s. 1-9
HIOF Untitled
 
12 Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold.
Coordination of services for dual diagnosis clients in the interface between specialist and community care. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2018 ;Volum 11. s. 233—243-
HIOF Untitled
 
13 Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold.
Reducing service barriers to people with dual diagnosis in Norway. Cogent Social Sciences 2018 ;Volum 4.(1) s. 1-14
HIOF Untitled
 
14 Forss, Maria; Bjørkquist, Catharina; Samuelsen, Finn.
Disruptive technology meets sustainable professional positions. The 12th NOVO symposium; 2018-11-15 - 2018-11-16
HIOF Untitled
 
15 Gjellebæk, Camilla; Svensson, Ann; Bjørkquist, Catharina.
Competence development and the implementation of technology in healthcare services. I: ICERI2018 Proceedings. : IATED Academy 2018 ISBN 978-84-09-05948-5.
HIOF Untitled
 
16 Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina.
Pårørende - ressurs eller problem?. Fredrikstad Blad 2018
HIOF Untitled
 
17 Ramsdal, Helge Normann; Bjørkquist, Catharina; Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna; Hansen, Gunnar Vold.
Tidlig ute og tett på. Evaluering av virksomhetsorganiserte team som ledd i NAV-Østfolds deltakelse i prosjektet "Ned med sykefraværet - IA ledelse 2.0". Fredrikstad: Høgskolen i Østfold 2018 80 s. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(1)
HIOF Untitled
 
2017
18 Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Holone, Harald; Samuelsen, Finn.
Innovasjonsreisen – innføring av digitale trygghetsalarmer på veien mot Helsevakt: Følgeforskning i Fredrikstad kommune. Halden: Høgskolen i Østfold 2017 (ISBN 978-82-7825-449-3) 67 s. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(3)
HIOF Untitled
 
19 Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Samuelsen, Finn.
Enablers and Barriers for Collaboration – Introducing Digital Safety Alarm for Elderly Living at Home. ICIC17 – 17th International Conference on Integrated Care; 2017-05-08 - 2017-05-10
HIOF Untitled
 
20 Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Samuelsen, Finn.
Enablers and Barriers for Collaboration–Introducing Digital Safety Alarms for Elderly Living at Home. International Journal of Integrated Care 2017 ;Volum 17.(5)
HIOF Untitled
 
21 Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold.
Samproduksjon med pårørende til personer med ROP-lidelser. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 ;Volum 3.(3) s. 194-204
HIOF Untitled
 
22 Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann.
Chains, shops, networks – changing features of hospital work organization. The 2017 International Labour process Conference; 2017-04-04 - 2017-04-06
HIOF Untitled
 
23 Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann.
“Chains, shops, networks” – Organizing efficient patient flows in hospitals. ICIC17 – 17th International Conference on Integrated Care; 2017-05-08 - 2017-05-10
HIOF Untitled
 
24 Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann.
Chains, shops, networks – responding to complexity by organizational innovations. Innovation in Public Services and Public Policy (PUBSIC); 2017-11-15 - 2017-11-17
HIOF Untitled
 
25 Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann.
“Chains, shops, networks”–Organizing efficient patient flows in hospitals. International Journal of Integrated Care 2017 ;Volum 17.(5)
HIOF Untitled
 
26 Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina.
Utfordringer for samarbeidet mellom kriminalomsorg og kommuner. Fontene forskning 2017 ;Volum 10.(2) s. 59-70
HIOF Untitled
 
2016
27 Bjørkquist, Catharina.
Samarbeid og utfordringer organisasjon - resultater fra følgeforskningen. Seminar med prosjektets koordinerende ledergruppe; 2016-06-06 - 2016-06-06
HIOF Untitled
 
28 Bjørkquist, Catharina.
Velferdsteknologi skal spare kommune-Norge for milliarder.. NRK Østfoldnytt [TV] 2016-02-01
HIOF Untitled
 
29 Bjørkquist, Catharina.
Velferdsteknologi skal spare kommune-Norge for milliarder.. NRK Nyheter [Radio] 2016-02-01
HIOF Untitled
 
30 Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Holone, Harald; Samuelsen, Finn.
Velferdsteknologi for hjemmeboende i Fredrikstad kommune - presentasjon av følgeforskningsprosjektet. Oppstartsmøte velferdsteknologi for eldre; 2016-02-05 - 2016-02-05
HIOF Untitled
 
31 Bjørkquist, Catharina; Forss, Maria; Samuelsen, Finn.
Hovedfunn første del - Organisasjonsutvikling og innovasjonsreisen. Samarbeid og utfordringer organisasjon. Temasamling velferdsteknologi - følgeforskning og status arbeidsgrupper; 2016-09-12 - 2016-09-12
HIOF Untitled
 
32 Bjørkquist, Catharina; Hansen, Gunnar Vold; Johnsen, Lasse.
Tricky Transitions. 16th International Conference on Integrated Care; 2016-05-23 - 2016-05-25
HIOF Untitled
 
33 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Bjørkquist, Catharina; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Ramsdal, Helge Normann; Skaug, Eli-Anne.
Fra gammelt til nytt sykehus. Forskningsseminar; 2016-05-20
HIOF Untitled
 
34 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Andersen, Kirsti Lauvli; Andreassen, Hilde Marie; Helgesen, Ann Karin; Kirchhoff, Jörg W; Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge Normann; Skaug, Eli-Anne; Sørby, Lise Aagaard; Roos, Anne Karine Østbye.
Fra gammelt til nytt sykehus.Pasienter, ansatte, ledere og studenters perspektiver 2015 – 2016. Utvidet ledermøte; 2016-06-21
HIOF OSTFSYK NMBU Untitled
 
35 Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen; Johnsen, Lasse.
SÅRBARE OVERGANGER – «Tricky Transitions». Halden: Høgskolen i Østfold 2016 (ISBN 978-82-7825-445-5) 166 s.
HIOF Untitled
 
36 Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina; Huby, Guro Øyen; Johnsen, Lasse.
Tricky Transitions. International Journal of Integrated Care 2016 ;Volum 16.(6) s. -
HIOF Untitled
 
2015
37 Bjørkquist, Catharina.
Erfaringer fra pilotering av velferdsteknologi i Sarpsborg kommune. KOLS-monitorering, automatisk medisinhåndtering og mobile trygghetsalarmer.. Halden: Høgskolen i Østfold 2015 (ISBN 9788278254400) 12 s. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(4)
HIOF Untitled
 
38 Bjørkquist, Catharina.
Erfaringer med helsemonitorering for KOLS-pasienter. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2015 ;Volum 11.(2) s. 200-211
HIOF Untitled
 
39 Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge; Ramsdal, Kjetil.
User participation and stakeholder involvement in health care innovation – does it matter?. European Journal of Innovation Management 2015 ;Volum 18.(1) s. 2-18
HIOF Untitled
 
2014
40 Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge.
A Research Design for the Study of an Innovation Journey: - The eSenior Project: Piloting Telecare and Telehealth Technology. Halden: Høgskolen i Østfold 2014 (ISBN 9788278254295) 23 s.
HIOF Untitled
 
41 Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge.
Baseline for pilotering av velferdsteknologi: KOLS-monitorering, automatisk medisinhåndtering og mobile trygghetsalarmer i Sarpsborg kommune. Halden: Høgskolen i Østfold 2014 (ISBN 9788278254349) 25 s.
HIOF Untitled
 
42 Hansen, Gunnar Vold; Bjørkquist, Catharina.
Fra portvokter til døråpner?. Workshop PraksisVEL; 2014-05-21 - 2014-05-22
HIOF Untitled
 
43 Tufte, Geir Conrad; Bjørkquist, Catharina; Reinholde, Iveta.
Adressing "health in all policies" through regional and local authorities: Results from Latvia and Norway. I: Integration and diversity in the baltic sea region. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2014 ISBN 978-82-93208-79-2. s. 149-164
HIOF Untitled
 
2013
44 Bjørkquist, Catharina.
Helsefremmende og forebyggende arbeid - et grunnlag for verdighet og egenverd?. I: Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40147-4. s. 145-161
HIOF Untitled
 
45 Falch, Wenche; Bjørkquist, Catharina.
Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - Bodø Hjemmetjenesten. Halden: Høgskolen i Østfold 2013 (ISBN 9788278253830) 49 s. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2013:2)
HIOF Untitled
 
46 Ramsdal, Helge; Bjørkquist, Catharina.
The Collaboration reform as a catalyst for innovations in health care. Forskningsseminar BI; 2013-04-04 - 2013-04-04
HIOF Untitled
 
2012
47 Bjørkquist, Catharina.
Norwegian Public Health Policy and Risk Communication - a Matter of Mobilization?. Conference for the “Text in Context Research Group”; 2012-01-30 - 2012-02-03
HIOF Untitled
 
48 Bjørkquist, Catharina.
Norwegian Public Health Policy and Risk Communication – a Matter of Mobilization?. I: Narratives of Risk: Interdisciplinary studies. Waxmann Verlag 2012 ISBN 978-3-8309-2803-4. s. 482-505
HIOF Untitled
 
49 Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge.
eSenior - en innovasjonsreise. Forskningsdagene 2012; 2012-09-25 - 2012-09-25
HIOF Untitled
 
50 Bjørkquist, Catharina; Ramsdal, Helge.
eSenior – en innovasjonsreise. InnOff; 2012-10-18 - 2012-10-19
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste