Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2019
1 Carmesund, Ulf Arvid; Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Lenge leve velferdsstaten. Moss Avis 2019 s. 8-9
HIOF Untitled
 
2 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Barn, barndom og barns rettigheter. Er alle barn like mye verdt eller?. Forelesning; 2019-05-10 - 2019-05-10
HIOF Untitled
 
3 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Barndommens historie i Norge. Fra fattigdom til velferdsbarn og barnefattigdom blant innvandrerbarn. Forskningsseminar; 2019-05-09 - 2019-05-09
HIOF Untitled
 
4 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Barns rettigheter er viktigere enn bompenger og jernbane. Fredriksstad Blad 2019 s. 8-9
HIOF Untitled
 
5 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Flyktningkrise og menneskehandel. Hvilken ansvar har Norge og hvilke utfordringer er det i fremtiden?. Forelesning; 2019-05-08 - 2019-05-08
HIOF Untitled
 
6 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Toleransedagen 16. november: Det er aksept for å snakke nedlatende om andre. Det er svært alvorlig i et demokratisk samfunn. Fredriksstad Blad 2019 s. 9-
HIOF Untitled
 
7 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
27. januar er internasjonal minnedag for ofrene for holocaust. Fredriksstad Blad 2019
HIOF Untitled
 
2018
8 Fineide, Mona Jerndahl; Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
De vil vite hva du venter av norsk velferd om 20 år. Fredriksstad Blad 2018
HIOF Untitled
 
9 Fineide, Mona Jerndahl; Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Har vi råd til å finansiere sykehjem og skoler i fremtiden?. Åpent foredrag; 2018-12-10
HIOF Untitled
 
10 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Arbeidsplasser og sysselsettingen. Moss Avis 2018 s. 12-13
HIOF Untitled
 
11 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Barnet bestemmer?. Foredrag i forbindelse med Forskningsdagene; 2018-09-26
HIOF Untitled
 
12 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
En historie om norsk barndom. Moss Avis 2018 s. 20-21
HIOF Untitled
 
13 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Er det lov å kose seg med alkohol?: Forebyggende kampanjer bør også handle om de positive sidene ved alkoholen. Forskning.no 2018
HIOF Untitled
 
14 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Evaluering Østfoldhelsa 2011-2018. : Østfold fylkeskommune 2018
HIOF Untitled
 
15 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Flyktningkrise og menneskehandel. Hvilket ansvar har Norge?. Foredrag ved Litteraturhuset i Fredrikstad; 2018-06-04 - 2018-06-04
HIOF Untitled
 
16 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Hvilket flyktningansvar har vi?. Moss Avis 2018 s. 12-13
HIOF Untitled
 
17 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Mer «jeg» og mindre «vi» og mindre tillit til politikere kan true velferden. Fredriksstad Blad 2018 s. 8-9
HIOF Untitled
 
18 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Vil kommunevalget 2019 løse kommunens utfordringer?. Moss Avis 2018 s. 10-11
HIOF Untitled
 
2017
19 Wenstøb, Bengt Morten Maximilian.
Nordisk forsvarssamarbeid - Muligheter og begrensninger. Norsk Militært Tidsskrift 2017 ;Volum 186.(2) s. 22-28
HIOF Untitled
 
2015
20 Wenstøb, Bengt Morten.
Studenter og fosterforeldre bør møtes. Fontene 2015 (7) s. 46-47
HIOF Untitled
 
2014
21 Wenstøb, Bengt Morten.
Fylkesnemnda må opplyses. Fontene 2014 (2) s. 50-51
HIOF Untitled
 
2012
22 Wenstøb, Bengt Morten.
Du har krav på å bli hørt. Fredriksstad Blad 2012 s. 26-26
HIOF Untitled
 
2010
23 Wenstøb, Bengt Morten.
I møte med fylkesnemnda. Fontene 2010 (3) s. 4-
HIOF Untitled
 
2009
24 Wenstøb, Bengt Morten.
Barns rett i det moderne samfunnet. Fredrikstad Blad 2009 s. 1-
HIOF Untitled
 
25 Wenstøb, Bengt Morten.
Overgrep og omsorgssvikt. Fredrikstad Blad 2009 s. 1-
HIOF Untitled
 
2008
26 Wenstøb, Bengt Morten.
Att mäta barn hälsa - ett folkhälsoperspektiv. utenTitteltekst; 2008-11-04 - 2008-11-04
HIOF Untitled
 
27 Wenstøb, Bengt Morten.
Barndommens historie og barns rettighetsutvikling. Fokus på barn og unge v/ Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune samt Østfoldhelsa; 2008-08-26 - 2008-08-26
HIOF Untitled
 
28 Wenstøb, Bengt Morten.
Stemmerett for 16-åringer?. UKJENT 2008
HIOF Untitled
 
2007
29 Tonholm, Trude; Wenstøb, Bengt Morten.
Research Ehtics. utenTitteltekst; 2007-03-28 - 2007-03-28
HIOF Untitled
 
30 Wenstøb, Bengt Morten; Tonholm, Trude.
Human Rights. utenTitteltekst; 2007-03-26 - 2007-03-26
HIOF Untitled
 
2006
31 Wenstøb, Bengt Morten.
Childrens rights in Norway. utenTitteltekst; 2006-12-07 - 2006-12-07
HIOF Untitled
 
32 Wenstøb, Bengt Morten.
Fylkesnemnda. Fagmøte kommunal kompetanse; 2006-03-14 - 2006-03-14
HIOF Untitled
 
33 Wenstøb, Bengt Morten.
How to develop a research design based upon phenomenology and hermeneutic?. utenTitteltekst; 2006-12-05 - 2006-12-05
HIOF Untitled
 
34 Wenstøb, Bengt Morten.
The childrens advocate in Norway : history and lines of development. utenTitteltekst; 2006-12-06 - 2006-12-06
HIOF Untitled
 
35 Wenstøb, Bengt Morten.
The history of childhood in Norway an Sweden from 1890 and uptill today. utenTitteltekst; 2006-12-05 - 2006-12-05
HIOF Untitled
 
36 Wenstøb, Bengt Morten.
What differencies and similarities is there between the Norwegian, Swedish and American social welfare systems?. utenTitteltekst; 2006-11-30 - 2006-11-30
HIOF Untitled
 
2005
37 Jacobsen, Bengt Morten.
Hva er barnets beste i dagens samfunn ?. Østlandske lærerstevne; 2005-11-05 - 2005-11-05
HIOF Untitled
 
38 Jacobsen, Bengt Morten.
Hvordan kan man forstå barnets beste i en folkehelsevitenskapelig ramme. Konferanse om barn og livskvalitet; 2005-06-14 - 2005-06-14
HIOF Untitled
 
39 Wenstøb, Bengt Morten.
Hur mäter man barns bästa ?. Att mäta barns hälsa. Forskarkurs; 2005-12-06 - 2005-12-06
HIOF Untitled
 
2004
40 Jacobsen, Bengt Morten.
Hvordan lærer man å bli et godt, reflektert og handlende menneske ?. Fylkeskonferanse Ungplan; 2004-05-21 - 2004-05-22
HIOF Untitled
 
2003
41 Jacobsen, Bengt Morten.
Barns verden i den moderne familien. utenTitteltekst; 2003-09-24 - 2003-09-24
HIOF Untitled
 
42 Jacobsen, Bengt Morten.
Begrepet barnets beste i et universelt perspektiv. utenTitteltekst; 2003-11-18 - 2003-11-18
HIOF Untitled
 
43 Jacobsen, Bengt Morten.
Fra velferdsbarn til rettighetsbarn i den senmoderne familien. utenTitteltekst; 2003-10-08 - 2003-10-08
HIOF Untitled