Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 77 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Blå, Berit Hope.
Fagfornyelsen i fremmedspråk:Prosess, produkt – og praksis. Hvordan oppnå dybdelæring i språkfag?. Nettverksdag (engelsk og fremmedspråk); 2020-01-31 - 2020-01-31
HIOF Untitled
 
2 Blå, Berit Hope.
Fagfornyelsen i fremmedspråk:Prosess, produkt – og praksis. Hvordan organisere og gjennomføre dybdelæring i språkfag?. Nettverksdag (fremmedspråk) ugs/vgs; 2020-01-17 - 2020-01-17
HIOF Untitled
 
3 Blå, Berit Hope.
1.Schreibprozesse gestalten und Schreibkompetenz entwickeln Textsortenspezifisches Schreiben im Deutschunterricht. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling - skriveferdighet; 2020-01-29 - 2020-01-29
HIOF Untitled
 
2019
4 Blå, Berit Hope.
Fagfornyelsen (LK20): «Det store og vesle faget Framandspråk» - personer, pålegg, prosess og produkt. Nettverksdag (fremmedspråk); 2019-04-23 - 2019-04-23
HIOF Untitled
 
5 Blå, Berit Hope.
Fagfornyelsen (LK20): «Det store og vesle faget Framandspråk» - personer, pålegg, prosess og produkt. Nettverksdag (fremmedspråk); 2019-02-13 - 2019-02-13
HIOF Untitled
 
6 Blå, Berit Hope.
Fagfornyelsen (LK20): «Det store og vesle faget Framandspråk» - personer, pålegg, prosess og produkt. Nettverksdag (engelsk og fremmedspråk); 2019-08-14 - 2019-08-14
HIOF Untitled
 
7 Blå, Berit Hope.
Fagfornyelsen relatert til fremmedspråk: Prosess, produkt – og praksis Hvordan organisere og gjennomføre dybdelæring i språkfag?. Nettverksdag (fremmedspråk); 2019-11-15 - 2019-11-15
HIOF Untitled
 
8 Blå, Berit Hope.
Panel: Fagfornyelsen, prinsipper, innhold og utfordringer. Hva vil fagfornyelsen bety for fremmedspråkene?. 6. Felles språklærerdag 2019; 2019-03-23 - 2019-03-23
HIOF Untitled
 
9 Blå, Berit Hope.
Schüleraktivierende Methoden - mündliche Interaktion. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling - muntlige ferdigheter; 2019-12-04 - 2019-12-04
HIOF Untitled
 
10 Blå, Berit Hope.
Schüleraktivierende Methoden - Zusammenhängendes Sprechen. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling - muntlige ferdigheter; 2019-10-23 - 2019-10-23
HIOF Untitled
 
11 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking sprakloyper.uis.no 2019
HIOF Untitled
 
12 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i fremmedspråk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking sprakloyper.uis.no 2019
HIOF Untitled
 
2018
13 Blå, Berit Hope.
Fagfornyelsen (LK20): «Det store og vesle faget Framandspråk» - personer, pålegg, prosess og produkt. Nettverksdag (fremmedspråk); 2018-11-30 - 2018-11-30
HIOF Untitled
 
14 Blå, Berit Hope.
Kjerneelementer i fremmedspråk. Kunnskapsdepartementet Oslo 2018
HIOF Untitled
 
15 Blå, Berit Hope.
Schreibprozesse gestalten und Schreibkompetenz entwickeln - Textsortenspezifisches Schreiben im Deutschunterricht (Genredidaktik). Språkdagkonferansen 2018; 2018-09-26 - 2018-09-26
HIOF Untitled
 
16 Blå, Berit Hope.
Schüleraktivierende Methoden im Fremdsprachenunterricht. Fagdag for tyske språkassistenter i Norge; 2018-10-19 - 2018-10-19
HIOF Untitled
 
17 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret Flerspråklighet. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2018 ;Volum 1500.(1) Suppl. 8.årgang s. 2-2
HIOF Untitled
 
18 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Communicare- et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret Flerspråklighet.
HIOF Untitled
 
19 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Medvirkende og læringsaktive elever i møte med språklig input. Fagdag for engelsk- og fremmedspråklærere; 2018-12-06 - 2018-12-06
HIOF Untitled
 
20 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Å være leselærer i språkfag.. Regional planleggingsdag for ungdoms- og videregående skoler i Hallingdal; 2018-11-16 - 2018-11-16
HIOF Untitled
 
2017
21 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret Skriveferdigheten.
HIOF Untitled
 
22 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Kooperatives Lernen - Schüleraktivierende Methoden im Fremdsprachenunterricht. Sa; 2017-03-22 - 2017-03-23
HIOF Untitled
 
23 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Lære å snakke og skrive - lytte og lese for å lære.. Forskersemninar 2017. Literacy og dybdelæring; 2017-03-27 - 2017-03-29
HIOF Untitled
 
24 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Språk- og teksttypeorientert skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2017 ;Volum 1000.(1) Suppl. 7.årgang s. 54-59
HIOF Untitled
 
25 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Støttende skriveundervisning i engelsk og fremmedspråk med sjangerpedagogisk tilnærming. Nasjonal språkkonferanse i anledning Den europeiske språkdagen; 2017-09-26 - 2017-09-26
HIOF Untitled
 
26 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Støttende skriveundervisning med sjangerpedagogisk tilnærming. Workshop for engelsklærere på yrkesfag Vg1; 2017-10-24 - 2017-10-24
HIOF Untitled
 
27 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope; Evjenth, Renate.
Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret Skriveferdigheten. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2017 ;Volum 1000.(1) Suppl. 7.årgang s. 2-2
HIOF Untitled
 
2016
28 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope; Evjenth, Renate.
Elevaktiviserende metoder med vekt på muntlig kommunikasjon. Pop med språk – og popcorn! Bli med på språkdagfest! Konferanse for språklærere på Den europeiske språkdagen 26/9 2016; 2016-09-26 - 2016-09-26
HIOF Untitled
 
2015
29 Blå, Berit Hope; Schimpke, Natali Segui.
Korleis få elevane i tale. Nettverksdag (fremmedspråk); 2015-02-11 - 2015-02-11
HIOF Untitled
 
2014
30 Blå, Berit Hope.
Vurdering av skriveferdigheten i engelsk og fremmedspråk - med hjelp av Europa. I: Vurdering av skriving. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245017243. s. 77-92
HIOF Untitled
 
31 Blå, Berit Hope; Schimpke, Natali Segui.
Korleis få elevane i tale? -Metodiske tips for praktisering av munnlege ferdigheiter i framandspråk.. Nettverksdag (fremmedspråk); 2014-05-28 - 2014-05-28
HIOF Untitled
 
32 Schimpke, Natali Segui; Blå, Berit Hope.
Digitale ferdigheter i fremmedspråkopplæringen. Nettverksdag (fremmedspråk); 2014-11-28 - 2014-11-28
HIOF Untitled
 
33 Schimpke, Natali Segui; Blå, Berit Hope.
Praktisering av muntlige ferdigheter i fremmedspråk. Nettverksdag (fremmedspråk); 2014-12-03 - 2014-12-03
HIOF Untitled
 
34 Schimpke, Natali Segui; Blå, Berit Hope.
Praktisering av muntlige ferdigheter i fremmedspråkopplæringen. Nettverksdag (fremmedspråk); 2014-10-20 - 2014-10-20
HIOF Untitled
 
2012
35 Blå, Berit Hope.
Eksperimentell språklæring i ekte Bakemester Harepus-ånd. Naturfag 2012 (1) s. 18-19
HIOF Untitled
 
36 Blå, Berit Hope.
Muntlige ferdigheter som grunnleggende ferdighet I: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet Oslo 2012
HIOF Untitled
 
37 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret;1/2012; Språklæring.
HIOF Untitled
 
38 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Lederartikkel - Communicare 1/2012: Språklæring. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2012 ;Volum 1. s. 2-2
HIOF Untitled
 
39 Pettersen, Karin Dahlberg; Blå, Berit Hope.
Samarbeidslæring er gruppearbeid - men gruppearbeid er ikke nødvendigvis samarbeidslæring. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2012 ;Volum 80 s..(2) s. 49-52
HIOF Untitled
 
2011
40 Blå, Berit Hope.
Bevegelsessanger. Verktøykassa/ Pedagogisk Forum 2011 ;Volum 12.(1)
HIOF Untitled
 
41 Blå, Berit Hope.
Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.
HIOF Untitled
 
42 Blå, Berit Hope.
Metodikk (fast spalte): Lese, lytte og se. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2011 (1) s. 51-52
HIOF Untitled
 
43 Blå, Berit Hope.
"Nå snakker vi" - en smak på fremmedspråk (modul 7).
HIOF Untitled
 
44 Blå, Berit Hope.
Tekst om språkarbeid med bevegelsessanger i brosjyren "Kompetanse, undring og kreativitet - å arbeide med ulike fagområder i barnehagen".
HIOF Untitled
 
45 Blå, Berit Hope.
Å være leselærer i engelsk og fremmedspråk. Samling - Kompetanse for kvalitet; 2011-04-11
HIOF Untitled
 
46 Blå, Berit Hope; Pettersen, Karin Dahlberg.
Kunnskap og læringsambisjoner for ungdom i seks land. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2011 239 s.
HIOF Untitled
 
47 Blå, Berit Hope; Pettersen, Karin Dahlberg.
Nyttig på nett (Spalte): - Ett sted på nett for det du vil vite, én adresse for dine spørsmål!. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret 2011 (1) s. 79-79
HIOF Untitled
 
48 Blå, Berit Hope; Pettersen, Karin Dahlberg.
Søk etter læringsressurser (Engelsk, Fransk, Gresk/Latin, Kinesisk, Russisk, Spansk, Tysk, Andre språk). Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/startside-laringssressurser 2011
HIOF Untitled
 
49 Blå, Berit Hope; Pettersen, Karin Dahlberg.
"The basic skill Being able to use digital tools" (Etterutdanning i engelsk for lærere på 1. – 5. trinn. Andebu, Hof, Holmestrand, Lardal, Re, Stokke og Tjøme kommuner - et samarbeid mellom Fremmedspråksenteret og Høgskolen i Østfold/SKUT). Oppstartsseminar for skoleeiere og skoleledere i de syv involverte Vestfold-kommunene; 2011-08-11
HIOF Untitled
 
50 Blå, Berit Hope; Pettersen, Karin Dahlberg.
Å være en leselærer i engelsk og fremmedspråk. Fagdag; 2011-03-25
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste