Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 132 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein; Kessler, Jörg-U..
Introduction (to Teachability and learnability). I: Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company 2019 ISBN 9789027203120. s. 1-6
HIOF Untitled
 
2 Arntzen, Ragnar; Håkansson, Gisela Anne-Marie; Hjelde, Arnstein; Kessler, Jörg-U..
Teachability and learnability across languages. Processability Approaches to Language Acquisition Research and Teaching. John Benjamins Publishing Company 2019 (ISBN 9789027203120) ;Volum 6.263 s. Proscessability Approaches to Language Acquisition Research & Teaching (PALART)(6)
HIOF Untitled
 
3 Bousquette, Joshua; Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein; Putnam, Mike.
Competition at the left-edge: Left-dislocation vs. V2 in heritage varieties of Germanic. WORKSHOP ON IMMIGRANT LANGUAGES IN THE AMERICAS; 2019-10-10 - 2019-10-12
HIOF NTNU Untitled
 
4 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Bruk av korpus i studiet av språkendring i amerikanorsk. Møte om norsk språk (MONS); 2019-11-27 - 2019-11-29
HIOF NTNU Untitled
 
5 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Individuell variasjon i et tospråklig samfunn: Inputdata og forklaringsmodell. Møte om norsk språk (MONS); 2019-11-27 - 2019-11-29
HIOF NTNU Untitled
 
6 Hjelde, Arnstein; Eide, Kristin Melum.
Intergenerational Transmission of Norwegian as a Heritage Language. International Symposium on Bilingualism 12; 2019-06-23 - 2019-06-28
HIOF NTNU Untitled
 
7 Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald; Emilsen, Linda Evenstad; Arntzen, Ragnar.
Prosessability Theory as a tool in the study of a heritage speaker of Norwegian. I: Widening Contexts for Processability Theory. Theories and issues. John Benjamins Publishing Company 2019 ISBN 9789027203984. s. 185-206
HIOF Untitled
 
8 Hjelde, Arnstein; Søfteland, Åshild.
"Vi lære te bruke skrivemaskin" – om infinitivsmerket i amerikanorsk. MONS 18 – Møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
HIOF Untitled
 
9 Søfteland, Åshild; Hjelde, Arnstein.
Pragmatiske markørar i amerikanorsk. Sluttseminar for LIA-prosjektet; 2019-11-26 - 2019-11-27
HIOF Untitled
 
10 Søfteland, Åshild; Putnam, Michael T.; Hjelde, Arnstein.
Variation in Infinitive Markers in American Norwegian. WILA 10 – Workshop on Immigrant Languages in the Americas; 2019-10-10 - 2019-10-12
HIOF Untitled
 
2018
11 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Norwegian bilinguals in America and their language change: real, apparent, attrition?. •The Ninth Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas; 2018-10-25 - 2018-10-28
HIOF NTNU Untitled
 
12 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Om verbplassering og verbmorfologi i amerikanorsk. Maal og Minne 2018 (1) s. 25-69
HIOF NTNU Untitled
 
13 Hjelde, Arnstein.
Language change over a lifespan: Einar Haugen’s last living speaker. •The Ninth Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas; 2018-10-25 - 2018-10-28
HIOF Untitled
 
2017
14 Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein.
Andrespråkselevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn. NOA - Norsk som andrespråk 2017 ;Volum 33.(1) s. 33-62
HIOF Untitled
 
15 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Topikalisering og ulike typar V2 i Amerika-norsk. NORDAND 13: Nordens språk som andraspråk; 2017-06-07 - 2017-06-09
HIOF NTNU Untitled
 
16 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Verbflytting i Amerika-norsk. Forskerseminar i språkvitenskap; 2017-02-15
HIOF NTNU Untitled
 
17 Hjelde, Arnstein.
Real time change in a Minnesota-Norwegian dialect; 1980s–2010s. WILA 8; 2017-10-12 - 2017-10-14
HIOF Untitled
 
18 Hjelde, Arnstein; Johannessen, Janne Bondi.
Amerikanorsk: Orda vitner om kontakt mellom folk. I: Norwegian-American Essays 2017. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-879-1. s. 257-282
HIOF UiO Untitled
 
19 Johannessen, Janne Bondi; Hjelde, Arnstein.
Modersmål er vort hjertesprog (…) sødt i liv og sødt i død, sødt i eftermælet! Litt om språk og språkbruk i Det norske Amerika i dag. DET NORSK-AMERIKANSKE HISTORIELAGET I NORGE (NAHA-Norge) Seminar XIII: Migration, minorities and freedom of religion; 2017-06-21 - 2017-06-24
HIOF UiO Untitled
 
2016
20 Arntzen, Ragnar; Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein.
Kartlegging av lesing på andrespråket fra småskole- til mellomtrinn. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
HIOF Untitled
 
21 Barstad, Guri Ellen; Hjelde, Arnstein; Kvam, Sigmund; Parianou, Anastasia; Todd, John James Rea.
Making the case for an interdisciplinary approach to language and nation. I: Language and Nation. Crossroads and Connections. Waxmann Verlag 2016 ISBN 978-3-8309-3497-4. s. 9-12
HIOF UiO Untitled
 
22 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Intergenerational changes in Norwegian heritage language of the American Midwest. Workshop on Heritage Language Acquisition; 2016-09-19 - 2016-09-20
HIOF NTNU Untitled
 
23 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Når norsk slipes mot engelsk: gammel og ny språkkontakt. FoU-seminar for faggruppa Flerspråklig oppvekst og utdanning; 2016-01-14 - 2016-01-14
HIOF NTNU Untitled
 
24 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Tre typer V2 i Amerikanorsk. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk NOA7; 2016-10-20 - 2016-10-21
HIOF NTNU Untitled
 
25 Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald.
Norwegian as a heritage language in America - the final stage. Research Seminar; 2016-02-03
HIOF Untitled
 
26 Hjelde, Arnstein.
Amerika-norsk talespråkskorpus: Erfaringar og ønske. LIA-møte (Language Infrastructure made Accessible); 2016-01-28 - 2016-01-29
HIOF Untitled
 
27 Hjelde, Arnstein.
Nynorsk in Norway and America - in the light of nation building. Sprachpolitiken zum Schutz von regional- und Minderheitenprachen in Europa; 2016-03-16 - 2016-03-17
HIOF Untitled
 
28 Hjelde, Arnstein; Emilsen, Linda Evenstad.
From Old Norse to Middle Norwegian. Dept. of Scandinavian studies, University of Edinburgh; 2016-02-04
HIOF Untitled
 
29 Hjelde, Arnstein; Emilsen, Linda Evenstad.
Nynorsk around 1900 / Nynorsk in America. Dept of Scandinavian Studies, University of Edinburgh; 2016-02-09
HIOF Untitled
 
30 Hjelde, Arnstein; Jansson, Benthe Kolberg.
Language reforms in Norway and their acceptance and use in the Norwegian-American community. I: Language and Nation. Crossroads and Connections. Waxmann Verlag 2016 ISBN 978-3-8309-3497-4. s. 297-314
HIOF Untitled
 
31 Johannessen, Janne Bondi; Hjelde, Arnstein.
Inntrykk fra prærien 2016 – om norsk språk blant etterkommere av innvandrere.. Møte i NAHA-Norge; 2016-11-26
HIOF UiO Untitled
 
32 Johannessen, Janne Bondi; Hjelde, Arnstein.
North American Norwegian. Meeting on the Mainland Scandinavian Languages in North America 2016; 2016-06-21 - 2016-06-22
HIOF UiO Untitled
 
33 Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida; Hjelde, Arnstein.
A Challenging Test. 7th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 7); 2016-10-27 - 2016-10-29
HIOF UiO Untitled
 
34 Kühl, Karoline; Hjelde, Arnstein.
Borrowing of Connectors in Heritage North American Danish, Heritage North American Norwegian and Heritage Argentine Danish. 7th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas; 2016-10-27 - 2016-10-29
HIOF Untitled
 
35 Kvam, Sigmund; Barstad, Guri Ellen; Hjelde, Arnstein; Todd, John James Rea; Parianou, Anastasia.
Language and Nation. Crossroads and Connections. Waxmann Verlag 2016 (ISBN 978-3-8309-3497-4) 317 s.
HIOF UiO Untitled
 
36 Kvifte, Bjørn Harald; Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein.
Vocabulary skills among multilingual children. EuroSLA 26; 2016-08-25 - 2016-08-27
HIOF Untitled
 
2015
37 Arntzen, Ragnar; Bjørke, Camilla; Hjelde, Arnstein.
Skole for språkforskere. https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2015/sko [Internett] 2015-09-16
HIOF Untitled
 
38 Arntzen, Ragnar; Hjelde, Arnstein.
Flerspråklig oppvekst og utdanning. Kompetanse for mangfold i universitets- og høgskolesektoren; 2015-03-25 - 2015-03-25
HIOF Untitled
 
39 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Borrowing modal elements into American Norwegian: The case of suppose(d). I: Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. John Benjamins Publishing Company 2015 ISBN 9789027234988. s. 256-280
HIOF NTNU Untitled
 
40 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
«E jifta norsker»: Om strukturell forenkling i Amerika-norsk. Møte om norsk språk 16; 2015-11-25 - 2015-11-27
HIOF NTNU Untitled
 
41 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Structural Reduction in Heritage Language: Simplification, Transfer, and/or Convergence. WILA 6 6th Workshop on Immigrant Langauges in the Americas; 2015-09-24 - 2015-09-26
HIOF NTNU Untitled
 
42 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Verb Second and Finiteness Morphology in Norwegian Heritage Language of the American Midwest. I: Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004289604. s. 64-101
HIOF NTNU Untitled
 
43 Eide, Kristin Melum; Hjelde, Arnstein.
Verbplassering i Amerika-norsk. Fagdag om Amerika-norsk; 2015-03-27 - 2015-03-27
HIOF NTNU Untitled
 
44 Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein.
Attrisjon på prærien. Fagdag om Amerika-norsk; 2015-03-27 - 2015-03-27
HIOF Untitled
 
45 Emilsen, Linda Evenstad; Hjelde, Arnstein; Kvifte, Bjørn Harald.
Heritage Language Acquisition and Attrition:Intergenerational Change among Norwegian Speakers in the Midwest. WILA 6 Sixth Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas; 2015-09-24 - 2015-09-26
HIOF Untitled
 
46 Emilsen, Linda Evenstad; Kvifte, Bjørn Harald; Hjelde, Arnstein.
“De er itte fælt mye difference at all…” – om endringer og transfer i det norske språket på prærien. MONS 16 - Møte om norsk språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
HIOF Untitled
 
47 Hjelde, Arnstein.
Changes in a Norwegian dialect in America. I: Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. John Benjamins Publishing Company 2015 ISBN 9789027234988. s. 283-298
HIOF Untitled
 
48 Hjelde, Arnstein.
Language change in real time, processability theory, language attrition. Network Meeting: Mainland Scandinavian Languages in North America; 2015-02-19 - 2015-02-20
HIOF Untitled
 
49 Hjelde, Arnstein.
“Sprogspørsmaalet” on the prairie: Language planning and reforms in Norway and their impact on the Norwegian-American community. LANGUAGE AND NATION: CROSSROADS AND CONNECTIONS; 2015-04-20 - 2015-04-24
HIOF Untitled
 
50 Hjelde, Arnstein.
The rise, spread and migration of Nynorsk. I: Minority Languages in Europe and Beyond - Results and Prospects. Logos Verlag Berlin 2015 ISBN 9783832539191. s. 85-101
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste