Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 260 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2020
1 Bjørgo, Tore.
Hva får unge mennesker til å gå inn i voldelige ekstremistgrupper? Og hva gjør at noen kommer seg ut og videre i livet?. Sommer i P2 [Radio] 2020-07-11
PHS UiO Untitled
 
2 Bjørgo, Tore; Damen, Marie-Louise.
A longitudinal and comparative European study of recruitment, education and careers in the police (RECPOL): How this project can contribute to the development of police science.. I: The Making of a Police Officer: Comparative Perspectives on Police Education and Recruitment.. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-22866-8. s. 3-17
PHS UiO Untitled
 
3 Bjørgo, Tore; Damen, Marie-Louise.
The Making of a Police Officer: Comparative Perspectives on Police Education and Recruitment.. Routledge 2020 (ISBN 978-0-367-22866-8) 248 s.
PHS UiO Untitled
 
4 Bjørgo, Tore; Smit, Quinta.
Lessons from crime prevention in preventing violent extremism by police. RAN Issue Paper 2020 s. 1-13
PHS UiO Untitled
 
5 Damen, Marie-Louise; Bjørgo, Tore.
Selecting and shaping police students in Europe: Main findings and discussion.. I: The Making of a Police Officer: Comparative Perspectives on Police Education and Recruitment.. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-22866-8. s. 229-240
PHS UiO Untitled
 
2019
6 Bjørgo, Tore.
Assessing Extremist Careers: A Multi-Dimensional Approach. RAN Research Conference; 2019-06-26 - 2019-06-27
UiO Untitled
 
7 Bjørgo, Tore.
Assessing Extremist Careers and Exit Processes: A Multi-Dimensional Approach. EU-project preventing radicalisation in prisons – Study visit in Sweden; 2019-10-02 - 2019-10-03
UiO Untitled
 
8 Bjørgo, Tore.
Borgervern mot migranter og minoriteter. Akademi-møte i Videnskapsakademiet; 2019-03-21 - 2019-03-21
UiO Untitled
 
9 Bjørgo, Tore.
Changes in right-wing extremism in Norway. Nordic Safe Cities Camp 2019; 2019-03-20 - 2019-03-20
UiO Untitled
 
10 Bjørgo, Tore.
Comparative perspectives on vigilantism against migrants and minorities. ECPR Conference 2019, book launch panel of the anthology "Vigilantism against Migrants and Minorities"; 2019-09-04 - 2019-09-07
UiO Untitled
 
11 Bjørgo, Tore.
Endringer i ekstremistiske karrierer. Nasjonal mentoropplæring; 2019-12-04
UiO Untitled
 
12 Bjørgo, Tore.
Five Dimensions of Change in Extremist Careers. American Society of Criminology Conference 2019; 2019-11-13 - 2019-11-16
UiO Untitled
 
13 Bjørgo, Tore.
Forebygging av kriminalitet - en helhetlig modell relatert til voldelig ekstremisme. Radikaliseringskonferanse Innlandet 2019; 2019-11-05 - 2019-11-05
UiO Untitled
 
14 Bjørgo, Tore.
Hva er høyreekstremisme?. Innlegg for programkomitte for Arendalsuka, Litteraturhuset; 2019-04-30 - 2019-04-30
UiO Untitled
 
15 Bjørgo, Tore.
Høyreekstrem vold og terror. Fagdag radikalisering og voldelig ekstremisme i Innlandet; 2019-12-12 - 2019-12-12
UiO Untitled
 
16 Bjørgo, Tore.
Høyreekstrem vold og terrorisme: Mønstre, forebygging og ungdommenes mulige roller. Innafor: Radikalisering og utenforskap. En konferanse for ungdom i Follo; 2019-10-17 - 2019-10-17
UiO Untitled
 
17 Bjørgo, Tore.
Høyreekstremisme og høyreekstrem vold og terror. Hvordan forstå og forebygge høyreekstremisme?; 2019-12-21 - 2019-12-21
UiO Untitled
 
18 Bjørgo, Tore.
Høyreekstremisme, vold og terror. Nasjonal mentoropplæring; 2019-12-04 - 2019-12-04
UiO Untitled
 
19 Bjørgo, Tore.
Høyreekstremisme, vold og terror: Begreper, mønstre og forebygging. Fagdag for samfunnsfaglærere fra 15 videregående skoler i Akershus; 2019-11-29 - 2019-11-29
UiO Untitled
 
20 Bjørgo, Tore.
Høyreekstremisme, vold og terror: Begreper og mønstre. AUFs internasjonale konferanse på Utøya 2019; 2019-11-09 - 2019-11-09
UiO Untitled
 
21 Bjørgo, Tore.
Preventing Crime: A holistic approach. Keynote lecture at book launch seminar of the Georgian edition of Bjørgo's book "Preventing Crime"; 2019-06-01 - 2019-06-01
UiO Untitled
 
22 Bjørgo, Tore.
Preventing organised crime originating from outlaw motorcycle clubs. Trends in Organized Crime 2019 ;Volum 22.(1) s. 84-122
PHS UiO Untitled
 
23 Bjørgo, Tore.
Right-Wing Extremism and Violence: Concepts, trends and responses. Nordic Safe Cities seminar on Right-Wing Extremism; 2019-09-12 - 2019-09-13
UiO Untitled
 
24 Bjørgo, Tore.
Right-Wing Extremism in Norway. Nordic Regional Workshop on Right-Wing Extremism and Terrorism; 2019-05-22 - 2019-05-22
UiO Untitled
 
25 Bjørgo, Tore.
Right-wing extremist terrorism and violence: Concepts, patterns and responses. European External Action Service (EEAS) seminar on Radicalisation and Counterterrorism; 2019-04-02 - 2019-04-02
UiO Untitled
 
26 Bjørgo, Tore.
Sheep in Wolf’s Clothing? The Taming of the Soldiers of Odin in Norway. Nordic Conference on Violent extremism 2019; 2019-10-31 - 2019-11-01
UiO Untitled
 
27 Bjørgo, Tore.
Taking the law into one’s own hands? On the nature, organization and rationale of vigilantism against Migrants and Minorities in Europe. Right Now! 2019
PHS UiO Untitled
 
28 Bjørgo, Tore.
Terrorism from the Extreme Right. Study visit for EU policy makers in Borlänge; 2019-05-15 - 2019-05-16
UiO Untitled
 
29 Bjørgo, Tore.
The emergence and decline of vigilantism against migrants and minorities. Society for Terrorism Research Conference (STR) 2019; 2019-06-20 - 2019-06-21
UiO Untitled
 
30 Bjørgo, Tore.
The re-emergence of right-wing extremism, violence and terrorism. Conference of the Academic Outreach Branch of the Canadian Security Intelligence Service; 2019-02-06 - 2019-02-06
UiO Untitled
 
31 Bjørgo, Tore.
Vigilantism against Migrants and Minorities. Paul Wilkinson Memorial Lectrue 2019; 2019-04-04 - 2019-04-04
UiO Untitled
 
32 Bjørgo, Tore; Gjelsvik, Ingvild Magnæs.
Sheep in wolf’s clothing?: The taming of the Soldiers of Odin in Norway. I: Vigilantism against Migrants and Minorities. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-49380-3. s. 257-271
NUPI PHS UiO Untitled
 
33 Bjørgo, Tore; Mareš, Miroslav.
Comparative perspectives on vigilantism against migrants and minorities. I: Vigilantism against Migrants and Minorities. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-49380-3. s. 305-334
PHS UiO Untitled
 
34 Bjørgo, Tore; Mareš, Miroslav.
Vigilantism against Migrants and Minorities. Routledge 2019 (ISBN 978-1-138-49380-3) 342 s.
UiO Untitled
 
35 Bjørgo, Tore; Ravndal, Jacob Aasland.
Extreme-Right Violence and Terrorism: Concepts, Patterns,and Responses. ICCT Research paper 2019
UiO Untitled
 
36 Bjørgo, Tore; Solhjell, Randi; Carlsson, Yngve.
Practises in Interagency Collaboration against Violent Extremism at the City Level (Panel on "Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism"). Nordic Conference on Violent extremism 2019; 2019-10-31 - 2019-11-01
UiO PHS Untitled
 
37 Gjelsvik, Ingvild Magnæs; Bjørgo, Tore.
Med flere tanker i hodet samtidig: Politiets forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.. I: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 9788205518346. s. 133-151
NUPI PHS UiO Untitled
 
38 Hemmingby, Cato; Bjørgo, Tore.
Anders B. Breivik and the 22 July attacks. STR conference 2019 - Utøya excursion; 2019-06-22 - 2019-06-22
PHS UiO Untitled
 
39 Mareš, Miroslav; Bjørgo, Tore.
Vigilantism against migrants and minorities: Concepts and goals of current research. I: Vigilantism against Migrants and Minorities. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-49380-3. s. 1-30
PHS UiO Untitled
 
2018
40 Baaken, Till; Becker, Reiner; Bjørgo, Tore; Kiefer, Michael; Korn, Judy; Mücke, Thomas; Ruf, Maximilian; Walkenhorst, Dennis.
Herausforderung Deradikalisierung: Einsichten aus Wissenschaft und Praxis (Rapport-Reihe Gesellschaft Extrem). Frankfurt am Main: Peace Research Institut Frankfurt 2018 (ISBN 978-3-946459-37-8) 34 s.
UiO Untitled
 
41 Bjørgo, Tore.
Disengagement from Terrorism. I: Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing 2018 ISBN 1-5275-1580-X. s. 2-14
UiO Untitled
 
42 Bjørgo, Tore.
Høyreekstremisme er ikke lenger et ungdomsproblem, miljøene består nesten utelukkende av voksne. Forskning.no 2018
PHS UiO Untitled
 
43 Bjørgo, Tore.
Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. Oslo: Politihøgskolen 2018 (ISBN 978-82-7808-138-9) ;Volum 2018.291 s. PHS Forskning(4)
PHS UiO Untitled
 
44 Bjørgo, Tore.
Introduksjon til rapporten. I: Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. Oslo: Politihøgskolen 2018 ISBN 978-82-7808-138-9. s. 11-23
PHS UiO Untitled
 
45 Bjørgo, Tore; Gjelsvik, Ingvild Magnæs.
Utvikling og utbredelse av høyreekstremisme i Norge. I: Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. Oslo: Politihøgskolen 2018 ISBN 978-82-7808-138-9. s. 27-144
PHS UiO Untitled
 
46 Bjørgo, Tore; Silke, Andrew.
Root Causes of Terrorism. I: Routledge Handbook on Terrorism and Counterterrorism. Routledge 2018 ISBN 978-1-13-881908-5. s. 57-66
PHS UiO Untitled
 
47 Bjørgo, Tore; Silkoset, Emilie.
Threats and threatening approaches to politicians: A survey of Norwegian parliamentarians and cabinet ministers. Oslo: Politihøgskolen 2018 ;Volum 2018.52 s. PHS Forskning(5)
PHS Untitled
 
48 Christensen, Tina Wilchen; Bjørgo, Tore.
Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere? Tiltak for ivaretakelse og oppfølging. Oslo: C-REX - Senter for ekstremismeforskning 2018 89 s.
UiO Untitled
 
49 Gjelsvik, Ingvild Magnæs; Bjørgo, Tore.
Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyreekstremisme. I: Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. Oslo: Politihøgskolen 2018 ISBN 978-82-7808-138-9. s. 235-276
PHS UiO Untitled
 
50 Hemmingby, Cato; Bjørgo, Tore.
Breivik and the 22 July case in Norway. Guest lecture Edinburgh University Napier; 2018-01-31 - 2018-01-31
PHS UiO Untitled
 
    Vis neste liste