Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-16 av 16

2019
1 Oskal, Nils.
Barns språklige uttrykk for etiske vurderinger. Mánáid giella ja jurddašeapmi; 2019-05-14 - 2019-05-14
SA/SH Untitled
 
2 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar.
Innledning: Gamle tekster i ny kontekst. I: Lars Hætta og Anders Bær: Erindringer. Samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og moral. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-346-6. s. 6-21
SA/SH UiT Untitled
 
3 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar.
Lars Hætta ja Anders Bær: Muitalusat. Orkana Forlag 2019 (ISBN 978-82-8104-388-6) 270 s.
SA/SH UiT Untitled
 
4 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar.
Lars Hætta og Anders Bær: Erindringer. Samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og moral. Orkana Forlag 2019 (ISBN 978-82-8104-346-6) 254 s.
SA/SH UiT Untitled
 
5 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar.
Om oversettelsen. I: Lars Hætta og Anders Bær: Erindringer. Samiske beretninger om Kautokeino-opprørets bakgrunn, etikk og moral. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-346-6. s. 22-23
SA/SH UiT Untitled
 
6 Oskal, Nils; Ijäs, Johanna Johansen; Bjørklund, Ivar.
Ovdasátni: Boares teavsttat ođđa konteavsttas. I: Lars Hætta ja Anders Bær: Muitalusat. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-388-6. s. 6-21
SA/SH UiT Untitled
 
2018
7 Grini, Monica; Oskal, Nils.
Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2) s. 88-99
UiT Untitled
 
2014
8 Oskal, Nils.
The character of the milk bowl as a separate world, and the world as a multitudinous totality of references. I: Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7. s. 79-89
SA/SH UiT Untitled
 
2012
9 Oskal, Nils.
Johan Turi, ipmirdeapmi ja ipmirdeami rájit. Sámi dieðalaš áigecála 2012 (1) s. 99-112
SA/SH Untitled
 
10 Oskal, Nils.
Systemkrise og kløkt: En kommentar og innledning til samtale med Silje Figenshou Thoresen og Joar Nango. Systemkrise; 2012-04-21 - 2012-04-21
SA/SH Untitled
 
2011
11 Broderstad, Else Grete; Oskal, Nils; Weigård, Jarle.
Nord-norske og samiske interesser: Rettsliggjøring og folkestyre. I: Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1. s. 323-333
SA/SH UiT Untitled
 
12 Oskal, Nils.
Hva er urfolksfilosofi? Om ulike sammenhenger mellom kultur, filosofi og politikk. Norsk Filosofisk tidsskrift 2011 ;Volum 46.(2) s. 117-130
SA/SH Untitled
 
13 Oskal, Nils.
Sámi Cultural Resources on Human Dignity. The Concept of Human Dignity in Indigenous Philosophies; 2011-09-12 - 2011-09-13
SA/SH Untitled
 
14 Oskal, Nils.
Some remarks on institutionalizing of Duodji. Dáidda and duodji - Iconicity and context; 2011-06-07 - 2011-06-09
SA/SH Untitled
 
15 Oskal, Nils.
Traditional knowledge and worldviews. Ethics and the knowledge development; 2011-03-24 - 2011-03-24
SA/SH Untitled
 
2004
16 Bull, Kirsti Strøm; Corell, Robert; Eira, Inger Marie Gaup; Eira, Nils Isak; hansen Bauer, Inger; Hovelsrud, Grete K.; Mathiesen, Svein Disch; McCARTHY, JJ; LONG-MARTELLO, M; Nellemann, Cristian; Oskal, Nils; POLSKY, C; Reinert, Erik; Storheier, P. V.; Tyler, Nicholas J. C.; Turi, Johan Mathis.
Assessing vulnerabilities: a new strategy for the Arctic. ACIA International Scientific Symposium on Climate Change; 2004-11-01 - 2004-11-07
SA/SH NORD UiT Untitled