Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2021
1 Ekeland, Torun Granstrøm.
Designing and Reflecting on Process Quality: A Case Study of Encounters and Clashes among First-year Students in Teacher Education. Scandinavian Journal of Educational Research 2021
UiT Untitled
 
2 Ekeland, Torun Granstrøm.
The "Edginess" of Creating and Renewing a Searvelátnja - a Sámi Shared Room in a City in Northern Norway.. Dieđut 2021
UiT Untitled
 
2017
3 Ekeland, Torun Granstrøm.
By-samiske utfordringer. Kampen om å etablere og videreutvikle egen samisk grunnskoleklasse i en nordnorsk by.. Samfunnsfagkonferanse. Nettverkskonferanse.; 2017-11-27 - 2017-11-28
UiT Untitled
 
4 Ekeland, Torun Granstrøm.
Enactment of Sámi Past in School Textbooks: Towards Multiple Pasts for Future Making. Scandinavian Journal of Educational Research 2017 ;Volum 61.(3) s. 319-332
UiT Untitled
 
5 Ekeland, Torun Granstrøm.
The "Edginess" of Creating and Renewing a Sámi Searvelátnja/Shared room in a City in Northern Norway.. Sámi Educational Conference 2017; 2017-05-30 - 2017-06-01
UiT Untitled
 
2016
6 Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten.
Torun G. Ekeland og Kirsten E. Stien, UiT, ILP, campus Alta Kort sammendrag av arbeidet i prosjektet Sami Children Voices, høst 2016: 1. Presentasjon av kapittelutkast i forskningsprosjektet: Engaging the Voices of Sámi Children. Workshop Research group: Narrating the Postclonial North.. Seminar; 2016-10-12 - 2016-10-12
UiT Untitled
 
2015
7 Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten.
Disconcertments in Knowledge Practices in Teacher Education: Collaborative Interrelations in Shared Rooms.. Journal of Education and Human Development (New York) 2015 ;Volum 4.(3) s. 199-207
UiT Untitled
 
2014
8 Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten.
Observing knowledge practices in Sami teacher training education.. Narrating the postcolonial North.; 2014-10-06 - 2014-10-07
UiT Untitled
 
2013
9 Ekeland, Torun Granstrøm; Kramvig, Britt.
Negotiating Terrains: Stories from the Making of "Siida". Science & Technology Studies 2013 ;Volum 26.(1) s. 52-72
NORCE UiT Untitled
 
10 Ekeland, Torun Granstrøm; Kramvig, Britt.
Siida Negotiating: designing and ontics. 4S Society for social studies of Science; 2013-10-09 - 2013-10-13
UiT Untitled
 
2012
11 Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten Elisabeth.
Et nytt fakultet i nord?. Nordlys 2012
UiT Untitled
 
12 Ekeland, Torun Granstrøm; Stien, Kirsten Elisabeth.
Postkoloniale møter i grunnskolens kunnskapspraksis. LIFT-faggruppas seminarrekke; 2012-05-08 - 2012-05-08
UiT Untitled
 
13 Kramvig, Britt; Ekeland, Torun Granstrøm.
Negotiating Terraine: Stories from the making of Siida. Science & Technology Studies 2012 ;Volum 25.(2) s. 52-72
NORCE UiT Untitled
 
14 Kramvig, Britt; Ekeland, Torun Granstrøm.
Partial connections: Stories from the making of Siida. Ph.d. program: Materiality, performativity and ethnographies; 2012-02-20 - 2012-02-21
UiT Untitled
 
15 Stien, Kirsten; Ekeland, Torun Granstrøm.
Praksisformidling og kunnskapstradisjon. Alta: Høgskolen i Finnmark 2012 13 s.
UiT Untitled
 
16 Stien, Kirsten; Ekeland, Torun Granstrøm.
Et nytt fakultet i Nord?. Nordlys 2012
UiT Untitled
 
2009
17 Byrkjeflot, Liv; Ekeland, Torun G..
Nettstedet: Digital kompetanse og spill. Høgskolen i Finnmark 2009
UiT Untitled
 
18 Ekeland, Torun G..
Dataspill som kulturmøter i sosiale kontekster. Tidsskrift for kulturforskning 2009 ;Volum 8.(1) s. 17-30
UiT Untitled
 
2008
19 Ekeland, Torun G..
Dataspill som multimodal tekst : en undersøkelse av situering av dataspill i øvingsskolen. Digital kompetanse og læring; 2008-05-08 - 2008-05-09
UiT Untitled
 
20 Ekeland, Torun G..
Utprøving av dataspill i ulike læringskontekster. NFF-konferansen 2008; 2008-11-18 - 2008-11-19
UiT Untitled
 
21 Ekeland, Torun G.; Byrkjeflot, Liv.
Digital kompetanse og spill. Høgskolen i Finnmark 2008
UiT Untitled
 
2007
22 Byrkjeflot, Liv; Ekeland, Torun G..
Dataspill og læring - presentasjon om spillutvikling. Digitale medier og didaktisk design. Danmarks pædagogiske universitet, Institutt for pædagogisk antropologi; 2007-04-25 - 2007-04-25
UiT Untitled
 
23 Byrkjeflot, Liv; Ekeland, Torun G..
Lider lærere av teknofobi?. Utdanning 2007 s. 3-
UiT Untitled
 
2006
24 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Erfaringsrapport fra DLA-prosjektet "SIIDA - kampen om framtida". http://www.itu.no: Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning 2006 77 s.
UiT Untitled
 
25 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Seks turer i fortellingenes skoger : om innovative utviklingsprosesser og kunnskapsmøter. Digital kompetanse 2006 (1) s. 44-56
UiT Untitled
 
2005
26 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Digitale læringsressurser : utprøving av ressursene fra DLA-prosjektet "Siida". ITU-konferansen "Kreative dialoger"; 2005-10-20 - 2005-10-21
UiT Untitled
 
27 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Rundbordsdiskusjon om digitale læringsarenaer (DLA). ITU-konferansen "Kreative dialoger" ved Universitetet i Oslo; 2005-10-20 - 2005-10-21
UiT Untitled
 
28 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Siida : spillet om fortiden. IKT-konferansen "Alle kan"; 2005-01-26 - 2005-01-27
UiT Untitled
 
29 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Spill og læring - erfaringer fra utviklingsarbeid på læringsspillet Siida. ITU skriftserie 2005 s. 1-18
UiT Untitled
 
2004
30 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Dataspill - spill om det kollektive minnet. Oslo: Institutt for teknologi og undervisning, Universitetet i Oslo 2004
UiT Untitled
 
31 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Kan spill skape nye fremtidsbilder : om utviklingen av Siida. Forsight-konferanse, Universitetet i Tromsø; 2004-11-24 - 2004-11-24
UiT Untitled
 
32 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Læringsspillet Siida. Samling i Tromsø for landsbaserte læremidler; 2004-11-18 - 2004-11-19
UiT Untitled
 
33 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Læringsspillet Siida som en digital læringsarena. Workshop ITU, DLA-prosjekt; 2004-11-01 - 2004-11-02
UiT Untitled
 
34 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Siida : en intertekstuell aktivitet mot kompetanseoppbygging. Workshop ITU, DLA-prosjekt; 2004-06-08 - 2004-06-09
UiT Untitled
 
35 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Siida : spillet om fortiden, kampen om fremtiden. ITU-konferanse "Digital agenda", Universitetet i Oslo; 2004-10-14 - 2004-10-15
UiT Untitled
 
36 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Siida, spillet om fortiden, kampen om framtiden : et læringsspill som setter i gang sosiale samhandlinger. Ungdomstrinn/Videregående. IKT-konferansen for Troms 2004; 2004-11-25 - 2004-11-26
UiT Untitled
 
37 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Spillet om fortida. Dagbladet 2004
UiT Untitled
 
2003
38 Ekeland, Torun G.; Kramvig, Britt.
Siida - spillet om fortiden, kampen om fremtiden. Alta: Høgskolen i Finnmark 2003 (ISBN 8279380922) 23 s. (12)
UiT Untitled
 
2001
39 Ekeland, Torun G..
Fortid som fortellinger - i turistindustrien og i vitenskapelig arkeologi. Primitive tider 2001 ;Volum 4. s. 101-112
UiT Untitled
 
40 Ekeland, Torun G..
"Fortidsminner" som kulturens fortellinger om seg selv. Viten (www.viten.com) 2001 s. 1-8
UiT Untitled
 
41 Ekeland, Torun G..
Kommentar til kommentarene. Primitive tider 2001 ;Volum 4. s. 121-124
UiT Untitled
 
1999
42 Ekeland, Torun G..
Arkeologisk kunnskap som sosial konstruksjon. Genealogi som redskap for en polysemisk representasjon av fortidig materiell kultur i skolens undervisning. Universitetet i Tromsø: Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø 1999 295 s.
UiT Untitled
 
43 Ekeland, Torun G..
Museumsdidaktikk som kunnskapsfremstillernes dilemma. Nordisk Museologi 1999 (1) s. 3-14
UiT Untitled
 
1993
44 Ekeland, Torun Granstrøm.
"En lesning av Jane Flax: postmodernism and gender relations in feminist theory". K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge 1993 (15) s. 48-55
UiT Untitled