Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2020
1 Kjæmpenes, Wenche M..
Shared jurisdiction between veterinarians and aqua medicine biologists in fish health—a Norwegian model for inter-professional and cross-sectoral collaboration. Review of Agricultural, Food and Environmental Studies (RAFE) 2020 s. 1-20
UiT Untitled
 
2013
2 Kjæmpenes, Wenche M..
Fish diseases – Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland. : University of Bergen 2013 (ISBN 978-82-308-2247-0)
UiB UiT Untitled
 
3 Kjæmpenes, Wenche M..
The use of an actor-based model for comparative studies of professionalization processes in a new work field. ISA RC52 Interim Conference "Challenging Professionalism: New Directions in Policies, Publics and the Professions"; 2013-11-28 - 2013-11-30
UiT Untitled
 
2012
4 Kjæmpenes, Wenche.
Kampen om fiskehelsen? Kunnskap, profesjoner og fiskehelseforvaltning i Norge og Skottland. Helixkonferansen -Maktforhold, vediskaping og fornuft i marin sektor; 2012-03-22 - 2012-03-23
UiT Untitled
 
2011
5 Kjæmpenes, Wenche.
Fish diseases, who cares and who cures?A comparative study of professionalization and division of expert work in Norwegian and Scottish fish farming industry. Profesjonskonferanse- Kunskap, profession och expertis; 2011-09-28 - 2011-09-29
UiT Untitled
 
2010
6 Kjæmpenes, Wenche M..
Professionalisation and division of work in the Norwegian and Scottish fish farming industry. Innlegg Politikk, nettverksstyring og innovasjon (PGI); 2010-12-01 - 2010-12-01
UiT Untitled
 
7 Kjæmpenes, Wenche M..
Professionalisation and division of work in the Norwegian and Scottish fish farming industry. PHD seminar; 2010-12-02 - 2010-12-02
UiT Untitled
 
2009
8 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse; 2009-03-26 - 2009-03-27
UiT Untitled
 
9 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse; 2009-03-26 - 2009-03-27
UiT Untitled
 
2008
10 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
"Med blikket mot NAV-reformen". Innlegg på seminar for NAV Alta arbeid, NAV Alta trygd og sosialtjenesten i Alta. Seminar for NAV Alta; 2008-06-10 - 2008-06-10
UiT Untitled
 
11 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
Med blikket rettet mot NAV-reformen. Samling for sosialtjenestene i Midt-Troms; 2008-09-30 - 2008-09-30
UiT Untitled
 
12 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene; 2008-09-23 - 2008-09-23
UiT Untitled
 
13 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
Med blikket rettet mot NAV-reformen. Faggfruppa for kultur og identitet; 2008-11-13 - 2008-11-13
UiT Untitled
 
14 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
NAV-reformen - verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-,behandlings-og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV-kontor. Alta: Høgskolen i Finnmark 2008 (ISBN 9788279381457) ;Volum 2008.52 s. HIF-rapport(7)
UiT Untitled
 
15 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Med blikket rettet mot NAV. Internseminar NAV Alta trygd, NAV Alta arbeid og sosialtjenesten i Alta; 2008-06-10 - 2008-06-10
UiT Untitled
 
16 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene 2008; 2008-09-23 - 2008-09-23
UiT Untitled
 
17 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Med blikket rettet mot NAV-reformen. SOFA samling for sosialtjenesten i Midt- Troms; 2008-09-30 - 2008-09-30
UiT Untitled
 
18 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Nav - et nytt lokalt handlingsrom for forvaltning av offentlig velferd?. Finnmark FO - Seminar; 2008-03-05 - 2008-03-06
UiT Untitled
 
19 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Nav -reformen - Verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-, behandlings- og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV- kontor. Alta: Høgskolen i Finnmark 2008 (ISBN 9788279381457) ;Volum 2008.52 s. HIF-rapport(7)
UiT Untitled
 
20 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Verdier på spill: En undersøkelse om NAV reformen i en lokal kontekst i Finnmark. Forskningsgruppa for kultur og identitet - seminar; 2008-11-13 - 2008-11-13
UiT Untitled
 
2007
21 Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Giertsen, Merethe; Hermansen, Nina; Kjæmpenes, Wenche M..
Homoplan i Alta. Altaposten 2007
DMMH UiT Untitled
 
2005
22 Kjæmpenes, Wenche.
Kvinner i oppdrettsnæringa. utenTitteltekst; 2005-09-27 - 2005-09-27
UiT Untitled
 
23 Kjæmpenes, Wenche.
Women's role in fish health research and fieldwork in the U.K. ? 2005 s. 13-
UiT Untitled
 
2004
24 Kjæmpenes, Wenche.
Gir kunnskapsmonopol klippekort til media?. Kommunikasjonsforeningen: Kommunikasjon på tvers.; 2004-02-27 - 2004-02-27
UiT Untitled
 
25 Kjæmpenes, Wenche.
Women's role in aquaculture research and fieldwork : examples from Norway and Great Britain. International Conference AKTEA. Women in fisheries and aquaculture : lessons from the past, current actions and ambitions fo the future.; 2004-11-10 - 2004-11-13
UiT Untitled
 
2003
26 Kjæmpenes, Wenche.
The Key Role of Expert Groups in Knowledge Development and Public Policy in the Field of Fish Health and Aquaculture in Norway and the UK. Politics and Knowledge - the New Knowledge Society. International Research Conference at the Univeristy of Bergen, Department of Sociology, Department of Administration and Organization Theory; 2003-05-22 - 2003-05-23
UiT Untitled
 
2001
27 Kjæmpenes, Wenche.
Veterinarians and Fish Health work in Norway and the U.K. FVS -Autumn Scientific Meeting; 2001-10-24 - 2001-10-24
UiT Untitled
 
1993
28 Kjæmpenes, Wenche.
Vitskap og profesjonskunnskap. I: Notat og rapportserie. Universitetet i Bergen. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Bergen: Institutt for organisasjon og administrasjonsvitenskap, UiO 1993 s. 1-26
UiT Untitled