Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Martinussen, Bente.
Anders Porsanger, den første språkforskeren fra Finnmark. Den samiske språkuka 2019; 2019-10-21 - 2019-10-21
UiT Untitled
 
2 Martinussen, Bente.
Hva er det strategisk å gjøre for å styrke samisk? Barnehagen som et samisk språkmiljø skiller seg fra en norsk barnehage som også driver språkutvikling og språkstimulering. Derfor må den samiske barnehagen tenke annerledes.. Samisk språkbevaring i Alta - hvordan få flere til å velge å snakke samisk til sine barn+; 2019-05-23 - 2019-05-23
UiT Untitled
 
3 Martinussen, Bente.
Hvor er Ingen? Norsk/dansk skriftspråkshistorie fra Finnmark. Forskingsdagene; 2019-09-23
UiT Untitled
 
4 Martinussen, Bente.
Skriverammer i andrespråksundervisning. NOLES Forskningskonferanse 2019; 2019-03-11 - 2019-03-13
UiT Untitled
 
2018
5 Martinussen, Bente.
Samisk som andrespråk, å undervise i egentlige minoritetsspråk. Samisk læremidler; 2018-10-23
UiT Untitled
 
2017
6 Martinussen, Bente.
Dybdelæring og literacy i andrespråksundervisning. NOLES; 2017-03-27 - 2017-03-29
UiT Untitled
 
2016
7 Martinussen, Bente.
Dialektgrenser i vottemønstre Nye impulser spres gjennom kvinnenettverk. Troms husflidslag; 2016-09-12
UiT Untitled
 
2015
8 Martinussen, Bente.
Å utvikle et felles fagspråk for lærerne på skolen Individbasert mot gruppebasert kompetanseutvikling i lesing, Vest-Finnmark. NOLES; 2015-03-23 - 2015-03-25
UiT Untitled
 
2014
9 Martinussen, Bente.
Norsk som andrespråk eller fremmedspråk. Det flerspråklige og flerkulturelle nord - i barnehage og skole; 2014-11-13 - 2014-11-14
UiT Untitled
 
10 Martinussen, Bente.
Vottemønster og dialekter. Søndagsforedrag; 2014-02-23
UiT Untitled
 
2013
11 Martinussen, Bente.
Dialektgrenser i vottermønstrene. Åpning av votteutstilling; 2013-01-27 - 2013-01-27
UiT Untitled
 
2012
12 Martinussen, Bente.
Broderi og begynneropplæring. Forskningsdagene; 2012-09-20 - 2012-09-29
UiT Untitled
 
13 Martinussen, Bente.
Dialektgrenser i vottestrikkinga. Tromsø strikkefestival; 2012-10-13 - 2012-10-14
UiT Untitled
 
14 Martinussen, Bente.
Lesekompetanse Hva vil det si å kunne lese. Fylkesbibliotekskonferanse; 2012-10-31 - 2012-11-02
UiT Untitled
 
15 Martinussen, Bente.
Lesing og skriving, tilpasset opplæring med utgangspunkt i elevtekstene. Læringsdagene i Vest-Finnmark; 2012-10-04 - 2012-10-05
UiT Untitled
 
16 Martinussen, Bente.
Norsk som andrespråk og som fremmedspråk. Norsk som andrespråk; 2012-10-17 - 2012-10-21
UiT Untitled
 
17 Martinussen, Bente.
Ordlæring. Fylkesbibliotekskonferanse; 2012-10-31 - 2012-11-02
UiT Untitled
 
18 Martinussen, Bente.
Å utvikle lesekompetanse. Fylkesbibliotekskonferanse; 2012-10-31 - 2012-11-02
UiT Untitled
 
2011
19 Martinussen, Bente.
Dialektforskjeller i vottemønstre. Møte; 2011-01-21
UiT Untitled
 
2010
20 Martinussen, Bente.
Dialektgrensene i vottemønstrene Spredning av innovasjoner i vottemønstre. UKJENT 2010
UiT Untitled
 
21 Martinussen, Bente.
Leseutvikling i en tospråklig situasjon. Lesing, videreutdanning for lærere i Finnmark; 2010-11-02 - 2010-11-03
UiT Untitled
 
22 Martinussen, Bente; Agdestein, Magdalena W.
"Fremde als Bedrohung", "Nachbarvölker übers Ohr hauen" Sagenmotive aus Norwegen. I: Europäische Dimensionen in der Bildungsarbeit. LIT Verlag 2010 ISBN 978-3-643-50143-1. s. 154-161
UiT Untitled
 
2009
23 Martinussen, Bente.
Lesestimulering på mellomtrinnet. NOLES; 2009-05-12 - 2009-05-13
UiT Untitled
 
24 Martinussen, Bente.
Russenorsk Norsk-russisk samarbeid uten et felles språk. Forskningsdagene 2009; 2009-10-19 - 2009-10-19
UiT Untitled
 
25 Martinussen, Bente.
Russenorsk Norsk-russisk samarbeid uten felles språk. Forskningdagene 2009; 2009-10-25 - 2009-10-25
UiT Untitled
 
2008
26 Martinussen, Bente.
Lesestimulering og forfatterbesøk. Skolebibliotek; 2008-10-30 - 2008-10-31
UiT Untitled
 
27 Martinussen, Bente.
Språkstimulering : de eldste barna i barnehagen. Flerkulturelt arbeid i barnehagen; 2008-02-26 - 2008-02-26
UiT Untitled
 
28 Martinussen, Bente.
Teacher tool kit for border language contacts. I: under utgivelse. Maastricht, Nederland: Talenacademie Nederland 2008
UiT Untitled
 
2007
29 Martinussen, Bente.
Forutsetninger for tospråklig utvikling. utenTitteltekst; 2007-10-04 - 2007-10-04
UiT Untitled
 
30 Martinussen, Bente.
Lokal tilpasning i leseopplæringa. Begynneropplæring i en tospråklig kontekst; 2007-04-26 - 2007-04-27
UiT Untitled
 
31 Martinussen, Bente.
Samisk språkstruktur. NOLES, Norsk i lærerutdanninga; 2007-10-29 - 2007-10-30
UiT Untitled
 
32 Martinussen, Bente.
Språklek og barnelitteratur. NOLES; 2007-09-29 - 2007-09-30
UiT Untitled
 
33 Martinussen, Bente.
Språkstimulering i barnehagen. utenTitteltekst; 2007-09-20 - 2007-09-21
UiT Untitled
 
34 Martinussen, Bente.
Teacher training in border language teaching. Teacher training workshop; 2007-03-28 - 2007-03-31
UiT Untitled
 
35 Martinussen, Bente.
Å kommunisere med begrenset kjennskap til hverandres språk. utenTitteltekst; 2007-11-06 - 2007-11-06
UiT Untitled
 
2006
36 Martinussen, Bente.
Lesbarhet i lærebøker for grunnskolen over 25 år En sammenlikning av bøker for mellomtrinnet fra 1981 og 2006. Seminarrekke Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring; 2006-11-22 - 2006-11-22
UiT Untitled
 
37 Martinussen, Bente.
Lesestimulering og leseutvikling Rapport fra et prosjekt på Elvebakken skole. Hamar: Høgskolen i Hedmark 2006
UiT Untitled
 
38 Martinussen, Bente.
Leseutvikling og leseutviklingsskjema. Seminarrekken Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring; 2006-11-22 - 2006-11-22
UiT Untitled
 
39 Martinussen, Bente.
Nachbarsprache in die Lehrerfortbildung Neighbouring Language Teaching in Teacher Training. Zusammen lernen - Projekte und Initiativen in Grenzregionen, Languages and Borders-konferansen 2006; 2006-11-29 - 2006-12-01
UiT Untitled
 
40 Martinussen, Bente.
Språkstimulering - de eldste barna i barnehagen. Flerkulturelt arbeid i barnehagen, nettverkssamling; 2006-02-26 - 2006-02-26
UiT Untitled
 
2005
41 Martinussen, Bente.
Altamålet : samling i sentrum. Finnmark Dagblad 2005
UiT Untitled
 
42 Martinussen, Bente.
Norskfaget fram til i dag. Læringsdagene ved Høgskolen i Finnmark 2005; 2005-09-11 - 2005-09-11
UiT Untitled
 
2004
43 Martinussen, Bente.
Hva er vanskelig for utlendinger i norsk?. utenTitteltekst; 2004-09-26 - 2004-09-26
UiT Untitled
 
44 Martinussen, Bente.
Kontrastiv innføring i dari og arabisk. Læringsdagene ved Høgskolen i Finnmark 2004; 2004-09-23 - 2004-09-23
UiT Untitled
 
45 Martinussen, Bente.
Språkendringer i Finnmark Language change in Finnmark. Alta: Høgskolen i Finnmark 2004 (ISBN 8279381007) 153 s. (1)
UiT Untitled
 
46 Martinussen, Bente.
Vi ønskjer oss lesehestar - lesestimulering og leseglede. Leselyst og leseglede, skolebibliotekkonferansen 2004; 2004-03-29 - 2004-03-30
UiT Untitled
 
2003
47 Martinussen, Bente.
Anders Porsanger : Finnmarks første lingvist. Finnmark Dagblad 2003 s. 3-
UiT Untitled
 
2001
48 Martinussen, Bente.
Blir norsk trua av engelsk ?. utenTitteltekst; 2001-09-26 - 2001-09-26
UiT Untitled
 
49 Martinussen, Bente.
Languages in a Multilingual Region Challenges and Approaches to the Teaching of Minority and Foreign Languages in a Multilingual Region - Language Contact in the Barents Region as an Example. Oslo/Alta: Norgesnettrådet/Høgskolen i Finnmark 2001 109 s.
UiT Untitled
 
50 Martinussen, Bente.
Norskstudiet i Murmansk. utenTitteltekst; 2001-09-26 - 2001-09-26
UiT Untitled
 
    Vis neste liste