Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Hermansen, Nina; Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Learning the Sami language outside of the Sami core area in Norway. Acta Borealia 2020
UiT Untitled
 
2019
2 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Indigenous Tourism and the Barents Euro-Arctic Region (BEAR)/ Этнотуризм и Баренцев/Евроарктический регион (БЕАР). Арктика и Север 2019 (34) s. 44-56
UiT Untitled
 
2018
3 Andersen, Ann-Mari; Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Det stikker så smertelig, spesielt når man forsøker. Norskspråklighet i samiske kjerneområder. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(1) s. 49-60
UiT Untitled
 
2017
4 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Authenticity as a Concept in Tourism Research. I: Tourist Experience. Routledge 2017 ISBN 9781138931978. s. -
UiT Untitled
 
5 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
What does the Seidi do?. I: Tourism and Indigeneity in the Arctic.. Channel View Publications 2017 ISBN 9781845416096. s. 225-245
UiT Untitled
 
6 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
World Heritage List = Tourism Attractiveness?. I: Arctic Tourism Experiences. Production, Comsumption and Sustainability. CABI Publishing 2017 ISBN 9781780648620. s. 48-55
UiT Untitled
 
2016
7 Jæger, Kari; Olsen, Kjell Ole Kjærland.
On commodification: volunteer experiences in festivals. Journal of Tourism and Cultural Change 2016 ;Volum 15.(5) s. 407-421
UiT Untitled
 
8 Kvidal-Røvik, Trine; Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Pådriver, bremsekloss eller irrelevant? Representasjoner av det samiske i norsk nasjonalpresse. I: Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. s. 323-342
UiT Untitled
 
9 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Hva er det samiske? Og hva betyr svaret for samisk institusjonsoppbygging og næringsutvikling?. I: Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. s. 62-82
UiT Untitled
 
2015
10 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Finnes det et urfolksdemokrati?. Nordkalottens Venner; 2015-08-30 - 2015-08-30
UiT Untitled
 
11 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Motivasjon for kulturnæring.. Kulturnæringskonferansen; 2015-05-28 - 2015-05-28
UiT Untitled
 
12 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Samisk revitalisering som utgangspunkt for individuelle identitetsprosesser og politisk mobilisering i kyst og fjordstrøk i Finnmark. I: Samepolitikkens utvikling. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3. s. 333-358
UiT Untitled
 
13 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Å finne fortellingen i materialet, når materialet er ens hverdagsliv.. Phd. kurs; 2015-06-08 - 2015-06-08
UiT Untitled
 
2014
14 Johanson, Lisbeth Bergum; Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Grensekryssing - Studentutveksling som et springbrett ut i den store verden?. I: Grenseliv. Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042360. s. 71-83
USN UiT Untitled
 
15 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Kjønnsbetingede grensefortellinger. I: Grenseliv. Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042360. s. 129-144
USN Untitled
 
16 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Reise og tverrkulturell kommunikasjon. I: Turisme: fenomen og næring. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46401-8. s. 204-215
USN Untitled
 
2012
17 Hermansen, Nina; Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Valg, ansvar, risiko og etnisk identitet i en finnmarksk modernitet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012 ;Volum 96.(3) s. 210-222
UiT Untitled
 
18 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Autentisitet og guiding. Reiselivsseminar, UiT; 2012-06-13 - 2012-06-13
UiT Untitled
 
19 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Authenticity, out-door life, and guiding in Norway. 1st EJTHR International Conference; 2012-06-21 - 2012-06-22
UiT Untitled
 
20 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Continuity and change in the image of the High North. Desire for Northern Living; 2012-03-05 - 2012-03-09
UiT Untitled
 
21 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Hva skjer når tilgangen blir fri? Jakt og fisketurisme i Finnmark. De nordiske jakt- og fiskedagene.; 2012-08-09 - 2012-08-12
UiT Untitled
 
22 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Staged Authenticity: A Grande Idée?. I: Critical Debates in Tourism. Channel View Publications 2012 ISBN 978-1-84541-342-2. s. 261-265
UiT Untitled
 
23 Olsen, Kjell Ole Kjærland; Johanson, Lisbeth Bergum.
Livsstilsmigrasjon i nordområdene. Nordisk Østforum 2012 ;Volum 26.(2) s. 155-175
UiT Untitled
 
2011
24 Munkejord, Mai Camilla; Olsen, Kjell Ole Kjærland.
«Vi investerer i opplevelser»: En analyse av innflytteres fortellinger om mobilitet, flerstedstilknytning og hverdagstrivsel på to steder i Finnmark. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2011 ;Volum 22.(1) s. 4-17
UiT Untitled
 
25 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Fefo, reinsdyr og andre vederstyggeligheter. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2011 ;Volum 22.(2) s. 116-133
UiT Untitled
 
26 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Forskning og verdensarvsenteret for bergkunst. Verdensarvesenteret for Bergkunst; 2011-09-19 - 2011-09-19
UiT Untitled
 
27 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Heterogeneity and Boundaries. Border Culture; 2011-11-09 - 2011-11-11
UiT Untitled
 
28 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Heterogeneity and Boundaries in Finnmark. Border Culture; 2011-11-09 - 2011-11-11
UiT Untitled
 
29 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Kvinner og menns fortellinger om den russisk-norske grensen. Tidsskrift for kulturforskning 2011 ;Volum 10.(1) s. 5-18
UiT Untitled
 
30 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
Stat, etnisitet og identitet. Et barnevern til beste for samiske barn; 2011-10-18 - 2011-10-19
UiT Untitled
 
31 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
The gendered narration of the Russian-Norwegian border. Places, People, Stories; 2011-09-28 - 2011-09-30
UiT Untitled
 
32 Olsen, Kjell Ole Kjærland.
The Quest for Otherness and Authenticity. Paradigms in Tourism Theory; 2011-11-16 - 2011-11-17
UiT Untitled
 
2010
33 Johanson, Lisbeth Bergum; Olsen, Kjell.
Alta Museum as a tourist attraction: the importance of location. Journal of Heritage Tourism 2010 ;Volum 5.(1) s. 1-16
UiT Untitled
 
34 Olsen, Kjell.
Fortellinger om grenser. Stoltenbergseminaret; 2010-09-27 - 2010-09-28
UiT Untitled
 
35 Olsen, Kjell.
Identities, ethnicities and borderzones : examples from Finnmark, Northern Norway. Orkana Forlag 2010 (ISBN 978-82-8104-150-9) 243 s.
UiT Untitled
 
36 Olsen, Kjell.
Russiske kvotestudenter. Norsk Antropologisk Forenings Årsmøte; 2010-05-07 - 2010-05-09
UiT Untitled
 
37 Olsen, Kjell.
Stat, urfolk og "settlere" i Finnmark. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2010 ;Volum 21.(2-3) s. 110-128
UiT Untitled
 
2009
38 Olsen, Kjell.
Sosiale bevegelser og settler identitet? Endrede betingelser for identitetsprosesser i Finnmark. utenTitteltekst; 2009-11-19 - 2009-11-19
UiT Untitled
 
2008
39 Olsen, Kjell.
Identities, ethnicities and borderzones. Bergen: Universitetet i Bergen 2008 (ISBN 9788230805213) 214 s.
UiT Untitled
 
40 Olsen, Kjell.
Museer: Om eller på grenser?. Det 23. nordnorske museumsseminar; 2008-10-23 - 2008-10-24
UiT Untitled
 
41 Olsen, Kjell.
Reiser og tverrkulturell kommunikasjon. I: Turisme - Fenomen og næring. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 978-82-05-38559-7. s. 204-218
UiT Untitled
 
42 Olsen, Kjell.
Staten, urfolk og kjønn. Forskningsseminar arrangert av Distriktskvinneforskningsgruppa; 2008-11-21 - 2008-11-21
UiT Untitled
 
43 Olsen, Kjell.
The Maori of Tourist Brochures: Representing Indigenousness. Journal of Tourism and Cultural Change 2008 ;Volum 6.(3) s. 161-184
UiT Untitled
 
44 Olsen, Kjell.
Tverrkulturell kommunikasjon. UKJENT 2008
UiT Untitled
 
45 Olsen, Kjell.
Tverrkulturell kommunikasjon. UKJENT 2008
UiT Untitled
 
46 Olsen, Kjell.
Urfolksturisme. En reise i tid eller rom?. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2008 ;Volum 19.(1) s. 20-37
UiT Untitled
 
47 Olsen, Kjell; Johanson, Lisbeth Bergum.
Betwixt and between: Russian quota-students narrating their migration in the Barents region. Cultural Production and Negotiation of Borders: The 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies; 2008-09-11 - 2008-09-13
UiT Untitled
 
2007
48 Mehmetoglu, Mehmet; Olsen, Kjell.
From Cultural Consumer at Home to Heritage Tourist Away. I: Advances in Hospitality and Leisure. Elsevier 2007 s. 19-38
UiT Untitled
 
49 Olsen, Kjell.
Kultur som ressursgrunnlag. I: Kultur og turistattraksjoner. Jakten på det norske. Jakten på opplevelser. Universitetsforlaget 2007 s. 43-60
UiT Untitled
 
50 Olsen, Kjell.
Om å være forsker. UKJENT 2007
UiT Untitled
 
    Vis neste liste