Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2020
1 Kane, Aina Aune.
Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand. - Sluttrapport. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet - Septentrio Reports 2020 40 s.
UiT Untitled
 
2 Kane, Aina Aune.
Navs vurdering av brukeres bistandsbehov - Rettssikkerhet ved overgang til arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning 2020 ;Volum 23.(1) s. 35-48
UiT Untitled
 
3 Kane, Aina Aune; Nerskogen, Even; Douglas, Marcela.
Work inclusion - as a multi-disciplinary and cross-Professional qualification within Norwegian Labour- and Welfare Services. European Congress on Qualitative Inqury; 2020-02-04 - 2020-02-07
UiT Untitled
 
4 Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune.
Studentaktive læringsprosesser i sosialarbeiderutdanninger - et bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern 2020 ;Volum 97.(2) s. 108-125
UiT Untitled
 
2019
5 Kane, Aina Aune.
Norwegian Labour and Welfare Services (NAV) as a collaborating actor in work-oriented assistance. INTEGRATE-konferansen; 2019-11-04 - 2019-11-05
UiT Untitled
 
6 Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia.
Lovgivning av betydning for arbeid og arbeidsinkludering. I: Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245024838.
OSLOMET UiT Untitled
 
7 Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia.
Myndighetsutøvelse overfor unge arbeidsledige - en komparativ studie av Storbritannia, Tyskland og Norge. ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV); 2019-02-11 - 2019-02-13
UiT Untitled
 
8 Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune.
Personvern i Navs digitale saksbehandling - Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning.. Oslo, Tromsø: OsloMet-storbyuniversitet, Universitetet i Tromsø 2019 63 s.
OSLOMET UiT Untitled
 
9 Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune.
Forming accountable and reflective child protection case workers through student active Learning processes. European Association of Schools of Social Work - Conference 2019; 2019-07-04 - 2019-07-07
UiT Untitled
 
2018
10 Kane, Aina Aune.
Forsvarlighetskravet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(2/3) s. 200-216
UiT Untitled
 
11 Kane, Aina Aune.
Navs begrunnelser av enkeltvedtak. Tidsskrift for velferdsforskning 2018 ;Volum 21.(4)
UiT Untitled
 
12 Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia.
Activation Policy in England, Germany, and Norway - the Aim of Substantive Equality. Annual Meeting on Law and Society; 2018-06-06 - 2018-06-10
OSLOMET UiT Untitled
 
13 Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia.
Governance of the young unemployed - a comparative study of the UK, Germany and Norway. European Journal of Comparative Law and Governance 2018 ;Volum 5.(4) s. 317-377
OSLOMET UiT Untitled
 
14 Kane, Aina Aune; Myrvang, Robert.
Virkemidler for forsvarlig skjønnsutøvelse og beslutningstaking i barneverntjenester. I: Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2. s. 109-131
UiT Untitled
 
15 Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel.
Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(4) s. 246-264
UiT Untitled
 
16 Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel.
Child protection - protection with or without universal preventative work?. Nordic Social Work Conference 2018; 2018-11-21 - 2018-11-23
UiT Untitled
 
17 Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Myrvang, Robert.
Barneverntjenestens medansvar for barnehagebarns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt. I: Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2. s. 253-274
UiT Untitled
 
18 Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn.
Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste. Fontene forskning 2018 (1)
UiT Untitled
 
19 Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune.
Governance of young unemployed - A comparative study of UK, Germany and Norway. European Conference on Social Work Research; 2018-04-18 - 2018-04-20
OSLOMET UiT Untitled
 
20 Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune.
Handlingsrom i barnevernet. I: Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2. s. 13-19
UiT Untitled
 
21 Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune.
Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2386-2) 292 s.
UiT Untitled
 
22 Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune.
Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene. I: Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2. s. 275-283
UiT Untitled
 
2017
23 Kane, Aina Aune.
1. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 2. Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester. FO Finnmark mørketidsseminar; 2017-01-10 - 2017-01-10
UiT Untitled
 
24 Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia.
How can legislation support the bridge leading over the gap from exclusion to inclusion in employment?. Alta 2017 - 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiO UiT Untitled
 
25 Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte.
Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(2) s. 117-133
OSLOMET UiT Untitled
 
26 Kane, Aina Aune; Myrvang, Robert.
Decision making in legal and sociological perspectives: tools for promoting accountable judgements in child protection work.. Paris EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference; 2017-07-27 - 2017-07-29
UiT Untitled
 
27 Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune.
Bridging the gap - A study of framework and perceptions in work-promoting assistance for young unemployed in England, Germany and Norway. Trygdeforskningsseminar 2017; 2017-12-14 - 2017-12-14
OSLOMET UiT Untitled
 
2016
28 Kane, Aina Aune.
Barns menneskerettslige krav på beskyttelse – En sammenligning av juridiske rammer for bekymringsmelding og undersøkelse i Norge og England. Tidsskriftet Norges Barnevern 2016 s. 52-67
UiT Untitled
 
29 Kane, Aina Aune.
Forsvarlig skjønnsutøvelse i NAV. FO Finnmark årsmøte; 2016-04-21 - 2016-04-21
UiT Untitled
 
30 Kane, Aina Aune.
Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester. Forskningsdagene 2016; 2016-09-21 - 2016-10-02
UiT Untitled
 
31 Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune.
Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere – Forutsetninger for overgang til arbeid. Trygdeforskningsseminaret; 2016-12-05 - 2016-12-06
HIOA UiT Untitled
 
2015
32 Kane, Aina Aune.
"Skjønn, lover og idealer". Stat og styring 2015
UiT Untitled
 
33 Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia.
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2015 ;Volum 4. s. -
HIOA UiT Untitled
 
34 Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune.
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?. Trygdeforskningsseminar; 2015-12-07 - 2015-12-08
HIOA UiT Untitled
 
2014
35 Kane, Aina Aune.
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har regjeringen funnet opp hjulet?. Altaposten 2014
UiT Untitled
 
36 Kane, Aina Aune.
Foredrag: Skjønnsutøvelse i Nav. Nettverksmøte, Norges juristforbund; 2014-09-18 - 2014-09-18
UiT Untitled
 
37 Kane, Aina Aune.
Skjønnsmessige vurderinger - "Greit at det finnes lover men det må da vel være lov å bruke skjønn"?. Altaposten 2014
UiT Untitled
 
2013
38 Kane, Aina Aune.
Godt skjønn? Vilkår og skjønnsutøvelse i saker om arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 225-253
UiT Untitled
 
2011
39 Kane, Aina Aune.
Foredrag: Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid - til barns beste og innenfor rammene av taushetsplikt. Seminar; 2011-11-08 - 2011-11-08
UiT Untitled
 
2009
40 Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn.
Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet Oslo 2009
UiT Untitled
 
41 Kane, Aina Aune.
Foredrag: Problembasert læring av juridisk metode og skjønnsutøvelse for sosialarbeiderstudenter. Forskningsdagene HiF 2009. Forskningsdagene 2009; 2009-09-23 - 2009-09-23
UiT Untitled
 
2008
42 Kane, Aina Aune.
Problembasert læring av juridisk metode og skjønnutøvelse i sosialarbeiderutdanning. Høgskolen i Finnmark: Høgskolen i Finnmark 2008 (ISBN 9788279381396) ;Volum 2008.25 s. HIF-rapport(1)
UiT Untitled
 
2006
43 Kane, Aina Aune.
Barnevernarbeid i Norge og England - En fremstilling og sammenligning av de juridiske rammer rundt intervensjoner i familier ved mistanke om omsorgssvikt. Høgskolen i Harstad: Høgskolen i Harstad 2006 (ISBN 8245302112) ;Volum 2006.91 s. Høgskolen i Harstad skriftserie(1)
UiT Untitled
 
2005
44 Kane, Aina Aune; Bjørgum, L.
Barn i hardt vær - ulike perspektiver på omsorg. Høgskolen i Harstad: Høgskolen i Harstad 2005 (ISBN 8245302058) 112 s. (1)
HIH UiT Untitled