Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-27 av 27

2015
1 Caswell, Dorte; Innjord, Aud Kirsten.
Inklusjonsorientert Nav-praksis?. I: Mangfold og utvikling - sosialt arbeid i ny tid. En artikkelsamling om sosialt arbeid 2011-2015.. Oslo: Fellesorganisasjonen,Seksjonsrådet for sosionomer 2015 ISBN 978-82-90858-12-9. s. 89-106
UiT Untitled
 
2014
2 Innjord, Aud Kirsten.
Å ta de unge sitt ståsted. Institusjonell etnografi som tilnærming i praksisbasert forskning. Nordiska FORSA og NOUSA symposium: In Search of Culture in Social Work; 2014-10-08 - 2014-10-10
UiT Untitled
 
2012
3 Innjord, Aud Kirsten.
Nyansert, interessant og urovekkende om nye NAV-praksiser. En anmeldelse av Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl (red) 2011:NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform. Tidsskrift for velferdsforskning 2012 (1)
UiT Untitled
 
4 Innjord, Aud Kirsten.
Skaper stress, ikke mestering. (Debattinnlegg om praktisering av meldekort i NAV). Dagbladet 2012
UiT Untitled
 
2011
5 Caswell, Dorte; Innjord, Aud Kirsten.
Inklusjonsorientert Nav-praksis?. Tidsskrift for velferdsforskning 2011 ;Volum 14.(1) s. 38-50
UiT Untitled
 
2010
6 Innjord, Aud Kirsten; Giertsen, Merethe.
Seksualitet - en disktinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger. I: Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene : versjon 2.0. Høgskolen i Oslo og Akershus 2010 ISBN 978-82-579-4719-4. s. 59-75
UiT Untitled
 
7 Innjord, Aud Kirsten.
NAV som nytt handlingsrom for sosialt arbeid. I: Forsa-konferansen 2010 - "Det sosiale i sosialt arbeid". Trondheim: FORSA, Norge 2010 s. 31-
UiT Untitled
 
8 Innjord, Aud Kirsten.
Ny arbeids- og velferdsforvaltning: Verdier på spill Om arbeidsdeling og nye grensedragninger i velferdsstaten. Forskningsgruppe ved Roskilde Universitet, Institutt for Samfund og Globalisering; 2010-03-02 - 2010-03-02
UiT Untitled
 
9 Innjord, Aud Kirsten.
Sosialt arbeid i NAV: Kamp om Innholdet i `NAV-praksisene` Helhetsorientering i oppfølgingsarbeidet på spill?. Forsa-konferansen 2010 - " Det sosiale i sosialt arbeid"; 2010-09-30 - 2010-10-01
UiT Untitled
 
2009
10 Innjord, Aud Kirsten.
Kalkulert kaos? Debattinnlegg i den pågående debatten om NAV. Dagbladet 2009 s. 14-
UiT Untitled
 
11 Innjord, Aud Kirsten; Giertsen, Merethe.
Seksualitet. En distinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger. Alta: Høgskolen i Finnmark 2009 (ISBN 9788279381518) ;Volum 2009.21 s. HIF-rapport(6)
UiT Untitled
 
12 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse; 2009-03-26 - 2009-03-27
UiT Untitled
 
13 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse; 2009-03-26 - 2009-03-27
UiT Untitled
 
2008
14 Innjord, Aud Kirsten; Fløtten, Ingrid Røstad; Pedersen, Baard Bugge.
Rapport fra granskingsutvalget for barnehjemmene i Finnmark: Rapport fra utvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Finnmark 4. oktober 2007: rapport avgitt 25. september 2008. Vadsø: Fylkesmannen i Finnmark 2008 32 s.
UiT Untitled
 
15 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
"Med blikket mot NAV-reformen". Innlegg på seminar for NAV Alta arbeid, NAV Alta trygd og sosialtjenesten i Alta. Seminar for NAV Alta; 2008-06-10 - 2008-06-10
UiT Untitled
 
16 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
Med blikket rettet mot NAV-reformen. Samling for sosialtjenestene i Midt-Troms; 2008-09-30 - 2008-09-30
UiT Untitled
 
17 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene; 2008-09-23 - 2008-09-23
UiT Untitled
 
18 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
Med blikket rettet mot NAV-reformen. Faggfruppa for kultur og identitet; 2008-11-13 - 2008-11-13
UiT Untitled
 
19 Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche.
NAV-reformen - verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-,behandlings-og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV-kontor. Alta: Høgskolen i Finnmark 2008 (ISBN 9788279381457) ;Volum 2008.52 s. HIF-rapport(7)
UiT Untitled
 
20 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Med blikket rettet mot NAV. Internseminar NAV Alta trygd, NAV Alta arbeid og sosialtjenesten i Alta; 2008-06-10 - 2008-06-10
UiT Untitled
 
21 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene 2008; 2008-09-23 - 2008-09-23
UiT Untitled
 
22 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Med blikket rettet mot NAV-reformen. SOFA samling for sosialtjenesten i Midt- Troms; 2008-09-30 - 2008-09-30
UiT Untitled
 
23 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Nav - et nytt lokalt handlingsrom for forvaltning av offentlig velferd?. Finnmark FO - Seminar; 2008-03-05 - 2008-03-06
UiT Untitled
 
24 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Nav -reformen - Verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-, behandlings- og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV- kontor. Alta: Høgskolen i Finnmark 2008 (ISBN 9788279381457) ;Volum 2008.52 s. HIF-rapport(7)
UiT Untitled
 
25 Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten.
Verdier på spill: En undersøkelse om NAV reformen i en lokal kontekst i Finnmark. Forskningsgruppa for kultur og identitet - seminar; 2008-11-13 - 2008-11-13
UiT Untitled
 
2006
26 Innjord, Aud Kirsten; Røysum, Anita.
Ubehaget - del av den profesjonelle selvforståelsen?. I: Sosialt arbeid. Refleksjoner om kunnskap og praksis. Oslo: Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere 2006 ISBN 9788290858051. s. 74-84
HIOA UiT Untitled
 
2004
27 Innjord, Aud Kirsten.
"De sier jeg skal bli sosionom..." Formende fellesskap og paradoksale praksiser - mangfold, makt og motstand i profesjonell selvforståelse. Tromsø: Universitetet i Tromsø, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2004 130 s.
UiT Untitled