Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2019
1 Evju, Anne Svelstad.
Brukermedvirkning, likeverd og forutsigbarhet for den eldre pasienten. Geriatrisk sykepleie 2019 ;Volum 2019.(2) s. 4-5
UiT Untitled
 
2 Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit.
Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. Qualitative Health Research 2019 ;Volum 29.(12) s. 1711-1724
NORD HINN HIM OSLOMET OUS UiO UiT Untitled
 
3 Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit.
The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke. Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Nordic Stroke 2019); 2019-08-21 - 2019-08-23
HVL HINN HIM OSLOMET OUS UiO UiT Untitled
 
4 Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Bronken, Berit Arnesveen; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit.
Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag. Innlandets forskningskonferanse; 2019-09-26 - 2019-09-26
HVL HINN OSLOMET UiO UiT Untitled
 
2018
5 Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna.
Villmarksmedisin i sykepleie En studie om sykepleiestudenters erfaringer om Villmarksmedsin som pedagogisk tilnærming. Læring for livet - i praksis og akademia. NSFs utdanning- og forskningskonferanse; 2018-10-18 - 2018-10-19
UiT Untitled
 
6 Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lene; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit.
To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. European Stroke Conference; 2018-04-11 - 2018-04-13
HINN HIM OSLOMET UiO UiT Untitled
 
7 Martinsen, Randi; Kirkevold, Marit; Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne.
Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation. Eurostroke 2018; 2018-04-11 - 2018-08-13
HINN OSLOMET UiO UiT Untitled
 
2017
8 Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm.
Læreplan SYP-2202 Villmarksmedisin. UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultetInstitutt for helse- og omsorgsfag, Narvik 2017
UiT Untitled
 
9 Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari Johanna; Tingvoll, Wivi-Ann.
Fysisk aktivitet hos eldre. Fremover 2017
UiT Untitled
 
10 Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Kvigne, Kari Johanne; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit.
Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention. Nordic Stroke 2017 - 19th Nordic Congress on Cerebrovascular Disease; 2017-08-23 - 2017-08-25
HINN HIM NTNU UiO UiT Untitled
 
11 Lindgren, Sari Johanna; Evju, Anne Svelstad.
Hvorfor svikter ernæringsoppfølgingen?. Geriatrisk sykepleie 2017 (01) s. 26-29
UiT Untitled
 
12 Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Kvigne, Kari; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit.
Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke. Nordic Stroke 2017; 2017-08-22 - 2017-08-25
HINN OUS UiO UiT Untitled
 
13 Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
2016
14 Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari; Tingvoll, Wivi-Ann.
Avisinnlegg; Økt fokus på underernæring hos eldre. Fremover 2016
UiT Untitled
 
15 Evju, Anne Svelstad; Lorentsen, Anne-Berit.
Helsesøsters helsefremmende og forebyggende arbeid med innvandrerbarn og deres familier. I: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3. s. 157-176
UiT Untitled
 
16 Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten [poster]. Forskning for praksis - praksis for forskning; 2016-05-30 - 2016-05-31
UiT Untitled
 
17 Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten/brukeren i kommunehelsetjenesten. I: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3. s. 106-123
UiT Untitled
 
18 Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten. NSFs fag og forskningskonferanse; 2016-06-30 - 2016-07-01
UiT Untitled
 
19 Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad.
Fagdag om hjerneslag. Fagdag om hjerneslag; 2016-12-09 - 2016-12-09
UiT Untitled
 
20 Pedersen, Karin Ravn; Lindgren, Sari; Evju, Anne Svelstad; Tingvoll, Wivi-Ann.
Fagdag Eldre og ernæring. Fagdag Eldre og ernæring i regi av NSF lokale faggruppe geriatri og demens; 2016-11-22 - 2016-11-22
UiT Untitled
 
21 Wangberg, Silje C; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm.
Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs. I: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3. s. 33-54
UiT UNN Untitled
 
2014
22 Evju, Anne Svelstad; Klette, Gøril Salomonsen; Kasen, Anne; Bondas, Terese.
Vi går inn i det private rommet til pasienten : Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014 ;Volum 10.(1) s. 70-82
NORD UiT Untitled
 
23 Klette, Gøril Salomonsen; Evju, Anne Svelstad; Bondas, Terese; Kasén, Anne.
Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap. Tidsskriftet sykepleien 2014 s. 68-70
NORD UiT Untitled
 
24 Klette, Gøril Salomonsen; Evju, Anne Svelstad; Kasén, Anne; Bondas, Terese.
Helsefremmende pleie krever tid og kunskap. Tidsskriftet sykepleien 2014 (2) s. -68
NORD UiT Untitled
 
2013
25 Lischner, Benjamin; Evju, Anne Svelstad; Evju, Sverre Håkon.
Using Wilderness Medical Training as a Recruitment Tool and Competence Enhancer for Nursing Students at a Rural Nursing College in Arctic Scandinavia. Wilderness & environmental medicine (Print) 2013 s. 475-476
UiT Untitled
 
26 Lischner, Benjamin; Evju, Anne Svelstad; Finsnes, Katrine Damgård; Iversen, Monica; Evju, Sverre Håkon.
Villmarksmedisinsk kompetanse trengs også i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133.(19) s. 2033-2034
UIS UiT Untitled