Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-9 av 9

2000
1 Hansen, Kjell Birger.
Narvik museumssenter : en vurdering av forutsetninger for samarbeid mellom museer i Narvik om etablering på Verkstedtomten i Trekanten. Narvik: Høgskolen i Narvik 2000 (ISBN 82-7823-061-7) 25 s. (3)
HIN Untitled
 
1999
2 Hansen, Kjell Birger.
Kunnskapsnettverk : et IT-basert kunnskapsnett for mindre bedrifter. Trondheim: SINTEF 1999 (ISBN 82-595-9693-8) 13 s. (A98101)
HIN Untitled
 
1996
3 Berg, Guven; Hansen, Kjell Birger; Vindvad, Jens.
Innhenting og behandling av informasjon som en integrert del av studiet ved universiteter og høgskoler. Oslo: Riksbibliotektjenesten 1996 (ISBN 8271951211) 1 s. Skrifter fra RBT/Riksbibliotektjenesten(75)
USN NTNU UiT Untitled
 
4 Hansen, Kjell Birger.
DOFFIN : database for samarbeid om offentlige innkjøp. Forstudie vedr. etablering i Narvik, sluttrapport. Narvik: Høgskolen i Narvik 1996 (ISBN 82-7823-015-3) 19 s. HIN-rapport(1996-1)
HIN Untitled
 
5 Hansen, Kjell Birger.
Information science and information quality : a missing stock of knowledge among business managers?. FID conference and congress/48; 1996-10-20 - 1996-10-25
HIN Untitled
 
6 Hansen, Kjell Birger.
Small and medium sized enterprises (SMEs) - their use of value added information services. FID conference and congress/48; 1996-10-20 - 1996-10-25
HIN Untitled
 
1995
7 Hansen, Kjell Birger.
Praksisorientering i det offentlige høgskolesystemet eller høgskolene som noder for kunnskapsspredning til og kunnskapsutvikling i regionalt nærings og samfunnsliv : muligheter mot årtusenskiftet : foredrag ved Erfaringsseminar om utplasseringsordningen i Nord-Norge, Oslo 2.11.95. : Høgskolen i Narvik 1995 (ISBN 82-7823-008-0) 12 s. HIN-notat(1995-1)
HIN Untitled
 
8 Hansen, Kjell Birger.
The use of value-added information services as a power in the development of small and medium sized enterprises : experiences from Norway : paper presented at: Information service and devlopment of enterprise : Workshop arranged by the Institute of Scientific and Tech nical Information of China, Beijing, 25th-26th of September 1995. : Høgskolen i Narvik 1995 (ISBN 82-7823-009-9) 26 s. HIN-rapport(1995-6)
HIN Untitled
 
1994
9 Hansen, Kjell Birger.
Knowledge and technology development in small and mediumsized firms and companies - the Norwegian experience. FID conference and congress/47; 1994-10-05 - 1994-10-08
HIN Untitled