Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 81 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Lederes forventninger til nyutdannede sykepleiere fordrer samarbeid med utdanningen.. Geriatrisk sykepleie 2019 ;Volum 1. s. 22-29
UiT Untitled
 
2018
2 Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Hva forventes av en nyutdannet sykepleier i sykehjem - fra et lederperspektiv. NSF utdannings - forskningskonferanse Læring for livet – i praksis og akademia; 2018-10-18 - 2018-10-19
UiT Untitled
 
3 Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann; Nymo, Randi Inger Johanne.
De kommer som sykepleiere, ikke som studenter. Geriatrisk sykepleie 2018 ;Volum .(01) s. 28-36
UiT Untitled
 
4 Tingvoll, Wivi-Ann; Pedersen, Karin Ravn; Nymo, Randi Inger Johanne.
Ny praksismodell gjorde studentene bedre i ledelse og organisering. Sykepleien Forskning 2018 s. 19-
UiT Untitled
 
2017
5 Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari Johanna; Tingvoll, Wivi-Ann.
Fysisk aktivitet hos eldre. Fremover 2017
UiT Untitled
 
6 Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
2016
7 Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari; Tingvoll, Wivi-Ann.
Avisinnlegg; Økt fokus på underernæring hos eldre. Fremover 2016
UiT Untitled
 
8 Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten [poster]. Forskning for praksis - praksis for forskning; 2016-05-30 - 2016-05-31
UiT Untitled
 
9 Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten/brukeren i kommunehelsetjenesten. I: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3. s. 106-123
UiT Untitled
 
10 Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten. NSFs fag og forskningskonferanse; 2016-06-30 - 2016-07-01
UiT Untitled
 
11 Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Nordahl-Pedersen, Hilde.
Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-48949-3) 225 s.
UiT Untitled
 
12 Kassah, Bente Lind; Nordahl-Pedersen, Hilde; Tingvoll, Wivi-Ann.
Folkehelsearbeid - sentrale utviklingstrekk. I: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3. s. 16-32
UiT Untitled
 
13 Pedersen, Karin Ravn; Lindgren, Sari; Evju, Anne Svelstad; Tingvoll, Wivi-Ann.
Fagdag Eldre og ernæring. Fagdag Eldre og ernæring i regi av NSF lokale faggruppe geriatri og demens; 2016-11-22 - 2016-11-22
UiT Untitled
 
14 Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann; Vestly, Synnøve.
Folkehelseperspektivet i sykepleierutdanningens fagplaner. I: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3. s. 74-90
UiT Untitled
 
15 Tingvoll, Wivi-Ann.
Pårørendes erfaringer. Geriatrisk sykepleie 2016 ;Volum 8.(2) s. 5-5
UiT Untitled
 
16 Tingvoll, Wivi-Ann.
Samhandlingsreformen under lupen - makt, kvalitet og organisering i helse og omsorgstjenesten [PowerPoint]. Forskning for praksis - praksis for forskning; 2016-05-30 - 2016-05-31
UiT Untitled
 
17 Tingvoll, Wivi-Ann; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Donovan, Ruth Marie Stensland; Sæterstrand, Torill Margaret.
Sykepleie - en uforløst ressurs i psykisk helsearbeid. I: Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3. s. 139-156
HVL NORD UiT Untitled
 
18 Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret; McClusky, Leon Mendel.
The challenges of primary health care nurse leaders in the wake of New Health Care Reform in Norway. BMC Nursing 2016 ;Volum 15.(66) s. -
NORD UiT Untitled
 
19 Tønnessen, Siri; Kassah, Bente lilljan lind; Tingvoll, Wivi-Ann.
Hjemme­sykepleien i samhandling med spesialist­helsetjenesten. Sykepleien Forskning 2016 ;Volum 11.(1) s. 16-24
USN UiT Untitled
 
2015
20 Tingvoll, Wivi-Ann.
Utfordringer i kommunehelsetjenesten. Geriatrisk sykepleie 2015 ;Volum 7.(2) s. 5-5
UiT Untitled
 
21 Tingvoll, Wivi-Ann; McClusky, Leon.
Current status of rehabilitation activity and the new health care reform in Norway. Scandinavian Journal of Disability Research 2015 ;Volum 17.(2) s. 115-129
UiT Untitled
 
2014
22 Kassah, Bente Lilljan Lind; Jenssen, Gunn-Mari; Tingvoll, Wivi-Ann.
Informasjonsflyt i omsorgstjenesten - bruk av elektronisk pasientjournal. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 105-138
UiT Untitled
 
23 Kassah, Bente lilljan lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer.
Samhandlingen med bestiller- og utførerenheten. Geriatrisk sykepleie 2014 (3) s. 26-33
NORD UiT Untitled
 
24 Kassah, Bente Lilljan Lind; Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Kwesi Alexander.
Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 9788245015164) 233 s.
UiT Untitled
 
25 Kassah, Bente lilljan lind; Tønnessen, Siri; Tingvoll, Wivi-Ann.
Samhandlingsreformen - utfordringer, løsninger og implikasjoner. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 51-67
USN UiT Untitled
 
26 Martinussen, Inger Simonsen; Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Kwesi Alexander.
Når samhandlingsreformen tvinger fram samarbeid.. mens rehabilitering står på vent. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 139-152
UiT Untitled
 
27 Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann.
Kompetanseutfordringer i sykehjem - en studie basert på sykepleieres erfaring fra hverdagssituasjoner. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 87-104
UiT Untitled
 
28 Tingvoll, Wivi-Ann.
Viktig å øke kunnskapen. Geriatrisk sykepleie 2014 ;Volum 6.(1) s. 5-5
UiT Untitled
 
29 Tingvoll, Wivi-Ann; Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander.
Helse- og omsorgstjenestene - et overblikk. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 17-31
UiT Untitled
 
30 Tingvoll, Wivi-Ann; McClusky, Leon.
Analyse av rehabiliteringsaktivitet av alle rehabiliteringsteamene i Helse Nord for periode 2009-2012 [powerpoint]. Felles samling rehab-teamene i Nord-Norge; 2014-04-04 - 2014-04-04
HIN Untitled
 
2013
31 Jenssen, Gunn-Mari; Tingvoll, Wivi-Ann; Lorem, Geir F.
Smertebehandling til personer med langtkommen demens. Geriatrisk sykepleie 2013 ;Volum 5.(3) s. 26-34
UiT Untitled
 
32 Tingvoll, Wivi-Ann; Jenssen, Gunn-Mari; Kassah, Bente lilljan lind.
Hvilke utfordringer opplever sykepleiere og ledere i omsorgstjenesten med EPJ i hverdagen?. NSF FGD Landskonferanse; 2013-03-14 - 2013-03-15
HIH HIN Untitled
 
33 Tingvoll, Wivi-Ann; Jenssen, Gunn-Mari; Kassah, Bente lilljan lind.
Informasjonsflyt i helsetjenesten [powerpoint] : Landskonferanse 2013 Geriatrisk sykepleie "Ny tid - nye roller". NSF FGD Landskonferanse; 2013-03-14 - 2013-03-15
HIH HIN Untitled
 
2011
34 Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Kassah, Bente Lind; Tingvoll, Wivi-Ann.
Undervisning i kvalitative forskningsmetoder - utfordringer i videreutdanninger i helsefag. UNIPED (Tromsø) 2011 ;Volum 34.(4) s. 49-57
HIH HIN Untitled
 
35 Tingvoll, Wivi-Ann.
Eneste i landet [samhandling i praksis]. SPOR : informasjonsavis for rus-sektoren i Nord-Norge 2011 ;Volum 14.(2) s. -
HIN Untitled
 
36 Tingvoll, Wivi-Ann.
Er det grunnlag for å tro at samhandlingsreformen er en trussel mot lokalsykehusene? [Debattinnlegg]. Åpent møte om lokalsykehusenes fremtid; 2011-08-23 - 2011-08-23
HIN Untitled
 
37 Tingvoll, Wivi-Ann.
Fornyelse av helsesektoren : en guide til moderne IKT-løsninger for den norske helsesektoren [ekspertpanel]. MediaPlanet Online 2011 (9) s. -
HIN Untitled
 
38 Tingvoll, Wivi-Ann.
Ledelse - utfordringer i kommunehelsetjenesten [powerpoint]. Nordiska bilder av vårdledarskap; 2011-11-17 - 2011-11-18
HIN Untitled
 
39 Tingvoll, Wivi-Ann.
Samhandlingsreformen [powerpoint]. .; 2011-02-10 - 2011-02-10
HIN Untitled
 
40 Tingvoll, Wivi-Ann.
Sykepleierens lederrolle [powerpoint]. .; 2011-01-03 - 2011-01-04
HIN Untitled
 
41 Tingvoll, Wivi-Ann; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer.
Individuell tilretteleggelse for eldre pasienter etter sykehusopphold : en fenomenologisk-hermeneutisk studie basert på erfaringer fra sykepleieledere i kommunen. Vård i Norden 2011 ;Volum 31.(3 = 101) s. 40-44
HIH HIN Untitled
 
42 Tingvoll, Wivi-Ann; Øien, Lisa.
Teori gir reflektert praksis. Tidsskriftet sykepleien 2011 ;Volum 99.(9) s. 72-73
UiT Untitled
 
2010
43 Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann.
DPS ets rolle må avklares. Tidsskriftet sykepleien 2010 (3) s. 64-65
NORD UiT Untitled
 
44 Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann.
How is the interaction between hospital DPS(District Psychiatric Center) and the municipalities. Nordic Conference in Mental health Nursing; 2010-09-08 - 2010-09-10
NORD UiT Untitled
 
45 Sæterstrand, Torill Margaret; Tingvoll, Wivi-Ann.
Mer samhandling gir bedre kommunehelsetjeneste. Tidsskriftet sykepleien 2010 ;Volum 98.(14) s. 56-57
NORD UiT Untitled
 
46 Tingvoll, Wivi-Ann.
Lager hotell i særklasse : bedre kvalitet i omsorgsboliger. Fremover [Avis] 2010-05-10
HIN Untitled
 
47 Tingvoll, Wivi-Ann.
Sykehusreformen 2002 : helhetlig og tydelig styring av spesialisthelsetjenesten. Høgskolen i Harstad; 2010-11-01 - 2010-11-01
HIN Untitled
 
48 Tingvoll, Wivi-Ann; Snelltvedt, Torill; Haggblom, Anette.
Patient rehabilitation in hospitals a prioritized discipline after hospital reform: a Norwegian perspective. Journal of Nursing Management 2010 ;Volum 18.(6) s. 767-775
NORD UiT Untitled
 
49 Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer.
Competence in the chain of interactions. Experience from the head of departements regarding discharge for elderly patients from hospitals. Nordic Conference of Mental Health Nursing; 2010-09-08 - 2010-09-10
NORD UiT Untitled
 
50 Tingvoll, Wivi-Ann; Sæterstrand, Torill Margaret; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer.
Kompetanse i tiltakskjeden - avdelingslederes erfaringer om utskrivninger av eldre pasienter fra sykehus. Vård i Norden 2010 ;Volum 30.(1 = 95) s. 29-33
NORD UiT Untitled
 
    Vis neste liste