Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-30 av 30

2019
1 Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Are Norwegian mentors failing to fail nursing students?. Nurse Education in Practice 2019 ;Volum 36. s. 64-70
HIM Untitled
 
2 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volum 33.(1) s. 23-39
HIM Untitled
 
3 Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret; Ulvund, Ingeborg.
Women’s childbearing location preferences in Southern Ethiopia : a qualitative study. International Human Science Research Conference; 2019-06-24 - 2019-06-28
HIM Untitled
 
2018
4 Grønvik, Cecilie K Utheim; Ulvund, Ingeborg; Bjørkly, Stål.
Videreutdanning gjør sykepleiere bedre rustet til å arbeide kunnskapsbasert. Sykepleien Forskning 2018 ;Volum 13. s. -
HIM OUS Untitled
 
5 Mordal, Elin; Vatne, Solfrid; Agafari, Hirut Gemeda; Tsegaye, Meseret; Ulvund, Ingeborg.
Women’s childbearing location preferences in South Ethiopia : a qualitative study. Health Care for Women International 2018 ;Volum 40.(2) s. 138-157
HIM Untitled
 
2017
6 Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth.
Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?. Fjordkonferansen 2017; 2017-06-20 - 2017-06-21
HIM NTNU Untitled
 
7 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?. Fagkonferanse : kvalitet i sykepleierutdanningen; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIM Untitled
 
8 Ulvund, Ingeborg.
Fødselssmerte og smertelindring. I: Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-48431-6.
HIM Untitled
 
9 Ulvund, Ingeborg.
Psykiske,sosial og sosioøkonomiske utfordringer i svangerskapet. I: Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-48431-6.
HIM Untitled
 
10 Ulvund, Ingeborg; Mordal, Elin.
The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study. 38th International Conference on Nursing and Healthcare; 2017-10-16 - 2017-10-18
HIM Untitled
 
11 Ulvund, Ingeborg; Mordal, Elin.
The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study. Nurse Education Today 2017 ;Volum 55.(August) s. 96-100
HIM Untitled
 
12 Ulvund, Ingeborg; Mordal, Elin.
The impact of short term clinical placement in a developing country on nursing students : a qualitative descriptive study. I: 38th International Conference on Nursing and Healthcare : October 16-18, 2017, New York, USA : Proceedings. : OMICS International 2017
HIM Untitled
 
13 Ulvund, Ingeborg; Rokstad, Anne Marie Mork; Vatne, Solfrid.
Incident reporting – a difficult balancing act. (Translation of "Varsling av avvik – en vanskelig balansekunst"). Sykepleien Forskning 2017
HIM Untitled
 
2016
14 Grønvik, Cecilie K Utheim; Ulvund, Ingeborg.
Etablering, gjennomføring og evaluering av videreutdanning i kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Molde. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-260-6) 31 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1605)
HIM Untitled
 
15 Mordal, Elin; Ulvund, Ingeborg.
I Etiopia er fødsel farlig. Romsdals Budstikke. 2016
HIM Untitled
 
16 Ulvund, Ingeborg; Grønvik, Cecilie K Utheim.
Lærer å jobbe kunnskapsbasert : videreutdanning i kunnskapsbasert praksis holder mål. Tidsskriftet sykepleien 2016 (5) s. 44-47
HIM Untitled
 
17 Ulvund, Ingeborg; Mordal, Elin.
I Etiopia er fødsel farlig. Sykepleien 2016
HIM Untitled
 
18 Ulvund, Ingeborg; Rokstad, Anne Marie Mork; Vatne, Solfrid.
Varsling av avvik – en vanskelig balansekunst. Sykepleien Forskning 2016 s. -
HIM Untitled
 
19 Ulvund, Ingeborg; Vatne, Solfrid.
Varsling og unnlatt varsling av avvik i helsetjenesten : en studie blant jordmødre og psykiatriske sykepleiere i Australia og Norge. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 24 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1605)
HIM Untitled
 
2015
20 Ulvund, Ingeborg; Dale, Karl Yngvar; Ødegård, Atle.
Skal – skal ikke : jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2015 ;Volum 11.(2) s. 86-96
HIM Untitled
 
2014
21 Skrove, Guri Kaurstad; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg; Bachmann, Kari Elisabeth.
Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge i Kristiansund : levekårsprosjektet i Kristiansund. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 75 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1402)
HIM MF Untitled
 
22 Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg; Bachmann, Kari Elisabeth.
Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-209-5) 92 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1417)
HIM HVO MF Untitled
 
2013
23 Ulvund, Ingeborg.
Sykepleie til pasienter med gynekologiske lidelser. I: Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-41033-9. s. 679-738
HIM Untitled
 
2012
24 Ulvund, Ingeborg.
Skal –Skal ikke. Den 9. Sykepleierkongressen. Sykepleie for fremtiden - erfaring gjennom 100 år; 2012-09-25 - 2012-09-26
HIM Untitled
 
25 Ulvund, Ingeborg.
Sykepleierstudenter anbefaler praksisstudier i sør. Den 9. Sykepleierkongressen. Sykepleie for fremtiden - erfaring gjennom 100 år; 2012-09-25 - 2012-09-26
HIM Untitled
 
2011
26 Fillingsnes, Anne Berit; Sandøy, Marit; Ulvund, Ingeborg.
Ny praksismodell i sykehjem : rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Molde kommune, Kristiansund kommune og Høgskolen i Molde. Molde: Møreforsking Molde 2011 (ISBN 978-82-7830-162-3) 87 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1109)
HIM Untitled
 
2010
27 Ulvund, Ingeborg.
Fødselssmerte og smertelindring. I: Jordmorboka : ansvar, funksjon og arbeidsområde. Akribe Forlag 2010 ISBN 978-82-7950-113-8. s. 439-455
HIM Untitled
 
28 Ulvund, Ingeborg.
Psykiske, sosiale og sosioøkonomiske endringer i svangerskapet. I: Jordmorboka : ansvar, funksjon og arbeidsområde. Akribe Forlag 2010 ISBN 978-82-7950-113-8. s. 276-287
HIM Untitled
 
2008
29 Ulvund, Ingeborg.
Sykepleie til pasienter med gynekologiske sykdommer. I: Klinisk sykepleie / Unni Knutstad (red.). Akribe Forlag 2008 s. 679-737
HIM Untitled
 
2005
30 Ulvund, Ingeborg.
Når far forteller om fødsel - en fenomenologisk studie av fedres opplevelse av å være med på fødsel for første gang. Trondheim: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges tekniske vitenskapelige universitet, NTNU 2005 1 s.
HIM Untitled