Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-36 av 36

2020
1 Hoemsnes, Helene.
Balansekunst å lede tverrprofesjonelle team? : fagessay. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2020 (ISBN 978-82-7962-289-5) 15 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2020:2)
HIM Untitled
 
2 Hoemsnes, Helene.
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Molde : fokus på pedagogisk utviklingsarbeid. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2020 (ISBN 978-82-7962-293-2) 27 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2020:3)
HIM Untitled
 
3 Hoemsnes, Helene.
Veiledning og underveisvurdering av skriftlig studentarbeid. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2020 (ISBN 978-82-7962-287-1) 23 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2020:1)
HIM Untitled
 
2019
4 Hoemsnes, Helene.
Case: ’Good practices’ – tiltak som har skapt god læring og hva som kreves.. Studieintroduksjon på ØS studier - udfordringer, inspirasjon, lokale løsninger; 2019-03-08 - 2019-03-08
HIM Untitled
 
5 Hoemsnes, Helene.
Fagansvarlig for en videreutdanning og forsker knyttet til studentenes læring – en mulig kombinasjon?. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2019 (ISBN 978-82-7962-281-9) 27 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:11)
HIM Untitled
 
6 Hoemsnes, Helene.
Historiefortelling som brobygger mellom praksis og høyere utdanning – tanker om arbeidet og resultatene av forskningen.. Dialogmøte, Helsedirektoratet; 2019-10-21 - 2019-10-21
HIM Untitled
 
7 Hoemsnes, Helene.
Pedagogisk perspektiv på framtidens campus. Midtveisseminar i prosjektet med campusutviklingsplanen; 2019-03-14 - 2019-03-14
HIM Untitled
 
8 Hoemsnes, Helene.
Presentasjon av foreløpig funn fra arbeid med Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund. Skriveseminar; 2019-10-24 - 2019-10-25
HIM Untitled
 
9 Hoemsnes, Helene.
Samarbeid med Høgskolen i Volda om "Videotriggere". Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, fagdag Vestnes; 2019-10-31 - 2019-10-31
HIM Untitled
 
10 Hoemsnes, Helene.
Speilvendt klasserom. Personalmøte Avdeling HS; 2019-02-06 - 2019-02-06
HIM Untitled
 
11 Hoemsnes, Helene.
Studentaktive læringsformer. Oppstartsseminaret for fagansatte ved avdeling Helse- og sosial; 2019-08-22 - 2019-08-22
HIM Untitled
 
12 Hoemsnes, Helene.
Studentaktivt undervisningsrom med kafeoppsett. Pedagogisk slang; 2019-10-07 - 2019-10-07
HIM Untitled
 
13 Hoemsnes, Helene; Stokken, Roar.
Historiefortelling som brobygger mellom praksis og høyere utdanning. I: Modeller : Fjordantologien 2019. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03439-3. s. 419-436
HIM HVO Untitled
 
14 Stokken, Roar; Dahl, Silje Louise; Andenes, Ellen Madssen; Hoemsnes, Helene.
Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund. Volda: Høgskulen i Volda 2019 (ISBN 978-82-7661-340-7) 70 s.
HIM HVO NTNU Untitled
 
2018
15 Andestad, Tore; Hoemsnes, Helene.
God oppvekst er god samfunnsøkonomi. Tidens Krav 2018 s. 9-
HIM Untitled
 
16 Andestad, Tore; Hoemsnes, Helene.
God oppvekst er god samfunnsøkonomi. Romsdals Budstikke. 2018 s. 36-37
HIM Untitled
 
17 Bachmann, Kari Elisabeth; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad; Bremnes, Helge.
Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐298‐9) 21 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1806)
HIM MF NTNU Untitled
 
18 Grønvik, Cecilie K Utheim; Hoemsnes, Helene; Bach, Terje; Svenning, Geir Arne; Eines, Trude Fløystad.
Etablering av praksis initiert utdanning : årsstudiet i velferdsteknologi på bachelornivå. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-240-6) 19 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:4)
HIM Untitled
 
19 Hoemsnes, Helene; Andestad, Tore.
God oppvekst er god samfunnsøkonomi. Sunnmørsposten 2018 s. 18-
HIM Untitled
 
20 Hoemsnes, Helene; Stokken, Roar.
Historiefortelling på tvers av profesjoner. Fjordkonferansen 2018; 2018-06-21 - 2018-06-22
HIM HVO Untitled
 
21 Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun; Dale, Karl Yngvar.
Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Åndalsnes Avis 2018 s. 12-
HIM Untitled
 
22 Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun; Dale, Karl Yngvar.
Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?. Tidens Krav 2018 s. 22-
HIM Untitled
 
23 Rønning, Solrun Brenk; Hoemsnes, Helene; Solheim, Inger Helen; Orøy, Aud Jorun; Dale, Karl Yngvar.
Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen? : nasjonale føringer for kompetanse innen helse- sosial og velferdstjenester er tydelige. Romsdals Budstikke. 2018 s. 40-
HIM Untitled
 
24 Stokken, Roar; Hoemsnes, Helene.
Kommunal tenesteinnovasjon utanfrå og ovanfrå - Helse Møre og Romsdal sitt arbeid med å styrke oppfølgingstilbodet til gravide og småbarnsfamiliar som har utfordringar knytt til psykisk helse eller rusmiddelbruk i kommunane.. Neonkonferansen 2018; 2018-11-20 - 2018-11-22
HVO HIM Untitled
 
25 Stokken, Roar; Hoemsnes, Helene; Grytten, Mette.
Barneblikksatsningen : samskaping for helse. Romsdals Budstikke. 2018 s. 31-
HIM HVO Untitled
 
2017
26 Hoemsnes, Helene.
Samtale etter kinoforestiling Om kropp og sjel. Samtale etter kinoforestilling; 2017-11-13 - 2017-11-13
HIM Untitled
 
2016
27 Groven, Gøril; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth.
Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet : VRI-prosjekt med Spesialistbedriften. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 26 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1601)
HIM MF Untitled
 
28 Hoemsnes, Helene.
Bruk av video i undervisning.. Debattmøte: Er videoundervisning bra og/eller dårlig?; 2016-10-09
HIM Untitled
 
29 Hoemsnes, Helene; Andestad, Tore.
Ta det du får - eller få det du trenger?. Tidens Krav 2016 s. 8-9
HIM Untitled
 
30 Hoemsnes, Helene; Andestad, Tore.
Ta det du får - eller får du det du trenger?. Sunnmørsposten 2016 s. 20-21
HIM Untitled
 
31 Hoemsnes, Helene; Andestad, Tore.
Ta det du får,- eller få det du trenger?. Romsdals Budstikke. 2016 s. 38-
HIM Untitled
 
2015
32 Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2015 (ISBN 978-82-7962-205-5) 43 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2015:5)
HIM NTNU UIS Untitled
 
2014
33 Skrove, Guri Kaurstad; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg; Bachmann, Kari Elisabeth.
Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge i Kristiansund : levekårsprosjektet i Kristiansund. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 75 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1402)
HIM MF Untitled
 
34 Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg; Bachmann, Kari Elisabeth.
Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-209-5) 92 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1417)
HIM HVO MF Untitled
 
2013
35 Ødegård, Atle; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Willumsen, Elisabeth.
Interprofessional education (IPE) in two (of four) post-graduate programs. Interprofessional education (IPE) - Implications for teaching, theory and practice II; 2013-06-12
HIM Untitled
 
2011
36 Hoemsnes, Helene.
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Temadag/samarbeidsmøte med praksis; 2011-05-26
HIM Untitled