Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2019
1 Bachmann, Liv.
Mechanical and pharmacological restraint in psychiatric wards in Norway. Forskergruppemøte; 2019-05-21 - 2019-05-22
HIM Untitled
 
2 Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad; Julnes, Signe Gunn.
Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open 2019 ;Volum 6.(3) s. 966-973
HIM Untitled
 
3 Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad; Vatne, Solfrid.
Professional vulnerability in mental healthcare contexts : a focus group study of milieu‐therapists’ experiences. Nursing Open 2019 ;Volum 6.(3) s. 1076-1087
HIM Untitled
 
4 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volum 33.(1) s. 23-39
HIM Untitled
 
2017
5 Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad; Vatne, Solfrid.
"Would it be different if I was not there anymore?" Vulnerability described by a young person afflicted of anxiety and depression. The 36th International Human Science Research Conference; 2017-07-11 - 2017-07-14
HIM NTNU Untitled
 
6 Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth.
Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?. Fjordkonferansen 2017; 2017-06-20 - 2017-06-21
HIM NTNU Untitled
 
7 Gjengedal, Eva; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Høye, Magnhild Mjåvatn; Jørgensen, Else; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Sundal, Hildegunn; Synnes, Oddgeir; Vatne, Solfrid.
Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others. 36th IHSR Conference “Between Necessity and Choice : Existential Dilemmas in the Human Life-World”; 2017-07-11 - 2017-07-14
VID HIM UIA UiB Untitled
 
8 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?. Fagkonferanse : kvalitet i sykepleierutdanningen; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIM Untitled
 
2016
9 Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A.
Sårbarhet hos miljøterapeuter i samhandlingssituasjoner. HTV konferanse; 2016-04-28 - 2016-04-28
HIM Untitled
 
10 Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A; Vatne, Solfrid.
Ensnared in the talk of the "They". Health professionals experiences of vulnerability in mental health services.. Sykepleierkongressen 2016; 2016-09-27 - 2016-09-28
HIM Untitled
 
11 Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A; Vatne, Solfrid.
Ensnared in the talk of the They. Milieu-therapists experiences of vulnerability in everyday practice in a mental health care context. IHSRC 35th Conference; 2016-07-03 - 2016-07-07
HIM Untitled
 
12 Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A; Vatne, Solfrid.
Feeling “overloaded” and “shortcomings” : milieu therapists’ experiences of vulnerability in caring for severely mentally ill patients. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2016 ;Volum 9. s. 285-296
HIM Untitled
 
13 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2016 ;Volum 12.(1) s. 19-33
HIM Untitled
 
2015
14 Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A; Vatne, Solfrid.
Health Care Professionals Vulnerability in Mental Health Care. 34.th International Human Science Research Conference 2015; 2015-08-11 - 2015-08-14
HIM Untitled
 
15 Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild K A; Vatne, Solfrid.
Health Care Professionals Vulnerability in Mental Health Care. NCCS Conference 2015; 2015-03-19 - 2015-03-20
HIM Untitled
 
16 Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn.
Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning. Fjordkonferansen 2015, Loen 18. og 19. juni; 2015-06-18 - 2015-06-19
HIM NTNU Untitled
 
2011
17 Bachmann, Liv; Ørpen Simonsen, Ellen; Evjan, Kari; Jansen, Ingvild B.; Stendahl, Ida.
Systemer for erfaringsdeling i pedagogisk praksis. I: HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling. Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 ISBN 9788257947583. s. 95-100
HIM Untitled