Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 122 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Inkluderende forskning i prosjektet "Jeg kan". I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 170-183
HIM HIOF NTNU Untitled
 
2 Søderstrøm, Sylvia; Østby, May; Bakken, Hege; Ellingsen, Karl Elling.
How using assistive technology for cognitive impairments improves the participation and self-determination of young adults with intellectual developmental disabilities. Journal of Intellectual Disabilities 2019
HIM HIOF NTNU Untitled
 
3 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus.
Medforskning - Slik jobbet vi sammen i prosjektet "Jeg kan!". Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling; 2019-11-20 - 2019-11-20
HIOF HIM Untitled
 
4 Østby, May; Haugenes, Marit.
Arbeidsprosessen og prinsipper for inkluderende forskning. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 55-62
NORD HIM HIOF Untitled
 
5 Østby, May; Haugenes, Marit.
Forskerskolen. Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling; 2019-11-20 - 2019-11-20
NORD HIOF Untitled
 
6 Østby, May; Haugenes, Marit.
"Ingenting om oss uten oss". I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 22-32
NORD HIM HIOF Untitled
 
7 Østby, May; Haugenes, Marit.
Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031293) 256 s.
NORD HIM HIOF Untitled
 
8 Østby, May; Haugenes, Marit.
Sluttord: Hva nå? : implikasjon for videre arbeid. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 197-202
HIM HIOF NORD Untitled
 
9 Østby, May; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus.
Mitt hjem - Min arbeidsplass. Å jobbe sammen; menneskerettigheter, deltakelse og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming; 2019-11-21 - 2019-11-21
NORD HIM HIOF Untitled
 
10 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : datainnsamling. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 78-82
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
11 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : erfaringer med forskningsprosessen og samarbeidet. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 108-118
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
12 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : formidling - å fortelle videre. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 100-107
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
13 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan diskutere funnene?. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 93-99
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
14 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan jobbe med analyse?. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 83-92
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
15 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : innledning. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 65-67
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
16 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : planlegging. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 68-77
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
17 Østby, May; Oterhals, Ole Magnus.
Prosjektet "Jeg kan!"- Velferdsteknologi: teknologiske hjelpemidler for personer med utviklingshemming.. Fagdag NORD universitet; 2019-11-21 - 2019-11-21
HIOF HIM Untitled
 
18 Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Asmyhr, Åse; Moe, Sissel; Hellzen, Ove.
Medforskning i "Mitt hjem - Min arbeidsplass". I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 38-54
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
2018
19 Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Bruk av velferdsteknologi i "Jeg kan!-prosjektet". Hva synes brukerne selv om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?. Jeg kan fagkonferanse Ålesund kommune; 2018-12-07 - 2018-12-07
HIM NTNU Untitled
 
20 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo.
HIM HIOF UIS Untitled
 
21 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke. 2018 s. 23-
HIM HIOF Untitled
 
22 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad 2018
HIM HIOF Untitled
 
23 Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth; Østby, May.
Inkluderende forskning - fordi det er rett?. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming, 8.forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
NORD HIOF NTNU Untitled
 
24 Hellzèn, Per Ove; Haugenes, Marit; Østby, May.
‘It’s my home and your work’ : the views of a filmed vignette describing a challenging everyday situation from the perspective of people with intellectual disabilities. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2018 ;Volum 13.(1) s. 1-9
NORD HIM Untitled
 
25 Søderstrøm, Sylvia; Østby, May; Bakken, Hege.
Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for utviklingshemmede.. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming konferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
HIM HIOF NTNU Untitled
 
26 Østby, May.
Det vanlige er godt nok, men å strekke seg er også en mulighet. [blogginnlegg på Vernepleieren.com].
HIOF Untitled
 
27 Østby, May.
Har vi glemt hvor vi kommer fra? En rettighetskamp for utviklingshemmede! [kronikk på Vernepleier.no]. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
28 Østby, May.
Menneskerettighetene til utviklingshemmede er utfordret. Personer med utviklingshemming må fortsatt være en sentral målgruppe for vernepleiere, mener førstelektor ved Høgskolen i Østfold.. Dagsavisen - Nye Meninger 2018
HIOF Untitled
 
29 Østby, May.
"Slik vil jeg ha det!" Fokus på økt selvbestemmelse og selvhevdelse.. ASVLs fagkonferansen 2018; 2018-03-14 - 2018-03-14
HIOF Untitled
 
30 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus.
Bruk av hjelpemidler/velferdsteknologi i prosjektet "Jeg kan!"Hva synes personer med utviklingshemming om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?. Konferanse om inkluderende forskning sammen med personer med utviklingsemming; 2018-09-26
HIOF HIM Untitled
 
31 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Bruk av velferdsteknologi i prosjektet «Jeg kan!» Personer med utviklingshemming sine erfaringer. Fjordkonferansen 2018; 2018-06-21 - 2018-06-22
HIM NTNU Untitled
 
32 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Metodologiske utfordringar ved intervju av personar med psykisk utviklingshemming og begrensa eller manglande talespråk. Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming 8. forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
HIM HIOF NTNU Untitled
 
33 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus.
Slik vil jeg ha det! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming.. Fo-dagene 2018; 2018-11-14 - 2018-11-15
HIOF HIM NORD Untitled
 
34 Østby, May; Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth.
Inclusive research together with persons with ID – in a rights perspective. Seminar inclusive research together with persons with intellectual disability; 2018-09-26
HIOF NORD UiT Untitled
 
35 Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Oterhals, Ole Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese.
Lettlest versjon av rapport om tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Oslo: Statens Helsetilsyn 2018 (ISBN 978-82-93595-08-3) 21 s.
HIOF NTNU Untitled
 
36 Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård; Haugenes, Marit.
Sluttrapport for «Slik vil jeg ha det!» Selvhevdelse og selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemming. Et prosjekt hvor personer med utviklingshemming er medforskere.. Oslo: Extra-stiftelsen 2018 61 s.
NORD HIM NTNU Untitled
 
2017
37 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Om boka Vernepleierens kjerneroller. Vernepleierkonferansen 2017; 2017-02-16 - 2017-02-17
HIM Untitled
 
38 Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Østby, May.
Slik vil jeg ha det. Selvhevdelse og selvbestemmelse hos personer med utviklingshemming.. SOR rapport 2017 (6) s. 14-29
NORD HIM NTNU Untitled
 
39 Witsø, Aud Elisabeth; Høgstøyl, Camilla Therese; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Østby, May.
Arbeidshefte til filmene fra Slik vil jeg ha det! Kan lastes ned fra NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det. Slik vil jeg ha det 2017
NORD HIM NTNU Untitled
 
40 Østby, May; Halvorsen, Bjørg.
Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom (versjon 1.0 februar 2017). Oslo: Oslo Universitetssykehus og Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) 2017 78 s.
HIM OUS Untitled
 
41 Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth.
Filmer til prosjektet "Slik vil jeg ha det". Ligger på NAKU: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-slik-vil-jeg-ha-det. Slik vil jeg ha det 2017
NORD HIM NTNU Untitled
 
42 Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth.
Medforskning. Erfaringer med å analysere data sammen med medforskere med utviklingshemming. Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning; 2017-10-16 - 2017-10-16
NORD HIM NTNU Untitled
 
43 Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth.
Slik vil jeg ha det. Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming.. Dialogkonferanse for prosjekt Slik vil jeg ha det; 2017-03-21 - 2017-03-21
NORD HIM NTNU Untitled
 
44 Østby, May; Haugenes, Marit; Høgstøyl, Camilla Therese; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth.
"Slik vil jeg ha det!" Selvbestemmelse og selvhevdelse for personer med utviklingshemming. Et prosjekt der personer med utviklingshemming er medforskere. Jubileumskonferanse; 2017-10-27 - 2017-10-27
NORD HIM NTNU Untitled
 
45 Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Bakken, Hege.
Experiences and challenges when interviewing persons with intellectual disability and limited or no spoken language.. Konferanse i Norsk nettverk for inkluderende forskning; 2017-11-29 - 2017-11-29
HIM NTNU Untitled
 
46 Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Werner, Guro Fiskergård.
Slik vil jeg ha det! Selvbestemmelse og selvhevdelse hos personer med utviklingshemming. Konferanse i Norsk nettverk for inkluderende forskning; 2017-11-30
HIM Untitled
 
2016
47 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Vernepleierens kjerneroller : en refleksjonsmodell. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1671-0) 296 s.
HIM UIS Untitled
 
48 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell. Vernepleierutdanningens 20-års jubileum; 2016-11-04
HIM NTNU Untitled
 
49 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle; Waagbø, Arild Johan.
Peker på fire kjerneroller i ny bok om vernepleie. Panorama : uavhengig nettavis for Høgskolen i Molde [Avis] 2016-09-05
HIM Untitled
 
50 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese.
It's the way I like it! Self-determination and selfassertiveness in persons with ID. A participatory research project. Spirit Launch; 2016-05-23 - 2016-05-24
NORD HIM NTNU Untitled
 
    Vis neste liste