Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 134 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Chalachanova, Anna; Nind, Melanie; Østby, May; Power, Andrew; Tilley, Liz; Walmsley, Jan; Westergård, Britt-Evy; Heia, Torill; Gerhardsen, Alf Magne; Oterhals, Ole Magnus; King, Matthew.
Building Relationships in Inclusive Research in Diverse Contexts.. Scandinavian Journal of Disability Research 2020 ;Volum 22.(1) s. 147-157
VID HIM OSLOMET HIOF Untitled
 
2019
2 Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Brukernes erfaringer og vurderinger av velferdsteknologi. Jeg Kan, forskningskonferanse; 2019-12-03 - 2019-12-03
HIM HIOF NTNU Untitled
 
3 Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Inkluderende forskning i prosjektet "Jeg kan". I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 170-183
HIM HIOF NTNU Untitled
 
4 Ellingsen, Karl Elling; Bakken, Hege; Dahlen, Wenche Natland; Lungwitz, Dirk; Strand, Øivind; Søderstrøm, Sylvia; Østby, May.
Velferdsteknologi i velferdstjenester til personer med utviklingshemming. En rapport fra forskningsprosjektet Jeg Kan! Livslange tjenester til personer med utviklingshemming. Ålesund: Ålesund kommune 2019 57 s.
HIM HIOF NTNU Untitled
 
5 Oterhals, Ole Magnus; Østby, May; Chalachanova, Anna; Askheim, Ole Petter; Pileberg, Silje.
Kan han gjere forskinga rikare?. Forskningsetikk [Fagblad] 2019-12-17
HIM HIOF HINN VID Untitled
 
6 Søderstrøm, Sylvia; Bakken, Hege; Østby, May.
Bruk av Memoplanner gir økt deltakelse og selvbestemmelse blant personer med uviklingshemming.. Jeg kan, forskningskonferanse; 2019-12-03 - 2019-12-03
HIM HIOF NTNU Untitled
 
7 Søderstrøm, Sylvia; Østby, May; Bakken, Hege; Ellingsen, Karl Elling.
How using assistive technology for cognitive impairments improves the participation and self-determination of young adults with intellectual developmental disabilities. Journal of Intellectual Disabilities 2019
HIM HIOF NTNU Untitled
 
8 Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla.
Det er viktig å bestemme selv! En undersøkelse om hva som er viktig å bestemme selv.. SOR rapport 2019 ;Volum 65.(6) s. 12-21
NORD HIM HIOF NTNU UiT Untitled
 
9 Østby, May.
"Ambassadør for inkludering". Fontene forskning [Tidsskrift] 2019-11-10
HIM HIOF Untitled
 
10 Østby, May.
Deltakelse i kunnskapsutvikling og tjenesteinnovasjon – visst er det mulig! Vernepleieren som partner og pådriver. Vernepleier.no 2019
HIM HIOF Untitled
 
11 Østby, May.
Kan HAN gjere forskninga rikare?. Forskningsetikk [Fagblad] 2019-11-10
HIM HIOF Untitled
 
12 Østby, May.
Recruitment of research participants with intellectual disability in a Norwegian context - a response to Williams. European Journal of Special Needs Education 2019 ;Volum 35.(1) s. 21-22
HIM HIOF Untitled
 
13 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus.
Medforskning - Slik jobbet vi sammen i prosjektet "Jeg kan!". Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling; 2019-11-20 - 2019-11-20
HIOF HIM Untitled
 
14 Østby, May; Haugenes, Marit.
Arbeidsprosessen og prinsipper for inkluderende forskning. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 55-62
NORD HIM HIOF Untitled
 
15 Østby, May; Haugenes, Marit.
Forskerskolen. Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling; 2019-11-20 - 2019-11-20
NORD HIOF Untitled
 
16 Østby, May; Haugenes, Marit.
"Ingenting om oss uten oss". I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 22-32
NORD HIM HIOF Untitled
 
17 Østby, May; Haugenes, Marit.
Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031293) 256 s.
NORD HIM HIOF Untitled
 
18 Østby, May; Haugenes, Marit.
Sluttord: Hva nå? : implikasjon for videre arbeid. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 197-202
HIM HIOF NORD Untitled
 
19 Østby, May; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus.
Mitt hjem - Min arbeidsplass. Å jobbe sammen; menneskerettigheter, deltakelse og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming; 2019-11-21 - 2019-11-21
NORD HIM HIOF Untitled
 
20 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : datainnsamling. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 78-82
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
21 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : erfaringer med forskningsprosessen og samarbeidet. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 108-118
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
22 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : formidling - å fortelle videre. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 100-107
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
23 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan diskutere funnene?. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 93-99
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
24 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan jobbe med analyse?. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 83-92
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
25 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : innledning. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 65-67
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
26 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Oterhals, Ole Magnus; Høgstøyl, Camilla.
"Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : planlegging. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 68-77
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
27 Østby, May; Oterhals, Ole Magnus.
Prosjektet "Jeg kan!"- Velferdsteknologi: teknologiske hjelpemidler for personer med utviklingshemming.. Fagdag NORD universitet; 2019-11-21 - 2019-11-21
HIOF HIM Untitled
 
28 Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Asmyhr, Åse; Moe, Sissel; Hellzen, Ove.
Medforskning i "Mitt hjem - Min arbeidsplass". I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 38-54
NORD HIM HIOF NTNU Untitled
 
29 Østby, May; Rajah, Jathushiga Bridget.
Forsker May Østbye: – Personer med utviklingshemming trengs som medforskere. Fontene.no [Internett] 2019-12-18
HIM HIOF Untitled
 
30 Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus.
Hva vet vi om selvbestemmelse - funn fra prosjektet "Slik vil jeg ha det!". Å jobbe sammen; menneskerettigheter, deltakelse og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming; 2019-11-21 - 2019-11-21
NORD HIM HIOF UiT Untitled
 
2018
31 Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Bruk av velferdsteknologi i "Jeg kan!-prosjektet". Hva synes brukerne selv om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?. Jeg kan fagkonferanse Ålesund kommune; 2018-12-07 - 2018-12-07
HIM NTNU Untitled
 
32 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo.
HIM HIOF UIS Untitled
 
33 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke. 2018 s. 23-
HIM HIOF Untitled
 
34 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad 2018
HIM HIOF Untitled
 
35 Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth; Østby, May.
Inkluderende forskning - fordi det er rett?. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming, 8.forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
NORD HIOF NTNU Untitled
 
36 Hellzèn, Per Ove; Haugenes, Marit; Østby, May.
‘It’s my home and your work’ : the views of a filmed vignette describing a challenging everyday situation from the perspective of people with intellectual disabilities. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2018 ;Volum 13.(1) s. 1-9
NORD HIM Untitled
 
37 Søderstrøm, Sylvia; Østby, May; Bakken, Hege.
Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for utviklingshemmede.. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming konferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
HIM HIOF NTNU Untitled
 
38 Østby, May.
Har vi glemt hvor vi kommer fra? En rettighetskamp for utviklingshemmede! [kronikk på Vernepleier.no]. Vernepleier.no 2018
HIOF Untitled
 
39 Østby, May.
Menneskerettighetene til utviklingshemmede er utfordret. Personer med utviklingshemming må fortsatt være en sentral målgruppe for vernepleiere, mener førstelektor ved Høgskolen i Østfold.. Dagsavisen - Nye Meninger 2018
HIOF Untitled
 
40 Østby, May.
"Slik vil jeg ha det!" Fokus på økt selvbestemmelse og selvhevdelse.. ASVLs fagkonferansen 2018; 2018-03-14 - 2018-03-14
HIOF Untitled
 
41 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus.
Bruk av hjelpemidler/velferdsteknologi i prosjektet "Jeg kan!"Hva synes personer med utviklingshemming om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?. Konferanse om inkluderende forskning sammen med personer med utviklingsemming; 2018-09-26
HIOF HIM Untitled
 
42 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Bruk av velferdsteknologi i prosjektet «Jeg kan!» Personer med utviklingshemming sine erfaringer. Fjordkonferansen 2018; 2018-06-21 - 2018-06-22
HIM NTNU Untitled
 
43 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Metodologiske utfordringar ved intervju av personar med psykisk utviklingshemming og begrensa eller manglande talespråk. Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming 8. forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
HIM HIOF NTNU Untitled
 
44 Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus.
Slik vil jeg ha det! Selvhevdelse og selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming.. Fo-dagene 2018; 2018-11-14 - 2018-11-15
HIOF HIM NORD Untitled
 
45 Østby, May; Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth.
Det vanlige er godt nok, men å strekke seg er også en mulighet. [blogginnlegg på Vernepleieren.com].
HIOF NORD UiT Untitled
 
46 Østby, May; Haugenes, Marit; Witsø, Aud Elisabeth.
Inclusive research together with persons with ID – in a rights perspective. Seminar inclusive research together with persons with intellectual disability; 2018-09-26
HIOF NORD UiT Untitled
 
47 Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Oterhals, Ole Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese.
Lettlest versjon av rapport om tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Oslo: Statens Helsetilsyn 2018 (ISBN 978-82-93595-08-3) 21 s.
HIOF NTNU Untitled
 
48 Østby, May; Witsø, Aud Elisabeth; Werner, Guro Fiskergård; Haugenes, Marit.
Sluttrapport for «Slik vil jeg ha det!» Selvhevdelse og selvbestemmelse hos mennesker med utviklingshemming. Et prosjekt hvor personer med utviklingshemming er medforskere.. Oslo: Extra-stiftelsen 2018 61 s.
NORD HIM NTNU Untitled
 
2017
49 Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle.
Om boka Vernepleierens kjerneroller. Vernepleierkonferansen 2017; 2017-02-16 - 2017-02-17
HIM Untitled
 
50 Haugenes, Marit; Oterhals, Ole Magnus; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla Therese; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Østby, May.
Slik vil jeg ha det. Selvhevdelse og selvbestemmelse hos personer med utviklingshemming.. SOR rapport 2017 (6) s. 14-29
NORD HIM NTNU Untitled
 
    Vis neste liste