Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-6 av 6

2019
1 Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål.
Development and reliability testing of the Scale for the Evaluation of Staff‐Patient Interactions in Progress Notes (SESPI) : an assessment instrument of mental health nursing documentation. Nursing Open 2019 ;Volum 6.(3) s. 790-798
HIM OUS Untitled
 
2 Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål.
The quality and quantity of staff-patient interactions as recorded by staff : a registry study of nursing documentation in two inpatient mental health wards. BMC Psychiatry 2019 ;Volum 19. s. 1-12
HIM OUS Untitled
 
2017
3 Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål; Råheim, Målfrid.
Nursing documentation in inpatient psychiatry : the relevance of nurse-patient interactions in progress notes : a focus group study with mental health staff. Journal of Clinical Nursing 2017 ;Volum 27.(3-4) s. e611-e622
HIM OUS UiB Untitled
 
2015
4 Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth.
Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2015 (ISBN 978-82-7962-205-5) 43 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2015:5)
HIM NTNU UIS Untitled
 
2013
5 Ødegård, Atle; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Willumsen, Elisabeth.
Interprofessional education (IPE) in two (of four) post-graduate programs. Interprofessional education (IPE) - Implications for teaching, theory and practice II; 2013-06-12
HIM Untitled
 
2011
6 Myklebust, Kjellaug Klock; Bjørkly, Stål.
Selvpsykologiske tilnærminger til utfordringer i brukermedvirkningsrelasjoner – en kvalitativ studie blant psykisk helsearbeidere. Vård i Norden 2011 ;Volum 31.(3) s. 35-39
HIM OUS Untitled