Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2019
1 Haugen, Kjetil K.; Aarseth, Turid; Vik, Erlend; Gjerde, Ingunn.
Fra toppen av Haugen : smilefjes og gule kort. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde 2019
HIM Untitled
 
2018
2 Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove Garåsen; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak.
Disease-specific clinical pathways - are they feasible in primary care? : a mixed-methods study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2018 ;Volum 36.(2) s. 152-160
HIM NTNU UNN Untitled
 
2016
3 Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald; Aarseth, Turid.
Tildelingskontoret – en organisatorisk innovasjon i norske kommuner?. I: Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027722. s. 47-64
HIM UiT Untitled
 
4 Grimsmo, Anders; Løhre, Audhild; Røsstad, Tove; Gjerde, Ingunn; Heiberg, Ina Heidi; Steinsbekk, Aslak.
Helhetlige pasientforløp – gjennomføring i primærhelsetjenesten. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2.(2) s. 78-87
HIM NTNU UNN Untitled
 
5 Kirchhoff, Ralf; Bøyum-Folkeseth, Linda; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Samhandlingsreformen og fastlegene – et avstandsforhold?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volum 2.(2) s. 95-106
HIM Untitled
 
2015
6 Aarseth, Turid; Bachmann, Kari Elisabeth; Gjerde, Ingunn; Skrove, Guri Kaurstad.
Mot samhandlingskommunen? : om endringer i kommunenes eksterne og interne relasjoner i møte med en nasjonal helsereform. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volum 17.(3) s. 109-133
HIM MF Untitled
 
7 Gjerde, Ingunn.
Tildelingskontoret – en organisatorisk innovasjon i norske kommuner?. Fjordkonferansen; 2015-06-18 - 2015-06-19
HIM Untitled
 
8 Gjerde, Ingunn; Glommen, Thea Johanne.
Kommunereform truer borgereffektiviteten. Romsdals Budstikke. 2015
HIM Untitled
 
9 Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald; Aarseth, Turid.
Kommunenes møte med samhandlingsreformen : om grensekryssinger med og uten kart. I: Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014. Forlag1 2015 ISBN 978-82-8285-087-2. s. 65-85
HIM Untitled
 
2014
10 Bachmann, Kari Elisabeth; Kaurstad, Guri; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. 14th Annual International Conference on Integrated Care; 2014-04-02 - 2014-04-04
HIM MF Untitled
 
11 Gjerde, Ingunn; Meese, Janny; Rønhovde, Lars; Aarseth, Turid.
Helhetlige pasientforløp i utvikling : del 2. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2014 (ISBN 978-82-7962-186-7) 40 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2014:3)
HIM Untitled
 
12 Gjerde, Ingunn; Torsteinsen, Harald; Aarseth, Turid.
Kommunenes møte med samhandlingsreformen – mot nye organisasjonsformer?. Fjordkonferansen; 2014-06-19 - 2014-06-20
HIH HIM Untitled
 
2012
13 Gjerde, Ingunn.
Balansert målstyring som evaluerings- og læringssystem i kommunene. I: Evaluering i teori og praksis. Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-321-0004-0. s. 279-302
HIM Untitled
 
14 Gjerde, Ingunn.
Balansert målstyring som styringsverktøy. I: Resultatkommunen : reformer og resultater. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01820-1. s. 107-124
HIM Untitled
 
15 Gjerde, Ingunn.
Resultatkommunen og brukerne. I: Resultatkommunen : reformer og resultater. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01820-1. s. 200-209
HIM Untitled
 
16 Gjerde, Ingunn; Meese, Janny; Rønhovde, Lars; Stokke, Inger; Aarseth, Turid.
Helhetlige pasientforløp i utvikling : del 1. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2012 (ISBN 978-82-7962-154-6) 34 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2012:7)
HIM HMR Untitled
 
2009
17 Berge, Dag Magne; Rønhovde, Lars Magne; Aarseth, Turid; Gjerde, Ingunn.
Den fragmenterte kommunen. Romsdals Budstikke. 2009 ;Volum 167.(22.09.2009) s. 31-31
HIM Untitled
 
18 Gjerde, Ingunn; Rønhovde, Lars Magne.
Det norske politiske og administrative system : studiehefte. Oslo ; Molde: NKS Nettstudier ; Høgskolen i Molde 2009 115 s.
HIM Untitled
 
2008
19 Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Rønhovde, Lars Magne; Aarseth, Turid.
Når nasjonale oppgaver løses regionalt : om Kystverkets desentraliserte organisasjonsform. Molde: Møreforsking Molde A/S 2008 (ISBN 978-82-7830-127-2) 102 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0803)
HIM MF Untitled
 
2007
20 Gjerde, Ingunn; Kjersem, Eli; Rønhovde, Lars Magne; Aarseth, Turid.
Mellom frihet og distanse : evaluering av ny organisasjonsform i Fræna kommune. Molde: Møreforsking Molde A/S 2007 (ISBN 9788278301128) 111 s. (709)
HIM Untitled
 
21 Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Målrettet, men mindre meningsfullt? : evaluering av ny politisk struktur i Molde kommune. Molde: Møreforsking Molde A/S 2007 (ISBN 978-82-7830-109-8) 77 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0706)
HIM Untitled
 
2006
22 Aarseth, Turid; Gjerde, Ingunn.
5 år med flat struktur - evaluering av organiseringa i Eide kommune. Kommunekonferansen 2006 - Statlege styringssignal : frå modernisering til fornying : erfaring så langt : kva no?; 2006-04-05 - 2006-04-06
HIM Untitled
 
23 Gjerde, Ingunn.
Noen problemstillinger og erfaringer - kommuner med flat struktur. I: Utvikling og fornying i kommunane : klarer vi å nå dei sentrale måla? : kva har vi oppnådd og erfart så langt? : kva no? Kva er dei sentrale utfordringane framover?. : Møre og Romsdal fylke 2006 s. 27-30
HIM Untitled
 
24 Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Og bedre har det blitt : en evaluering av Eide kommune fire år etter omorganiseringa. Molde: Møreforsking Molde AS 2006 (ISBN 82-7830-091-7) 64 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0605)
HIM Untitled
 
25 Rønhovde, Lars Magne; Gjerde, Ingunn.
Det norske politiske og administrative system : studiehefte. Oslo ; Molde: NKS fjernundervisning ; Høgskolen i Molde 2006 80 s.
HIM Untitled
 
2005
26 Bjørkly, Ane Bjordal; Gjerde, Ingunn; Kjersem, Eli; Olsen, Heidi-Iren Wedlog; Tornes, Kristin; Aarseth, Turid.
Med Ormen i det lange løp : Aukrasamfunnet i endring. Molde: Høgskolen i Molde 2005 (ISBN 82-7962-058-3) 158 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2005:3)
HIM MF Untitled
 
27 Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid; Tornes, Kristin; Olsen, Heidi-Iren Wedlog; Kjersem, Eli.
"Med Ormen i det lange løp". Aukra kommune og Hydro; 2005-06-23 - 2005-06-23
HIM Untitled
 
2004
28 Gjerde, Ingunn.
Administrativ ledelse og politisk styring i en kommune med flat struktur. Kommunal omstilling - ledelse og praksis. Arr.: Eide kommune, Møreforsking Molde AS, Høgskolen i Molde og Arbeids- og administrasjonsdepartementet; 2004-06-10 - 2004-06-10
HIM Untitled
 
29 Gjerde, Ingunn.
Dilemma og utfordringer med ledelse i flat struktur. Kommunal omstilling - ledelse og praksis. Arr.: Eide kommune, Møreforsking Molde AS, Høgskolen i Molde og Arbeids- og administrasjonsdepartementet; 2004-03-24 - 2004-03-24
HIM Untitled
 
2003
30 Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Husby, Solveig; Rønhovde, Lars Magne.
Flat struktur i en liten kommune : evaluering av ny organisasjonsstruktur i Eide kommune. Molde: Møreforsking Molde 2003 67 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0312)
HIM MF Untitled
 
31 Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Hjelp til selvhjelp i kompetanseutvikling i kommunene : evaluering. Molde: Møreforsking Molde AS 2003 16 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(0313)
HIM Untitled
 
2000
32 Eidhammer, Nils; Gjerde, Ingunn; Jákupsstovu, Beinta í; Aarseth, Turid.
Barnehagen sett innenfra : en undersøkelse av de ansattes erfaringer med arbeidet i barnehagen. Molde: Høgskolen i Molde 2000 (ISBN 82-7962-016-8) 55 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2000:6)
HIM Untitled
 
1999
33 Bakken, Hege; Eidhammer, Nils; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Oppvekstfeltets organisering : en evaluering av utprøving av deler av barne- og ungdomsplanen i Molde kommune. Molde: Høgskolen i Molde 1999 (ISBN 82-7962-009-5) 40 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(1999:13)
HIM Untitled
 
34 Gjerde, Ingunn; Rønhovde, Lars.
Det norske politiske og administrative system : studiehefte. Oslo ; Molde: NKS fjernundervisning ; Høgskolen i Molde 1999 80 s.
HIM Untitled
 
1998
35 Berge, Dag Magne; Brekk, Åge; Gjerde, Ingunn; Ødegård, Anne Karin.
Mellom statlig styring og kommunalt selvstyre : en analyse av fylkesmannen som samordner av statlig og kommunal politikk og en evaluering av administrasjonsenheten ved fylkesmannsembetene. Molde: Møreforsking Molde 1998 (ISBN 82-7830-026-7) 154 s. Rapport (Møreforsking Molde)(9804)
HIM MF Untitled
 
36 Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir; Gjerde, Ingunn; Husby, Solveig; Ødegård, Anne-Karin.
Omstilling i fylkesmannsembetene : en kartlegging av behov, forutsetninger og tiltak for omstilling. Molde: Møreforsking Molde 1998 72 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(9809)
HIM MF Untitled
 
37 Eidhammer, Nils; Aarseth, Turid; Gjerde, Ingunn; Jákupsstovu, Beinta Í.
Det gode liv i barnehagen : foreldres erfaringer med barnehagetilbudet i Molde kommune. Molde: Høgskolen i Molde 1998 (ISBN 82-90347-93-6) 84 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(1998:20)
HIM Untitled
 
1994
38 Berge, Dag Magne; Brekk, Åge; Gjerde, Ingunn; Sjo, Eli.
Fylkesmannens veilederrolle overfor kommunene vedrørende kommunaløkonomi og kommunalrett : en survey-undersøkelse : tabeller. Molde: Møreforsking Molde 1994 81 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(9424)
HIM MF Untitled