Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2020
1 Eines, Trude Fløystad; Løfaldli, Bjarte Bye; Ødegård, Atle.
Helseinnovasjonssenteret – et kommunesamarbeid om forskning, tjenesteutvikling og innovasjon. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034089. s. 131-146
HIM NF NTNU Untitled
 
2 Skaret, Claudine; Lykkeslet, Else; Eines, Trude Fløystad.
Fagkunnskap på godt og vondt - helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn på sykehus, en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2020 ;Volum 16.(1) s. 1-15
HIM Untitled
 
2019
3 Bergset, Susan; Nygård, Vibecke Vågøy; Sandbakk, Mari Mørkeset; Eines, Trude Fløystad.
Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere. Sykepleien 2019 ;Volum 107. s. -
HIM Untitled
 
4 Brattøy, Siw Christine Sørvik; Rosvoll, Åshild; Eines, Trude Fløystad.
Hyppig bruk av sosiale medier kan gi ungdom psykiske utfordringer. Tidsskriftet sykepleien 2019 ;Volum 107.
HIM Untitled
 
5 Eines, Trude Fløystad.
Mestring av livsstilsendring gjennom deltagelse i frisklivssatsingen i Smøla kommune?. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Molde 2019 (ISBN 978-82-7962-264-2) 7 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:5)
HIM Untitled
 
6 Eines, Trude Fløystad; Angelo, Elin; Vatne, Solfrid.
Discourse analysis of health providers’ experiences using service design. Nursing Open 2019 ;Volum 6.(1) s. 84-92
HIM NTNU Untitled
 
7 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Har Smøla kommune noe å lære bort?. Sunnmørsposten 2019 s. 16-17
HIM MF Untitled
 
8 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Innovative helsetjenester – har Smøla noe å lære bort?. Tidens Krav 2019
HIM MF Untitled
 
9 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Innovative helsetjenester – har Smøla kommune noe å lære bort?. Tidens Krav 2019
HIM MF Untitled
 
10 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Innovative helsetjenester - har vi noe å lære bort?. Romsdals Budstikke. 2019 s. 40-
HIM MF Untitled
 
11 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Virtuell Avdeling i Smøla kommune : smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre?. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-310-8) 32 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1904)
HIM MF Untitled
 
12 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord.
Social reintegration of ex-prisoners in England. International Human Science Research Conference : Joy, suffering and death- understanding contrasting existential phenomena in the lifespan; 2019-06-24 - 2019-06-28
HIM Untitled
 
13 Eines, Trude Fløystad; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria; Grønvik, Cecilie K Utheim.
Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre. Sykepleien 2019 ;Volum 107. s. 1-8
HIM MF Untitled
 
14 Eines, Trude Fløystad; Ødegård, Atle.
Helseinnovasjonssenteret – i sentrum for behovsdrevet innovasjon og samhandling i helsetjenestene. Internasjonal forskersamling; 2019-01-15
HIM Untitled
 
15 Hauvik, Stine; Eines, Trude Fløystad.
Slik kan ny teknologi gi økt trygghet i hjemmet. Tidsskriftet sykepleien 2019 ;Volum 107.
HIM Untitled
 
16 Hegdal, Tone; Skaret, Claudine; Eines, Trude Fløystad.
Utprøving av ny praksismodell ved bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Molde : evalueringsrapport. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logstikk 2019 (ISBN 978-82-7962-274-1) 27 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:8)
HIM Untitled
 
2018
17 Eines, Trude Fløystad; Hessen, Nancy; Høgstad, Maja; Johansen, Bente Garder; Sandbakk, Mari Mørkeset.
Hjemmetesting kan erstatte noen svangerskapskontroller for friske gravide. Sykepleien 2018 s. -
HIM Untitled
 
18 Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid; Ødegård, Atle.
Investigating the utility of medication reviews amongst elderly home care patients in Norway : an interprofessional perspective. Journal of Interprofessional Education & Practice 2018 ;Volum 13.(December) s. 83-89
HIM Untitled
 
19 Eines, Trude Fløystad; Vatne, Solfrid.
Nurses and nurse assistants’ experiences with using a design thinking approach to innovation in a nursing home. Journal of Nursing Management 2018 ;Volum 26.(4) s. 425-431
HIM Untitled
 
20 Grønvik, Cecilie K Utheim; Hoemsnes, Helene; Bach, Terje; Svenning, Geir Arne; Eines, Trude Fløystad.
Etablering av praksis initiert utdanning : årsstudiet i velferdsteknologi på bachelornivå. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-240-6) 19 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:4)
HIM Untitled
 
2017
21 Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid.
Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister : presentasjon av forskningsrapport med samme navn. Nasjonal konferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering; 2017-04-25 - 2017-04-26
HIM Untitled
 
22 Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad; Eines, Trude Fløystad.
Få bukt med feilmedisinering. Tidsskriftet sykepleien 2017 ;Volum 105.(6) s. 42-43
HIM Untitled
 
2016
23 Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid.
Tverrprofesjonelt samarbeid om legemiddelgjennomgang og samstemming av medisinlister : løsningen på økt pasientsikkerhet?. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 23 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1604)
HIM Untitled
 
24 Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid; Helland, Stephanie.
Morgendagens sykehjem : fra pilot til implementering?. : Senter for omsorgsforskning, midt ; Nord universitet 2016 (ISBN 978-82-8340-037-3) 44 s. Senter for omsorgsforskning, rapportserie(10/2015)
NORD HIM Untitled
 
25 Lervik, Inger-Lise; Faksvåg, Marie; Rånes, Bente; Frøseth, Hildegunn Flaten; Måløy, Elfrid; Eines, Trude Fløystad.
From apathy to action by testing and learning?. Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» og Institute for health care improvement; 2016-07-05
HIM Untitled
 
26 Måløy, Elfrid; Eines, Trude Fløystad; Vatne, Solfrid.
Opplevelse av lav kompetanse og pulverisert ansvar ved legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 14 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1603)
HIM Untitled
 
27 Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad; Eines, Trude Fløystad.
Hva gjør vi med feilmedisinering?. Tidens Krav 2016
HIM Untitled
 
28 Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad; Eines, Trude Fløystad.
Hva gjør vi med feilmedisinering?. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde 2016
HIM NTNU Untitled
 
29 Måløy, Elfrid; Nygård, Linda Anette Kornstad; Eines, Trude Fløystad.
Hva gjør vi med feilmedisinering?. Romsdals Budstikke. 2016
HIM Untitled
 
2015
30 Eines, Trude Fløystad; Dale, Karl Yngvar.
Challenges in the standardization of nursing education in Europe: A literature study focusing on the implementation of qualification frameworks. Nordic journal of nursing research 2015 ;Volum 35.(4) s. 235-240
HIM Untitled
 
31 Eines, Trude Fløystad; Vevang, Maria Kristina.
God morgon, Møre og Romsdal : offentlig tjenestedesign. NRK Radio : distriktsprogram - Møre og Romsdal [Radio] 2015-09-04
HIM Untitled
 
32 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad.
Implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i et nytt veilednings- og vurderingsdokument i praksis for sykepleierstudenter. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-247-7) 27 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1518)
HIM Untitled
 
33 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad; Ødegård, Atle.
Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis : en evalueringsstudie. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2015 ;Volum 11.(1) s. 122-136
HIM Untitled
 
2014
34 Eines, Trude Fløystad; Lervik, Inger-Lise.
Våke : et refleksjonshefte om velferdsteknologi, juss og etikk for helsepersonell. Kristiansund: Høgskolen i Molde ; Utviklingssenter for sykehjem, Møre og Romsdal 2014 26 s.
HIM Untitled
 
2012
35 Eines, Trude Fløystad; Lervik, Inger-Lise.
Forskning kan føre til konflikt. Tidsskriftet sykepleien 2012 ;Volum 100.(3) s. 68-68
HIM Untitled
 
36 Eines, Trude Fløystad; Thylén, Ingela.
Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2012 ;Volum 8.(1) s. 94-107
HIM Untitled
 
37 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad.
Praksisveiledernes erfaringer med progresjonsstigen som et pedagogiske verktøy i veiledning av sykepleiestudenter. 9th FORSA Nordic Conference; 2012-10-04 - 2012-10-06
HIM Untitled
 
38 Julnes, Signe Gunn; Grønvik, Cecilie K Utheim; Eines, Trude Fløystad.
Progresjonsstiger i klinisk praksis – utgjør det en forskjell?. 9th FORSA Nordic Conference; 2012-10-04 - 2012-10-06
HIM Untitled
 
2011
39 Lervik, Inger-Lise; Eines, Trude Fløystad.
Brukermedvirkning, til nytte eller besvær?. Den internasjonale sykepleierdagen; 2011-05-12
HIM Untitled
 
2010
40 Eines, Trude Fløystad; Lervik, Inger-Lise.
Evalueringsstudie : pårørendes erfaringer knyttet til informasjon og medvirkning i forbindelse med tildeling av institusjonsplass i sykehjem. Molde: Høgskolen i Molde 2010 15 s.
HIM Untitled
 
2008
41 Eines, Trude Fløystad; Lykkeslet, Else.
Hvilke forhold kan bidra til opplevelse av tillit i relasjon mellom helsepersonell og pårørende?. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008 ;Volum 4.(1) s. 65-77
HIM Untitled
 
42 Eines, Trude Fløystad; Olsen, Britt Mari.
Samarbeid mellom pårørende og helsepersonell. Molde: Høgskolen i Molde 2008
HIM Untitled
 
2006
43 Eines, Trude Fløystad; Wirum, Anne; Aass, Hilda-Karin.
Pårørende i fokus? : evalueringsstudie av relasjonen mellom pårørende og ansatte i en sykehjemsavdeling : intern arbeidsrapport. : Rokilde sykehjem; Høgskolen i Molde 2006 15 s.
HIM Untitled