Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 88 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Motzfeldt, Gitte Cecilie; Nolet, Ronald Erwin Arno.
"Kart fra Minnet" En metakognitiv læringsstrategi for mange fag. Demonstrering av elevaktive undervisningsopplegg; 2020-01-29 - 2020-01-29
HIOF Untitled
 
2019
2 Nolet, Ronald Erwin Arno.
Samfunnsfagnet.no - Konferansen Halden 2019.
HIOF Untitled
 
3 Nolet, Ronald Erwin Arno; Bjørshol, Stig.
Grenseløs læring - samfunnet i en digital virkelighet: Å bruke digitale ressurser i samfunnsfag.. Grenseløs Læring - samfunnet i en digital virkelighet; 2019-11-20 - 2019-11-21
USN HIOF Untitled
 
4 Nolet, Ronald Erwin Arno; Bjørshol, Stig.
Utforsking i alle fag - fagfornyelsen og vektlegging av utforsking og dybdelæring.. Kompetanseheving i Nedre Eiker; 2019-11-18 - 2019-11-18
USN HIOF Untitled
 
5 Nolet, Ronald Erwin Arno; Bjørshol, Stig; Motzfeldt, Gitte Cecilie.
Fakta eller meninger, om læringsstrategier. Nasjonal konferanse for samfunnsfag didaktikk; 2019-11-20 - 2019-11-21
USN HIOF Untitled
 
2018
6 Motzfeldt, Gitte Cecilie; Nolet, Ronald Erwin Arno.
Kartlegging av ulik forståelse av dybdelæring blant MAGLU studenter.. Seminar om studentaktive og studieintensive læringsformer (STIL 2.0); 2018-05-30 - 2018-05-30
HIOF NMBU Untitled
 
7 Nolet, Ronald Erwin Arno; Motzfeldt, Gitte Cecilie.
Forståelse av dyblelæring blant lærerstudenter ved Høyskolen i Østfold.. Lærerutdanningene fram mot 2025: muligheter og utfordringer for samfunnsfagene; 2018-11-28 - 2018-11-29
HIOF Untitled
 
2017
8 Bjørshol, Stig; Nolet, Ronald.
Utforsking i alle fag. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-55149-0)
HIOF USN Untitled
 
9 Nolet, Ronald.
Avgjørende valg for Europa i Nederland. P4 [Radio] 2017-03-14
HIOF Untitled
 
10 Nolet, Ronald.
Den tredje dominobrikken. Dagbladet på nett 2017
HIOF Untitled
 
11 Nolet, Ronald.
Inclusive and Multicultural Teaching. NAOS - How do teachers prepare for diversity; 2017-06-19 - 2017-06-22
HIOF Untitled
 
12 Nolet, Ronald.
Metacognitive Thinking Skills in Multicultural Classrooms. SIRIUS Annual Policy Conference 15 December; 2017-12-15 - 2017-12-17
HIOF Untitled
 
13 Nolet, Ronald.
Nederland blåser i gang valgvåren. www.nrk.no/ytring 2017
HIOF Untitled
 
14 Nolet, Ronald; Bjørshol, Stig.
Samfunnsfag - flere fag, mange veier til utforsking. I: Utforsking i alle fag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55149-0. s. 205-245
HIOF USN Untitled
 
15 Nolet, Ronald; Bjørshol, Stig.
Utforsking og dybdelæring i skolen. I: Utforsking i alle fag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55149-0. s. 11-20
HIOF USN Untitled
 
16 Nolet, Ronald; Bjørshol, Stig.
Veien til utforsking - et blikk på skole, læreplaner og skolepolitikk. I: Utforsking i alle fag. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55149-0. s. 21-34
HIOF USN Untitled
 
2015
17 Nolet, Ronald.
Language in the context of integration policy - what importence does language have as an inclusion strategy in integration policy in norwegian society. IAIE conference; 2015-06-29 - 2015-07-03
HIOF Untitled
 
18 Nolet, Ronald.
Language in the context of integration policy: What importance does language have on an inclusion strategy in integration policy in Norwegian Society?. I: Cultural diversity equity and inclusion: intercultural education in 21st Century and beyond. : International Association for Intercultural Education 2015 ISBN 978-618-82063-0-4. s. -
HIOF Untitled
 
19 Nolet, Ronald.
Scientific Approach to Multiculrual Qualitative Research within the NAOS Project - The Questionnaire. Transnational Meeting in Zagreb 2015; 2015-10-20 - 2015-10-23
HIOF Untitled
 
20 Nolet, Ronald.
The Norwegian School System. International Week Halden 2015; 2015-03-01 - 2015-03-05
HIOF Untitled
 
21 Nolet, Ronald.
The School System - How Multiculturality is Incorporated in Norways´Primary and Secondary Education. NAOS - Schoolresearch: Studyvisit Partners; 2015-11-01 - 2015-11-03
HIOF Untitled
 
22 Nolet, Ronald.
Utforskende didaktikk i geografiundervisningen. I: Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202491468.
HIOF Untitled
 
2014
23 Nolet, Ronald.
Language as a doxa. IAIE conference; 2014-11-01 - 2014-11-05
HIOF Untitled
 
24 Nolet, Ronald.
Praksisnær undervisning for PPU - erfaringer fra Oslofjordalliansen 2010-2014. Nasjonal PPU-konferanse; 2014-11-27 - 2014-11-29
HIOF Untitled
 
2013
25 Hatlem, Marianne; Braathen, Merete Ellen; Elisenberg, Marion; Kolle, Tonje; Nolet, Ronald; Strand, Torill.
Barnehagen - et vindu mot verden. I: Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold: Artikkelsamling. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2013 s. 167-180
HIOF Untitled
 
26 Nolet, Ronald.
Et samarbeidscase: Hvordan skape sammenheng mellom pedagogikk og fagdidaktikk – et case fra samfunnsfag. Dialogseminar; 2013-05-07 - 2013-05-08
HIOF Untitled
 
27 Nolet, Ronald.
Hverdagsrasisme. Fredrikstad Blad 2013 s. 34-35
HIOF Untitled
 
28 Nolet, Ronald.
The Norwegian Educational System. International Week Halden; 2013-03-03 - 2013-03-07
HIOF Untitled
 
29 Nolet, Ronald.
Thinking Skills and Metacognitive Learning Strategies - Powerfull Teaching Methodology in Primary Schools. International Week Halden; 2013-03-03 - 2013-03-07
HIOF Untitled
 
30 Nolet, Ronald; Hatlem, Marianne; Strand, Torill.
Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: rapport fra en pilotstudie. Halden: Høgskolen i Østfold 2013 (ISBN 978-82-7825-409-7) 78 s. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(14)
HIOF Untitled
 
2011
31 Nolet, Ronald.
Afrikas historie. Internasjonal forståelse og samarbeid; 2011-10-10 - 2011-10-12
HIOF Untitled
 
32 Nolet, Ronald.
Europa i endring etter den 22. juli. Arrangement i regi av partiet Rødt; 2011-09-06 - 2011-09-06
HIOF Untitled
 
33 Nolet, Ronald.
Formidlingskunst i en flerkulturell barnehage. Seminar for styrere og pedagogiske ledere i MIGRAS-prosjektet; 2011-05-30 - 2011-05-30
HIOF Untitled
 
34 Nolet, Ronald.
Integrering og inkludering i det norske samfunn. Introduksjonsprogram for fremmedspråklige; 2011-08-15 - 2011-08-15
HIOF Untitled
 
35 Nolet, Ronald.
Kultur i barnehagen i forbindelse med prosjekt MIGRAS. Plandag for pedagogiske ledere i Sarpsborg for MIGRAS-deltakere; 2011-03-16 - 2011-03-16
HIOF Untitled
 
36 Nolet, Ronald.
Metacognition in Perspective. International Week Halden; 2011-02-13 - 2011-02-17
HIOF Untitled
 
37 Nolet, Ronald.
Metakognitive lærings- og undervisningsstrategi, Tren tanken. Seminar for lærere i videregående skole; 2011-11-11 - 2011-11-11
HIOF Untitled
 
2010
38 Nolet, Ronald.
Afrikas Historie. utenTitteltekst; 2010-09-15 - 2010-09-15
HIOF Untitled
 
39 Nolet, Ronald.
Afrikas Historie. utenTitteltekst; 2010-09-22 - 2010-09-22
HIOF Untitled
 
40 Nolet, Ronald.
Afrikas Historie. utenTitteltekst; 2010-09-21 - 2010-09-21
HIOF Untitled
 
41 Nolet, Ronald.
Den flerkulturelle barnehagen Prosjekt Migras - en gjennomgang. utenTitteltekst; 2010-09-07 - 2010-09-07
HIOF Untitled
 
42 Nolet, Ronald.
Doing it the Choral Kinky Way.
HIOF Untitled
 
43 Nolet, Ronald.
Doing it the Choral Kinky Way.
HIOF Untitled
 
44 Nolet, Ronald.
Doing it the Kinky Way at Ed.
HIOF Untitled
 
45 Nolet, Ronald.
Evaluering av den kvantitative rapporten fra Prosjekt Migras. Personalseminar for prosjektbarnehagene i Sarpsborg; 2010-11-11 - 2010-11-11
HIOF Untitled
 
46 Nolet, Ronald.
Hvordan motivere elever i den videregående skole Læringsstategier i praksis. Skole åpningsdagen; 2010-08-16 - 2010-08-16
HIOF Untitled
 
47 Nolet, Ronald.
Innvandrernes møte med norsk skole. NAFO Konferanse; 2010-09-23 - 2010-09-23
HIOF Untitled
 
48 Nolet, Ronald.
Interkulturell Kompetanse. Prosjekt Migras; 2010-02-02 - 2010-02-02
HIOF Untitled
 
49 Nolet, Ronald.
Lærings- og undervisningsstrategier i PPU utdanningen. Nasjonal PPU konferanse; 2010-12-02 - 2010-12-03
HIOF Untitled
 
50 Nolet, Ronald.
Metodeforedrag om prosjekt Migras Hvordan involvere studenter i forskning. Metodeseminar; 2010-05-03 - 2010-05-04
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste