Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Tjønndal, Anne; Fylling, Ingrid.
Digitale forskningsmetoder. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 9788202693930) 168 s.
NORD UiT Untitled
 
2020
2 Fylling, Ingrid; Henriksen, Carina.
Velferdstjenester for barn og unge i kommunen. I: Velferdstjenestenes vilkår. Nasjonal politikk og lokale erfaringer. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034713. s. 42-65
NORD Untitled
 
3 Fylling, Ingrid; Henriksen, Øystein; Vannebo, Berit Irene.
Sammenfattende analyse: Sammenligninger på tvers av delstudier og helhetlig tilstandsbeskrivelse.. I: Velferdstjenestenes vilkår. Nasjonal politikk og lokale erfaringer. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034713. s. 236-256
NORD Untitled
 
4 Melbøe, Line; Fylling, Ingrid; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin.
Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?. Fontene forskning 2020 ;Volum 13. s. 32-45
UiT Untitled
 
2019
5 Baciu, Elena-Loreni; Fylling, Ingrid; Breimo, Janne Paulsen.
Implementing Social Inclusion Policies in Post-socialist EU Countries: Stumbling Blocks and Stepping Stones. I: EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation. Routledge 2019 ISBN 9780429434549.
NORD Untitled
 
6 Fylling, Ingrid.
Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Fremtidens spesialundervisning; 2019-02-04 - 2019-02-04
NORD Untitled
 
7 Fylling, Ingrid; Baciu, Elena-Loreni; Breimo, Janne Paulsen.
EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation. Routledge 2019 (ISBN 9780429434549) 236 s.
NORD Untitled
 
8 Fylling, Ingrid; Baciu, Elena-Loreni; Breimo, Janne Paulsen.
Inclusion Policies between EU Framework and Post-socialist Heritage. I: EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation. Routledge 2019 ISBN 9780429434549.
NORD Untitled
 
9 Fylling, Ingrid; Melbøe, Line.
Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional Perspectives on the Life Experiences of Sami People with Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ;Volum 21.(1) s. 89-99
NORD UiT Untitled
 
10 Lervåg, Arne; Fylling, Ingrid; Løken, Katrine Vellesen; Stoltenberg, Camilla.
Dyktig gutt-læreplassen. Klassekampen 2019
NORD FHI UiB UiO Untitled
 
2018
11 Andrews, Therese Marie; Lødding, Berit; Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato.
Kompetanseutvikling i et mangfoldig landskap - Om virkninger av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten. Bodø: Nordlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7321-745-5) 160 s.
NORD NF NIFU UiT Untitled
 
12 Fylling, Ingrid.
Gutters lave skoleprestasjoner – skolens klare ansvar!. Avisa Nordland 2018
NORD Untitled
 
13 Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans Tveit; Bye, Robert; Vannebo, Berit Irene.
Lost in Innovation: An analysis of how ‘innovation’ is used as a theoretical concept and an analytical framework in welfare innovation research. ESA Mid-term conference RN 26; 2018-10-04 - 2018-10-05
NORD Untitled
 
2017
14 Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid.
Disability, education, and labour market participation: What is the effect of education inside the labour market?. 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities; 2017-08-29 - 2017-09-01
NORD UiT Untitled
 
15 Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato; Korneliussen, Tor.
Læreres forståelser av årsaker til en høy forekomst av spesialundervisning. Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(1) s. 27-44
NORD NF Untitled
 
16 Fylling, Ingrid.
Gutters situasjon i skolen: Hva er egentlig problemet?. NRK riksdekkende [Radio] 2017-02-17
NORD Untitled
 
17 Fylling, Ingrid.
Kjønnsforskjeller i spesialundervisning: Forklaringer og forståelsesmåter. Norsk Rikskringskastning [Radio] 2017-02-17
NORD Untitled
 
18 Fylling, Ingrid; Bye, Robert; Sandvin, Johans Tveit; Vannebo, Berit Irene.
Utilizing Meta-Ethnography as a Methodological Approach in the Study of Innovation in Children and Youth Welfare Services in Norway. ESA biannual conference; 2017-08-29 - 2017-09-02
NORD NTNU Untitled
 
19 Fylling, Ingrid; Melbøe, Line.
Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional perspectives on life stories of Sami people with Disabilities. NNDR 14th conference Örebro May 2017; 2017-05-03 - 2017-05-05
NORD UiT Untitled
 
20 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid.
Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Harstad: UiT Norges arktiske universitet 2017 141 s.
UiT Untitled
 
2016
21 Baciu, Loreni Elena; Alexiu, Teodor Mircea; Lazar, Theofild Andrei; Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans Tveit.
The Access of Disabled Persons on the Romanian Labour Market: An Institutional Ethnography of the Role of Social Welfare. ECSS Conference Proceedings 2016 s. 23-32
NORD Untitled
 
22 Birneanu, Andreea Georgiana; Alexiu, Teodor Mircea; Baciu, Elena-Loreni; Sandvin, Johans Tveit; Fylling, Ingrid.
The Role and Influence of Family and Community Relations on the Disabled Persons’ Labor Market Status: Perspectives of Disabled Individuals and Family Members. Revista de Asistenţă Socială 2016 ;Volum XV.(2) s. 57-80
NORD Untitled
 
23 Fylling, Ingrid.
Systemrettet arbeid i lokal kontekst. Artikkel for nettressurs SEVU PPT nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten; 2016-08-01
NORD Untitled
 
24 Fylling, Ingrid; Baciu, Loreni Elena.
Disability and access to the Romanian Labour Market: Perspectives from the service providers. European Sociological Association mid term conference; 2016-10-27 - 2016-10-28
NORD Untitled
 
25 Hustad, Bent-Cato; Lødding, Berit; Fylling, Ingrid; Ulriksen, Robin.
Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? Første delrapport fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2016 (ISBN 978-82-327-0209-1) 88 s. NIFU-rapport(24)
NORD NF NIFU Untitled
 
2015
26 Alexiu,, Teodor Mircu; Birneanu, Andreea, Georgiana; Baciu, Elena Loreni; Sandvin, Johans Tveit; Fylling, Ingrid; Breimo, Janne Paulsen; Lazar, Theofild Andrei; Dinca, Melinda; Unguruanu, Roxana.
Mapping the hindrances and barriers to employment as experienced by vulnerable populations. Experiences of the Roma individuals on the Romanian labour market.. Timisoara: West University of Timisoara 2015 82 s.
NORD UiT Untitled
 
27 Fylling, Ingrid.
Disability and living conditions in rural and urban areas in Nordland county, Norway. NNDR conference 2015; 2015-05-07 - 2015-05-08
NORD Untitled
 
28 Fylling, Ingrid.
Forskning om levekår og livskvalitet i Nordland, betydning for samfunnsplanlegging?. Fagkonferanse samfunnsplanleggere; 2015-01-05
NORD Untitled
 
29 Fylling, Ingrid.
Nordlendingenes sosiale nettverk. Levekår og livskvalitet i Nordland - presentasjon av forskning; 2015-03-19
NORD Untitled
 
30 Fylling, Ingrid.
PP-tjenestens ansvar for skolens arbeid med sitt utvidete mandat. Dagskonferanse i prosjektet "Skolen som arena for barn og unges psykiske helse"; 2015-11-11
NORD Untitled
 
31 Fylling, Ingrid.
PP-tjenestens rolle, kompetanse og relasjoner i et systemperspektiv. PP-lederkonferanse; 2015-12-15
NORD Untitled
 
32 Fylling, Ingrid.
The impact of education for employment among young people with disability in Europe. ESA Conference; 2015-08-26 - 2015-08-29
NORD Untitled
 
2014
33 Andrews, Therese Marie; Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid.
Ung i Nordland 2013. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler. Bodø: Nordlandsforskning AS 2014 (ISBN 9788273216496) 84 s.
NORD NF Untitled
 
34 Fylling, Ingrid.
Samhandling i PP-tjenesten: Status og utfordringer. Fagkonseranse; 2014-04-07 - 2014-04-07
NORD Untitled
 
35 Fylling, Ingrid; Bliksvær, Trond; Gjertsen, Hege; lundhaug, Kristine.
Levekår og livskvalitet i Nordland 2014. Bodø: Nordlandsforskning 2014 (ISBN 978-82-7321-652-6) 188 s.
NORD NF VHSS Untitled
 
36 Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans Tveit.
Kategorier og kontekster: Funksjonshemming som kategori i komparativ sosialpolitisk forskning. I: Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0375-1. s. 217-238
NORD Untitled
 
37 Henriksen, Øystein; Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans Tveit.
Rusforebyggende foreldremøter i skolen. Psykologi i kommunen (PIK) 2014 ;Volum 49.(5) s. 69-77
NORD Untitled
 
2012
38 Fylling, Ingrid.
Evaluering av PP-tjenesten og fremtidige i kjølvannet av St.Meld.18. Dialogkonferanse Romsdal; 2012-01-05 - 2012-01-05
NORD Untitled
 
39 Fylling, Ingrid.
PP-tjenesten i Norge i et profesjonssosiologisk perspektiv: Fra multidisiplinær til monodisiplinær tjeneste?. Forskningskonferanse Norsk Nettverk for Funksjonshemmingsforskning; 2012-06-07 - 2012-06-08
NORD Untitled
 
40 Fylling, Ingrid.
PP-tjenestens profesjonsprofil og kompetansebehov. Konferanse for skoleeiere og PP-tjeneste i Telemark; 2012-05-10 - 2012-05-10
NORD Untitled
 
41 Fylling, Ingrid.
PP-tjenestens rolle i skolens tilpassede opplæring. Konferanse for skoleeiere og PP-tjenesten i Troms; 2012-03-20 - 2012-03-20
NORD Untitled
 
42 Fylling, Ingrid.
PP-tjenestens samhandlingsutfordringer: Profesjonsgrenser eller tjenestegrenser?. Konferanse for veiledningssentrene i Akershus; 2012-10-11 - 2012-10-11
NORD Untitled
 
43 Fylling, Ingrid.
Status og veivalg for PP-tjenesten: presentasjon av evalueringsresultater. Konferanse for PP-tjenesten i Rogaland; 2012-04-29 - 2012-04-29
NORD Untitled
 
44 Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid.
Innovasjon gjennom samhandling. Sluttevaluering av Faglig løft for PPT. Bodø: Nordlandsforskning 2012 (ISBN 978-82-7321-638-0) 202 s. Nordlandsforskning rapport(16)
NORD Untitled
 
2011
45 Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid.
Innovasjon i organisering av kompetanseutviling i PP-tjenesten. Senter for innovasjon i offentlig sektor; 2011-12-15 - 2011-12-15
NORD Untitled
 
2010
46 Fylling, Ingrid.
Kjønn, funksjonshemming og arbeidslivserfaringer i Norden. 4.Forskningskonferanse i Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemming; 2010-10-18 - 2010-10-19
NORD Untitled
 
47 Fylling, Ingrid.
Ulike veivalg for PP-tjenesten - betraktninger ut fra et profesjonssosiologisk perspektiv. Landskonferansen for PP-tjenesten; 2010-10-25 - 2010-10-25
NORD Untitled
 
48 Fylling, Ingrid; Hustad, Bent-Cato.
PPT - et ledd i en helhetlig tiltakskjede. Kompetanse i krysspress. Nasjonal KS-konferanse - Skoletinget.; 2010-01-18 - 2010-01-19
NORD Untitled
 
49 Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T..
Disability, education and employment in the Nordic Countries. Equal is not enough; 2010-12-01 - 2010-12-03
NORD Untitled
 
50 Hustad, Bent-Cato; Fylling, Ingrid.
Bære staur eller løfte i flokk? Evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT". Bodø: Nordlandsforskning 2010 (ISBN 978-82-7321-604-5) ;Volum 2010.154 s. Nordlandsforskning rapport(15)
NORD NF Untitled
 
    Vis neste liste