Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 116 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Afdal, Geir Sigmund.
Ethical logics in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2019 ;Volum 84.(August) s. 118-127
MF Untitled
 
2 Afdal, Geir Sigmund.
Trond Eilliv Hauge: Å planlegge og designe undervisning. Prismet 2019 ;Volum 70.(2) s. 177-178
MF Untitled
 
3 Forsström, Sanna Erika; Afdal, Geir Sigmund.
Learning mathematics through activities with robots. Digital Experiences in Mathematics Education 2019 s. 1-21
HIOF MF Untitled
 
2018
4 Afdal, Geir Sigmund.
Mellom effektivitet og verdier? : om accountability-politikk og læreres profesjonelle verdier. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. s. 220-237
MF Untitled
 
5 Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir Sigmund.
The making of professional values in the age of accountability. European Educational Research Journal 2018 ;Volum 18.(1) s. 105-124
HIOF MF Untitled
 
6 Anker, Trine; Afdal, Geir.
Relocating respect and tolerance: A practice approach in empirical philosophy. Journal of Moral Education 2018 ;Volum 47.(1) s. 48-62
MF Untitled
 
7 Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir Sigmund.
Empirical moral philosophy and teacher education. I: Ethics in Professional Education. Routledge 2018 ISBN 978-1138562820. s. 29-41
OSLOMET HIOF MF Untitled
 
2016
8 Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen.
Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet 2016 ;Volum 67.(2) s. 87-91
HIOF MF Untitled
 
9 Anker, Trine; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen; Afdal, Geir.
Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole 2016 (2) s. 64-67
HIOF MF Untitled
 
10 Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir.
Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education 2016 ;Volum 11.(1) s. 29-41
HIOF MF Untitled
 
11 Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Anker, Trine; Afdal, Geir.
Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg 2016 (1) s. 60-62
HIOF MF Untitled
 
2015
12 Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir; Johannesen, Nina.
Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Halden: Høgskolen i Østfold 2015 (ISBN 978-82-7825-442-4) Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2015:5)
HIOF MF Untitled
 
13 Anker, Trine; Afdal, Geir.
“I stopped crossing the street on red. I am a teacher.” The making of professional ethics in teacher education and teacher practice. Nordic educational research association 43. congress; 2015-03-04 - 2015-03-06
MF Untitled
 
14 Anker, Trine; Afdal, Geir.
In a hybrid voice: Latour on Religion. AAR - annual meeting; 2015-11-21 - 2015-11-24
MF Untitled
 
15 Holmqvist, Morten; Afdal, Geir.
Modes of learning and the making of religion : the Norwegian and Finnish curricula for confirmation. Nordic Journal of Religion and Society 2015 ;Volum 28.(1) s. 1-20
MF Untitled
 
16 Nygaard, Marianne Rodriguez; Afdal, Geir.
Caring to know or knowing to care? The relationship between knowledge creation and caring in the theological education of Christian social work professionals. Journal of Adult Theological Education 2015 ;Volum 12.(1) s. 16-29
MF Untitled
 
2014
17 Afdal, Geir.
Etiske og pedagogiske logikker. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. s. 30-51
MF Untitled
 
18 Afdal, Geir.
Kronikk: Menigheter i bevegelse?. Lys og Liv 2014 ;Volum 80.(2) s. 16-17
MF Untitled
 
19 Afdal, Geir.
Modes of learning in religious education. British Journal of Religious Education 2014
MF Untitled
 
20 Afdal, Geir.
Pedagogisk hverdagsetikk. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. s. 200-224
MF Untitled
 
21 Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen.
Bidrag til en empirisk pedagogisk etikk. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. s. 11-29
HIOF MF Untitled
 
22 Afdal, Geir; Røthing, Åse; Schjetne, Espen.
Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-45738-9)
HIOF MF Untitled
 
23 Law, John; Afdal, Geir; Asdal, Kristin; Lin, Wen-yuan; Moser, Ingunn Brita; Singleton, Vicky.
Modes of Syncretism:Notes on Noncoherence. Common Knowledge 2014 ;Volum 20.(1) s. 172-192
VID MF UiO Untitled
 
2013
24 Afdal, Geir.
Hvor går RLE-faget?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2013 ;Volum 25.(3) s. 12-14
MF Untitled
 
25 Afdal, Geir.
Religion som bevegelse : læring, kunnskap og mediering. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02128-7) 250 s.
MF Untitled
 
26 Afdal, Geir; Gravem, Peder; Pettersen, Erling; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Lied, Sidsel.
KrFs kunststykke. Klassekampen 2013
HINN MF NTNU Untitled
 
27 Afdal, Geir Sigmund.
Danningens objektivitet : trialogiske perspektiver på religion, filosofi og etikk i barnehagen. I: Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-36860-9. s. 188-204
MF Untitled
 
28 Afdal, Geir Sigmund.
De store spørsmål og de små samtaler : læreren som leder og deltager i arbeid med religion. I: Klasseledelse, fag og danning. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-42558-3. s. 191-210
MF Untitled
 
29 Holmqvist, Morten; Afdal, Geir Sigmund.
Learning to become a youth minister : how youth ministry as a profession relates to youth ministry as an academic discipline. Prismet 2013 ;Volum 64.(2) s. 95-105
MF Untitled
 
30 Nygaard, Marianne Rodriguez; Afdal, Geir Sigmund.
Deacons' professional practice as knowledge creation : taking "see-judge-act" a step further. Prismet 2013 ;Volum 64.(2) s. 107-121
MF Untitled
 
2012
31 Afdal, Geir Sigmund.
Supervision as moral activity : moral theories as mediating artifacts in the practice of supervision. Reflective practice : formation and supervision in ministry 2012 ;Volum 32. s. 238-255
MF Untitled
 
2011
32 Afdal, Geir.
Teologi som teoretisk og praktisk aktivitet. Tidsskrift for teologi og kirke 2011 ;Volum 82.(2) s. 87-109
MF Untitled
 
33 Afdal, Geir Sigmund.
Hvordan skjer læring i menigheter?. Halvårsskrift for praktisk teologi 2011 ;Volum 28.(2) s. 30-31
MF Untitled
 
34 Afdal, Geir Sigmund.
Toleranse som beveger?. Ung Teologi 2011 ;Volum 44.(2) s. 70-79
MF Untitled
 
35 Afdal, Geir Sigmund.
Veiledning som moralsk virksomhet. I: Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41535-5. s. 124-139
MF Untitled
 
2010
36 Afdal, Geir.
Anders Molander og Lars Inge Terum (red.): Profesjonsstudier. Tidsskrift for teologi og kirke 2010 ;Volum 81.(1) s. 69-73
MF Untitled
 
37 Afdal, Geir.
Harald Hegstad, Anne Schanche Selbekk og Olaf Aagedal: Når tro skal læres: sju fortellinger om lokal trosopplæring. Tidsskrift for teologi og kirke 2010 ;Volum 81.(3) s. 235-237
MF Untitled
 
38 Afdal, Geir.
The maze of tolerance. I: International Handbook of Inter-religious Education. Springer 2010 ISBN 978-1-4020-9273-2. s. 597-615
MF Untitled
 
39 Afdal, Geir.
Toleranse som filosofisk og diskursivt grenseobjekt. I: Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 9788251926126. s. 21-32
MF Untitled
 
40 Afdal, Geir Sigmund.
Researching religious education as social practice. Waxmann Verlag 2010 (ISBN 978-3-8309-2474-6) 159 s. Religious Diversity and Education in Europe(20)
MF Untitled
 
41 Afdal, Hilde; Afdal, Geir.
The hidden context : the dilemma of context in social and educational research. I: Textsorten und kulturelle Kompetenz : interdisziplinäre Beiträge zur Textwissenschaft. Waxmann Verlag 2010 ISBN 978-3-8309-2253-7. s. 51-70
HIOF MF Untitled
 
2009
42 Afdal, Geir.
Kronikk : Hvorfor skal vi ha religionsundervisning i offentlig skole?. Lys og Liv 2009 ;Volum 75.(1) s. 16-17
MF Untitled
 
43 Afdal, Geir.
Religionspedagogikk som forskningsfag i kunnskapsøkonomiens tidsalder. Prismet 2009 ;Volum 60.(4) s. 211-224
MF Untitled
 
44 Afdal, Geir.
Test - og bli best? : norske skoler som aktører i det globale konkurransemarkedet. I: Soria Moria - neste? Perspektiver på skoleutviklingen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2009 ISBN 978-82-7634-616-9. s. 65-79
MF Untitled
 
45 Skeie, Geir; Lied, Sidsel; Leganger-Krogstad, Heid; Afdal, Geir.
Gode lærere må kunne livssyn. Vårt land 2009 s. 3-
HINN MF UIS Untitled
 
2008
46 Afdal, Geir.
Etikk i planleggingen : fundament, ferniss eller armering?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2008 (1) s. 4-11
MF Untitled
 
47 Afdal, Geir.
Fragmentert dannelse eller dannelse av fragmenter? : om dannelse, religion, "vår tid" og vårt sted. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2008 ;Volum 20.(4) s. 58-69
MF Untitled
 
48 Afdal, Geir.
Læring er en risikosport. I: Størst av alt : sammen om trosopplæring. Oslo: Kirkerådet 2008 s. 16-17
MF Untitled
 
49 Afdal, Geir.
Læring i menigheten eller for livet?. Luthersk Kirketidende 2008 ;Volum 143.(19) s. 493-494
MF Untitled
 
50 Afdal, Geir.
Menigheten som lærende fellesskap? : sosiokulturell læringsteoris muligheter og begrensninger som perspektiv på kirkelig læring. Prismet 2008 ;Volum 59.(4) s. 227-245
MF Untitled
 
    Vis neste liste