Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2019
1 Bråte, Inger Lise Nerland; Hansen, Liv-Marit; Eidsvoll, David; Almeida, Ana Catarina; Moe, Nicolay.
Maskinell rydding av plastinfiltrerte jordmasser fra Samuelskilen på Mellom-Bolæren, Færder nasjonalpark. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7179-9) 22 s. NIVA-rapport(7444)
NIVA Untitled
 
2 Bråte, Inger Lise Nerland; Hansen, Liv-Marit; Eidsvoll, David; Moe, Nicolay; Buenaventura, Nina Tuscano.
OSPAR-metodikk og plastanalyse av strandsøppel fra Nordre Langåra og Akerøya. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7175-1) 30 s. NIVA-rapport(7440)
NIVA Untitled
 
3 Jemterud, Torkild; Skaar, Johannes; Eidsvoll, David; Iqbal, Yasmin Sofia.
Abels tårn. NRK P2 [Radio] 2019-11-01
UiO NIVA Untitled
 
4 Lindholm, Markus; van Bavel, Bert; Bråte, Inger Lise Nerland; Eidsvoll, David; Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Olsen, Marianne.
Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7160-7) 30 s. NIVA-rapport(7425)
NIVA Untitled
 
5 Vogelsang, Christian; Lusher, Amy; Dadkhah, Mona Eftekhar; Sundvor, Ingrid; Umar, Muhammad; Ranneklev, Sissel Brit; Eidsvoll, David; Meland, Sondre.
Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7096-9) 170 s. NIVA-rapport(7361)
NIVA TØI Untitled
 
2018
6 Lusher, Amy; Buenaventura, Nina Tuscano; Eidsvoll, David; Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Jartun, Morten.
Freshwater microplastics in Norway: A first look at sediment, biota and historical plankton samples from Lake Mjøsa and Lake Femunden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7061-7) 46 s. NIVA-rapport(7326)
NIVA Untitled
 
2017
7 Hancke, Kasper; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Eidsvoll, David; Ramirez-Llodra, Eva; Paulsen, Robert.
Evaluating drones and novel imaging technology for mapping and monitoring of aquatic environments (DRONING).. NIVAs SIS-dag; 2017-09-20 - 2017-09-20
NIVA Untitled
 
2016
8 Bråte, Inger Lise N.; Eidsvoll, David P.; Steindal, Calin Constantin; Thomas, Kevin V.
Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast. Marine Pollution Bulletin 2016 ;Volum 112.(1-2) s. 105-110
NIVA UiO Untitled
 
2014
9 Holth, Tor Fredrik; Eidsvoll, David; Farmen, Eivind; Sanders, M.B.; Martinez-Gomez, Concepcion; Budzinski, H.; Burgeot, Thierry; Guilhermino, Lucia; Hylland, Ketil.
Effects of water accommodated fractions of crude oils and diesel on a suite of biomarkers in Atlantic cod (Gadus morhua). Aquatic Toxicology 2014 ;Volum 154. s. 240-252
NIVA UiO Untitled
 
10 Song, You; Gomes, Tania; Rundberget, Thomas; Eidsvoll, David; Tollefsen, Knut Erik.
Development of adverse outcome pathways for molting-related developmental effects of emamectin-benzoate on Daphnia magna. The 5th Norwegian Environmental Toxicology Symposium (NETS); 2014-10-23 - 2014-10-24
NIVA NMBU Untitled
 
2012
11 Holth, Tor Fredrik; Eidsvoll, David; Farmen, Eivind; Martinez-Gomez, Concepcion; Budzinski, Hélène; Burgeot, Thierry; Guilhermino, Lucia; Hylland, Ketil.
Toxicological Profiling of Water-soluble Fractions of Crude Oil and Diesel in Atlantic Cod. 35th AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response; 2012-06-05 - 2012-06-07
NIVA UiO Untitled
 
2011
12 Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Eidsvoll, David; Finne, Eivind Farmen; Sanders, Matthew B.; Martinez-Gomez, Concepcion; Budzinski, Hélène; Burgeot, Thierry; Vieira, Luis; Guilhermino, Lucia.
Using biomarkers in Atlantic cod (Gadus morhua) to describe the toxicity profile of selected oils. ToxProf/RAMOCS final meeting; 2011-10-17 - 2011-10-17
NIVA UiO Untitled
 
2010
13 Eidsvoll, David; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil.
Effekten av forskjellige typer olje på gjelle og lever CYP1A samt mikronukleus formasjon i tangkutling (Gobiusculus flavescens) og torsk (Gadus morhua). NSFT Vintermøte; 2010-01-28 - 2010-01-31
UiO Untitled
 
14 Holth, Tor Fredrik; Eidsvoll, David; Thomas, Kevin V; Hylland, Ketil.
Effects of water accommodated fraction of different oil types on gill and liver CYP1A in two-spotted goby (Gobiusculus flavescens) and Atlantic cod (Gadus morhua). Society of Environmental Toxicology and Chemistry; 2010-05-23 - 2010-05-27
UiO Untitled