Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 70 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar.
Evaluering av lederstrukturen ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Tromsø: Result/UB ved UiT Norges arktiske universitet 2019 64 s.
UiT Untitled
 
2017
2 Grepperud, Gunnar.
Teknisk hjelper eller pedagogisk medskaper? noen innspill om støttetjenester for undervisning, læring og teknologi ved Nord Universitet. Bodø: Nord Universitet 2017 29 s.
UiT Untitled
 
3 Grepperud, Gunnar; Bjørnåvold, Jens; Jakobsen, Wenche; Sørheim, Stian Ørbeck.
Utdanning og arbeidsliv- det må to til for å danse tango. Nordlys 2017 s. -
UiT Untitled
 
4 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Holen, Frank.
Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer. Tromsø: Septentrio Academic Publishing 2017 77 s.
UiT Untitled
 
5 Grepperud, Gunnar; Lie, Ivar.
Kompetansearbeid i Sør-Varanger kommune. Utfordringer, strategier og tiltak. Tromsø: Septentrio Academic Publishing 2017 77 s.
UiT Untitled
 
6 Grepperud, Gunnar; Rosenvinge, Jan H.
avsporing av debatten om lydighet og doktorgrader. KHRONOS 2017
UiT Untitled
 
7 Rosenvinge, Jan H; Grepperud, Gunnar.
Arbeid med doktorgrader er blitt snudd på hodet. Khrono.no 2017
UiT Untitled
 
2016
8 Grepperud, Gunnar.
Pedagogisk kompetanse og pedagogisk merittering- ordninger og erfaringer. Tromsø: UiT/NTNU 2016 37 s.
UiT Untitled
 
9 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Holm, Lisbet; Fjellberg, Berit.
Nord-Troms kommunene tar grep. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
10 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Roos, Gunilla.
Varsel om en mulig krise. Rapport nr. 4 fra prosjektet "Utdanning for utvikling- studie-og læringssentrenes rolle og funksjon". Septentrio Reports 2016:2. Tromsø: Universitetsbilbioteket 2016 70 s.
UiT Untitled
 
11 Grepperud, Gunnar; Dørum, Kine; Danielsen, Ådne; Fossland, Trine.
Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Tromsø: UiT 2016 71 s.
UiT Untitled
 
12 Grepperud, Gunnar; Nordkvelle, Yngve; Haugsbakk, Geir; Yvonne, Fritze; Dørum, Kine.
30 years of ICT and learning in education actors, perspectives and results in a Norwegian context Geir Haugsbakk, Yngve Nordkvelle, Yvonne Fritze, Gunnar Grepperud, Kine Dørum. ECER 2016 Dublin The European Conference on Educational Resarch; 2016-08-23 - 2016-08-26
UiT Untitled
 
13 Grepperud, Gunnar; Valdermo, Odd.
Femårig lærerutdanning - "mer svømmeopplæring uten vann"?. Utdanningsnytt.no 2016 s. -
UiT Untitled
 
2015
14 Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla.
Levende studie- og læringssentra? Funksjoner og framvekst.. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2015 81 s.
UiT Untitled
 
15 Dørum, Kine; Grepperud, Gunnar.
På stedet hvil? Noen refleksjoner om implementering av IKT og læring i norsk høyere utdanning med utgangspunkt i Norgesuniversitetets arbeid. UNIPED 2015 ;Volum 38.(3) s. 164-179
UiT Untitled
 
16 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne.
En svale gjør ingen sommer. Evaluering av enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HELPED). Tromsø: Result, UiT Norges arktiske universitet 2015 72 s.
UiT Untitled
 
17 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Roos, Gunilla.
Levende studie- og læringssentra? Erfaringer og funksjoner. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2015 219 s.
UiT Untitled
 
18 Holen, Frank; Grepperud, Gunnar.
Learning, Meaning and Bildung? Reflections with Reference to a Net-based MBA Programme. I: Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338. s. 128-144
UiT Untitled
 
19 Roos, Gunilla; Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar.
Levende studie-og læringssentra? Kompetensutmaningar i tre rurala regioner. Tromsø: Uit Norges arktiske unievrsitet 2015 181 s.
UiT Untitled
 
20 Solberg, Mariann; Grepperud, Gunnar; Hansen, Finn Torbjørn.
Pedagogical considerations:A New discourse based on Academic Bildung. I: Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338. s. 163-176
UiT Untitled
 
2014
21 Dørum, Kine; Grepperud, Gunnar.
Hvis Norgesuniversitetet ikke fantes - Refleksjoner om fortid og framtid. Konferanse; 2014-11-04 - 2014-11-04
UiT Untitled
 
22 Grepperud, Gunnar; Valdermo, Odd.
Læringstrykk i Pisa og Timss: To analyser til ettertanke. Bedre Skole 2014 (2)
UiT Untitled
 
23 Valdermo, Odd; Grepperud, Gunnar; Voll, Liv Oddrun.
Læringtrykk i PISA og TIMSS: To analyser til ettertanke. Utdanning 2014 (9) s. 46-49
HIOA UiT Untitled
 
2013
24 Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar.
Det er for seint å snyte seg når nesa er borte - Om betydningen av å utvikle lokale kompetanseutviklingstrategier i distriktssamfunn. Nordlys 2013 s. 3-3
UiT Untitled
 
25 Grepperud, Gunnar.
Et kritisk blikk på statlige utviklingsmidler. Bedre Skole 2013 (1) s. 46-53
UiT Untitled
 
2012
26 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne.
Lokale studiesentra - ny plante i den nordnorske kompetansefloraen. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6. s. 137-156
UiT Untitled
 
27 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne.
Regionenes kamp om kompetansen- et nordnorsk eksempel. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6. s. 245-258
UiT Untitled
 
28 Grepperud, Gunnar; Pettersen, Hilde Marie; Didriksen, Stine.
Fra utdanning til praksis . Hvordan har HMS-utdanningen kommet Forsvaret til nytte?. Tromsø: Uvett-UiTø 2012
UiT Untitled
 
29 Grepperud, Gunnar; Skrøvset, Siw.
Undervisningslære : eksempler, ideer og refleksjoner. Gyldendal Akademisk 2012 (ISBN 978-82-05-42285-8) 294 s.
UiT Untitled
 
30 Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar.
Familjen som studiemiljö. I: Familjeliv och lärande. Studentlitteratur AB 2012 ISBN 978-91-44-07809-0. s. 123-146
NTNU UiT Untitled
 
2011
31 Grepperud, Gunnar.
Empiri, teori og ideologi - tanker om IKT og skoleutvikling. Bedre Skole 2011 (2)
UiT Untitled
 
32 Grepperud, Gunnar.
Mer fleksibel læring- rapport fra et utviklingsprosjekt. : U-vett,UiT 2011 39 s.
UiT Untitled
 
33 Grepperud, Gunnar.
Mer prat enn praksis- hva skjedde med Kompetansereformen. Bedre Skole 2011 (1) s. -
UiT Untitled
 
34 Rønning, Wenche M; Grepperud, Gunnar.
Undervisning av voksne - en arena for amatører eller profesjonelle? En analyse av holdninger til voksenlæreres kompetanse. I: Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41680-2. s. 172-196
NTNU UiT Untitled
 
2010
35 Grepperud, Gunnar.
Kunnskapssamfunnet- hva vil vi med voksnes læring?. Gyldendal Akademisk 2010 (ISBN 9788205406957) 152 s.
UiT Untitled
 
36 Grepperud, Gunnar; Bergersen, Berith; Johansen, Odd Einar.
Kunnskapssamfunnet med plass til alle. Klassekampen 2010
NTNU UiT Untitled
 
37 Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla.
Tredje vågens studerande. Tromsø: U-vett, Universitetet i Tromsø 2010 75 s.
UiT Untitled
 
2009
38 Grepperud, Gunnar.
"Arbeidssomt men spennende"- noen studenterfaringer fra første året med Informatikkstudiet ved Torgar Studiesenter. : U-vett/UiT 2009 48 s.
UiT Untitled
 
39 Grepperud, Gunnar.
Fra gruvegang til skolegang. En vurdering av Bergteknikkutdanningen i regi av Stjørdal tekniske fagskole og Store Norske Spitsbergen Kulkompani. : U-vett,UiT 2009 330 s.
UiT Untitled
 
40 Grepperud, Gunnar; Flaatten, Sandra Val.
Noe er det vel godt for? Utdanning og omstilling i Store Norske. I: Det store kullrushet - Industriell omstilling i Arktis. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758. s. 201-232
UiT Untitled
 
2008
41 Grepperud, Gunnar.
"For folk flest" - fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal Akademisk 2008 (ISBN 9788205380493) 247 s.
UiT Untitled
 
42 Grepperud, Gunnar.
For folk flest- fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal Akademisk 2008 (ISBN 9-788205-380493) 247 s.
UiT Untitled
 
43 Grepperud, Gunnar.
Livsløang læring i praksis - noen oppsummerende kommentarer. I: "For folk flest" - fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493. s. 229-243
UiT Untitled
 
44 Grepperud, Gunnar.
Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. I: "For folk flest" - fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493. s. 11-23
UiT Untitled
 
45 Grepperud, Gunnar.
Open Learning - experiences and paradox. ScieCom Info 2008 (4) s. 1-2
UiT Untitled
 
46 Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla.
The Rural Urban - Urban Dahllöf 80 - år. Pedagogisk Forskning i Sverige 2008 ;Volum 13.(3) s. 198-214
UiT Untitled
 
47 Ramberg, Per Johan; Hestbek, Tine Arntzen; Grepperud, Gunnar.
FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis. Rapport fra et aksjonslæringsprosjekt. Trondheim: Program for lærerutdanning, NTNU 2008 28 s.
NTNU Untitled
 
2007
48 Grepperud, Gunnar.
Kunnskap skal styra rike og land..” Livslang læring i høgere utdanning. Gyldendal Akademisk 2007 (ISBN 9788205375536) 250 s.
NTNU UiT Untitled
 
49 Grepperud, Gunnar.
Til skjells år og alder? En drøfting av studie- og læringsorienteringer hos voksne studenter. Nordisk Pedagogik 2007
UiT Untitled
 
50 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Rydningen, Arne.
Fleksibel høyere utdanning: Status, utfordringer og nye initiativer. Tromsø/Bodø: U-vett/Landsdelsutvalget for Nord - Norge 2007 75 s.
UiT Untitled
 
    Vis neste liste