Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 92 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Fjeld, Sara Skilbred; Reme, Silje Endresen; Mossige, Svein.
Cyberbullying involvement and mental health problems among late adolescents. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 2020 ;Volum 14:5.(1) s. 1-16
OSLOMET UiO Untitled
 
2 Haukeland, Yngvild; Czajkowski, Nikolai Olavi; Fjermestad, Krister; Silverman, Wendy K.; Mossige, Svein; Vatne, Torun.
Evaluation of “SIBS”, An Intervention for Siblings and Parents of Children with Chronic Disorders. Journal of Child and Family Studies 2020 ;Volum 29. s. -
FRAMBU UiO Untitled
 
3 Orm, Stian; Krogh Parken, Andrine; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Fjermestad, Krister; Vatne, Torun.
Siblings' Experience of Violence from Their Brother or Sister with a Neurodevelopmental Disorder. 24th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions; 2020-12-02 - 2020-12-04
FRAMBU UiO Untitled
 
2019
4 Fjermestad, Krister; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Vatne, Torun.
Children’s Perspectives on the Experiences of Their Siblings with Chronic Disorders. Clinical social work journal 2019 s. 1-10
FRAMBU UiO Untitled
 
5 Mossige, Svein; Huang, Lihong.
Ungdoms utsatthet for flere typer alvorlige hendelser. I: Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03233-7. s. 105-123
OSLOMET Untitled
 
6 Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein.
Forord. I: Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03233-7. s. 11-12
OSLOMET NKVTS UiO Untitled
 
7 Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein.
Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. I: Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03233-7. s. 13-29
OSLOMET NKVTS Untitled
 
8 Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein.
Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03233-7) 289 s.
OSLOMET NKVTS UiO Untitled
 
9 Vatne, Torun Marie; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Fjermestad, Krister.
The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders. Fokus på familien 2019 ;Volum 47.(1) s. 20-35
FRAMBU UiO Untitled
 
2018
10 Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein.
Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018 ;Volum 95.(2-3) s. 110-126
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Fugelsnes, Elin; Stefansen, Kari; Mossige, Svein.
UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet. Forskningsetikk [Fagblad] 2018-12-16
OSLOMET UiO Untitled
 
12 Huang, Lihong; Mossige, Svein.
Resilience and Poly-Victimization among Two Cohorts of Norwegian Youth. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2018 ;Volum 15.(12)
OSLOMET UiO Untitled
 
13 Mossige, Svein; Aanerød, Line Merete Tangen.
Nettovergrep mot barn i Norge 2015–2017. Rapport basert på erfaring fra Kripos, politiet, tjenesteleverandører og internasjonal forskning. Oslo: NOVA, OsloMet 2018 (ISBN 978-82-7894-677-0) ;Volum 2018.106 s. NOVA Rapport(10)
UiO Untitled
 
14 Mossige, Svein; Aanerød, Line Merete Tangen; Dyb, Halvard Naterstad.
Nettovergrep mot barn: Omfanget øker og sakene blir grovere. Forskning.no [Avis] 2018-12-06
OSLOMET Untitled
 
2017
15 Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger; Hartmann, Ellen Johanne; Haavind, Hanne; Killingmo, Bjørn; Von der Lippe, Anna Louise; Mauseth, Tori; Monsen, Jon Trygve; Mossige, Svein; Nissen-Lie, Helene A; Oddli, Hanne; Reichelt, Sissel; Rø, Frida Gullestad; Rønnestad, Michael Helge; Råbu, Marit; Tjersland, Odd Arne; Stänicke, Line Indrevoll; Strømme, Hanne; Sveaas, Nora; Zachrisson, Anders; Øiestad, Guro.
Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volum 54.(12) s. 1197-1199
UiO Untitled
 
16 Haugvik, Marianne; Mossige, Svein.
Intersubjectively oriented, time-limited psychotherapy with children: how does the therapist evaluate the therapeutic process and what are the therapist?s tasks?. Journal of Child Psychotherapy 2017 ;Volum 43.(3) s. 353-368
AHUS Untitled
 
17 Løvgren, Mette; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Mossige, Svein.
Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 ;Volum 94.(2) s. 110-126
OSLOMET Untitled
 
18 Mossige, Svein; Huang, Lihong.
Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. PLOS ONE 2017 ;Volum 12.(12) s. -
OSLOMET UiO Untitled
 
19 Stefansen, Kari; Bakketeig, Elisiv; Mossige, Svein.
Voldsprogrammet ved NOVA. Fagmøte Bufdir; 2017-03-14 - 2017-03-14
HIOA UiO Untitled
 
2016
20 Eriksen, Nina; Mossige, Svein; Stefansen, Kari.
En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep. forskning.no [Avis] 2016-06-08
OSLOMET UiO Untitled
 
21 Eriksen, Nina; Stefansen, Kari; Mossige, Svein.
Mer vold mot barn i innvandrerfamilier. forskning.no [Avis] 2016-06-09
OSLOMET UiO Untitled
 
22 Mossige, Svein.
Barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn mer utsatt for grov vold. Adresseavisen [Avis] 2016-06-11
OSLOMET UiO Untitled
 
23 Mossige, Svein.
Éi av fire jenter har blitt seksuelt krenkte. Framtida.no avis [Internett] 2016-06-08
OSLOMET UiO Untitled
 
24 Mossige, Svein.
Innvandrerungdom mer utsatt for vold fra foreldre. Vårt land [Avis] 2016-06-13
OSLOMET UiO Untitled
 
25 Mossige, Svein.
Mor slår barna mer enn far. Bergens Tidende [Avis] 2016-06-09
OSLOMET UiO Untitled
 
26 Mossige, Svein; Huang, Lihong; Straiton, Melanie; Roen, Katrina.
Suicidal ideation and self-harm among youths in Norway: Associations with verbal, physical and sexual abuse. Child & Family Social Work 2016 ;Volum 21.(2) s. 166-175
FHI OSLOMET UiO Untitled
 
27 Mossige, Svein; Stefansen, Kari.
Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. : NOVA 2016 (ISBN 978-82-7894-582-7) ;Volum 2016.118 s. NOVA Rapport(5)
HIOA Untitled
 
28 Stefansen, Kari; Bakken, Anders; Abebe, Dawit Shawel; Mossige, Svein; Stalsberg, Linn.
Doing well despite obstacles. Explore HiOA [Tidsskrift] 2016-10-20
HIOA Untitled
 
29 Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Mossige, Svein.
Den vanskelige volden. Klassekampen 2016
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
30 Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein; Vatne, Torun Marie.
Emotional experiences among siblings of children with rare disorders. Journal of Pediatric Psychology 2015 ;Volum 40.(7) s. 712-720
FRAMBU UiO Untitled
 
31 Huang, Lihong; Mossige, Svein.
Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychology Research and Behavior Management 2015 ;Volum 8. s. 231-238
OSLOMET UiO Untitled
 
32 Huang, Lihong; Mossige, Svein.
Violence and self-harm – an investigation of a complex relationship. European Conference on Domestic Violence; 2015-09-06 - 2015-09-09
OSLOMET UiO Untitled
 
33 Huang, Lihong; Mossige, Svein; Balci, Sonja.
Noen klarer seg bedre etter vold og overgrep enn andre. Forskning.no [Tidsskrift] 2015-10-10
OSLOMET UiO Untitled
 
34 Kvål, June.
Opplevelse av mestring i forbindelse med internasjonale operasjoner: En kvalitativ undersøkelse av stabsveteran og familie etter utenlandsoppdrag i Afghanistan.. Oslo: Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 2015 78 s.
FORSV UiO Untitled
 
35 Mossige, Svein; Huang, Lihong.
Prevalence of self-reporting physical and sexual violence among young Norwegians – is there a change over time?. European Conference on Domestic Violence; 2015-09-06 - 2015-09-09
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
36 Aamodt, Hilde Anette; Mossige, Svein.
Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. : NOVA 2014 (ISBN 978-82-7894-498-1) ;Volum 2014.87 s. NOVA Rapport(4)
HIOA Untitled
 
37 Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein; Vatne, Torun Marie.
Emotional Experiences among Siblings of Children with Rare Disorders. Journal of Pediatric Psychology 2014 ;Volum 40.(7) s. 712-720
FRAMBU UiO Untitled
 
2013
38 Fjær, Eivind Grip; Gundersen, Tonje; Mossige, Svein.
Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner: En kunnskapsoversikt. Oslo: NOVA 2013 (ISBN 978-82-7894-464-6) ;Volum 2013.89 s. NOVA Rapport(5)
OSLOMET UiO Untitled
 
39 Kjær, Aud-Keila Bendiksen; Mossige, Svein.
Barnevernets henleggelser av meldinger som omhandler vold og seksuelle overgrep. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 ;Volum 11.(2) s. 83-108
UIA UiO Untitled
 
40 Mossige, Svein; Backe-Hansen, Elisabeth.
For sensitivt for ungdom?. I: Barn i forskning - Etiske dimensjoner. Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteene 2013 ISBN 978-82-7682-066-9. s. 45-73
UiO Untitled
 
2012
41 Hagtvet, Knut Arne; Mossige, Svein; von Soest, Tillman.
The choice between formative and reflective indicators? The latent variables anxiety, depression and sexual harassment. 33rd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society; 2012-07-02 - 2012-07-04
UiO Untitled
 
42 Huang, Lihong; Mossige, Svein.
Academic achievement in Norwegian secondary schools: the impact of violence during childhood. Social Psychology of Education 2012 ;Volum 15.(2) s. 147-164
OSLOMET UiO Untitled
 
2011
43 Hagtvet, Knut Arne; Mossige, Svein; Børretzen, Suzanne; von Soest, Tilmann.
Formative and reflective measurement models: Illustrations and methodological challenges. Invited guest lecture; 2011-11-07 - 2011-11-07
OSLOMET UiO Untitled
 
44 Jensen, Tine Kristin; Mossige, Svein.
Den vanskelige samtalen. I: Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39972-3. s. 153-178
OSLOMET UiO Untitled
 
45 Kjellgren, Cecilia; Priebe, Gisela; Svedin, Carl Göran; Mossige, Svein; Långström, Niklas.
Female Youth Who Sexually Coerce: Prevalence, Risk, and Protective Factors in Two National High School Surveys. Journal of Sexual Medicine 2011 ;Volum 8.(12) s. 3354-3362
OSLOMET Untitled
 
46 Mossige, Svein; Stefansen, Kari.
Fysisk foreldrevold i oppdragelsen - sett med barnas øyne. Barn i Norge 2011 ;Volum 1. s. 42-57
OSLOMET Untitled
 
2010
47 von Soest, Tilmann; Mossige, Svein; Stefansen, Kari; Hjemdal, Odin.
A validation study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 2010 ;Volum 32.(2) s. 215-225
OSLOMET NTNU Untitled
 
48 Bjerkan, Kristin Ystmark; Frøyland, Lars Roar; Winsvold, Aina; Mossige, Svein.
"Medievold avler vold" - reell frykt eller moralsk panikk?. : NOVA 2010 (ISBN 978-82-78-94348-9) ;Volum 2010.134 s. NOVA Rapport(8)
HIOA Untitled
 
49 Jensen, Tine Kristin; Haavind, Hanne; Gulbrandsen, Wenke; Mossige, Svein; Reichelt, Sissel; Tjersland, Odd Arne.
What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work 2010 ;Volum 9. s. 461-478
OSLOMET NKVTS UiO Untitled
 
50 Mossige, Svein; Huang, Lihong.
Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk Epidemiologi 2010 ;Volum 20.(1) s. 53-62
OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste