Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2019
1 Fylling, Ingrid; Melbøe, Line.
Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional Perspectives on the Life Experiences of Sami People with Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ;Volum 21.(1) s. 89-99
NORD UiT Untitled
 
2 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
People with intellectual disability as respondents in studies on living conditions. NNDR 2019; 2019-05-08 - 2019-05-10
UiT Untitled
 
3 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Situation of Sami women with disabilities in Norway. FNs kvinnekommisjon 2019; 2019-03-12 - 2019-03-12
UiT Untitled
 
4 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Å forske sammen i kvantitativ forskning. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 136-147
UiT Untitled
 
5 Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Ramsdal, Gro Hilde; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif.
Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene - almennrettet tiltak; 2019-09-27 - 2019-09-27
UiT Untitled
 
2018
6 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.. NNFF 8. forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
UiT Untitled
 
7 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. Møte i forskningsgruppe; 2018-03-21 - 2018-03-21
UiT Untitled
 
8 Gregersen, Ann-Mari; Melbøe, Line.
Et folk uten diagnoser. Handikapnytt.no [Tidsskrift] 2018-02-22
UiT Untitled
 
9 Melbøe, Line.
Cultural sensitivity and barriers: Sami people with disabilities facing the welfare system. Community Development Journal 2018 ;Volum 53.(3) s. 537-555
UiT Untitled
 
10 Melbøe, Line.
Identity construction of Sami people with disabilities. Global Media Journal : Australian Edition 2018 ;Volum 12.(1) s. -
UiT Untitled
 
11 Melbøe, Line.
Markering av verdens-dagen for psykisk helse i Karasjok. NRK Sami Radio [Radio] 2018-10-10
UiT Untitled
 
12 Melbøe, Line.
Markering av verdens-dagen for psykisk helse i Karasjok. Oddasat [TV] 2018-10-10
UiT Untitled
 
13 Melbøe, Line.
Møtet med velferdstjenestene. Verdens dagen for psykisk helse; 2018-10-10 - 2018-10-10
UiT Untitled
 
14 Melbøe, Line.
Role of the “differently-abled” researcher: Challenges and solutions in inclusive research. Alter - European Journal of Disability Research 2018 ;Volum 12.(4) s. 225-237
UiT Untitled
 
15 Melbøe, Line.
Samer får ikke likeverdige tjenester. Sagat [Avis] 2018-10-11
UiT Untitled
 
16 Melbøe, Line.
Store forskjeller mellom samer og andre.. Sagat [Avis] 2018-05-01
UiT Untitled
 
17 Melbøe, Line; Lysvik, Leif; Ellefsen, Karl-Johan Sørensen; Jensen, Kristin Dalsbø.
Hva skal til for at vi skal leve som andre? Levekårsundersøkelse blant personer med utviklingshemning i samiske områder. FO-dagene; 2018-11-15 - 2018-11-15
UiT Untitled
 
18 Melbøe, Line; Odland, Anne Myklebust; Lysvik, Leif; Ellefsen, Karl-Johan; Jensen, Kristin Dalsbø.
Måtte søke om å bli samboere. Kommunen sa nei tre ganger.. Fontene [Fagblad] 2018-11-20
UiT Untitled
 
19 Soldatic, Karen; Melbøe, Line; Kermit, Patrick Stefan; Somers, Kelly.
Challenges in global Indigenous-Disability comparative research, or, why nation-state political histories matter. Disability and the Global South 2018 ;Volum 5.(2) s. 1450-1471
NTNU SAMFORSK UiT Untitled
 
2017
20 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild.
Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017
UiT Untitled
 
21 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Opsal, Kari-Anne.
Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 ;Volum 32.(03-04) s. 235-253
UiT Untitled
 
22 Fylling, Ingrid; Melbøe, Line.
Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional perspectives on life stories of Sami people with Disabilities. NNDR 14th conference Örebro May 2017; 2017-05-03 - 2017-05-05
NORD UiT Untitled
 
23 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Konferanse om brukermedvirkning i fagutvikling og forskning; 2017-11-30 - 2017-11-30
UiT Untitled
 
24 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. NNDR Research conference; 2017-05-03 - 2017-05-03
UiT Untitled
 
25 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid.
Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Harstad: UiT Norges arktiske universitet 2017 141 s.
UiT Untitled
 
26 Melbøe, Line.
Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r).. "Gal mii birget / Vi klarar oss nog".; 2017-11-09 - 2017-11-09
UiT Untitled
 
27 Melbøe, Line; Gjertsen, Hege.
Erfaring med brukermedvirkning i forskningsprosjekt om levekårene til mennesker med utviklingshemming i samiske områder.. Brukermedvirkning i fagutvikling og forskning sammen med personer med utviklingshemming; 2017-11-29 - 2017-11-30
UiT Untitled
 
28 Melbøe, Line; Gjertsen, Hege.
Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.. "Gal mii birget / Vi klarar oss nog".; 2017-11-09 - 2017-11-09
UiT Untitled
 
29 Melbøe, Line; Lysvik, Leif; Jensen, Kristin Dalsbø; Ellefsen, Karl-Johan Sørensen.
Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder.. Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning; 2017-10-16 - 2017-10-16
UiT Untitled
 
30 Melbøe, Line; Soldatic, Karen; Kermit, Patrick Stefan.
Disparate Histories or Similar Trajectories? Disability state welfare systems for Indigenous Australians and the Sami of Norway. NNDR 2017. 14th Research Conference Nordic Network on Disability Research; 2017-05-03 - 2017-05-05
UiT Untitled
 
31 Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line.
Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. Dagavisen Nordlys 2017
UiT Untitled
 
2016
32 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Minde, Gunn-Tove; Hansen, Ketil Lenert.
Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi. Harstad Tidende 2016
UiT Untitled
 
33 Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert.
Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Harstad Tidende 2016
UiT Untitled
 
34 Hansen, Ketil Lenert; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege.
Samer med funskjonsnedsettelse. Presentasjon av rapporten: Samer med funksjonsnedsettelse for Sametinget; 2016-11-24
UiT Untitled
 
35 Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens.
Likeverd: same og funksjonshemmet. Utvikling : kompetanse i utvikling 2016 ;Volum 3. s. 12-13
UiT Untitled
 
36 Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens; Hansen, Ketil Lenert.
Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
OSLOMET UiT Untitled
 
37 Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit.
Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. International Journal of Circumpolar Health 2016 ;Volum 75:31656.
UiT Untitled
 
38 Melbøe, Line; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert.
Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r). Stockholm, Helsinki: Nordens Välfärdscenter 2016 (ISBN 978-91-88213-05-1) 127 s.
UiT Untitled
 
39 Melbøe, Line; Ytterhus, Borgunn.
Disability leisure: in what kind of activities, and when and how do youths with intellectual disabilities participate?. Scandinavian Journal of Disability Research 2016 ;Volum 19.(3) s. 245-255
NTNU UiT Untitled
 
2015
40 Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Riise, Torgeir; Pettersen, Edna.
Kulturdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser - om tilrettelegging og hensikt. Fontene forskning 2015 ;Volum 8.(1) s. 34-47
OSLOMET UiT Untitled
 
41 Johnsen, Bjørn-Eirik; Melbøe, Line.
Sami Diversity The situation of disabled People With Sami background Space Place and Disability. Nordic Network on Disability Research; 2015-05-06 - 2015-05-08
HIH Untitled
 
42 Melbøe, Line; Ytterhus, Borgunn.
Self-Determination of Pupils with Intellectual Disabilities in Norwegian Secondary School. NNDR 13th Research Conference; 2015-05-06 - 2015-05-08
NTNU UiT Untitled
 
2014
43 Gjærum, Rikke Gürgens; Sagen, Line Melbøe; Johnsen, Bjørn-Eirik.
Samtidskunst for masterstudenter. Harstad Tidende 2014
HIH Untitled
 
44 Gjærum, Rikke Gürgens; Sagen, Line Melbøe; Solbjørg, Henny Kinn.
Kultur og helse i reminisensarbeid: om aktivt medborgerskap. I: Samhandlingsreformen under lupen : kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164. s. 203-222
UiT Untitled
 
45 Sagen, Line; Lysvik, Leif; Martinussen, Inger; Gjærum, Rikke Gürgens.
Snoezelen - å sanse en verden. Spesialpedagogikk 2014 ;Volum 79.(2) s. 27-41
UiT Untitled
 
46 Sagen, Line Melbøe; Ytterhus, Borgunn.
Self-determination of pupils with intellectual disabilities in Norwegian secondary school. European Journal of Special Needs Education 2014 ;Volum 29.(3) s. 344-357
NTNU UiT Untitled
 
2013
47 Gjærum, Rikke Gürgens; Johnsen, Bjørn Eirik; Sagen, Line Melbøe.
Ethics and formation in an inclusive everyday life. rd ENSACT Joint European Conference: Social Action in Europe, Towards Inclusive Policies and Practice; 2013-04-16 - 2013-04-19
HIH UiT Untitled
 
2011
48 Melbøe, Line.
Likeverd og deltakelse? En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2011 (ISBN 978-82-471-2768-1) 248 s.
UiT Untitled
 
2004
49 Melbøe, Line.
Inkludering og samspill i skolen på elevens premisser.. I: Det er mitt liv : brukermedvirkning og nye hjelperoller i habilitering og rehabilitering. Universitetsforlaget 2004 ISBN 8215006132. s. 123-141
UiT Untitled