Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Bruun, Frank Jarle; Melbøe, Line.
Betydningen av arbeid. I: Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1. s. 51-61
HINN UiT Untitled
 
2 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Forskere fra Harstad med på bok om arbeidsinkludering. På en måte er gruppa blitt definert ut av arbeidslinja.. HT [Avis] 2021-03-12
UiT Untitled
 
3 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Forskere har skrevet bok om arbeidsinkludering. Harstad (HT) [Avis] 2021-03-11
UiT Untitled
 
4 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Forskere i Harstad har vært med på å skrive bok om arbeidsinkludering. HT nett [Internett] 2021-03-11
UiT Untitled
 
5 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket. NNFF-9. nasjonale forskningskonferanse; 2021-06-07 - 2021-06-08
UiT Untitled
 
6 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv. Velferd.no 2021
UiT Untitled
 
7 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv. KAI-kronikken 2021
UiT Untitled
 
8 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Hauge, Hans A..
Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. I: Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.
USN NF UiT Untitled
 
9 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Hauge, Hans A..
Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 978-82-15-04692-1) 200 s.
USN UiT Untitled
 
10 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Hauge, Hans A..
Arbeidsinkludering, sosial integrasjon og selvbestemmelse. I: Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1. s. 193-200
USN UiT Untitled
 
11 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Hauge, Hans A..
Behov for å tenke nytt om arbeidsinkludering. I: Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1. s. 17-31
USN UiT Untitled
 
12 Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Kane, Aina Aune; Hirsti, Stina Rebecca.
Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021 ;Volum 18.(2) s. 112-124
UiT Untitled
 
13 Melbøe, Line.
Selvbestemmelse og deltakelse i arbeidslivet. I: Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1. s. 63-74
UiT Untitled
 
14 Melbøe, Line.
Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket. NNFF 9. nasjonale forskningskonferanse; 2021-06-07 - 2021-06-08
UiT Untitled
 
15 Melbøe, Line; Hirsti, Stina Rebecca; Gjærum, Rikke Gürgens; Kane, Aina Aune.
Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming. Tidsskrift for omsorgsforskning 2021 ;Volum 7.(1) s. 1-12
UiT Untitled
 
2020
16 Melbøe, Line; Fylling, Ingrid; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin.
Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?. Fontene forskning 2020 ;Volum 13. s. 32-45
UiT Untitled
 
17 Melbøe, Line; Susanne, Dietrichson.
Personer med utviklingshemming får liten tilgang til kjønnsidentitet. Kilden kjønnsforskning.no [Internett] 2020-09-01
UiT Untitled
 
2019
18 Fylling, Ingrid; Melbøe, Line.
Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional Perspectives on the Life Experiences of Sami People with Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ;Volum 21.(1) s. 89-99
NORD UiT Untitled
 
19 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
People with intellectual disability as respondents in studies on living conditions. NNDR 2019; 2019-05-08 - 2019-05-10
UiT Untitled
 
20 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Situation of Sami women with disabilities in Norway. FNs kvinnekommisjon 2019; 2019-03-12 - 2019-03-12
UiT Untitled
 
21 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Å forske sammen i kvantitativ forskning. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 136-147
UiT Untitled
 
22 Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Ramsdal, Gro Hilde; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif.
Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene - almennrettet tiltak; 2019-09-27 - 2019-09-27
UiT Untitled
 
23 Melbøe, Line.
Hate speech targeting Sami people with disabilities. Nordic Network on Disability Research Conference; 2019-05-08 - 2019-05-10
UiT Untitled
 
24 Melbøe, Line; Elvebakk, Tone.
Inkluderende og bærekraftig utdanning for alle, også for elever med funksjonsnedsettelser og samiske bakgrunn. Dialogseminar om inkluderende og bærekraftig utdanning for alle; 2019-11-26 - 2019-11-27
UiT Untitled
 
25 Melbøe, Line; Gjertsen, Hege.
Hate speech targeting Sami people with disabilites. I: Disability Hate Speech. Social, Cultural and Political Contexts. Routledge 2019 ISBN 9780367193423. s. 131-149
UiT Untitled
 
2018
26 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.. NNFF 8. forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
UiT Untitled
 
27 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. Møte i forskningsgruppe; 2018-03-21 - 2018-03-21
UiT Untitled
 
28 Gregersen, Ann-Mari; Melbøe, Line.
Et folk uten diagnoser. Handikapnytt.no [Tidsskrift] 2018-02-22
UiT Untitled
 
29 Melbøe, Line.
Cultural sensitivity and barriers: Sami people with disabilities facing the welfare system. Community Development Journal 2018 ;Volum 53.(3) s. 537-555
UiT Untitled
 
30 Melbøe, Line.
Identity construction of Sami people with disabilities. Global Media Journal : Australian Edition 2018 ;Volum 12.(1) s. -
UiT Untitled
 
31 Melbøe, Line.
Markering av verdens-dagen for psykisk helse i Karasjok. NRK Sami Radio [Radio] 2018-10-10
UiT Untitled
 
32 Melbøe, Line.
Markering av verdens-dagen for psykisk helse i Karasjok. Oddasat [TV] 2018-10-10
UiT Untitled
 
33 Melbøe, Line.
Møtet med velferdstjenestene. Verdens dagen for psykisk helse; 2018-10-10 - 2018-10-10
UiT Untitled
 
34 Melbøe, Line.
Role of the “differently-abled” researcher: Challenges and solutions in inclusive research. Alter - European Journal of Disability Research 2018 ;Volum 12.(4) s. 225-237
UiT Untitled
 
35 Melbøe, Line.
Samer får ikke likeverdige tjenester. Sagat [Avis] 2018-10-11
UiT Untitled
 
36 Melbøe, Line.
Store forskjeller mellom samer og andre.. Sagat [Avis] 2018-05-01
UiT Untitled
 
37 Melbøe, Line; Lysvik, Leif; Ellefsen, Karl-Johan Sørensen; Jensen, Kristin Dalsbø.
Hva skal til for at vi skal leve som andre? Levekårsundersøkelse blant personer med utviklingshemning i samiske områder. FO-dagene; 2018-11-15 - 2018-11-15
UiT Untitled
 
38 Melbøe, Line; Odland, Anne Myklebust; Lysvik, Leif; Ellefsen, Karl-Johan; Jensen, Kristin Dalsbø.
Måtte søke om å bli samboere. Kommunen sa nei tre ganger.. Fontene [Fagblad] 2018-11-20
UiT Untitled
 
39 Soldatic, Karen; Melbøe, Line; Kermit, Patrick Stefan; Somers, Kelly.
Challenges in global Indigenous-Disability comparative research, or, why nation-state political histories matter. Disability and the Global South 2018 ;Volum 5.(2) s. 1450-1471
NTNU SAMFORSK UiT Untitled
 
2017
40 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild.
Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017
UiT Untitled
 
41 Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Opsal, Kari-Anne.
Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 ;Volum 32.(03-04) s. 235-253
UiT Untitled
 
42 Fylling, Ingrid; Melbøe, Line.
Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional perspectives on life stories of Sami people with Disabilities. NNDR 14th conference Örebro May 2017; 2017-05-03 - 2017-05-05
NORD UiT Untitled
 
43 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Konferanse om brukermedvirkning i fagutvikling og forskning; 2017-11-30 - 2017-11-30
UiT Untitled
 
44 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line.
The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. NNDR Research conference; 2017-05-03 - 2017-05-03
UiT Untitled
 
45 Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid.
Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Harstad: UiT Norges arktiske universitet 2017 141 s.
UiT Untitled
 
46 Melbøe, Line.
Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r).. "Gal mii birget / Vi klarar oss nog".; 2017-11-09 - 2017-11-09
UiT Untitled
 
47 Melbøe, Line; Gjertsen, Hege.
Erfaring med brukermedvirkning i forskningsprosjekt om levekårene til mennesker med utviklingshemming i samiske områder.. Brukermedvirkning i fagutvikling og forskning sammen med personer med utviklingshemming; 2017-11-29 - 2017-11-30
UiT Untitled
 
48 Melbøe, Line; Gjertsen, Hege.
Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.. "Gal mii birget / Vi klarar oss nog".; 2017-11-09 - 2017-11-09
UiT Untitled
 
49 Melbøe, Line; Lysvik, Leif; Jensen, Kristin Dalsbø; Ellefsen, Karl-Johan Sørensen.
Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder.. Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning; 2017-10-16 - 2017-10-16
UiT Untitled
 
50 Melbøe, Line; Soldatic, Karen; Kermit, Patrick Stefan.
Disparate Histories or Similar Trajectories? Disability state welfare systems for Indigenous Australians and the Sami of Norway. NNDR 2017. 14th Research Conference Nordic Network on Disability Research; 2017-05-03 - 2017-05-05
UiT Untitled
 
    Vis neste liste