Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 122 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Andersson, Jon Andreas; Brekke, Mette; Vallersnes, Odd Martin.
Acute poisoning related to the recreational use of benzodiazepines. 40th International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT); 2020-05-19 - 2020-05-22
UiO Untitled
 
2 Andersson, Jon Andreas; Brekke, Mette; Vallersnes, Odd Martin.
Akutt forgiftning ved rusrelatert bruk av benzodiazepiner. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 140. s. 1027-1030
UiO Untitled
 
3 Aronsen, Aron C; Brekke, Mette; Vallersnes, Odd Martin.
Akutt forgiftning med gammahydroksybutyrat. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 140. s. 1023-1026
UiO Untitled
 
4 Aronsen, Aron C; Brekke, Mette; Vallersnes, Odd Martin.
Gamma-hydroxybutyrate (GHB) poisoning in a primary care emergency setting. 40th International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT); 2020-05-19 - 2020-05-22
UiO Untitled
 
5 Dalaker, Vivian; Furuhaugen, Håvard; Brekke, Mette; Bjørnaas, Mari Asphjell; Vallersnes, Odd Martin.
Analysis of drugs in blood and urine samples from suspected spiked drink victims. 40th International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT); 2020-05-19 - 2020-05-22
OUS UiO Untitled
 
6 Johannessen, Tonje R.; Atar, Dan; Vallersnes, Odd Martin; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu; Halvorsen, Sigrun.
A single high-sensitivity cardiac troponin T compared to the HEART score for a rapid rule-out of acute myocardial infarction at a prehospital emergency clinic. ESC Congress 2020. The Digital Experience; 2020-08-29 - 2020-09-01
OUS UiO Untitled
 
7 Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Halvorsen, Sigrun; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu; Atar, Dan.
Pre-hospital One-Hour Troponin in a Low-Prevalence Population of Acute Coronary Syndrome: OUT-ACS study. Open heart 2020 ;Volum 7:e001296. s. 1-9
OUS UiO Untitled
 
8 Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu; Atar, Dan; Halvorsen, Sigrun.
Fast prehospital rule-out using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (The OUT-ACS study). Acute Cardiovascular Care 2020 Congress; 2020-03-07 - 2020-03-09
UiO Untitled
 
9 Vallersnes, Odd Martin.
Akutt forgiftning. Paramedicutdanning OsloMet; 2020-10-22
UiO Untitled
 
10 Vallersnes, Odd Martin.
Den kvasse samtalen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 140.(4) s. 324-
UiO Untitled
 
11 Vallersnes, Odd Martin.
Legevakt som arbeidsmåte. Akuttmedisinkurs for LIS1; 2020-03-03
UiO Untitled
 
12 Vallersnes, Odd Martin.
Legevakt som arbeidsmåte. Akuttmedisinkurs for LIS1; 2020-09-08
UiO Untitled
 
13 Vallersnes, Odd Martin.
Rusmiddelforgiftninger på legevakt. Spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin og rus- og avhengighetsmedisin - Kurs i klinisk toksikologi; 2020-01-22
UiO Untitled
 
14 Vallersnes, Odd Martin.
Rusmiddelforgiftninger på legevakt. Spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin og rus- og avhengighetsmedisin - Kurs i klinisk toksikologi; 2020-09-09
UiO Untitled
 
15 Vallersnes, Odd Martin.
Unge og rus: erfaringer fra Legevakten i Oslo. SiO helsetjenestens frokostmøte; 2020-08-10
UiO Untitled
 
16 Vallersnes, Odd Martin; Dines, Alison M.; Wood, David M.; Heyerdahl, Fridtjof; Hovda, Knut Erik; Yates, Christopher; Giraudon, Isabelle; Dargan, Paul I..
Self-discharge during treatment for acute recreational drug toxicity: an analysis of four-years of Euro-DEN Plus presentations. 40th International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT); 2020-05-19 - 2020-05-22
OUS UiO Untitled
 
17 Vibeto, Jon Hjellum; Vallersnes, Odd Martin; Dobloug, Andrea; Brekke, Mette; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind; Wangen, Knut Reidar.
Treating patients with opioid overdose at a primary care emergency outpatient clinic: a cost-minimization analysis. 40th International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT); 2020-05-19 - 2020-05-22
VV OUS UiO Untitled
 
2019
18 Grimsrud, Marit Mæhle; Brekke, Mette; Syse, Victoria Lykke; Vallersnes, Odd Martin.
Acute poisoning related to recreational use of prescription drugs. 21st Nordic Congress of General Practice; 2019-06-17 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
19 Grimsrud, Marit Mæhle; Brekke, Mette; Syse, Victoria Lykke; Vallersnes, Odd Martin.
Acute poisoning related to the recreational use of prescription drugs: an observational study from Oslo, Norway. BMC Emergency Medicine 2019 ;Volum 19. s. -
OUS UiO Untitled
 
20 Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Halvorsen, Sigrun; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu; Atar, Dan.
OUT-ACS studien: Anvendelse av 0/1-times algoritme for høysensitiv hjertespesifikk Troponin-T for avklaring av NSTEMI på Observasjonsposten ved Legevakten i Oslo. Nidaroskongressen 2019, Forskningsdagen; 2019-10-24 - 2019-10-24
UiO Untitled
 
21 Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Halvorsen, Sigrun; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu; Atar, Dan.
Prehospital assessment of the One-hoUr rule-in/rule-out algorithm using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (OUT-ACS) (Abstract presentation). European Society of Cardiology, 2019 Congress; 2019-08-31 - 2019-09-04
UiO Untitled
 
22 Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Halvorsen, Sigrun; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Mdala, Ibrahimu; Atar, Dan.
Prehospital assessment of the One-hoUr rule-in/rule-out algorithm using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (OUT-ACS) (Poster og vitenskaplig foredrag). 17th annual CHFR symposium on heart research; 2019-09-18 - 2019-09-20
UiO Untitled
 
23 Johannessen, Tonje R.; Vallersnes, Odd Martin; Mdala, Ibrahimu; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Atar, Dan; Halvorsen, Sigrun.
Prehospital assessment of the One-hoUr rule-in/rule-out algorithm using a high-sensitivity cardiac Troponin T assay in a low-prevalence population for Acute Coronary Syndrome (OUT-ACS study). Forskningsseminar; 2019-11-21 - 2019-11-22
UiO Untitled
 
24 Syse, Victoria Lykke; Brekke, Mette; Grimsrud, Marit Mæhle; Persett, Per Sverre; Heyerdahl, Fridtjof; Hovda, Knut Erik; Vallersnes, Odd Martin.
Acute recreational drug toxicity in women: a case series from Oslo, Norway. 39th International Congress of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT); 2019-05-21 - 2019-05-24
OUS UiO Untitled
 
25 Syse, Victoria Lykke; Brekke, Mette; Grimsrud, Marit Mæhle; Persett, Per Sverre; Heyerdahl, Fridtjof; Hovda, Knut Erik; Vallersnes, Odd Martin.
Gender differences in acute recreational drug toxicity: a case series from Oslo, Norway. BMC Emergency Medicine 2019 ;Volum 19.(1)
OUS UiO Untitled
 
26 Vallersnes, Odd Martin.
Akutt forgiftning. Paramedicutdanning OsloMet; 2019-09-23
UiO Untitled
 
27 Vallersnes, Odd Martin.
Akutt forgiftning. Paramedicutdanning NTNU Gjøvik; 2019-04-09
UiO Untitled
 
28 Vallersnes, Odd Martin.
Akutt forgiftning med dempende rusmidler. Spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin - Grunnkurs 1; 2019-09-04
UiO Untitled
 
29 Vallersnes, Odd Martin.
Bare fyll. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(13) s. 1224-
UiO Untitled
 
30 Vallersnes, Odd Martin.
Én dør inn: Rusakuttmottaket sett fra Storgata 40. Rusakuttmottakets 10-årsjubileum; 2019-11-29
UiO Untitled
 
31 Vallersnes, Odd Martin.
Euro-DEN: the European Drug Emergencies Network. Dagsseminar om forskning innen rus og somatisk helse; 2019-05-09
UiO Untitled
 
32 Vallersnes, Odd Martin.
Forgiftninger og overdoser: primærlegen inn i akuttbehandlingen. NAKOS-dagene 2019; 2019-06-05 - 2019-06-06
UiO Untitled
 
33 Vallersnes, Odd Martin.
Legevakt som arbeidsmåte. Akuttmedisinkurs for LIS1; 2019-03-05
UiO Untitled
 
34 Vallersnes, Odd Martin.
Legevakt som arbeidsmåte. Akuttmedisinkurs for LIS1; 2019-09-10
UiO Untitled
 
35 Vallersnes, Odd Martin.
Outpatient management of acute recreational drug toxicity: the Oslo experience. XIII North Estonia Emergency Medicine Conference; 2019-04-05
UiO Untitled
 
36 Vallersnes, Odd Martin.
Rusmiddelforgiftninger på legevakt. Spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin og rus- og avhengighetsmedisin - Kurs i klinisk toksikologi; 2019-09-11
UiO Untitled
 
37 Vallersnes, Odd Martin.
Rusmiddelforgiftninger på legevakt. Spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin - Kurs i klinisk toksikologi; 2019-01-23
UiO Untitled
 
38 Vallersnes, Odd Martin.
Ruspåvirkning - hva er farlig?. Fagmøte Ruspoliklinikken, Lovisenberg diakonale sykehus; 2019-03-13
UiO Untitled
 
39 Vallersnes, Odd Martin.
Sentinel towers for recreational drug toxicity: the European Drug Emergencies Network (Euro-DEN). XIII North Estonia Emergency Medicine Conference; 2019-04-05
UiO Untitled
 
40 Vallersnes, Odd Martin.
The European Drug Emergencies Network - Euro-DEN. Spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin og rus- og avhengighetsmedisin - Kurs i klinisk toksikologi; 2019-09-11
UiO Untitled
 
41 Vallersnes, Odd Martin; Jacobsen, Dag; Ekeberg, Øivind; Brekke, Mette.
Mortality and repeated poisoning after self-discharge during treatment for acute poisoning by substances of abuse: a prospective observational cohort study. BMC Emergency Medicine 2019 ;Volum 19.
OUS UiO Untitled
 
42 Vallersnes, Odd Martin; Skulberg, Arne Kristian.
Ruspåvirkning - hva er farlig?. Fagmøte Prindsen Mottakssenter; 2019-02-27
NTNU UiO Untitled
 
2018
43 Grimholt, Tine Kristin; Skogstad, Laila; Hafstad, Gertrud Sofie; Vallersnes, Odd Martin; Ekeberg, Øivind.
22. juli 2011 - Psykiske reaksjoner hos pasienter ved Legevakten i Oslo. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(11) s. -
OSLOMET NKVTS OUS UiO Untitled
 
44 Klem, Nicolai; Vallersnes, Odd Martin; Nilsen, Beate; Skjerven, Håvard Ove; Brekke, Mette.
Bronkiolittbehandling før og etter endring i anbefalt forstøverbehandling: en gjennomgang av forstøverbehandling i primær- og sekundærhelsetjenesten i Oslo mellom 2009 og 2017. Primærmedisinsk uke 2018; 2018-10-22 - 2018-10-26
UiO Untitled
 
45 Miro, Oscar; Yates, Christopher; Dines, Alison M.; Wood, David M.; Dargan, Paul I.; Galan, Itxaso; Jerez, Alba; Puiguriguer, Jordi; Waring, W. Stephen; Moughty, Adrian; O’Connor, Niall; Heyerdahl, Fridtjof; Hovda, Knut Erik; Vallersnes, Odd Martin; Paasma, Raido; Pöld, Kristiina; Jürgens, Gesche; Mégarbane, Bruno; Anand, Jacek S.; Liakoni, Evangelia; Liechti, Matthias; Eyer, Florian; Zacharov, Sergej; Caganova, Blazena; Giraudon, Isabelle; Galicia, Miguel.
Emergencies related to recreational drug abuse in Spain compared to emergencies attended in 3 European areas. Emergencias 2018 ;Volum 30. s. 385-394
OUS Untitled
 
46 Skjælaaen, Katarina; Brekke, Mette; Nesvold, Helle; Olsen, Anne Olaug; Kran, Anne-Marte Bakken; Sare, Miriam; Vallersnes, Odd Martin.
Seksuelt overførbar infeksjon etter seksuelt overgrep. Primærmedisinsk uke 2018; 2018-10-22 - 2018-10-26
UiO Untitled
 
47 Vallersnes, Odd Martin.
Akutt forgiftning. Paramedicutdanning OsloMet; 2018-09-24
UiO Untitled
 
48 Vallersnes, Odd Martin.
Akutt forgiftning. Paramedicutdanning NTNU Gjøvik; 2018-04-10
UiO Untitled
 
49 Vallersnes, Odd Martin.
Akutt forgiftning med dempende rusmidler. Spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin - Grunnkurs 1; 2018-02-07
UiO Untitled
 
50 Vallersnes, Odd Martin.
Legevakt som arbeidsmåte. Akuttmedisinkurs for LIS1; 2018-09-04
UiO Untitled
 
    Vis neste liste